ВИБІРКОВІ БЛОКИ ДИСЦИПЛІН ОС "БАКАЛАВР"

 

Вільний вибір дисциплін в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затвердженого Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 07 травня 2018 р. протокол № 10 і введеного в дію наказом ректора № 716-32 від 31 серпня 2018 р., а також відповідно до Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін, затвердженого 03 грудня 2018 р.

Відповідно до п. 7.4.6 Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, при конкурсному відборі при розподілі за спеціалізаціями та/або вибірковими дисциплінами, можуть використовуватися академічні рейтинги. 

На 3 курсі навчання за ОС "Бакалавр" студентам пропонуються до вибору вибіркові блоки дисциплін. На денній формі навчання вибіркові блоки дисциплін вивчаються на 4 курсі, а на заочній формі навчання - на 4-5 курсах.

 

Список вибіркових блоків ОС «Бакалавр» ОПП "Право" (денна форма навчання)

 1. Адміністративне право
 2. Цивільне право
 3. Трудове право
 4. Конституційне право
 5. Фінансове право
 6. Земельне право
 7. Екологічне та природоресурсне право
 8. Адвокатура
 9. Кримінальне право
 10. Кримінальне судочинство
 11. Суд та прокуратура
 12. Господарське право
 13. Цивільне судочинство
 14. Правове регулювання трудових відносин в бізнесі
 15. Виконавче право та процес
 16. Нотаріат
 17. Нормопроектування та юридична техніка
 18. Правове забезпечення вирішення економічних спорів
 19. Економічне право ЄС
 20. Право інтелектуальної власності
 21. ІТ – право
 22. Право екологічної безпеки
 23. Медичне і фармацевтичне право
 24. Публічна служба в Україні

 

Список вибіркових блоків ОС «Бакалавр» ОПП "Право/ Правознавство"  (заочна форма навчання)

 1. Адміністративне право
 2. Цивільне право
 3. Трудове право
 4. Конституційне право
 5. Фінансове право
 6. Земельне право
 7. Екологічне та природоресурсне право
 8. Адвокатура
 9. Кримінальне право
 10. Кримінальне судочинство
 11. Суд та прокуратура
 12. Господарське право
 13. Цивільне судочинство
 14. Правове регулювання трудових відносин у бізнесі
 15. Виконавче право та процес
 16. Нотаріат
 17. Нормопроектування та юридична техніка
 18. Правове забезпечення вирішення економічних спорів
 19. Економічне право ЄС
 20. Право інтелектуальної власності
 21. ІТ – право
 22. Медичне і фармацевтичне право
 23. Публічна служба в Україні
Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram