HONOR ET GLORIA, UTILITAS

06 січ. 16:30 |

Програма фахового вступного випробування для вступників освітнього рівня «Магістр» спеціальності 081-Право, які є іноземними громадянами (українська мова навчання)

(0 )

Затверджено Вченою радою юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Протокол №6 від 17.12.2018

Аграрне право

Загальна частина

Поняття та предмет аграрного права. Законодавчі основи аграрного права. Функції аграрного права. Принципи аграрного права. Поняття, загальні та особливі ознаки аграрних правовідносин. Об’єкти та суб’єкти аграрних правовідносин. Юридична природа обов’язків особи в аграрному праві. Юридичні гарантії здійснення суб’єктивних прав, свобод та виконання обов’язків особи у сфері сільського господарства та агропромислового комплексу. Зміст аграрних правовідносин. Методи в аграрному праві. Співвідношення та взаємодія аграрного права з іншими галузями правової системи. Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин. Підстави виникнення, зміни і припинення аграрних правовідносин.

Класифікація аграрних правовідносин у теорії аграрного права. Правові  засади, форми, межі, способи участі органів державної влади та місцевого самоврядування у регулюванні аграрних відносин.

Поняття та види джерел аграрного права. Законодавче забезпечення прав, свобод і обов’язків у аграрному праві. Міжнародні договори та міждержавні угоди як джерела аграрного права. Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права. Юрисдикція органів судової влади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні регулювання аграрних відносин.

Права та обов'язки суб'єктів аграрного виробництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості. Право на загальне і спеціальне природокористування у виробництві сільськогосподарської продукції. Використання землі та інших природних ресурсів у виробництві сільськогосподарської продукції на праві приватної, державної і комунальної власності. Використання землі та інших природних ресурсів на праві оренди для виробництва сільськогосподарської продукції. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення на праві постійного користування для виробництва сільськогосподарської продукції. Особливості використання землі на праві користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Особливості використання розпайованих земель сільськогосподарського призначення.

Поняття та види аграрних правопорушень у системі юридичної відповідальності. Підстави, умови і форми цивільно-правової відповідальності за аграрні правопорушення. Підстави, умови і форми матеріальної відповідальності за аграрні правопорушення. Підстави, умови, форми дисциплінарної відповідальності за аграрні правопорушення.

Особливості застосування адміністративно-правової відповідальності за аграрні правопорушення. Система органів державної влади в інституційно-функціональному регулюванні аграрних відносин. Система і структура аграрного права. Особливості застосування кримінально-правової відповідальності за аграрні правопорушення.

Особлива частина

Поняття оплати праці в сільськогосподарських підприємствах. Правовий режим майна колективних сільськогосподарських підприємств. Правове регулювання приватизації майна державних підприємств в системі АПК. Правовий режим майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств до і після реформування аграрного сектора економіки. Правове регулювання паювання майна колективних сільськогосподарських підприємств. Загальна характеристика правового режиму майна суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

Правове регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств. Правової охорони життя та здоров’я працівників сільського господарства. Правове регулювання праці у фермерських господарствах.

Правове регулювання праці членів сільськогосподарських підприємств. Правове регулювання праці у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу. Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах. Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села. Поняття організації і дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах та особливості правового регулювання. Поняття організації і дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах та особливості правового регулювання. Правове регулювання внутрішнього розпорядку.

Юридичний захист майнових прав суб’єктів внутрішніх аграрних майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах. Правові форми використання земельних ділянок для особистого селянського господарства. Правові форми використання майна для особистого селянського господарства.

Загальна характеристика внутрішніх аграрних відносин членства та участі у правовому становищі суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Поняття та сутність господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва, особливості її правового регулювання. Правове становище підсобних сільських господарств промислових підприємств. Правовий статус засновників, учасників та членів сільськогосподарських підприємств. Поняття та види суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

Поняття і умови виникнення членських правовідносин. Поняття права членства у сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу. Правовий статусу засновників і членів колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств. Поняття і особливості права засновництва та участі в аграрних підприємства корпоративного типу. Правовий статус засновників та учасників господарських товариств у сільському господарстві.

Правові засади та порядок здійснення самоврядування в сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу та в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правові засади і порядок здійснення внутрішнього управління державними, комунальними сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами. Особливості правового регулювання внутрішнього управління об’єднаннями у сільському господарстві. Поняття, види та загальна характеристика внутрішніх трудових і соціальних відносин у сільськогосподарських підприємствах. Особливості правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

Договірне регулювання відносин у сфері виробничо-технічного обслуговування суб’єктів господарювання у сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері кредитування суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері страхування виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції суб’єктами аграрного підприємництва. Договірне регулювання відносин у сфері використання науково-технічної продукції у сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві. Договірне регулювання лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Оптові ринки сільськогосподарської продукції. Біржові угоди з сільськогосподарською продукцією. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. Поняття та види аграрно-договірних зобов’язань з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. Правове регулювання підсобних виробництв і промислів у сільськогосподарських підприємствах. Правові забезпечення біобезпеки при використанні генетично-модифікованих організмів у процесі сільськогосподарського виробництва. Договірне регулювання відносин у сфері складського зберігання зерна.

Правове регулювання органічного сільськогосподарського виробництва. Правове регулювання відносин у сфері насінництва та розсадництва. Законодавче регулювання охорони прав на сорти рослин. Правове регулювання відносин у сфері організації та виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції бджільництва. Правове регулювання відносин у сфері виробництва та реалізації продукції рибництва та рибальства. Правове регулювання відносин у сфері виробництва і реалізації молока та молочних продуктів суб’єктами господарської діяльності у сільському господарстві. Договірні відносини у сфері виробництва і реалізації цукру. Правове забезпечення організації і здійснення ветеринарної справи в сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері надання дорадчих послуг суб’єктам аграрного підприємництва. Правове забезпечення організації і здійснення племінної справи у сільському господарстві. Правове регулювання виноградарства та виноробства. Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції для дитячого харчування. Договірно-правове регулювання реалізації олійних культур.

Правове регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села. Правове регулювання шляхового будівництва у сільській місцевості. Правове регулювання житлового будівництва у сільській місцевості. Юридична природа соціального розвитку села.

Загальні засади правового регулювання оподаткування господарської діяльності у сільському господарстві. Правові засади та особливості сплати внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування в сільському господарстві. Особливості правового регулювання податку на прибуток сільськогосподарських підприємств. Особливості правового регулювання податку на додану вартість у сільському господарстві.

Адвокатура. Нотаріат. Виконавчий процес

Поняття адвокатури. Роль адвокатури в сучасному суспільстві. Адвокатура і держава. Правова основа діяльності адвокатури. Історія інституту адвокатури. Принципи здійснення адвокатської діяльності. Міжнародні стандарти діяльності адвокатури. Поняття «адвокат».

Організаційно-правові форми діяльності адвокатури. Структура органів адвокатського самоврядування.

Основні принципи адвокатської етики. Адвокат в різних юрисдикційних процесах. Адвокат в Європейському Суді з прав людини. Поняття й ознаки адвокатської діяльності. Види адвокатської діяльності. Професійні права та обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів.

Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Вимоги до кандидатів в адвокати. Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката. Підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень.

Поняття нотаріату та система нотаріальних органів. Принципи діяльності і організації нотаріальних органів та правові гарантії їх реалізації. Права та обов’язки нотаріуса. Вимоги, що ставляться до посади нотаріуса. Помічник нотаріуса.

Загальні правила посвідчення правочинів про нерухомого та рухомого майна. Організація роботи державних нотаріальних контор. Організаційні питання діяльності приватних нотаріусів. Поняття виконавчого провадження. Поняття виконавчого процесуального представництва. Аналіз поняття «виконавче провадження». Сутність виконавчих процесуальних правовідносин, їх ознаки, система та елементи. Підстави виникнення виконавчих процесуальних відносин. Елементи виконавчих процесуальних відносин: суб’єкти, зміст та об’єкт. Боржник і стягувач як сторони виконавчого провадження, їх процесуальні права та обов’язки. Поняття процедури виконавчого провадження. Стадії виконавчого процесу та їх ускладнення. Поняття виконавчих актів (документів) та їх класифікація.

Адміністративне право

Адміністративне право як наука, галузь права та навчальна дисципліна. Сучасні проблеми розвитку адміністративного права як навчальної дисципліни. Предмет та метод, принципи адміністративного права. Предмет адміністративного права (якісна характеристика, динаміка розвитку вчень). Адміністративне право як наука, видатні представники. Удосконалення структури галузі та навчальної дисципліни, проблеми формування нових інститутів адміністративного права. Європейські принципи і стандарти діяльності органів публічної адміністрації. Співвідношення цілей, завдань, функцій, повноважень органів публічної адміністрації. Принципи адміністративного права та принципи державного управління, розмежування та класифікація. Принципи належної адміністрації: характеристика основних груп (базові, організаційно-технічні, процедурні, щодо обігу інформації).

Адміністративні правовідносини. Поняття та зміст адміністративних правовідносин. Юридичні факти, їх класифікація. Суб’єкти адміністративних правовідносин. Вчинення юридично значущих дій. Правові акти управління (адміністративні акти) та їх види, характеристика, питання чинності, нікчемності. Форми і методи державного управління. Поняття форм управління, класифікація форм управління. Видання актів управління нормативного та індивідуального характеру. Вертикальні та горизонтальні управлінські відносини. Методи держаного управління. Адміністративні методи управління, економічні методи управління. Норми адміністративного права та їх реалізація. Поняття адміністративно-правової норми, їх класифікація. Ознаки правозастосовної діяльності. Система адміністративного законодавства. Ієрархія актів адміністративного законодавства та їх характеристика. Історичні етапи розвитку адміністративного права: камералістика, поліцейська держава, радянський період, новітній період. Ключові дефініції галузі адміністративного права.

Адміністративна правосуб’єктність фізичних осіб, юридичних осіб, колективних утворень. Адміністративна правоздатність, адміністративна дієздатність, адміністративна деліктоздатність фізичних осіб, юридичних осіб, колективних утворень. Специфіка адміністративної дієздатності неповнолітніх осіб, суб’єктів підприємницької діяльності. Статут юридичної особи: розподіл повноважень органів управління. Приклади розподілу функцій виконавчої влади в межах означених сфер, органів виконавчої влади центрального рівня, уповноважених забезпечувати їх реалізацію. Основні акти законодавства. Проблеми удосконалення інституту державної служби та її адміністративно-правове регулювання. Поняття державної служби, її види, значення. Поняття посади державної служби. Класифікація посад державної служби. Завдання та цілі діяльності органів виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування. Проходження державної служби (стадії). Підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців за законодавством. Система органів виконавчої влади. Співвідношення засад централізації та децентралізації в організації виконавчої влади. Функції та повноваження органів виконавчої влади. Функції та правові форми діяльності органів публічної адміністрації. Поняття виконавчої влади. Поняття державного управління. Соціальне управління. Моделі управління. Виконавча влада: загальна характеристика. Європейські стандарти діяльності органів публічної адміністрації. Поняття та суб’єкти публічної адміністрації. Вимоги до цілей та завдань діяльності органів публічної адміністрації. Адміністративне судочинство. Поняття, значення адміністративної юстиції для захисту прав громадян від незаконних дій, рішень, бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Система адміністративних судів в , підсудність спорів адміністративним судам. Категорії спорів, підсудних адміністративним судам. Адміністративний позов. Державний контроль у державному управлінні. Сутність державного контролю, його види, загальна характеристика, приклади проявів реалізації. Зовнішній і внутрішній контроль. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. Контроль з боку громадських організацій. Внутрішній адміністративний контроль. Судовий контроль. Актуальні проблеми надання адміністративних послуг. Публічно-сервісна діяльність. Поняття та види адміністративних послуг. Суб′єкти надання адміністративних послуг. Державні послуги. Муніципальні послуги. Реєстраційні провадження. Порядок реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності. Сучасні проблеми надання адміністративних послуг. Форми надання адміністративних послуг. Адміністративне правопорушення. Поняття адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Суб’єкт адміністративного правопорушення та їх поділ на загальні та спеціальні. Об’єкт адміністративного правопорушення. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення. Адміністративна відповідальність. Адміністративний примус. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Співвідношення з кримінальною відповідальністю, політичною відповідальністю, дисциплінарною відповідальністю, матеріальною відповідальністю. Адміністративна відповідальність фізичних осіб, становлення адміністративної відповідальності юридичних осіб.

Адміністративний процес

Адміністративний процес: загальна характеристика. Поняття адміністративного процесу у широкому та вузькому розумінні. Суб’єкти адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Характеристика основних стадій адміністративного (судового) процесу, перелік основних процесуальних документів.

 

Господарське право

Поняття, ознаки та види бірж. Особливості правового становища фондової біржі: поняття та предмет діяльності. Поняття корпоративних прав. Загальні засади здійснення корпоративних прав. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах. Поняття та види, правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.  Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя. Поняття та ознаки господарської діяльності. Принципи здійснення господарської діяльності. Поняття та види іноземних інвестицій. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування. Форми здійснення іноземних інвестицій: корпоративна форма іноземного інвестування; договірна форма іноземного інвестування. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: зміст державного регулювання та органи, що його здійснюють. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що застосовується до них. Законодавство про режим іноземного інвестування. Основні напрями економічної політики держави. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство. Поняття та ознаки банкрутства. Законодавство про банкрутство. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію. Поняття та ознаки, принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Благодійні та інші неприбуткові організації. Управління господарським товариством. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства. Види та організаційно- правові форми підприємств. Організаційна структура та управління підприємством. Особливості правового становища окремих видів підприємств. Припинення суб’єктів господарювання. Господарське право як галузь права. Господарське право як галузь науки. Господарське право як навчальна дисципліна. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Нормативні акти господарського законодавства. Система господарського законодавства. Господарсько-правові норми: поняття та види. Проблеми вдосконалення господарського законодавства.

 

Господарське процесуальне право

Поняття та предмет господарського процесуального права. Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу. Методи та джерела господарського процесуального права. Предмет і система господарського процесуального права як науки та навчальної дисципліни. Поняття і види доказів. Письмові докази. Речові докази. Призначення і проведення експертизи. Висновок експерта. Поняття і види строків в господарському процесі. Поняття та елементи позову. Форма і зміст позовної заяви. Порядок подання позову. Ціна позову. Оголошення рішення та набрання ним законної сили. Розсилання рішень. Строк вирішення спору.

Екологічне право

Поняття та склад правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки. Поняття та ознаки ризику в екологічному праві. Поняття, загальна характеристика об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Поняття та ознаки екологічного правопорушення. Порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації. Поняття екологічної безпеки в чинному законодавстві. Поняття екологічних обов’язків людини та громадянина. Характеристика екологічних обов’язків громадян у галузі охорони довкілля. Поняття та види права природокористування. Поняття загального використання природних ресурсів та його ознаки. Поняття спеціального використання природних ресурсів та його ознаки. Екологічний контроль як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Поняття екологічного права як галузі права. Характеристика права на екологічну освіту. Характеристика дисциплінарно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Характеристика цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Характеристика кримінально-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Характеристика адміністративно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Поняття та види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Екологічне стимулювання: поняття, характеристика. Екологічне страхування та екологічний аудит як функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Методи екологічного права. Функції та завдання екологічного права. Поняття джерел екологічного права. Види джерел екологічного права. Поняття екологічних прав людини та громадянина. Загальна характеристика міжнародного екологічного права та європейського екологічного законодавства. Правовий режим відходів. Управління у сфері охорони і використання атмосферного повітря. Юридична відповідальність за порушення законодавства про відходи. Управління у сфері охорони і використання земель. Тваринний світ як об’єкт правової охорони і використання за законодавством. Поділ земель на категорії за цільовим призначенням. Право використання об’єктів тваринного світу та його види. Управління у сфері охорони і використання тваринного світу. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони і використання за законодавством. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства. Правовий режим земель. Правове регулювання ведення мисливського господарства та полювання. Види лісокористування. Правовий режим лісів. Управління у сфері охорони і використання лісів. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства. Ліси як об’єкт правової охорони і використання за законодавством. Надра як об’єкт правової охорони і використання за законодавством. Загальна характеристика угоди про розподіл продукції. Види надрокористування. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. Управління у сфері охорони і використання вод. Правовий режим надр. Управління у сфері охорони і використання надр. Правовий режим вод. Види водокористування. Води як об’єкт правової охорони і використання за законодавством. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра. Управління у сфері охорони і використання рослинного світу. Правовий режим курортів і лікувально-оздоровчих територій. Порядок створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Земельне право

Загальна частина

Поняття, правові засади та форми управління в галузі земельних відносин. Поняття та види функцій управління у галузі земельних відносин. Постійне та тимчасове право землекористування. Підстави виникнення права землекористування. Особливості суб’єктно-об’єктного складу права землекористування. Зміст права землекористування. Підстави зміни і припинення права землекористування. Правові форми та способи захисту права землекористування. Юридичні гарантії права власності на землю. Роз’яснення вищих судових інстанцій із земельно-правових питань. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела земельного права. Роль судової практики у регулюванні земельних відносин. Місце стандартів та інших нормативно-технічних документів у системі джерел земельного права. Роль локально-правового регулювання земельних відносин. Підзаконні акти як джерела земельного права: класифікація та особливості. Особливості об’єкту права власності на землю. Поняття та характерні особливості права землекористування. Право добросусідства та його особливості в системі обмежень прав на землю. Загальна характеристика обтяжень прав на землю. Закони як джерела земельного права. Правові форми та способи захисту права власності на землю. Земельний сервітут як різновид обтяжень прав на землю. Види земельних сервітутів. Підстави та порядок встановлення земельних сервітутів. Підстави та порядок припинення земельних сервітутів. Емфітевзис та суперфіцій. Особливості встановлення та припинення емфітевзису та суперфіцію. Види обтяжень прав на землю. Місце земельного права в правовій системі.

Конституційні засади земельного права. Класифікація джерел земельного права. Поняття та особливості джерел земельного права. Суборенда землі. Система земельного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Поняття системи земельного права. Земельне право як наука. Місце і роль земельного права в системі права. Поняття земельного права як галузі права. Функції земельного права. Класифікація земельного фонду за цільовим призначенням. Співвідношення категорій «земля», «земельна ділянка», «майно» за чинним законодавством. Земельне право як навчальна дисципліна. Принципи земельного права. Співвідношення категорії «земля» з іншими природними ресурсами та об’єктами: правовий аспект. Об’єкти земельного права. Поняття «земля» у законодавстві та правовій доктрині. Предмет земельного права: поняття та ознаки. Класифікація земельних правовідносин. Структурні особливості земельних правовідносин. Методи земельного права.

 

Інтелектуальна власність

Право на одержання патенту на промисловий зразок. Поняття права промислової власності. Право на одержання патенту на винахід (корисну модель). Міжнародна охорона топографій інтегральних мікросхем. Міжнародна охорона нових сортів рослин. Міжнародна охорона торговельних марок (знаків для товарів і послуг). Міжнародна охорона комерційних позначень. Міжнародна охорона промислових зразків. Міжнародна охорона винаходів (корисних моделей). Виникнення та здійснення авторського права та суміжних прав. Принципи права промислової власності. Об’єкти авторського права, їх характеристика. Міжнародні нормативно-правові акти у сфері правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності. Поняття інтелектуальної власності. Права людини на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Поняття права інтелектуальної власності. Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності. Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права інтелектуальної власності. Міжнародна охорона авторського права і суміжних прав. Авторське право, його зміст щодо певних об’єктів та строк дії. Авторське право і суміжні права: Суміжні права, їх зміст щодо певних об’єктів та строк дії. Обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав. Міжнародний захист прав інтелектуальної власності. Міжнародна система охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Міжнародно-правове регулювання у сфері авторського права і суміжних прав. Поняття авторського права і суміжних прав. Міжнародно-правове регулювання у сфері охорони прав на комерційні позначення. Європейське законодавство з питань правової охорони інтелектуальної власності. Європейське законодавство з питань захисту прав інтелектуальної власності. Технологічний аудит.

Судовий порядок захисту прав інтелектуальної власності та його особливості. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності та його особливості. Договір про конфіденційність. Досудове врегулювання спорів. Правове регулювання доменних імен, Інтернет-відносин та боротьби з кіберзлочинністю. Співвідношення права інтелектуальної власності і інформаційного права. Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет

Історія права та держави

Розвиток суспільного та державного ладу в державах Стародавнього Сходу: Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаю. Розвиток права в державах Стародавнього Сходу: Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаю. Основні джерела - пам’ятки права держав Стародавнього Сходу: Єгипту, Вавилону, Індії, Китаю. Вплив релігії на формування державності Стародавнього Сходу. Особливості формування та реформування суспільства в державах Античності: Афіни, Спарта, Рим. Державний лад в Античних державах (Афіни, Спарта, Рим): його розвиток та реформування. Особливості розвитку права в державах Стародавньої Греції: Афіни та Спарта. Джерела римського права. Особливості розвитку права в Стародавньому Римі. Кодифікація римського права. Загальна характеристика суспільства та держави феодального типу. Види феодального права. Папська революція та її вплив на розвиток держави і права феодальної Європи. Міське право. Державно-правовий розвиток феодальних міст-республік та союзів міст. Канонічне та церковне право. Особливості розвитку суспільства, держави і права ранньофеодальних германських держав Європи. Джерела і основні риси права феодальної Англії. Джерела і основні риси права феодальної Німеччини. Особливості станово-представницької та абсолютної монархії в Німеччині. Джерела та розвиток права феодальної Франції. Розвиток права та держави феодальних країн Східної Європи: Візантія, Московське царство. Розвиток феодального суспільства держави та права в східній традиції права. Джерела, основні риси і система мусульманського права. Особливості розвитку феодального суспільства, держави і права в Китаї та Японії.  Суть суспільних, державних та правових змін під час буржуазних революцій Англії та Франції. «Декларація прав людини і громадянина» 1789 р. та її зміни у 1793 р. Кодифікація французького законодавства. Протекторат Кромвеля та «Інструмент управління». «Славетна революція» в Англії та її значення. «Навеаs Соrрus Асt». Основні державотворчі акти США. Конституція США та її додатки. Судова та правова система США. Справа «Мербері vs Медісон» та її роль у конституційній юрисдикції. Реформи Мейдзи в Японії. Конституція Японії 1889 р. Особливості формування японського права. Основні правові сім’ї сучасності. Загальні тенденція розвитку права та держави країн західної традиції права у XIX - ХХ столітті. Особливості правового та державного розвитку авторитарних та тоталітарних держав Європи ХХ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Англії наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Правові зміни «Нового курсу» Рузвельта в США. Статут ООН та Декларація прав людини 1948 р. Доцентрові тенденції у державно-правому полі Європи: від ЄОВС до Маастрихтського договору. Лісабонський договір. Організація та діяльність керівних органів ЄС. Особливості державно-правового розвитку в державах східної традиції права у ХХ ст. Способи та механізми створення нових держав у ХІХ-ХХ століттях. Державно-правовий розвиток у країнах «нової демократії». 

Конституційне право

Загальна частина

Конституційні обов’язки людини і громадянина. Механізм реалізації, гарантії та захист прав та свобод людини і громадянина. Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Конституційна класифікація прав і свобод людини. Особисті права та свободи людини і громадянина. Політичні права і свободи громадян. Соціальні, економічні та культурні права і свободи людини і громадянина. Поняття і види конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти прав та свобод людини і громадянина та їх співвідношення із національним законодавством. Поняття громадянства і належність до громадянства. Принципи громадянства. Порядок набуття та припинення громадянства. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства. Громадянство і його конституційно-правове регулювання. Інститут громадянства. Права людини на громадянство. Основні способи набуття громадянства. Принцип розподілу влад. Принцип єдності державної влади. Структура державної влади. Органи, що здійснюють державну владу. Поняття та ознаки державної влади. Суверенність, верховенство, незалежність і самостійність державної влади. Державна влада як інститут конституційного права. Принципи державної влади. Принципи «права крові» і «права грунту». Міжнародно-правові форми захисту прав і свобод людини і громадянина. Європейський Суд з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод. Поняття та основні моделі конституційно-правового статусу особи. Структура конституційно-правового статусу особи. Предмет правового регулювання галузі конституційного права. Метод правового регулювання галузі конституційного права. Предмет і об’єкт науки конституційного права. Поняття науки конституційного права. Система науки конституційного права. Методологія науки конституційного права. Завдання та значення конституційного права як навчальної дисципліни. Місце і роль конституційного права в системі національного права і юридичної науки. Поняття та складові системи конституційного права. Конституційний принцип народного суверенітету. Конституційний принцип розподілу влади. Конституційно-правові інститути: поняття та види. Конституційно- правові норми: поняття, особливості та класифікація. Значення преамбул, перехідних, тимчасових, спеціальних, заключних положень, додатків та роз’яснень. Типологія сучасних конституцій. Постійні і тимчасові конституції. Юридичні властивості конституції як основного джерела конституційного права. Судові прецеденти та ухвали органів конституційного нагляду. Конституційні звичаї. Інші види джерел конституційного права. Неформалізовані джерела конституційного права. Конституція як конкретне історичне явище. Поняття конституції та її характеристика. Сутність конституції. Функції конституції. Основні етапи конституційного розвитку. Форма і структура сучасних конституцій. Особливості структури окремих конституцій. Гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Установча природа конституції. Вища юридична сила. Стабільність конституції, її гарантії. Способи і порядок розробки і прийняття конституцій. «Жорсткі» і «гнучкі» конституції. Порядок внесення змін і доповнень до конституцій. Розвиток та перегляд сучасних конституцій. Реалізація конституції: поняття та способи. Правова охорона: поняття, форми, суб’єкти. Сутність принципу конституційного верховенства. Способи правової охорони конституції. Інститут конституційної юрисдикції. Основні моделі конституційної юрисдикції. Конституційний контроль як спосіб правової охорони конституції. Відповідальність за порушення конституції. Поняття та види джерел конституційного права. Закон в системі джерел конституційного права. Конституційні, органічні та звичайні закони. «Покоління» основних прав і свобод. Суб'єкти конституційних прав і свобод. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина. Основні критерії класифікації конституційних прав і свобод.

 

Криміналістика

Концентричний метод огляду. Особливості тактики огляду місцевості, приміщення, речей та документів. Інсценування злочину. Тактика огляду місця події. Тактика допиту потерпілого. Поняття слідчої версії. Класифікація версій. Перспективні та ретроспективні версії. Контрверсії. Перевірка версій. Поняття негативних обставин. Поняття допиту та його види. Тактика допиту неповнолітніх. Логічні тактичні прийоми. Тактика допиту підозрюваного. Тактика допиту свідка. Тактика допиту експерта. Психологічна тактичні прийоми. Тактичні прийомі, засновані на знаннях логіки. Класифікація ознак зовнішності людини, їх криміналістичне значення. Методика допиту «Зелена кімната». Методика описання зовнішності «словесний портрет». Поняття документу в криміналістиці, його реквізити. Криміналістичне дослідження документів: поняття, зміст і види. Способи підробки документів, їх ознаки. Криміналістичне почеркознавство: поняття, сутність, завдання, що вирішуються. Ідентифікаційні ознаки почерку: топографічні ознаки, загальні та спеціальні ознаки письма. Підготовка матеріалів на судово-почеркознавчу експертизу. Види зразків почерку. Ідентифікаційні та діагностичні завдання, що вирішуються судово-почеркознавчими дослідженнями. Авторознавча експертиза: поняття й завдання, що вирішуються. Вимоги щодо складання «словесного портрету». Тактика слідчого експерименту щодо можливостей настання певних наслідків. Криміналістичні тактичні операції і тактичні комбінації. Психологічний тиск. Психологічний вплив. Психологічні пастки. Психологічний реагент. Психологічні «хитрощі». Використання або створення стану психологічної напруги. Питання, які вирішуються експертизою ідентифікації особи за ознаками зовнішності. Вимоги, які ставляться до об’єктів дослідження. Поняття, сутність і правові засади інформаційно-довідкового забезпечення. Поняття та види обліків як складової інформаційно-довідкового забезпечення досудового розслідування. Поняття та призначення криміналістичної тактики. Принципи та функції криміналістичної тактики. Система та задачі криміналістичної тактики. Тактичні прийоми, тактичні рішення, слідчі ситуації, тактичний ризик. Експертиза у сфері інтелектуальної власності. Товарознавча експертиза. Економічна експертиза та її підвиди. Інженерно-технічна експертиза та її підвиди. Криміналістичний вид досліджень та його підвиди. Поняття та види судових експертиз. Тактика обшуку приміщення, що належить адвокату. Тактика обшуку в дипломатичних представництвах. Виявлення «психологічних» схованок. Мистецтвознавча експертиза. Галузі криміналістичної техніки. Поняття трасології, її система та наукові засади. Слідчий огляд зброї та слідів пострілу на гільзах, кулях і перешкодах. Механізм слідоутворення. Поняття, значення судової балістики. Класифікація вогнепальної зброї та боєприпасів. Способи підробки документів, їх ознаки. Ідентифікаційні та діагностичні завдання, що вирішуються судово-почеркознавчими дослідженнями. Види зразків почерку. Поняття документу в криміналістиці, його реквізити.

Кримінальне право

Загальна частина

Класифікації покарань за окремими підставами. Призначення покарання. Склад злочину як кримінально-правове явище. Юридичний та фактичний склад злочину. Основні системно- структурні характеристики юридичного складу злочину та його види. Поняття кримінально-протиправного діяння (кримінально-правової аномалії). Злочин (злочинне діяння, кримінальне правопорушення) як основний різновид кримінально-протиправного діяння. Заходи кримінально-правового характеру в межах кримінальної відповідальності особи. Поняття, підстава (підстави) та форми кримінальної відповідальності в правовій системі. Формула кваліфікації злочинів та юридичне формулювання обвинувачення як окремі форми кваліфікації злочинів. Заходи кримінально-правового характеру не пов’язані з кримінальною відповідальністю особи. Суб’єкт злочину, його ознаки. Фізична особа як суб’єкт злочину. Осудність та неосудність. Спеціальний суб’єкт злочину. Об’єкт злочину: поняття та види. Потерпілий від злочину. Предмет злочину. Об’єктивна сторона складу злочину, її ознаки. Діяння (дія чи бездіяльність). Суспільно небезпечні наслідки та причиновий зв’язок. Інші, крім наслідків і причинового зв’язку, факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину. Суб’єктивна сторона складу злочину, її ознаки. Форми та види вини. Спеціальні питання встановлення вини. Мета злочину, мотив злочину та емоційний стан особи як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Співучасть у злочині. Класифікація злочинів. Джерела (форми існування) кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність в системі джерел кримінального права. Кримінально-правова кваліфікація. Кваліфікація злочинів як основний різновид кримінально-правової кваліфікації. Кримінальне право як галузь права. Генезис і основні доктрини (школи) кримінального права. Принципи кримінального права. Чинність і дія закону про кримінальну відповідальність. Кримінальне право в правовій системі. Сучасна кримінально-правова політика. Заходи кримінально-правового характеру, які можуть поєднуватись з кримінальною відповідальністю особи або застосовуватись самостійно. Заходи кримінально-правового характеру в межах кримінальної відповідальності особи. Заходи кримінально-правового характеру, не пов’язані з кримінальною відповідальністю особи. Заходи кримінально-правового характеру: поняття, юридична природа, окремі різновиди.

Кримінальний процес

Процес доказування у кримінальному провадженні, його елементи. Обов'язок доказування. Способи збирання і перевірки доказів. Застосування науково-технічних засобів для збирання та перевірки доказів. Класифікація доказів. Поняття доказів та їх визначення. Теорія доказів. Доказове право. Теорія пізнання і теорія доказів. Поняття і значення кримінально- процесуального доказування. Мета доказування у кримінальному провадженні. Процесуальний статус представника юридичної особи, яка є потерпілим. Участь перекладача у кримінальному провадженні. Висновок (висновки) експертів при проведенні комісійної та комплексної експертиз. Перевірка та оцінка висновку експерта. Недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого. Випадки обов’язкового виклику обвинуваченого. Недопустимість погіршення становища виправданого, засудженого. Підстави для здійснення провадження за нововиявленими обставинами. Види та зміст нововиявлених обставин. Особи, які мають право подати заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви і порядок її подання. Відмова від заяви та її наслідки. Суди, які переглядають судові рішення за нововиявленими обставинами. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами. Порядок перевірки ухвал слідчого судді.

 

Міжнародне приватне право

Поняття, види, джерела правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу. Застереження про публічний порядок, обхід закону, взаємність та реторсії у міжнародному приватному праві. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права. Типи колізійних прив’язок Поняття та ознаки колізійних норм. Іноземний елемент у міжнародних приватних відносинах. Джерела міжнародного приватного права. Поняття та види колізійних прив’язок (формул прикріплення). Угода сторін про вибір права (порядок укладення, форма, зміст). Способи визначення права, що має найтісніший зв’язок з правовідносинами. Публічний порядок як обмежуючий фактор у застосуванні норм іноземного права. Форми діяльності іноземних юридичних осіб. Система міжнародно-правової охорони об’єктів авторського права. Колізійні норми у сфері сімейних правовідносин. Предмет міжнародного приватного права. Договір перевезення у міжнародному приватному праві. Договір купівлі-продажу у міжнародному приватному праві. Сфера дії Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року.

Право соціального забезпечення

Поняття права соціального забезпечення. Предмет права соціального забезпечення. Функції права соціального забезпечення. Система права соціального забезпечення. Місце права соціального забезпечення в системі права. Сучасні тенденції розвитку права соціального забезпечення. Право соціального забезпечення як наука та навчальна дисципліна. Поняття та класифікація принципів права соціального забезпечення. Зміст основних принципів права соціального забезпечення. Поняття, основні ознаки та система правовідносин у сфері соціального забезпечення. Умови виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері соціального забезпечення. Поняття жерел права соціального забезпечення. Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення. Особливості системи джерел права соціального забезпечення. Поняття методу правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин. Поняття соціального забезпечення, його основні ознаки. Основні функції соціального забезпечення. Право громадян на соціальний захист, його зміст. Поняття та ознаки державної соціальної допомоги. Державні допомоги сім'ям з дітьми. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Види та форми соціального забезпечення. Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії в сфері соціального забезпечення. Акти ООН як джерело міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення. Правове регулювання соціального забезпечення у конвенціях і рекомендаціях МОП. Європейські міжнародні стандарти соціального забезпечення. Значення міжнародних договорів у сфері соціального забезпечення. Право соціального забезпечення зарубіжних країн. Поняття соціального захисту населення, його співвідношення із соціальним забезпеченням і соціальним страхуванням.

Сімейне право

Правовий статус наймача житла та членів його сім’ї. Оспорювання батьківства (материнства) у судовій практиці. Подружні договори: поняття та види. Договірне регулювання відносин батьків і дітей. Фактичні шлюбні відносини у Сімейному кодексі. Договори осіб, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Особливості захисту сімейних прав. Форми та способи захисту сімейних прав. Договори у сімейному праві: поняття, класифікація, зміст. Поняття, порядок та правові наслідки усиновлення. Сімейне і цивільне право: співвідношення. Особливості вирішення судами спорів про розірвання шлюбу. Загальна характеристика договорів про розірвання шлюбу. Форми влаштування дітей, що зашилися без батьківського піклування. Договірне регулювання у цій сфері. Правове регулювання майнових відносин між батьками та дітьми. Правове регулювання майнових відносин між подружжям. Недійсність шлюбу: сутність та правові наслідки. Шлюб: правова природа, порядок укладення, правові наслідки. Особливості вирішення судами спорів про стягнення аліментів на дітей. Спірні питання права спільної сумісної власності подружжя: теоретичні та практичні аспекти. Поняття шлюбу. Теорії, що визначають правову природу шлюбу. Недійсність шлюбу в судовій практиці.

 

Теорія права

Поняття правопорядку. Суб'єктивне право. Поняття та види юридична відповідальність. Законність. Форми державного правління. Юридична наука. Теорія права та держави як наука. Функції держави. Орган державної влади. Соціальна держава. Норма права. Реалізація норм права. Політична система суспільства. Юридичні факти. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції. Концепції держави і права. Правові вчення ХХ ст. Політичні та правові вчення ХІХ ст. Теорії природного права в Західній Європі ХVII-ХVІІІ ст. Політичні та правові вчення епохи Відродження та Реформації. Філософська та політико-правова думка Середньовіччя. Політичні та правові вчення в Стародавньому Римі. Правова держава. Механізм правового регулювання. Застосування норм права. Соціальні норми. Правова культура. Поняття та зміст правовідносин. Колізії та прогалини у законодавстві. Правове регулювання. Соціальна цінність права. Юридична практика. Види соціального регулювання. Джерела (форми) права. Тлумачення норм права. Систематизація норм права. Сутність права. Суб'єкт права. Поведінка суб'єкта права. Поняття та ознаки держави. Типи праворозуміння. Правосвідомість. Суспільна влада.

Трудове право

Поняття та юридичні наслідки припинення трудового договору. Порядок надання відпусток та оплати відпусток. Грошова компенсація за невикористані відпустки. Поняття та правове регулювання робочого часу. Види робочого часу. Поняття та види режимів робочого часу. Поняття та правове регулювання часу відпочинку. Види часу відпочинку. Святкові і неробочі дні. Додаткові дні, вільні від роботи. Поняття, види та правове регулювання відпусток. Спеціальні режими робочого часу: змінна робота; гнучкий графік роботи; роздроблений робочий день; ненормований робочий час; вахтовий метод організації робіт. Облік робочого часу. Робота понад встановлену тривалість робочого часу. Загальний порядок укладення трудового договору. Документи, що подаються при укладенні трудового договору. Форма трудового договору. Порядок оформлення трудового договору. Інші підстави припинення трудового договору. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога. Відсторонення працівника від роботи. Додаткові підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною. Гарантії праці жінок у трудових правовідносинах. Нормування праці. Види норм праці. Тарифна система оплати праці та її елементи. Поняття системи оплати праці та її види. Оплата праці при відхиленнях від нормальних умов роботи. Порядок обчислення заробітної плати. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Поняття та види підготовки працівників. Організація виробничого навчання. Особливості договорів про навчання. Пільги для працівників, які навчаються без відриву від виробництва. Підвищення кваліфікації працівників. Перепідготовка працівників. Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення. Поняття та правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Правове регулювання заохочень за успіхи в роботі. Дисциплінарна відповідальність працівників і її відмінність від інших видів відповідальності. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність. Поняття матеріальної відповідальності. Відмежування її від майнової відповідальності в цивільному праві. Підстави та умови матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові. Обмеження і особливий порядок звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей, неповнолітніх. Правове регулювання застосування праці осіб зі зниженою працездатністю. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю. Щорічна відпустка та її види. Відпустки у зв'язку з навчанням. Трудовий договір про тимчасову роботу. Поняття, види та порядок проведення інструктажу з охорони праці. Порядок розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Трудове право в системі права. Історія становлення і розвитку трудового права як галузі права. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права. Поняття і особливості методу правового регулювання трудових відносин. Поняття джерел трудового права. Класифікація джерел трудового права. Особливості системи джерел трудового права. Сфера дії трудового законодавства. Загальна характеристика окремих видів джерел трудового права. Поняття та види зайнятості населення. Зайнятість та працевлаштування: співвідношення понять. Поняття захисту суб’єктивних трудових прав. Форми та способи захисту суб’єктивних трудових прав. Поняття виробничої демократії. Форми участі працівників в управлінні підприємством. Функції трудового права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, господарського, аграрного, права соціального забезпечення.

Фінансове право

Бюджетний процес. Поняття митного контролю. Форми митного контролю. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Поняття та функції бюджету. Загальна характеристика податку на додану вартість. Переваги та недоліки податку на сучасному етапі розвитку оподаткування. Поняття платника податку як основоположної категорії податкового права та види платників податків. Правосуб'єктність як основна характеристика платника податку. Місце та строки митного декларування. Казначейська система обслуговування бюджетних коштів. Валютні правовідносини. Основні принципи та завдання адміністрування податкових платежів. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення. Особливості пропуску товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон громадянами. Правове регулювання митного режиму транзит. Місце митної справи в процесі реалізації митної політики держави. Реєстри платників податків. Поняття „валюта” та „валютні цінності”. Розмежування принципів податкового права, принципів оподаткування та принципів податкової системи. Поняття та види державних запозичень. Поняття принципів податкового права, їх місце та значення у розбудові системи права. Поняття та склад бюджетної системи. Поняття та розмежування державного та місцевого боргу. Поняття податку як складної фінансової категорії. Його ознаки та елементи. Відмежування податку від збору, мита та парафіскалітета. Правові засади здійснення переказів в іноземній валюті (в неторгівельній сфері). Правила використання на території іноземної валюти як засобу платежу. Оскарження рішень контролюючих органів, щодо визначення суми податкового зобов’язання (боргу). Форми і методи податкового контролю. Види податкових перевірок та особливості їх проведення. Підстави, види і принципи відповідальності за порушення податкового законодавства. Валютне ліцензування. Валютний (обмінний) курс: поняття та правове регулювання.

Цивільне право

Особливості захисту речових прав. Поняття, підстави та види представництва. Поняття та особливості права інтелектуальної власності. Речові права на чуже майно: поняття та види. Характеристика авторського та суміжних прав. Правове регулювання права промислової власності. Поняття, види та елементи цивільно-правових зобов’язань. Порядок виконання цивільно-правових зобов’язань. Договори про надання майна у власність: поняття та класифікація. Договори про надання майна у користування: поняття та класифікація. Право власності: поняття та зміст. Договори про надання послуг: поняття та класифікація. Поняття та основні види цінних паперів. Цінні папери як об'єкти цивільних прав. Множинність осіб у зобов'язанні. Правове регулювання недоговірних зобов’язань. Філії та представництва юридичних осіб.   Порядок державної реєстрації юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб.    Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна. Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки Правові звичаї як джерела цивільного права. Поняття та види джерел цивільного права. Співвідношення цивільної правоздатності і суб’єктивних цивільних прав. Житло як об’єкт цивільних правовідносин. Поняття, види, сторони договорів купівлі-продажу. Поняття, види, форма та зміст договору надання послуг. Поняття, види, сторони, та зміст договору позики. Поняття, види, форма та зміст договору зберігання. Поняття, види, сторони та форма договору перевезення. Поняття, види, сторони та зміст договору страхування. Поняття, види, сторони та умови договору позички. Поняття, види, сторони та зміст договору управління майном. Поняття, сторони, форма та суттєві умови договору лізингу. Поняття та види банківських правочинів. Рятування здоров’я, життя та майна фізичної особи. Ведення чужих справ без доручення. Поняття та порядок відшкодування моральної шкоди. Підстави та умови відповідальності за завдану майнову шкоду. Поняття та особливості видів забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань.

Цивільний процес

Організаційно-функціональні принципи цивільного процесуального права. Форми захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Цивільна процесуальна форма. Поняття і структура цивільного процесу. Завдання цивільного судочинства. Предмет, метод, система цивільного процесуального права. Джерела цивільного процесуального права. Поняття та підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Суб’єкти, об’єкти та зміст цивільних процесуальних правовідносин. Дія цивільних процесуальних норм у часі, просторі та відносно кола осіб Наука цивільного процесуального права. Система і класифікація принципів цивільного процесуального права та їх взаємозв’язок. Поняття і значення процесуальних строків в цивільному процесі. Види процесуальних строків. Функціональні принципи цивільного процесуального права. Учасники цивільного процесу. Особи, які беруть участь у справі та інші учасники цивільного процесу. Сторони в цивільному процесі. Поняття та ознаки рішення суду. Зміст рішення суду та його структурні елементи. Поняття та значення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Наслідки порушення правил підсудності. Особливості визначення підсудності справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя, а також у справах між громадянами , якщо обидві сторони проживають за її межами. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі. Судові виклики та повідомлення. Предмет доказування. Захист інтересів відповідача. Процесуальний порядок пред’явлення позову. Засоби доказування: поняття і види. Характеристика засобів доказування. Достовірність та достатність доказів. Належність та допустимість доказів у цивільному процесі. Порядок обчислення та перебіг процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуальних строків. Провадження у справі до судового розгляду як стадія цивільного судочинства. Попереднє судове засідання (завдання, порядок проведення, питання, які вирішуються в попередньому судовому засіданні).

Критерії оцінювання

306

Коментарі