HONOR ET GLORIA, UTILITAS

04 черв. 14:02 |

Програма вступного випробування

(8 )

Затверджено Вченою радою юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол №5 від 17.12.2015

Програма фахового вступного випробування
освітнього рівня «Спеціаліст»

Аграрне право

Підстави, умови і форми матеріальної відповідальності за аграрні правопорушення. Законодавчі засади та напрямки аграрної реформи в Україні. Система органів державної влади в інституційно-функціональному регулюванні аграрних відносин в Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері  регулювання аграрних відносин в Україні. Функції і повноваження Верховної Ради України у сфері регулювання аграрних відносин. Функції і повноваження органів виконавчої влади у сфері регулювання аграрних відносин. Юрисдикція органів судової влади у забезпеченні регулювання аграрних відносин в Україні. Юрисдикція органів місцевого самоврядування у забезпеченні державного регулювання аграрних Правове регулювання державної аграрної політики України. Поняття та види аграрних правопорушень у системі юридичної відповідальності. Правове регулювання державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. Підстави, умови, форми дисциплінарної відповідальності за аграрні правопорушення. Особливості застосування адміністративно-правової відповідальності за аграрні правопорушення. Особливості застосування кримінально-правової відповідальності за аграрні правопорушення. Поняття «земля» у законодавстві та правовій доктрині. Співвідношення категорій «земля», «земельна ділянка», «майно» за чинним законодавством України. Співвідношення категорії «земля» з іншими природними ресурсами та об’єктами: правовий аспект. Правосуб'єктність аграрних підприємств кооперативного і корпоративного типів. Правове становище фермерських господарств. Особливості правового становища господарських товариств у сільському господарстві. Земельне право як наука. Земельне право як навчальна дисципліна. Система земельного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Особливості правового становища приватних сільськогосподарських підприємств. Принципи аграрного права України.  Поняття, загальні та особливі ознаки аграрних правовідносин в Україні. Підстави, умови і форми цивільно-правової відповідальності за аграрні правопорушення. Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України. Об’єкти, суб’єкти та зміст аграрних правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення аграрних правовідносин. Функції аграрного права. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного права України. Поняття та предмет аграрного права України. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших органів  виконавчої влади як джерела аграрного права України. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України. Класифікація аграрних правовідносин у теорії аграрного права України. Рішення Конституційного Суду України як джерела аграрного права України.  Співвідношення та взаємодія аграрного права з іншими галузями правової системи України. Укази Президента України у системі джерел аграрного права України. Міжнародні договори та міждержавні угоди як джерела аграрного права України. Закони України та постанови Верховної Ради України як джерела аграрного права України. Конституція  України як джерело аграрного права України. Поняття, особливості та види джерел аграрного права України. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Правове регулювання відносин у сфері насінництва та розсадництва. Поняття та види аграрно-договірних зобов’язань з виробництва і реалізації сільськогосподарської Правове регулювання підсобних виробництв і промислів у сільськогосподарських підприємствах. Правові забезпечення біобезпеки при використанні генетично-модифікованих організмів у процесі сільськогосподарського виробництва. Особливості правового регулювання виробництва сільськогосподарської продукції для дитячого харчування. Правове регулювання органічного сільськогосподарського виробництва. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. Правове регулювання відносин у сфері виробництва та реалізації продукції рибництва та рибальства в Україні. Правове регулювання відносин у сфері  виробництва і реалізації молока та молочних продуктів суб’єктами господарської діяльності у сільському господарстві. Правове регулювання відносин у сфері організації та виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції бджільництва. Правове забезпечення організації і здійснення ветеринарної справи в сільському господарстві України. Правове забезпечення організації і здійснення племінної справи у сільському господарстві. Правове регулювання виноградарства та виноробства в Україні. Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх  відносин у сфері виробництва та реалізації цукру. Законодавче регулювання охорони прав на сорти рослин. Правове регулювання біржового сільськогосподарського ринку. Біржові угоди з сільськогосподарською продукцією. Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері виробництва та реалізації зерна. Договірне регулювання  лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Особливості правового регулювання внутрішнього управління об’єднаннями у сільському господарстві. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села. Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села. Поняття та сутність господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва, особливості її правового регулювання. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» та інші нормативно-правові акти у сфері соціального розвитку села. Правові засади та особливості сплати внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування в сільському господарстві України. Особливості правового регулювання податку на додану вартість у сільському господарстві. Загальні засади правового регулювання оподаткування господарської діяльності у сільському господарстві. Правове регулювання житлового будівництва у сільській місцевості. Правове регулювання шляхового будівництва у сільській місцевості. Договірне регулювання відносин у сфері використання науково-технічної продукції у сільському господарстві. Правове регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції. Договірне регулювання відносин у сфері страхування виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції суб’єктами аграрного підприємництва. Правове регулювання аграрних розписок. Договірне регулювання відносин у сфері кредитування суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері виробничо-технічного обслуговування суб’єктів господарювання у сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві. Договірні відносини у сфері виробництва і реалізації цукру. Договірно-правове регулювання реалізації олійних культур. Договірне регулювання відносин у сфері заставної закупівлі зерна. Договірне регулювання  відносин у сфері складського зберігання зерна.  Договірне регулювання відносин у сфері закупівлі зерна до інтервенційного фонду. Договірне регулювання відносин у сфері надання дорадчих послуг суб’єктам аграрного підприємництва. Загальна характеристика внутрішніх аграрних відносин членства та участі у правовому становищі суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Правові засади і порядок здійснення внутрішнього управління державними та комунальними сільськогосподарськими підприємствами. Правові засади та порядок здійснення самоврядування в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правові засади та порядок здійснення самоврядування в сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу. Поняття і особливості права засновництва та участі в аграрних підприємства корпоративного типу. Особливості правового статусу засновників та учасників господарських товариств у сільському господарстві України. Правовий статус засновників і членів фермерських господарств. Правовий статус засновників і членів сільськогосподарського кооперативу. Особливості правового статусу засновників і членів колективних сільськогосподарських підприємств. Поняття організації і дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах та особливості правового регулювання. Правовий статус засновників, учасників та членів сільськогосподарських підприємств. Поняття, види та загальна характеристика внутрішніх трудових і соціальних відносин у сільськогосподарських підприємствах. Особливості правового регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Правове становище підсобних сільських господарств промислових підприємств. Особливості правового становища об'єднань у сільському господарстві. Особливості правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств. Правове становище сільськогосподарських кооперативів. Поняття та види суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Поняття права членства у сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу. Поняття і умови виникнення членських правовідносин. Правовий режим майна колективних сільськогосподарських підприємств до і  після реформування аграрного сектора економіки. Правові форми використання земельних ділянок для особистого селянського господарства. Правові форми використання майна для особистого селянського господарства. Поняття особистого селянського господарства за законодавством України. Право на ведення особистого селянського господарства та його здійснення. Правовий режим майна міжгосподарських підприємств (об’єднань) у сільському господарстві. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу. Правовий режим майна сільськогосподарських кооперативів. Правовий режим майна фермерських господарств. Правове регулювання приватизації майна державних підприємств в системі АПК. Правові засади та особливості внутрішнього управління фермерським господарством. Правове регулювання паювання майна колективних сільськогосподарських підприємств. Особливості правового регулювання податку на прибуток сільськогосподарських підприємств. Загальна характеристика правового режиму майна суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Особливості правової охорони життя та здоров’я працівників сільського господарства. Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств. Правове регулювання праці у фермерських господарствах. Особливості правового регулювання праці у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу. Особливості правового регулювання праці членів сільськогосподарських підприємств. Поняття і особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах та їх правового регулювання. Правове регулювання внутрішнього розпорядку та  трудової дисципліни праці в сільськогосподарському підприємстві. Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах. Правовий режим майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств до і після реформування аграрного сектора економіки.Правове регулювання спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

Адвокатура. Нотаріат. Виконавчий процес

Поняття адвокатури. Роль адвокатури в суспільстві. Правова основа діяльності адвокатури України. Міжнародні стандарти діяльності адвокатури. Загальна характеристика Закону України «Про адвокатуру та  адвокатську діяльність». Поняття виконавчого провадження. Класифікація виконавчих проваджень та їх  характеристика. Поняття процедури виконавчого провадження. Стадії виконавчого процесу та їх ускладнення.  Поняття  виконавчих актів (документів) та їх класифікація. Сутність виконавчих процесуальних  правовідносин, їх ознаки, система та елементи. Підстави виникнення виконавчих процесуальних відносин. Елементи виконавчих процесуальних відносин: суб’єкти, зміст та об’єкт. Заповіти. Поняття порядків вчинення нотаріальних дій. Загальні правила посвідчення правочинів нотаріальними органами. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування. Компетенція консульських установ  щодо вчинення нотаріальних дій. Організація роботи державних нотаріальних контор. Поняття та види компетенції нотаріальних органів. Поняття нотаріату в Україні та система нотаріальних органів. Принципи діяльності і організації нотаріальних органів в Україні. , що ставляться до посади нотаріуса. Помічник нотаріуса. Права та Адвокат в різних юрисдикційних процесах. Адвокат в Європейському Суді з прав людини. Професійні права та обов’язки адвоката.Гарантії адвокатської діяльності. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України. Організаційно-правові форми діяльності адвокатури. Адвокатське самоврядування. Основні принципи адвокатської етики.  Історія інституту адвокатури в Україні. Поняття «адвокат». Дисциплінарна відповідальність адвоката. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Вимоги до кандидатів в адвокати. Поняття,ознаки й види  адвокатської діяльності. Виконавча процесуальна право та дієздатність. Правосуб’єктність в виконавчому процесі. Поняття суб’єктів виконавчого процесу та їх класифікація. Державний виконавець як обов’язковий суб’єкт виконавчого провадження, його процесуальні права та обов’язки.

Адміністративне право

Загальна частина

Актуальні проблеми надання адміністративних послуг. Публічно-сервісна діяльність. Поняття та види адміністративних послуг. Суб′єкти надання адміністративних послуг в Україні. Державні послуги. Система адміністративних судів в Україні, підсудність спорів адміністративним судам. Категорії спорів, підсудних адміністративним судам. Адміністративний позов. Державний контроль у державному управлінні. Сутність державного контролю, його види, загальна характеристика, приклади проявів реалізації. Зовнішній і внутрішній контроль. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. Адміністративна правосуб’єктність фізичних осіб, юридичних осіб, колективних утворень. Адміністративна правоздатність, адміністративна дієздатність, адміністративна деліктоздатність фізичних осіб, юридичних осіб, колективних утворень. Норми адміністративного права та їх реалізація. Поняття адміністративно-правової норми, їх класифікація. Реалізація адміністративно-правових норм (виконання, використання, дотримання). Застосування адміністративно-правових норм та акти застосування Проходження державної служби (усі стадії). Підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців за законодавством України. Актуальні проблеми та розвиток законодавства про державну службу. Ознаки правозастосовної діяльності. Система адміністративного законодавства. Ієрархія актів адміністративного законодавства та їх характеристика. Муніципальні послуги. Реєстраційні провадження. Порядок реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності. Сучасні проблеми надання адміністративних послуг. Форми надання адміністративних послуг. Адміністративні правовідносини. Поняття та зміст адміністративних правовідносин. Юридичні факти, їх класифікація. Суб’єкти адміністративних правовідносин. Класифікація суб’єктів адміністративних правовідносин. Адміністративні методи управління, економічні методи управління. Вчинення юридично значущих дій. Правові акти управління (адміністративні акти) та їх види, характеристика, питання чинності, нікчемності. Методи держаного управління. Форми і методи державного управління. Поняття форм управління, класифікація форм управління. Адміністративні договори. Видання актів управління нормативного та індивідуального характеру. Контроль з боку громадських організацій. Внутрішній адміністративний контроль. Президентський контроль. Парламентський контроль (в частині Рахункової Палати та Уповноваженого з прав людини). Судовий контроль. Специфіка адміністративної дієздатності неповнолітніх осіб, суб’єктів підприємницької діяльності. Статут юридичної особи: розподіл повноважень органів управління. Вертикальні та горизонтальні управлінські відносини. Проблеми удосконалення інституту державної служби та її адміністративно-правове регулювання. Поняття державної служби, її види, значення. Поняття посади державної служби. Класифікація посад державної служби. Предмет та метод, принципи адміністративного права. Трансформація предмету адміністративного права України. Предмет адміністративного права (якісна характеристика, динаміка розвитку вчень). Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів влади, органів місцевого самоврядування. Загальна характеристика актів (рішень) органів публічної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Співвідношення засад централізації та децентралізації в організації виконавчої влади. Функції та повноваження органів виконавчої влади. Завдання та цілі діяльності органів виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування. Функції та правові форми діяльності органів публічної адміністрації. Поняття виконавчої влади. Поняття державного управління. Соціальне управління. Моделі управління. Система органів виконавчої влади в України. Функції та правові форми діяльності органів публічної адміністрації. Поняття виконавчої влади. Поняття державного управління. Соціальне управління. Моделі управління. Система органів виконавчої влади в України. Виконавча влада: загальна характеристика. Європейські стандарти діяльності органів публічної адміністрації. Поняття та суб’єкти публічної адміністрації. Вимоги до цілей та завдань діяльності органів публічної адміністрації. Адміністративне судочинство. Поняття, значення адміністративної юстиції для захисту прав громадян від незаконних дій, рішень, бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Методи адміністративного права, проблеми застосування диспозитивного методу. Трансформація методу адміністративного права. Принципи адміністративного права та принципи державного управління, розмежування та класифікація. Адміністративне правопорушення (делікт). Поняття адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Суб’єкт адміністративного правопорушення та їх поділ на загальні та спеціальні. Об’єкт адміністративного правопорушення. Історичні етапи розвитку адміністративного права: камералістика, поліцейська держава, радянський період, новітній період. Адміністративне право як наука, видатні представники. Удосконалення структури галузі та навчальної дисципліни, проблеми формування нових інститутів адміністративного права України. Адміністративне право України як наука, галузь права та навчальна дисципліна. Трансформація галузі адміністративного права України. Сучасні проблеми розвитку адміністративного права як навчальної дисципліни. Принципи діяльності органів публічної адміністрації. Європейські принципи і стандарти діяльності органів публічної адміністрації. Співвідношення цілей, завдань, функцій, повноважень органів публічної адміністрації. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення. Адміністративні стягнення за Кодексом України про адміністративні правопорушення. дисциплінарною відповідальністю, матеріальною відповідальністю. Адміністративна відповідальність фізичних осіб, становлення адміністративної відповідальності юридичних осіб. Адміністративна відповідальність. Адміністративний примус. Поняття адміністративної відповідальності як виду юридичної відповідальності.  Ключові дефініції галузі адміністративного права.

Адміністративний процес

Судові строки. Характеристика процесуальних строків, визначених у Кодексі адміністративного судочинства України. Проблеми їх дотримання, процесуальні диверсії з боку сторін. Адміністративний процес: загальна характеристика. Система адміністративних судів в Україні. Поняття адміністративного процесу у широкому та вузькому розумінні. Суб’єкти адміністративного процесу. Система адміністративних судів в Україні. Підсудність спорів адміністративним судам. Судові рішення. Характеристика змісту та видів основних судових рішень. Підстави перегляду судових рішень. Юридичні наслідки апеляційного, касаційного оскарження судових рішень. Значення остаточного судового рішення у справі. Поняття адміністративного суду. Підстави притягнення суддів адміністративних судів до відповідальності. Стадії адміністративного процесу. Характеристика основних стадій адміністративного (судового) процесу відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.  Господарське право Поняття та види іноземних інвестицій. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування. Форми здійснення іноземних інвестицій: корпоративна форма іноземного інвестування; договірна форма іноземного інвестування. Поняття та призначення судових процедур, що застосовуються  до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах. Поняття та ознаки, правовий режим концесійної діяльності. Договірні засади здійснення концесійної діяльності. Поняття та види, правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. Порядок утворення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: зміст державного регулювання та органи, що його здійснюють. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що застосовується до них.  Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні. Поняття, ознаки та види бірж. Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та обов’язки товарної біржі; угоди товарної біржі; правила біржової торгівлі. Особливості правового становища фондової біржі. Поняття та ознаки, принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  Види зовнішньоекономічної діяльності.  Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність. Обмеження щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування. Особливості правового режиму публічних форм власності. Право приватно-колективної власності: Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Використання прав інтелектуальної власності у  сфері господарювання. Поняття та ознаки банкрутства. Підстави (юридичні та фактичні) порушення провадження у справі про банкрутство. Законодавство про банкрутство. Сторони в справі про банкрутство. Боржник (банкрут), кредитори.  Стадії провадження у справі про банкрутство. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.  Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.    Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. Правове становище Антимонопольного комітету. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності: поняття та види цінних паперів, загальні засади їх випуску та обігу. Державний контроль на ринку цінних паперів. Поняття корпоративних прав. Загальні засади здійснення корпоративних прав.  Особливості управління державними корпоративними правами. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування.  Спеціальні порядки застосування судових процедур у справі про банкрутство щодо окремих категорій суб’єктів. Акціонерне товариство. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Командитне товариство. Повне товариство. Поняття, ознаки та види господарських договорів.  Функції господарських договорів.  Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. Зміст та форма господарського договору.  Забезпечення належного виконання господарських договорів. Поняття та характерні риси господарських товариств.  Класифікація господарських товариств. Поділ господарських товариств на персональні товариства та об’єднання капіталів.  Майно та майнові права у господарському товаристві. Поняття та  ознаки господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя. Поняття та ознаки господарської діяльності. Принципи здійснення господарської діяльності. Поняття господарських  зобов’язань та підстави їх виникнення. Підстави класифікації та види господарських   зобов’язань. Основні засади виконання господарських  зобов’язань. Забезпечення виконання та припинення господарських  зобов’язань. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання: право господарського відання,  право оперативного управління, право довірчої власності, право користування. Майно у сфері господарювання. Поняття та види майна, що використовується у сфері господарювання. Порядок використання майна у сфері господарювання. Право власності – основне речове право у сфері господарювання:  поняття та зміст. Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень. Господарські міністерства (інші, підпорядковані Кабінету Міністрів України органи) як органи господарського керівництва та суб’єкти організаційно-господарських повноважень. Поняття об’єднання підприємств. Види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Функції та компетенція об’єднання підприємств. Правовий статус холдингових компаній. Особливості правового становища державних холдингових компаній. Фізичні особи – підприємці як суб’єкти господарського права. Кредитні спілки у сфері господарювання.  Благодійні та інші неприбуткові організації. Форми їх участі в господарських відносинах. Права і обов’язки учасників господарських товариств. Управління господарським товариством. Правове становище приватних та інших підприємств. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності. Форми господарсько- правової відповідальності (відшкодування збитків, сплата штрафних санкцій, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції). Підприємства комунальної форми власності: загальна характеристика,  види (комерційне та некомерційне), форми (унітарне, корпоративне). Підприємства колективної власності: поняття, види та правове становище.  Особливості правового становище виробничих кооп Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Основні напрями економічної політики держави. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.  Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. Методи правового регулювання господарських відносин Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Нормативні акти господарського законодавства. Система господарського законодавства. Господарсько-правові норми: поняття та види. Проблеми вдосконалення господарського законодавства. Господарське право як галузь права. Господарське право як галузь науки. Господарське право як навчальна дисципліна. Поняття та ознаки суб’єктів господарських правовідносин. Критерії класифікації та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права). Утворення суб’єктів господарювання, їх державна реєстрація.  Припинення суб’єктів господарювання. Поняття та ознаки підприємства як організаційно-правової форми господарювання. Види та організаційно- правові форми підприємств. Організаційна структура та управління підприємством. Особливості правового становища окремих видів підприємств Підприємства державної форми власності: характерні ознаки. Види державних підприємств та їх організаційно-правові форми. Особливості правового становища державних комерційних підприємств та казенних підприємств. Види господарської діяльності (підприємницька (комерційна) та некомерційна господарська діяльність).

Господарське процесуальне право

Повноваження касаційної інстанції. Підстави для скасування  або зміни рішення або постанови.  Постанова  касаційної інстанції. Значення досудового врегулювання господарських спорів.  Порядок пред’явлення претензії.  Порядок і строки розгляду претензії.  Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення певної категорії господарських договорів. Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України: суб’єкти, строк та підстави подання.   Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України. Поняття та елементи позову. Форма і зміст позовної заяви.  Порядок подання позову. Ціна позову.  Об’єднання позовних вимог. Зміна позову. Відмова від позову. Відзив на позовну заяву. Зустрічний позов.  Забезпечення позову: підстави та заходи. Право касаційного оскарження. Порядок та строк подання касаційної скарги.  Повернення касаційної скарги. Прийняття касаційної скарги та порядок її розгляду. Межі перегляду справи в касаційній інстанції. Право апеляційного оскарження. Порядок та строк подання апеляційної скарги.  Повернення апеляційної скарги. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції. Повноваження апеляційної інстанції. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.  Наказ господарського суду і пред’явлення його до виконання.  Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Порядок прийняття, форма та зміст рішення господарського суду. Оголошення рішення та набрання ним законної сили. Розсилання рішень. Права господарського суду щодо прийняття рішення. Винесення ухвали та її зміст. Окрема ухвала.  Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Характеристика повноважень Верховного Суду України за наслідками розгляду справи про перегляд судових рішень господарських судів. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України. Склад господарського суду. Строк вирішення спору. Порядок ведення засідання. Відкладення розгляду справи, перерва  в засіданні.  Зупинення провадження у справі та його поновлення.  Припинення провадження у справі. Залишення позову без розгляду. Прийняття позовної заяви. Відмова у прийнятті позовної заяви: підстави та порядок. Повернення позовної заяви: підстави та порядок.  Порушення провадження у справі.  Дії судді по підготовці справи до розгляду. Поняття і види строків в господарському процесі.  Встановлення та обчислення процесуальних строків.  Закінчення процесуальних строків.  Зупинення процесуальних строків.  Відновлення та продовження  процесуальних строків. Поняття і склад судових витрат.  Судовий збір, порядок та розміри його сплати.  Пільги щодо сплати судового збору. Порядок повернення судового збору. Розподіл і відшкодування судових витрат. Поняття і види доказів.  Письмові докази.  Речові докази.  Призначення і проведення експертизи. Висновок експерта.  Обов’язок доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування. Запобіжні Поняття  підвідомчості господарських справ. Справи, підвідомчі господарським судам. Підсудність господарських справ. Передача справ за підсудністю.  Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підприємств і організацій. Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу. Процесуальне становище судді. Сторони  в господарському процесі, їх права та обов’язки. Представники сторін. Поняття принципів організації та діяльності господарського суду та  їх класифікація. Принципи організації господарського суду. Принципи здійснення правосуддя господарським судом та їх зміст. Методи та джерела господарського процесуального права. Предмет і система господарського процесуального права як науки та навчальної дисципліни. Господарські суди в системі органів судової влади.  Історія становлення господарських судів в Україні.  Господарські спори – предмет діяльності господарського суду. Поняття та предмет господарського процесуального права. Поняття та підстави перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Порядок перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами. Треті особи в господарському процесі: види та правове становище. Участь прокурора в господарському процесі. Процесуальне положення учасників, які сприяють вирішенню господарських спорів.

Екологічне право

Поняття загального використання природних ресурсів та його ознаки. Ліси як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Екологічна експертиза як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Характеристика адміністративно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Поняття та види права природокористування. Форми використання природних ресурсів в Україні. Поняття спеціального використання природних ресурсів та його ознаки. Інституційна складова державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Характеристика системи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Поняття та загальна характеристика об’єктів права власності на природні ресурси за законодавством України. Поняття та види функцій управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Суб’єкти права власності на природні ресурси за законодавством України. Екологічне ліцензування як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічний контроль як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Поняття економіко-правового механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Економіко-правовий механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні: характеристика складових. Екологічний податок: поняття, характеристика. Поняття та ознаки екологічного правопорушення. Поняття та мета управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Участь громадян в процесі управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Конституція України як джерело екологічного права. Поняття екологічного права як галузі права. Характеристика екологічного права в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Предмет екологічного права. Методи екологічного права. Поняття та види об’єктів правової охорони навколишнього природного середовища. Поняття принципів екологічного права. Зміст права власності на природні ресурси в Україні. Поняття та види джерел екологічного права. Характеристика кримінально-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Характеристика Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Поняття екологічних прав людини та громадянина. Загальна характеристика екологічних прав громадян, закріплених в Конституції України. Екологічні права закріплені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Поняття  та характеристика екологічних обов’язків людини та громадянина. Поняття права власності на природні ресурси в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Форми права власності на природні ресурси в Україні. Функції та завдання екологічного права України. Характеристика цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Характеристика дисциплінарно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Поняття та види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра. Рослинний світ як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ. Управління у сфері охорони і використання тваринного світу. Право використання об’єктів тваринного світу та його види. Тваринний світ як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Юридична відповідальність за порушення законодавства про атмосферне повітря. Види водокористування. Управління у сфері охорони і використання вод. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ. Управління у сфері охорони і використання надр. Види надрокористування. Надра як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства. Управління у сфері охорони і використання лісів. Види лісокористування. Нормативи в галузі охорони атмосферного повітря. Виключна (морська) економічна зона як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Води як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Відходи як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Поняття надзвичайної екологічної ситуації за законодавством України. Екологічні нормативи передбачені чинним законодавством України. Поняття та склад правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки. Поняття екологічної безпеки в чинному законодавстві України. Право використання об’єктів рослинного світу та його види. Правове регулювання охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Управління у сфері охорони і використання рослинного світу. Континентальний шельф як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Поняття та правовий режим рекреаційних зон як об’єкта правової охорони і використання за законодавством України. Курортні та лікувально-оздоровчі території як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Управління у сфері охорони і використання атмосферного повітря. Поняття природно-заповідного фонду України. Національна екологічна мережа як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства. Юридична відповідальність за порушення законодавства про використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України.

Земельне право

Класифікація земельного фонду України за цільовим призначенням. Об’єкти оподаткування щодо справляння плати за землю. Місце земельного права в правовій системі України Поняття земельного права як галузі права. Функції земельного права. Принципи земельного права. Методи земельного права. Структурні особливості земельних правовідносин. Види законодавчих та підзаконних актів у сфері земельної реформи та їх характеристика. Предмет земельного права: поняття та ознаки. Закони як джерела земельного права України. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин щодо справляння плати за землю. Соціально-економічні та екологічні передумови виникнення та розвитку земельного права. Історія земельно-правового регулювання на території України. Періодизація історичного розвитку земельного Правила обчислення плати за землю. Порядок сплати земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок в системі правовідносин щодо справляння плати за землю. Закон України «Про оцінку земель». Пільги, що надаються юридичним і фізичним особам щодо плати за землю. Класифікація земельних правовідносин. Місце стандартів та інших нормативно-технічних документів у системі джерел земельного права. Законодавство у сфері земельної реформи та його роль в системі земельного законодавства України. Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу» як програмний документ сучасної земельної реформи в Україні. Основні напрями здійснення земельної реформи та їх правове забезпечення. Науково-теоретичні та законодавчо-правові підходи до поняття земельної реформи та її місця в системі реформ України. Мета, завдання, принципи, пріоритети земельної реформи та їх відображення в праві. Передумови земельної реформи в Україні. Роз’яснення вищих судових інстанцій із земельно-правових питань. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела земельного права. Поняття та особливості джерел земельного права України. Класифікація джерел земельного права. Роль судової практики у регулюванні земельних відносин. Конституційні засади земельного права України. Роль локально-правового регулювання земельних відносин. Нормативні акти центральних органів виконавчої влади як джерела земельного права. Підзаконні акти як джерела земельного права: класифікація та особливості. Земельний кодекс України в системі джерел земельного права: структура та особливості реалізації. Судова практика в системі джерел земельного права. Підзаконні акти як джерела земельного права. Система органів управління в галузі земельних відносин. Рішення Конституційного Суду України як джерела земельного права. Майнова відповідальність за земельні правопорушення та її види. Юридична відповідальність за порушення законодавства про плату за землю. Правові засади попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних Правові засади консервації сільськогосподарських угідь. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель. Рекультивація порушених земель у системі їх правової охорони. Правові особливості охорони ґрунтів. Юридична відповідальність за земельні правопорушення: поняття та особливості. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: поняття та види. Склад земельного правопорушення. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Правові засади захисту земель від несприятливих природних та техногенних процесів. Кримінальна відповідальність за злочини у галузі земельних відносин. Правові засади захисту сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб. Цивільно-правова відповідальність за земельні правопорушення. Матеріальна відповідальність за земельні правопорушення. Правові засади відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення. Господарсько-правова відповідальність за земельні правопорушення. Особливості застосування земельно-правової відповідальності за земельні правопорушення. Правове регулювання відносин щодо справляння плати за землю. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення. Правове регулювання встановлення меж адміністративно-територіальних утворень. Об’єкти земельного права. Повноваження органів управління в галузі земельних відносин. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Функціонально-правове забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель. Поняття та види функцій управління у галузі земельних відносин. Планування використання земель як функція управління в галузі земельних відносин. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Закон України «Про благоустрій населених пунктів». Правові засади збереження природних водно-болотних угідь. Землеустрій як функція управління в галузі земельних відносин. Закон України «Про землеустрій». Поняття, правові засади та форми управління в галузі земельних відносин. Контроль за використанням та охороною земель як функція управління у галузі земельних відносин. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель». Моніторинг земель як функція управління в галузі земельних відносин. Ведення державного земельного кадастру як функція управління в галузі земельних відносин. Закон України «Про державний земельний кадастр». Співвідношення та взаємодія функції ведення державного земельного кадастру та функції державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Вирішення земельних спорів. Поняття та правове регулювання охорони земель. Система заходів охорони земель за чинним законодавством України. Зміст охорони земель за Земельним кодексом України та Законом України «Про охорону земель». Правові засади досягнення раціонального землекористування. Розподіл і перерозподіл земель як функція управління в галузі земельних відносин. Загальна характеристика правових форм набуття прав на землю. Юридичні підстави та умови набуття прав на землю. Правові форми набуття прав на землю громадянами. Правові форми набуття прав на землю юридичними особами. Юридичні процедури набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами: загальна характеристика та види. Поняття паювання земель за законодавством України. Юридичні підстави паювання земель. Порядок паювання земель та його правове забезпечення. Особливості приватизації земель садівницькими товариствами. Юридичні процедури приватизації земель юридичними особами. Особливості приватизації земель для зайняття фермерським господарством. Юридичні процедури приватизації земель громадянами. Поняття та визначення правових моделей приватизації земель. Право на земельну частку (пай) на землях, переданих у колективну власність. Юридичні процедури набуття права власності на земельну ділянку. Правило про конкурентний продаж земель державної та комунальної власності та винятки з нього. Відчуження права на земельну частку (пай). Оренда земельних часток (паїв) без виділення в натурі. Правова процедура виділення земельних часток (паїв) в натурі. Реалізація права на земельну частку (пай) на землях, переданих у колективну власність. Право на земельну частку (пай) осіб, вказаних у п. 8 розділу Х Земельного кодексу України. Право на земельну частку (пай) осіб, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Право на земельну частку (пай) на землях державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Основні концепції приватизації земель в Україні. Юридична природа приватизації земель. Поняття та правові ознаки приватизації земель. Законодавче забезпечення приватизації земель. Земельні приватизаційні правовідносини. Припинення прав на землю: поняття та правові форми. Особливості правового режиму орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Поняття орендної плати, види, форми та правове забезпечення її справляння. Земельний податок: поняття, ознаки та загальна правова характеристика. Юридична природа та правові форми плати за землю. Податковий кодекс України. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності: випадки та правова процедура. Правова процедура вилучення земельної ділянки. Суб’єкти правовідносин щодо справляння плати за землю. Особливості укладання цивільно-правових угод щодо набуття права власності на землю. Поняття та основні ознаки права власності на землю. Особливості набуття за цивільно-правовими угодами земельних ділянок державної та комунальної власності. Порядок оформлення земельного сервітуту, емфітевзису та суперфіцію. Порядок передачі земельних ділянок в оренду. Особливості та порядок надання земельних ділянок у постійне користування. Юридичні процедури набуття права користування земельною ділянкою. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду: історичний аспект та сучасний стан правового регулювання. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність). Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну. Правові форми припинення права власності на землю. Правові форми припинення права землекористування. Особливості права спільної власності на землю. Зміст права землекористування. Особливості суб’єктно-об’єктного складу права землекористування. Підстави виникнення права землекористування. Постійне та тимчасове право землекористування. Загальне та спеціальне право землекористування. Речові та зобов’язальні правові титули землекористування. Поняття та характерні особливості права землекористування. Види права землекористування. Підстави зміни і припинення права землекористування. Юридичні гарантії права власності на землю. Право державної власності на землю, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Право власності на землю Українського народу, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Право комунальної власності на землю, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Особливості об’єкту права власності на землю. Право приватної власності на землю, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю. Форми права власності на землю в сучасних умовах. Правова природа права на земельну частку (пай). Припинення права на землю як санкція за вчинене правопорушення. Правові форми та способи захисту права власності на землю. Поняття та розмежування обмежень та обтяжень прав на землю. Особливості змісту права власності на землю. Державна реєстрація обмежень і обтяжень прав на землю. Правове регулювання іпотеки. Емфітевзис та суперфіцій. Особливості встановлення та припинення емфітевзису та суперфіцію. Загальна характеристика обтяжень прав на землю. Види обтяжень прав на землю. Земельний сервітут як різновид обтяжень прав на землю. Правові форми та способи захисту права землекористування. Загальна характеристика обмежень прав на землю. Види обмежень прав на землю. Види територій із режимом обмеженого використання та особливості їх правового регулювання. Право добросусідства та його особливості в системі обмежень прав на землю. Види земельних сервітутів. Підстави та порядок встановлення земельних сервітутів. Підстави та порядок припинення земельних сервітутів. Правове регулювання суборенди землі. Права та обов’язки орендарів та орендодавців земельних ділянок. Особливості укладання  та змісту договорів оренди землі. Підстави виникнення, зміни та припинення орендних земельних правовідносин. Правове регулювання оренди землі. Закон України «Про оренду землі». Право концесіонера на земельну ділянку. Права на чужі земельні ділянки: загальна характеристика. Загальна характеристика права постійного землекористування. Розвиток права загального землекористування. Особливості правового режиму земель окремих видів транспорту. Правові форми використання земель промисловості. Правові засади нормування розмірів та зонування територій промислових та інших підприємств. Правовий режим земель промисловості. Правові особливості надання земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетичної системи. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.  Особливі правила оподаткування земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Співвідношення поняття «землі лісогосподарського призначення» із поняттям «ліс». Дозвільний порядок використання земель історико-культурного призначення. Правові форми використання земель історико-культурного призначення. Спільні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Законодавче забезпечення правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Правові особливості охорони земель історико-культурного призначення. Правові засади зонування територій об’єктів історико-культурної спадщини та суміжних земельних ділянок. Правовий режим земель енергетики (енергетичної системи). Поняття та склад земель лісогосподарського призначення. Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів». Поняття та особливості правового режиму земель телекомунікацій в складі земель зв’язку. Законодавство, що визначає правовий режим земель історико-культурного призначення. Правовий режим земель зв’язку. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель історико-культурного призначення. Право загального користування землями лісогосподарського призначення. Правові засади та співвідношення ведення державного земельного кадастру та державного лісового кадастру. Правові засади та співвідношення планування використання земель лісогосподарського призначення та лісовпорядкування. Правові засади лісових сервітутів. Особливості правового режиму окремих різновидів земель лісогосподарського призначення. Право постійного користування землями лісогосподарського призначення. Особливості правового режиму земельних ділянок полезахисних лісосмуг. Право власності на землі лісогосподарського призначення. Правові форми використання земель лісогосподарського призначення для ведення лісового господарства та лісокористування. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель лісогосподарського призначення. Особливості зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель історико-культурного призначення. Правові критерії відмежування земель лісогосподарського призначення від земельних ділянок під нелісовими насадженнями. Правові засади використання земель лісогосподарського призначення на праві тимчасового користування. Особливості управління у галузі використання та охорони земель водного фонду. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель водного фонду. Правовий режим зон санітарної охорони джерел водопостачання. Правовий режим водоохоронних зон. Правовий режим берегових смуг водних шляхів. Правовий режим земель смуг відведення. Правовий режим прибережних захисних смуг. Особливості контролю за додержанням правового режиму земель лісогосподарського призначення. Правове забезпечення охорони земель водного фонду. Особливості правового режиму земельних ділянок лісогосподарського призначення, що зазнали радіоактивного забруднення. Поняття та склад земель водного фонду. Правові форми використання земель водного фонду. Право власності на землі водного фонду. Право постійного та загального користування землями водного фонду. Юридична відповідальність за порушення правового режиму земель лісогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель особливо захисних лісових ділянок.

 Правовий режим земельних ділянок житлово-будівельних (житлових) та гаражно-будівельних кооперативів. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель населених пунктів і  житлової та громадської забудови. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови. Співвідношення понять «землі населених пунктів» та «землі житлової та громадської забудови»: правові особливості. Особливий правовий режим земель сільськогосподарського призначення спеціальних сировинних зон. Правовий режим земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків. Особливості управління в галузі використання та охорони земель житлової та громадської забудови. Планування використання земель населених пунктів та земель житлової та громадської забудови: законодавчо-правові засади. Правові особливості землеустрою на землях населених пунктів та житлової та громадської забудови. Ведення державного земельного кадастру та містобудівного кадастру на землях населених пунктів та житлової та громадської забудови: правові особливості. Особливості правової охорони земель житлової та громадської забудови. Правові форми використання земель житлової та громадської забудови. Правові особливості обмежень і обтяжень прав на землі сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель «іншого призначення». Види земель іншого несільськогосподарського призначення та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Особливе цільове призначення земель сільськогосподарського призначення. Принцип пріоритету земель сільськогосподарського використання: сучасне наукове тлумачення. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Правові особливості набуття земель сільськогосподарського призначення. Особливості використання меліорованих земель сільськогосподарського призначення. Правове регулювання мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Особливості управління у галузі використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення. Правові особливості здійснення землеустрою на землях сільськогосподарського призначення. Правові особливості моніторингу ґрунтів. Особливі правила оподаткування земель сільськогосподарського призначення. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення громадянами та юридичними особами. Нормування розмірів земель сільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель рекреаційного призначення. Поняття земель оборони та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Правовий режим земель оборони. Правові засади нормування розмірів та зонування земель енергетики. Особливий порядок оголошення земель оздоровчого призначення (курортів). Право оздоровчого землекористування: суб’єкти, об’єкти, зміст та підстави. Правові засади збереження земель оздоровчого призначення у зв’язку із впровадженням ринку землі в Україні. Правові засади зонування земель оздоровчого призначення (курортів) та встановлення обмежень на їх використання. Правові форми використання земель оборони. Поняття та склад земель рекреаційного призначення. Співвідношення категорій «землі рекреаційного призначення» та «рекреаційні зони»: правовий аспект. Особливий порядок зміни цільового призначення земель рекреаційного призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель рекреаційного призначення: загальна характеристика. Правові форми використання земель рекреаційного призначення. Обмеження та умови використання земель рекреаційного призначення та їх нормативно-правове закріплення. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель рекреаційного Поняття та склад земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель рекреаційного призначення. Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель оздоровчого призначення. Правові форми використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Правові особливості надання земельних ділянок для потреб оборони. Співвідношення земельного і природоохоронного законодавства у визначенні правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Обмеження і обтяження прав на землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення та на суміжні земельні ділянки. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Особливий порядок оголошення територій об’єктами природно-заповідного фонду. Правові особливості зонування земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення і їх охорони. Особливості здійснення контролю за дотриманням правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель оздоровчого призначення: загальна характеристика. Поняття земель оздоровчого призначення. Особливості правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Співвідношення категорій «землі оздоровчого призначення» та «курорти»: правовий аспект. Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Правові засади визначення розмірів та зонування земель оборони.

Історія держави та права

Види феодального права.  Загальна характеристика держави і права феодального типу.  Кодифікація римського права. Римське право класичного періоду.  Суспільний і державний лад Стародавнього Риму в період республіки та імперії. Суспільний і державний лад франків.  Виникнення та періодизація держави і права у Стародавньому Римі.  Суспільний і державний лад Спарти. Реформи Лікурга.  Суспільний і державний лад Стародавнього Риму в період імперії.  Міське право. Державно-правовий розвиток феодальних міст-республік та союзів міст.  Виникнення, періодизація та розвиток франкської держави. Реформи Мартела.  Характеристика «Салічної правди» як джерела права франків.  Загальна характеристика права в Афінах.  Суспільний і державний лад Стародавньої Індії.  Суспільний і державний лад феодальної Франції.  Джерела права феодальної Франції.  Державний та суспільний лад Візантії. Джерела та риси права Візантії.  Предмет, метод та періодизація Історії держави і права зарубіжних країн.  Розвиток держави та права в Англії в англо-саксонський період. «Конституція» Британської імперії 1931 р. Особливості державного та правового розвитку держав Британської Співдружності.  Державний лад та особливості права країн з азійським способом виробництва.  Виникнення і розвиток права та держави у Стародавньому Єгипті.  Суспільний і державний лад Стародавнього Вавилону.  Зобов’язальне, кримінальне та процесуальне право за Законами Хаммурапі.  Виникнення і розвиток держави і права у Стародавньому Китаї.   Джерела та основні риси права Стародавньої Індії.   Суспільний і державний лад Афін. Полісна модель.   Реформи Шан-Яна у Стародавньому Китаї.  Джерела та основні риси права Стародавнього Китаю.  Утворення та розвиток держави і права Персії.  Джерела, основні риси і система мусульманського права.  Закони Мойсея. Вплив монотеїзму на формування права.   Історичні умови виникнення і розвитку держави в Афінах. Реформи архонтів.  Утворення і розвиток держави і права у Стародавній Індії. Французька правова система у другій половині XX ст.  Правова система України в період репресивно-тоталітарного режиму (1929-1941 рр.) Право Запорозької Січі ( XVI –друга пол. XVIII ст.)  Особливості станово-представницької монархії в Англії. Доцентрові тенденції у державно-правому полі Європи. Від ЄОВС до Маастрихтського договору. Основні напрями державно-правового розвитку США наприкінці ХХ -  початку ХХІ ст. Руйнація СРСР та її наслідки для розвитку права та держави соціалістичних країн. Державно-правовий розвиток Китаю у ХХ ст. Загальні тенденція розвитку права та держави європейських країн у XIX - ХХ столітті. Джерела та систематизація українського права в період обмеження і остаточного скасування автономії України російським царизмом ( XVIII ст.- перша пол. XIX ст.) Основні напрями державно-правового розвитку Франції наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.  Право в Україні в період здійснення буржуазних реформ і контрреформ в Російській імперії (друга пол. XIX ст.) Лісабонський договір. Організація та діяльність керівних органів ЄС. Доцентрові тенденції у державно-правому полі Європи. Від ЄОВС до Маастрихтського договору.  Руйнація СРСР та її наслідки для розвитку права та держави соціалістичних країн. Державно-правовий розвиток Китаю у ХХ ст. Загальні тенденція розвитку права та держави європейських країн у XIX - ХХ столітті. Зміни у суспільному і державному ладі Англії у Новітній період. Основні напрями державно-правового розвитку Франції наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Принцип розподілу влади за Конституцією США. Взаємовідносини президента і Конгресу США після Другої світової війни. Державний механізм влади та конституційний устрій П`ятої республіки у Франції. Державно-правовий розвиток Канади. Акт Про Британську Північну Америку 1867 р. Конституція 1982 р.  Право в Україні в період здійснення буржуазних реформ і контрреформ в Російській імперії (друга пол. XIX ст.) Зміни в праві УРСР в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).  Зміни в праві УРСР в перші повоєнні роки (1945-середина 1950 рр.) Право УРСР в період десталінізації ( друга пол.. 1950-х- перша половина 1960-х рр..)  Конституційний процес в радянській Україні ( 1919-1978 рр).  Право незалежної України. Особливості та тенденції розвитку.  Джерела права та зміни в судовій системі в умовах утвердження більшовицького злочинного режиму на землях України (1917-1920 рр.).  Кодифікація загальносоюзного і республіканського законодавства ( середина 1960-середина 1980 рр.). Право УРСР в період десталінізації ( друга пол.. 1950-х- перша половина 1960-х рр..) Правова система українсько-гетьманської держави ( друга пол. XVII ст.- кінець XVIII ст.). Зміни в праві УРСР в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Зміни у суспільному та державному ладі Великобританії у Новітній період. Конституція Японії 1889 р. Джерела та систематизація українського права в період обмеження і остаточного скасування автономії України російським царизмом ( XVIII ст.- перша пол. XIX ст.)  Право УСРР, його джерела, кодифікація та перебудова юстиції і правоохоронних органів в умовах нової економічної політики ( 1921-початок 1929 рр.). Джерела права та зміни в судовій системі в умовах утвердження більшовицького злочинного режиму на землях України (1917-1920 рр.).  Джерела права та зміни в судовій системі в умовах утвердження більшовицького злочинного режиму на землях України (1917-1920 рр.). Правові інститути та законодавство періоду розвитку української національної державності початку ХХ ст. ( листопад 1917-1920 рр.) : Української Народної Республіки, Української Держави, Західноукраїнської Народної Республіки.  Зміни в праві України в період Першої світової війни (1914-1918 рр.)  Право на західно-українських землях у період австрійського та австро-угорського панування (XVIII-  поч.XX ст.).  Право в підросійській Україні на початку ХХ ст.  Зміни в праві УРСР в перші повоєнні роки (1945-середина 1950 рр.) Зародження та розвиток права і держави Скандинавських країн. Конституція США. Війна за незалежність колоній Північної Америки. Декларація незалежності США.  «Статті конфедерації».  Реформи виборчого права Англії ХІХ ст.  «Славетна революція» в Англії та її значення. Реформи державного апарату в Англії з кінця XVII – до початку ХІХ ст. «Навеаs Соrриs Асt». Формування і розвиток різних інститутів англійського буржуазного права.  Джерела, основні риси і система мусульманського права. Передумови і основні етапи Англійської буржуазної революції середини ХVІІ ст. Партії та суспільно- політичні течії англійської революції. Суть «Нового курсу» Рузвельта в США. Характеристика Судебнику 1497 р. та «Соборного Уложення» 1649 р. Протекторат Кромвеля. «Інструмент управління». Джерела, основні риси і система мусульманського права. Виникнення та розвиток Арабського Халіфату. Суспільний та державний лад Арабського Халіфату.  Джерела і основні риси права феодальної Німеччини. Зародження та розвиток права і держави Скандинавських країн. Папська революція та її вплив на розвиток держави і права феодальної Європи. Кодифікації канонічного права. Особливості станово-представницької монархії в Англії. Особливості станово-представницької та абсолютної монархії в Німеччині. Особливості станово-представницької та абсолютної монархії в Німеччині. Джерела і основні риси права феодальної Англії.  Держава і право феодального Китаю. Реформи Мейдзи в Японії. Принцип розподілу влади за Конституцією США. Взаємовідносини президента і Конгресу США після Другої світової війни. Основні права і свободи громадян за конституційним правом США. Особливості формування японського права. Способи та механізми створення нових держав у ХІХ-ХХ століттях. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Розвиток права та держави країн Латинської та Центральної Америки. Джерела та основні риси права Німеччини Нового періоду. Німеччина наприкінці XIX - початку XX ст. Утворення Веймарської республіки. Конституція Веймарської республіки 1919 р. Правові новели США ХІХ ст. Особливості формування японського права. «Славетна революція» в Англії та її значення. Реформи державного апарату в Англії з кінця XVII – до початку  ХІХ ст. Суть державно-правових змін у період Французької буржуазної революції кінця ХVІІІ ст. «Декларація прав людини і громадянина» 1789 р. та її зміни у 1793 р. Етапи формування імперії в Німеччині у XIX ст. Конституція Німеччини 1871 р.  Судова система США. Справа «Мербері vs Медісон» та її роль у конституційній юрисдикції. Вищі органи виконавчої і законодавчої влади за Конституцією США. Еволюція державного ладу у Франції з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ ст. Суть державно-правових змін у період Французької буржуазної революції кінця ХVІІІ ст. «Декларація прав людини і громадянина» 1789 р. та її зміни у 1793 р. Основні напрями державно-правового розвитку Великобританії наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Суспільний та державний лад СРСР за Конституцією 1936 р.

Конституційне право

Поняття, принципи та система місцевого самоврядування в Україні. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування та їх повноваження. Правові акти органів місцевого самоврядування. Поняття, загальні ознаки та класифікація основних (конституційних) прав, свобод та обов‘язків. Система конституційних громадянських прав і свобод. Свобода слова та її конституційні гарантії. Поняття та види інформації. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України як парламенту, його склад та структура. Конституційна регламентація функцій та повноважень парламенту України. Організаційні форми роботи Верховної Ради України. Керівні органи парламенту. Парламентські комісії (комітети) в парламентах зарубіжних країн.  Функціонування депутатських об’єднань у парламентах зарубіжних країн. Поняття конституційного права як галузі публічного права. Предмет конституційного права як галузі права. Поняття та специфіка методу конституційно-правового регулювання.  Конституційні принципи побудови та діяльності органів державної влади. Конституційна система органів державної влади в Україні. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Виконавчий апарат районної, обласної ради. Передвиборна агітація на виборах народних депутатів України. Гарантії діяльності партій, кандидатів у народні депутати України та офіційних спостерігачів у період виборів. Поняття та види референдумів в Україні. Предмет референдуму. Виборче право громадян. Принципи виборчого права. Типи виборчих систем. Виборча система України. Суб‘єкти та етапи виборчого процесу. Висування та реєстрація кандидатів у народні депутати України. Конституційний статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Конституційні обов‘язки людини і громадянина України. Конституційно-правові підстави обмеження реалізації прав людини в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Право на мирні зібрання та умови його реалізації. Загальна характеристика конституційного регулювання економічних, соціальних, екологічних прав та прав у сфері культури. Конституційні гарантії прав людини. Поняття та система конституційних політичних прав і свобод громадян. Право на участь в управлінні державними справами. Право на свободу об‘єднання. Види об‘єднань громадян. Політичні партії: поняття, порядок легалізації, права, відповідальність.  Правовий статус та повноваження Голови Верховної Ради України. Правовий статус комітетів парламенту. Правовий статус тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, проблеми правового регулювання. Конституційно-правовий статус та види засобів масової інформації. Право на доступ до публічної інформації та особливості його реалізації. Поняття та гарантії діяльності журналістів. Конституційно-правовий статус парламенту в зарубіжних країнах. Організація палат парламенту. Особливості формування та організації діяльності двопалатних парламентів. Досвід взаємодії палат зарубіжних парламентів у сфері сумісної компетенції. Особливості в‘їзду в Україну, перебування в Україні та виїзду з України іноземних громадян. Особливості юридичної відповідальності іноземців. Конституційно-правовий статус біженців та осіб, що потребують додаткового та тимчасового захисту в Україні. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в України. Основні права та обов‘язки іноземців та осіб без громадянства, їх гарантії. Конституційні принципи українського громадянства. Підстави та порядок набуття громадянства. Підстави та порядок припинення  громадянства. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України. Конституційний лад та громадянське суспільство. Поняття та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина. Конституційні обмеження реалізації прав і свобод людини. Поняття та зміст громадянства. Україна як соціальна держава: конституційно-правовий аспект. Принцип багатоманітності. Конституційні засади економічної системи України. Правовий статус мов в Україні. Види державних символів України, їх стислий опис та порядок використання. Гарантії державного суверенітету в Україні. Конституційні засади міжнародної діяльності. Україна як демократична парламентсько-президентська республіка: конституційно-правовий аспект. Конституційний принцип поділу влади в Україні. Поняття, суть та ознаки конституційного ладу та його загальних засад. Конституційна характеристика України як суверенної та незалежної держави. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету. Україна як правова держава. Поняття, види та ознаки конституційно-правової відповідальності. Конституційний делікт як підстава конституційно-правової відповідальності. Конституційно-правові санкції. Конституційно-правові відносини: поняття та особливості. Суб‘єкти конституційних правовідносин. Об‘єкти конституційно-правових відносин: поняття та види. Юридичні факти в конституційному праві: поняття та значення. Поняття охорони та захисту конституції. Форми захисту Конституції України. Конституційне судочинство як форма захисту Конституції України. «Жорсткі» і «гнучкі» конституції. Порядок внесення змін і доповнень до конституцій. Розвиток та перегляд сучасних конституцій. Реалізація конституції: поняття та способи. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання: поняття та умови реалізації. Право на свободу світогляду та віросповідання, форми його реалізації. Конституційний статус релігійних організацій. Поняття, форма та принципи територіального устрою. Поняття та правова природа місцевого самоврядування та місцевого управління. Муніципальні моделі сучасності. Місце конституційного права  в системі національного права. Наука конституційного права: поняття, предмет та система. Методологія науки конституційного права. Конституційне право як навчальна дисципліна. Система конституційного права  як галузі права. Конституційно-правові інститути: поняття та особливості.  Поняття, особливості та класифікація конституційно-правових норм. Принципи як елемент системи конституційного права. Поняття та система джерел конституційного права. Конституція – основне джерело конституційного права.  Конституція як конкретне історичне явище. Поняття конституції та її характеристика. Сутність конституції. Функції конституції. Основні етапи конституційного розвитку. Форма і структура сучасних конституцій. Особливості структури окремих конституцій. Значення преамбул, перехідних, тимчасових, спеціальних, заключних положень, додатків та роз’яснень. Типологія сучасних конституцій. Постійні і тимчасові конституції. Юридичні властивості конституції як основного джерела конституційного права. Установча природа конституції. Вища юридична сила. Стабільність конституції, її гарантії. Способи і порядок розробки і прийняття конституцій. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. Конституційно-правові гарантії місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення: формування, повноваження (компетенція), конституційно-правові основи організації взаємодії з сільськими, селищними та міськими радами. Порядок ініціювання референдуму громадянами та його призначення (проголошення) компетентними органами влади. Порядок проведення всеукраїнського референдуму. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумі. Конституційний статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Конституційний статус Рахункової палати як спеціалізованого органу парламентського контролю. Конституційно-правове регулювання законодавчого процесу. Конституційне регулювання компетенції муніципальних органів та їх відносин з центральною владою у зарубіжних країнах. Сільські, селищні, міські ради - органи місцевого самоврядування. Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови. Староста як орган місцевого самоврядування. Статус судді Конституційного Суду України. Характеристика конституційного судового процесу. Акти та правові позиції Конституційного Суду України. Повноваження та акти Кабінету Міністрів України.  Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади в Україні. Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади в Україні. Конституційно-правовий статус народного депутата. Права і обов‘язки народного депутата. Форми роботи народного депутата. Нормативно-правові та організаційно-правові гарантії діяльності народних депутатів. Поняття інституту глави держави, місце та роль глави держави у здійсненні державної влади. Одноосібний та колегіальний глава держави. Повноваження глави держави при різних формах державного правління. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень глави держави. Порядок заміщення посади глави держави. Президент України як глава держави. Функції і повноваження Президента України. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Конституційний статус органів виконавчої влади, їх функції та види. Система органів виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України – найвищий орган в системі органів виконавчої влади: склад, порядок формування та припинення повноважень. Порядок формування Конституційного Суду України і його структура. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Юрисдикція Конституційного Суду України. Основні моделі організації судової влади в зарубіжних країнах. Загальна характеристика, структура та функції судової влади. Конституційні принципи здійснення правосуддя. Основні судові системи. Конституційний статус суддів в зарубіжних країнах. Органи і установи, які сприяють судовій владі. Судова влада та конституційні принципи правосуддя в Україні. Конституційні засади судової системи України. Конституційно-правовий статус суддів України. Конституційно-правовий статус Вищої Ради Прокуратура України в системі державних органів та її повноваження за Конституцією України. Поняття охорони та захисту Конституції України. Форми захисту Конституції України. Конституційне судочинство як форма захисту Конституції України. Поняття та класифікація урядів в зарубіжних країнах. Порядок формування урядів в зарубіжних країнах в залежності від форми правління. Склад уряду в зарубіжних країнах. Повноваження та порядок діяльності уряду в зарубіжних країнах.

Криміналістика

Планування та організація розслідування. Поняття та задачі планування і організації розслідування. Зразки почерку: вільні, експериментальні, умовно-вільні. Класифікація версій. Принципи та види планування. Поняття слідчої версії. Перспективні та ретроспективні версії. Контрверсії. Перевірка версій. Тактика допиту підозрюваного. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Комплексна та комісійна експертизи. Ексцентричний метод огляду. Система та задачі криміналістичної тактики. Тактичні прийоми, тактичні рішення, слідчі ситуації, тактичний ризик. Тактика огляду. Поняття огляду та його види. Тактика огляду місця події. Поняття негативних обставин. Інсценування злочину. Використання або створення стану психологічної напруги. Концентричний метод огляду. Поняття, сутність і правові засади інформаційно-довідкового забезпечення. Тактика огляду трупа. Тактика допиту. Поняття допиту та його види. Тактика допиту неповнолітніх. Тактика допиту потерпілого. Тактика допиту експерта. Тактика допиту свідка. Особливості тактики огляду місцевості, приміщення, речей та документів. Поняття, значення судової балістики. Поняття криміналістичної техніки як розділу науки криміналістики. Поняття, класифікація та роль науково-технічних засобів, у виявленні та фіксації доказів. Поняття трасології, її система та наукові засади. Поняття сліду в трасології. Види та характеристика слідів: людини (рук, ніг), транспортних засобів, знарядь злому і інструментів. Засоби та методи виявлення, фіксації й вилучення слідів рук, ніг, транспортних засобі, знарядь злому та інструментів. Принципи та функції криміналістичної тактики. Способи підробки документів, їх ознаки. Загальні положення криміналістичної тактики. Поняття та призначення криміналістичної тактики. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види. Слідчий огляд зброї та слідів пострілу на гільзах, кулях і перешкодах. Габітологія як галузь криміналістичної техніки. Класифікація ознак зовнішності людини, їх криміналістичне значення. Методика описання зовнішності «словесний портрет». Питання, які вирішуються експертизою ідентифікації особи за ознаками зовнішності. Психологічні «хитрощі». Техніко-криміналістичне дослідження документів: поняття, сутність та завдання, що вирішуються. Інженерно-технічна експертиза та її підвиди. Тактика перехресного допиту. Тактика обшуку. Поняття та види обшуку. Тактичні прийоми обшуку. Словесна розвідка. Виявлення «психологічних» схованок. Тактика обшуку в дипломатичних представництвах. Особливості тактики проведення пред’явлення речей для впізнання. Тактика призначення та проведення судових експертиз. Поняття та види судових експертиз. Впізнання за фотографіями та відео зображеннями.  Економічна експертиза та її підвиди. Товарознавча експертиза. Експертиза у сфері інтелектуальної власності. Психологічна експертиза. Мистецтвознавча експертиза. Екологічна експертиза. Військова експертиза. Тактика обшуку приміщення, що належить адвокату. Паралінгвізми та їх оцінювання під час допиту. Ефект раптовості. Припущення легенди. Деталізація свідчень. Пред’явлення доказів та контрдоказів. Асоціація за суміжністю. Перифраза. Особливості тактики проведення пред’явлення трупа для впізнання. Класифікація запитань. Первинна, повторна та додаткова експертизи. Тактика слідчого експерименту. Поняття слідчого експерименту та особливості тактики його проведення. Тактика слідчого експерименту щодо можливостей настання певних наслідків. Реконструкція. Тактика пред’явлення для впізнання. Поняття та види пред’явлення для впізнання. Особливості тактики проведення пред’явлення особи для впізнання. Симультанне впізнання. Сукцесивне впізнання.

Інерція.

Кримінальне право

Об’єктивна сторона складу злочину, її ознаки. Діяння (дія чи бездіяльність). Суспільно небезпечні наслідки та причиновий зв’язок. Кваліфікація злочинів як основний різновид кримінально-правової кваліфікації. Формула кваліфікації злочинів та юридичне формулювання обвинувачення як окремі форми кваліфікації злочинів.  Опосередковане вчинення (виконання) злочину. Причетність до злочину, її форми та особливості кримінально-правової оцінки. Особливості відповідальності за вчинення злочину у співучасті, передбачені  КК України. Групове вчинення злочину за відсутності ознак співучасті. Особливі (спеціальні) форми злочину. Незакінчений злочин. Готування до злочину і замах на злочин за КК України. Співучасть у злочині. Форми співучасті і види співучасників за КК України. Мета злочину, мотив злочину та емоційний стан особи як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу  злочину.  Суб’єктивна сторона складу злочину, її ознаки. Поняття вини за КК України. Форми та види вини. Спеціальні питання встановлення вини. Інші, крім наслідків і причинового зв’язку, факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину. Повторність, сукупність і рецидив злочинів за КК України та їх кримінально-правове значення. Суб’єкт злочину, його ознаки. Фізична особа як суб’єкт злочину. Осудність та неосудність. Формула неосудності за КК України. Обставини, що виключають злочинність діяння. Види та особливості регламентації обставин, що  виключають злочинність діяння, у КК України. Склад злочину як кримінально-правове явище. Юридичний та фактичний склад злочину. Основні системно- структурні характеристики юридичного складу злочину та його види. Кримінально-правова кваліфікація. Поняття та ознаки злочину за Кримінальним кодексом України (далі – КК України). Класифікація злочинів за  КК України. Інші різновиди кримінально-протиправного діяння, передбачені КК України. Поняття кримінально-протиправного діяння (кримінально-правової аномалії). Злочин (злочинне діяння, кримінальне правопорушення) як основний різновид кримінально-протиправного діяння. Чинність і дія закону про кримінальну відповідальність. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Інші джерела вітчизняного кримінального права. Загальна та Особлива частини Кримінального кодексу України. Сучасна кримінально-правова політика. Реформи вітчизняного кримінального права. Принципи кримінального права. Об’єкт злочину: поняття та види. Потерпілий від злочину. Предмет злочину. Спеціальні правила призначення покарання та складання окремих видів покарань за КК України. Судимість та особливості її регламентації у КК України. Злочини проти громадського порядку та моральності. Особливості складів окремих видів злочинів проти громадського порядку та моральності за КК України та особливості їх кваліфікації. Особливості окремих заходів кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх та інших категорій фізичних осіб за КК України. Обмеження та пом’якшення у  заходах кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх та деяких інших категорій осіб. Примусові заходи виховного характеру: особливості регламентації за КК України. Спеціальна конфіскація: юридична природа, особливості  регламентації за КК України. Заходи кримінально-правового характеру, які можуть поєднуватись з кримінальною відповідальністю особи або застосовуватись самостійно. Особливості окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених КК України.  Заходи   кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за КК України: підстави, види, загальні правила застосування. Заходи кримінально-правового характеру не пов’язані з кримінальною відповідальністю особи. Звільнення  від кримінальної відповідальності: юридична природа, основний кримінально-правовий зміст. Множинність злочинів. Окремі різновиди множинності злочинів, передбачені  КК України. Відмежування множинності злочинів від одиничних злочинів, що складаються з декількох діянь, від складних (складених) злочинів та від триваючих злочинів. Звільнення від покарання та його відбування: поняття, відмінність від інших заходів кримінально-правового характеру. Особливості окремих різновидів звільнення від покарання та його відбування, передбачених КК України. Кримінальне право як галузь права. Генезис і основні доктрини (школи) кримінального права. Кримінальне право в правовій системі України. Вік, з якого може настати кримінальна відповідальність, за КК України. Спеціальний суб’єкт злочину. Поняття, мета та види покарання за КК України. Класифікації покарань за окремими підставами. Призначення покарання. Загальні засади призначення покарання за КК України. Заходи кримінально-правового характеру в межах кримінальної відповідальності особи. Поняття, підстава (підстави) та форми кримінальної відповідальності в правовій системі України. Заходи кримінально-правового характеру, які можуть поєднуватись з кримінальною відповідальністю особи або застосовуватись самостійно. Заходи кримінально-правового характеру в межах кримінальної відповідальності особи. Заходи кримінально-правового характеру поза межами кримінальної відповідальності особи. Заходи кримінально-правового характеру: поняття, юридична природа,  окремі різновиди. Особливості регламентації заходів кримінально-правового характеру в КК України. Систематизація заходів кримінально-правового характеру. Види обставин, що можуть виключати злочинність діяння, які не передбачені КК України  (реалізація чи захист свого або чужого права, виконання юридичного обов’язку, здійснення професійних чи службових повноважень тощо). Заміна покарання одного виду іншим, не пов’язана зі звільненням від покарання та його відбування, за КК України. Обмеження, пов’язані зі звільненням від відбування покарання з випробуванням. Джерела (форми існування) кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність в системі джерел кримінального права України. Злочини проти інтересів економічної діяльності, фінансової та бюджетної систем. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері господарської діяльності за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти основ національної безпеки. Особливості складів окремих видів злочинів проти основ національної безпеки України за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти життя та здоров’я особи. Особливості складів окремих видів злочинів  проти життя та здоров’я за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Особливості складів окремих видів злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Особливості складів окремих видів злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти власності. Особливості складів окремих видів злочинів проти власності за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти довкілля. Особливості складів окремих видів злочинів проти довкілля за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини громадської безпеки. Особливості складів окремих видів злочинів проти громадської безпеки за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини безпеки виробництва. Особливості складів окремих видів злочинів проти безпеки виробництва за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Особливості складів окремих видів злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти здоров’я населення. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення за КК України та особливості їх кваліфікації. Особливості складів окремих видів злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти журналістів за КК України та особливості їх кваліфікації Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав людини і громадянина. Особливості складів окремих видів злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав людини і громадянина за КК України та особливості їх кваліфікації. Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров’я населення. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби. Особливості складів окремих видів злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів) за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти правосуддя. Особливості складів окремих видів злочинів проти правосуддя за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти встановленого порядку здійснення службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Особливості складів окремих видів злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти встановленого порядку здійснення управлінської діяльності в державі, окремих  суб’єктів такої діяльності та журналістів. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти встановленого порядку функціонування комп’ютерів, комп’ютерних систем і мереж та мереж електрозв’язку. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації та особливості їх кваліфікації. Злочини проти безпеки держави у сфері оборони та недоторканності державних кордонів. Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних та інших небезпечних предметів. Інші кримінальні правопорушення проти здоров’я населення. Кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами та іншими предметами, небезпечними для здоров’я населення. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, за КК України та особливості їх кваліфікації.  Кримінальний процес Строки та порядок подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строки перегляду судових рішень Верховним Судом України. Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень за ново виявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України та наслідки їх невиконання. Підготовка  справи до розгляду Верховним Судом України. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Рішення, які може прийняти Верховний Суд України за результатами розгляду справи. Зміст і юридична природа ухвали Верховного Суду України. Обов’язковість постанов  Верховного Суду України.  Підстави для здійснення провадження за нововиявленими обставинами. Види та зміст нововиявлених  обставин. Особи, які мають право подати заяву про перегляд судових  рішень за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви і порядок її подання. Відмова від заяви та її наслідки. Строки звернення за переглядом і строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Суди, які переглядають судові рішення за нововиявленими обставинами.  Відкриття провадження за нововиявленими обставинами. Порядок  здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Правові підстави для представництва прокурором інтересів громадянина або держави у суді. Сутність і зміст нагляду при реалізації даної функції. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Порядок і строки апеляційного оскарження. Відновлення строку на апеляційне оскарження, підстави та порядок. Особливості представництва у різних видах судочинства. Забезпечення свободи від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів у кримінальному провадженні України. Реалізація засади розумності строків кримінального провадження Засади гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами. Принцип диспозитивності у кримінальному провадженні. Поняття, види та характеристика підсудності кримінальних проваджень. Безпосередність дослідження показань, речей і документів. Особи, які мають право подати апеляційну скаргу. Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції при одержанні апеляційної скарги. Реалізація засади доступу до правосуддя та обов’язковості судових рішень. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Публічність як засада кримінального процесу України. Особи, які мають право на звернення з заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Визначення змісту презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, як засад кримінального провадження. Зміст засади забезпечення права на захист та проблеми його реалізації. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування як засада кримінального провадження. Реалізація засади недоторканності житла та іншого володіння особи. Право людини на свободу та особисту недоторканність, як засада кримінального провадження. Забезпечення права на повагу до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя у кримінальному  провадженні. Рівність осіб перед законом і судом, як одна із загальних засад кримінального судочинства. Реалізація принципів верховенства права та законності у кримінальному провадженні України. Зміст та значення засади вільної оцінки доказів у кримінальному процесі України. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. Особливості з цього питання, які існують у кримінальному провадженні стосовно юридичних осіб, до яких застосовуються заходи кримінально –правового характеру. Питання, які вирішуються судом питань у стадії підготовчого провадження. Форми закінчення досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Постанова про закриття кримінального провадження, її форма, зміст і значення. Оскарження постанови про закриття кримінального провадження. Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного.      Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави, умови та процесуальний порядок. Особи, які повинні повідомляти про підозру і роз’яснювати підозрюваному його процесуальні права та обов’язки. Процесуальне значення показань і пояснень підозрюваного для суду, який ухвалюватиме рішення в судовому розгляді. Порядок фіксування показань підозрюваного в протоколі допиту і технічними засобами. Підстави та процесуальний порядок закінчення досудового розслідування зверненням прокурора до суду з  обвинувальним актом. Особливості повідомлення про підозру під час здійснення спеціального досудового розслідування. Відкриття матеріалів іншій стороні. Підстави для обмеження доступу сторони до матеріалів. Права та обов’язки сторін при ознайомленні з матеріалами. Встановлення строку на ознайомлення з матеріалами. Наслідки невідкриття матеріалів іншій стороні. Підстави та процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру. Строк та порядок вручення особі письмового повідомлення про підозру. Вручення підозрюваному пам’ятки про його процесуальні права та обов’язки. Наслідки пропуску встановленого законом строкувручення повідомлення про підозру. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації. Суть і значення повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні України. Підстави для висунення підозри у вчиненні кримінального право-порушення. Випадки обов’язкового повідомлення про підозру. Форма та зміст письмового повідомлення про підозру. Допит особи, якій вручено письмове повідомлення про підозру. Участь захисника в судовому розгляді, його права та обов’язки. Завдання і значення апеляційного провадження. Конституція України про форми оскарження судових рішень у кримінальному провадженні. Порядок ухвалення судових рішень. Процесуальний порядок допиту обвинуваченого, потерпілого, свідка у судовому засіданні. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення під час судового розгляду. Висунення прокурором додаткового обвинувачення під час судового розгляду. Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді. Клопотання прокурора про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. Підстави та умови для його внесення. Порядок розгляду питання про звільнення особи від кримінальної Участь потерпілого в судовому розгляді, його права та обов’язки, наслідки неприбуття в судове засідання. Судові рішення, на які може бути подана апеляційна скарга. Участь обвинуваченого в судовому розгляді, його права та обов’язки, наслідки неприбуття в судове засідання. Участь прокурора в судовому розгляді, його права та обов’язки. Функції та повноваження суду в кримінальному провадженні України. Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Підстави та порядок продовження строку досудового розслідування. Доповнення, зміна і відмова від апеляційної скарги. Підстави для закінчення досудового розслідування складанням прокурором клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Заходи, що застосовуються до порушників порядку судового засідання. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування. Доручення слідчого, прокурора, його зміст, процесуальне оформлення. Строк і порядок виконання доручення. Доручення про проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій. Розгляд слідчим суддею клопотання сторони захисту про залучення експерта. Отримання зразків для експертизи. Випадки обов’язкового проведення експертизи. Підстави та порядок залучення експерта для проведення експертизи. Слідчий експеримент: поняття, види та порядок проведення. Протокол слідчого експерименту. Обшук: поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку. Пред’явлення для впізнання: поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення. Проведення пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Освідування особи: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення. Протокол освідування особи. Огляд: мета, види і порядок проведення. Протокол огляду.Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією: поняття, підстави та процесуальний порядок проведення. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, мета і процесуальний порядок проведення. Допит свідка, потерпілого, підозрюваного. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. Особливості допиту малолітньої або неповнолітнього особи. Форма та зміст клопотання слідчого, прокурора про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та ухвали слідчого судді про надання (або про відмову в наданні) такого дозволу. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Строки та порядок розгляду і вирішення слідчим суддею питання про здійснення спеціального досудового розслідування. Зміст клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування. Кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється спеціальне досудове розслідування. Підстави для проведення спеціального досудового розслідування. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Здійснення прокурорського нагляду, судового та відомчого контролю за додержанням законів органами досудового розслідування. Особи, які мають право подати касаційну скаргу. Зміст касаційної скарги. Заперечення на касаційну скаргу. Завдання і значення стадії касаційного провадження. Відмінність цієї стадії від апеляційного провадження. Порядок перевірки ухвал слідчого судді. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Забезпечення прав учасників досудового розслідування. Вирішення слідчим, прокурором клопотань учасників досудового розслідування. Слідчі (розшукові) дії. Поняття, види та загальні вимоги до їх проведення. Слідчий суддя у кримінальному провадженні. Ухвала апеляційного суду, її форма та зміст. Вирок апеляційного суду.  Підстави для зміни чи скасування вироку чи іншого судового рішення судом апеляційної інстанції. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого. Види рішень, які може прийняти суд апеляційної інстанції. Порядок апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Строки судового розгляду в суді апеляційної інстанції. Ухвала судді-доповідача про закінчення підготовки і призначення апеляційного розгляду. Заперечення на апеляційну скаргу. Відкриття апеляційного провадження і вирішення суддею-доповідачем питань, пов’язаних з підготовкою до апеляційного розгляду. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова у відкритті провадження. Негласні слідчі (розшукові) дії як різновид слідчих (розшукових) дій. Їх види та підстави для їх проведення. Обвинувальний акт, його форма, зміст і процесуальне значення. Реєстр матеріалів досудового розслідування та інші додатки до обвинувального акту. Проведення допиту в режимі відеоконференції. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції. Ухвала суду касаційної інстанції. Її зміст і порядок оголошення. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування чи зміни вироку, ухвали касаційним судом. Недопустимість погіршення становища виправданого, засудженого. Особи, які беруть участь у касаційному розгляді. Випадки обов’язкового виклику обвинуваченого. Порядок касаційного розгляду. Можливість письмового касаційного провадження. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого. Підготовка касаційного розгляду. Призначення касаційного розгляду. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження. Заперечення на касаційну скаргу. Порядок і строки відкриття касаційного провадження. Залишення касаційної скарги без руху або її  повернення. Особливості нового розгляду судом першої інстанції. Суди, які розглядають апеляційні скарги. Речові докази, їх поняття та види. Процес формування речових доказів. Оцінка речових доказів. Зберігання речових доказів. Вирішення питання про речові докази при завершенні кримінального провадження. Система органів досудового розслідування. Функції та повноваження прокурора в кримінальному провадженні України. Обмова, самообмова та алібі в показаннях підозрюваного і обвинуваченого. Умова, за наявності якої показання підозрюваного чи обвинуваченого, який визнає себе винним у вчиненні злочину, можуть бути покладені в основу обвинувачення. Обґрунтування судом своїх висновків лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового  засідання. Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст. Підстави для призначення експертизи у кримінальному провадженні. Випадки обов'язкового призначення експертизи. Розслідування кримінальних проваджень слідчою групою. Порядок створення слідчої групи. Висновок (висновки) експертів при проведенні комісійної та комплексної експертиз. Перевірка та оцінка висновку експерта. Потерпілий у кримінальному провадженні: основні тенденції вдосконалення процесуального статусу. Документи. Матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні), матеріали отримані внаслідок здійснення заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на яких надано Верховною Радою України. Поняття і завдання досудового розслідування. Форми досудового розслідування. Початок досудового розслідування. Відомості, що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поняття й види підслідності кримінальних проваджень. Випадки визначення підслідності прокурором. Підстави та порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Строки досудового розслідування. Порядок їх продовження. Права, обов'язки та відповідальність експерта. Підстави для відводу експерта, порядок його вирішення. Відмінність експерта від спеціаліста. Процесуальний статус представника юридичної особи, яка є потерпілим. Показання підозрюваного та обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка. Характеристика джерел доказів. Показання свідків, їх предмет , значення та оцінка. Особи, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні. Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. Поняття та значення оцінки доказів. Правила оцінки доказів. Оцінка доказів, одержаних на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Процес доказування у кримінальному провадженні, його елементи. Обов'язок доказування. Способи збирання і перевірки доказів. Застосування науково-технічних засобів для збирання та перевірки доказів. Класифікація доказів. Поняття доказів та їх визначення. Належність, допустимість та достовірність, недопустимість доказів в наслідок істотного порушення прав та свобод людини та відомостей які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Визнання доказів недопустимими. Підозрюваний як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності. Теорія доказів. Доказове право. Теорія пізнання і теорія доказів. Поняття і значення кримінально- процесуального доказування. Мета доказування у кримінальному провадженні. Обвинувачений як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності. Участь перекладача у кримінальному провадженні. Співвідношення процесуальних статусів спеціаліста та експерта в кримінальному провадженні. Процесуальний статус свідка у кримінальному провадженні. Процесуальний статус законного представника як суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності. Захисник у кримінальному провадженні. Протоколи процесуальних дій та додатки до них, носії інформації, на яких  за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії, висновки ревізій та акти перевірок, матеріали отримані в порядку передбаченому ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні, Особливості предмету доказування в окремих категоріях проваджень. 

Міжнародне приватне право

Регулювання цивільно-правового статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві. Поняття та види колізійних норм.  Угода сторін про вибір права (порядок укладення, форма, зміст).  Способи визначення права, що має найбільш тісний зв'язок правовідносинами.  Публічний порядок як обмежуючий фактор у застосуванні норм іноземного права.  Загальна характеристика Принципів міжнародних комерційних договорів (Принципів УНДРУА).  Загальна характеристика Уніфікованих правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (ІНКОТЕРМС) у редакції 2010 року Загальна характеристика Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року. Джерела правового регулювання договірних зобов¬’язань з іноземним елементом. Поняття та види колізійних прив’язок (формул прикріплення). Поняття, види, джерела правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу.

Система міжнародно-правової охорони об’єктів авторського права.

Прокуратура в Україні

Сутність, завдання та організація нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно- розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Діяльність прокурора з представництва інтересів громадянина або держави у суді. Переведення прокурора до іншого органу прокуратури. Припинення та зупинення повноважень Сутність і зміст прокурорського представництва. Повноваження прокурора, який бере участь у судовому провадженні. Підготовка прокурора до підтримання обвинувачення в суді. Особливості нагляду прокурора за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора. Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні. Підстави та порядок звільнення працівників прокуратури. Порядок добору та призначення кандидатів на посаду прокурора, адміністративну посаду. Призначення на  посаду Генерального прокурора України. Сутність державного обвинувачення та участь прокурора у кримінальному провадженні суду першої інстанції. Система органів прокуратури. Поняття, предмет та система дисципліни “Прокуратура в Україні”. Роль і місце прокуратури в системі державних органів України. Правові основи організації та діяльності прокуратури. Статус прокурора. Історичні етапи становлення та розвитку прокуратури. Етапи становлення прокуратури в Україні. Напрямки діяльності органів прокуратури. Міжнародне співробітництво. Підстави та порядок притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальність. Види дисциплінарних стягнень. Гарантії незалежності прокуратури. Структура органів прокуратури. Органи прокурорського самоврядування. Особливості організації і діяльності спеціалізованої антикорупційної та військової прокуратури. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Конкурсна комісія. Вимоги до осіб на посаду прокурора та на адміністративні посади в органах прокуратури. Особливості нагляду прокурора за виконанням законів в окремих установах примусового обмеження свободи громадян. Нагляд прокурора за законністю застосування заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Засади діяльності органів прокуратури, їх класифікація.

Сімейне право

Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав Поняття шлюбного правовідношення. Припинення договору про патронат. Момент, з якого шлюб вважається недійсним. Поняття фіктивного та недійсного шлюбу. Історія розвитку сімейного законодавства. Передача дитини в прийомну сім’ю.  Правовий статус дитини за сімейним законодавством України.  Місце сімейного права в системі права та законодавства України.  Договірне регулювання сімейних відносин у Сімейному кодексі України Договір про патронат. Підстави та порядок виникнення спільної сумісної власності подружжя на приватне майно, що їм належало. Характеристика майнових відносин подружжя. Поновлення шлюбу в разі з’явлення одного з подружжя, оголошеного померлим або визнаного безвісно відсутнім. Момент припинення шлюбу при його розірванні. Право на повторний шлюб. Поняття та предмет сімейного  законодавства. Поняття та юридичне значення спорідненості. Поняття та характеристика аліментних відносин. Наслідки позбавлення батьківських прав. Права дітей, які народилися в недійсному шлюбі. Поняття та види правового режиму майна подружжя.  Застосування актів цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин. Добровільне встановлення батьківства. Установлення батьківства в судовому порядку. Порядок позбавлення батьківських прав. Обов’язки патронатного виховання. Форми та способи захисту сімейних прав. Форми влаштування дітей, що зашилися без батьківського піклування. Фактичні шлюбні відносини у Сімейному кодексі України Оспорювання батьківства (материнства). Загальна характеристика договорів, що укладаються при розірванні шлюбу Загальна характеристика прав дитини.  Теорія права Аналогія права і закону Принципи права Форма держави Органи державної влади України Застосування норм права Система права Поняття держави Поняття і ознаки суспільства Функції держави Теорії природного права в Західній Європі ХVII-ХVІІІ ст. Принципи наукового пізнання Періоди розвитку наукових знань Основні методологічні підходи до розуміння природи права Правовідносини Тлумачення норм права Правосвідомість Правопорушення Система законодавства Концепції держави і права в Україні Суб’єкт права Політичні та правові вчення ХІХ ст. Принцип рівності Політичні та правові вчення епохи Відродження та Реформації Філософська та політико-правова думка Середньовіччя Політичні та правові вчення Стародавньої Греції Політичні та правові вчення в Стародавньому Римі Типи праворозуміння Нормативно-правовий акт Міжнародний договір Методи правового регулювання Юридичні факти

Правові вчення ХХ ст.

Трудове право

Поняття та правове регулювання  робочого часу. Види робочого часу. Поняття та види режимів робочого часу. Відпустки без збереження заробітної плати. Порядок надання відпусток та оплати відпусток. Грошова компенсація за невикористані відпустки. Поняття матеріальної відповідальності. Відмежування її від майнової відповідальності в цивільному праві. Підстави та умови матеріальної відповідальності. Види матеріальної відповідальності працівників. Дисциплінарна відповідальність працівників і її відмінність від інших видів відповідальності. Загальна дисциплінарна відповідальність. Спеціальна дисциплінарна відповідальність. Інші заходи правового Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення. Поняття та правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Правове регулювання заохочень за успіхи в роботі. Поняття та види підготовки працівників. Організація виробничого навчання. Особливості договорів про навчання. Пільги для працівників, які навчаються без відриву від виробництва. Підвищення кваліфікації працівників. Перепідготовка працівників. Поняття гарантійних і компенсаційних виплат, надбавок та доплат. Виплати при службових відрядженнях. Виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість. Інші види гарантійних і компенсаційних виплат. Порядок обчислення заробітної плати. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Порядок та строки виплати заробітної плати. Відповідальність за порушення законодавства про оплату працю. Поняття, структура заробітної плати та методи її регулювання. Нормування праці. Види норм праці. Тарифна система оплати праці та її елементи. Поняття системи оплати праці та її види. Оплата праці при відхиленнях від нормальних умов роботи. Щорічна відпустка та її види. Відпустки у зв'язку з навчанням. Творчі відпустки. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях. Соціальні відпустки, їх види та порядок надання. Поняття охорони праці за трудовим правом. Гарантії прав громадян на охорону праці. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації. Спеціальні режими робочого часу: змінна робота; гнучкий графік роботи; роздроблений робочий день; ненормований робочий час; вахтовий метод організації робіт. Облік робочого часу. Робота понад встановлену тривалість робочого часу. Поняття, види та порядок проведення  інструктажу з охорони праці. Порядок розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Інші підстави припинення трудового договору. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога. Відсторонення працівника від роботи. Додаткові підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: класифікація підстав. Загальний та спеціальний порядок звільнення. Основні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Поняття та юридичні наслідки припинення трудового договору. Класифікація підстав припинення трудового  договору. Загальна характеристика  підстав припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Поняття змін трудового договору. Поняття переведення на іншу роботу і його відмінність від переміщення. Види переведень на іншу роботу та порядок їх здійснення. Зміна істотних умов праці. Трудова книжка і порядок її оформлення при прийнятті на роботу. Гарантії при прийнятті на роботу. Обмеження при прийнятті на роботу. Загальний порядок укладення трудового договору. Документи, що подаються при укладенні трудового договору. Форма трудового договору. Порядок оформлення трудового договору. Особливості укладення трудового договору з надомниками. Трудовий договір про сезонну роботу. Трудовий договір про тимчасову роботу. Поняття трудового договору. Відмінність трудового договору від інших договорів. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Класифікація умов трудового договору. Необхідні умови трудового договору. Факультативні умови трудового договору.  Контракт як вид трудового договору, сфера його застосування. Особливості укладення трудового договору з  фізичною особою – роботодавцем. Трудовий договір про роботу за сумісництвом. Поняття та правове регулювання часу відпочинку. Види часу відпочинку. Щоденний час відпочинку. Щотижневий час відпочинку. Святкові і неробочі дні. Додаткові дні, вільні від роботи. Поняття, види та правове регулювання відпусток.  Правовий статус Державної служби зайнятості. Особливості працевлаштування окремих категорій громадян. Поняття безробітного та його правовий статус. Свобода праці та її конституційні основи. Право на працю, його зміст, значення та місце в системі прав людини. Поняття трудового права як галузі права. Трудове право в системі права України. Історія становлення і розвитку трудового права як галузі права. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України. Поняття і особливості методу правового регулювання трудових відносин. Функції трудового права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, господарського, аграрного, права соціального забезпечення.  Система трудового права України. Поняття принципів трудового права України. Класифікація принципів трудового права.  Загальні принципи правового регулювання трудових відносин, що   закріплені в Конституції України. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах України.     Поняття джерел трудового права України. Класифікація джерел трудового права. Особливості системи джерел трудового права. Сфера дії трудового законодавства. Загальна характеристика окремих видів джерел трудового права. Поняття, предмет та метод науки трудового права. Система науки трудового права. Тенденції розвитку науки трудового права. Розвиток науки трудового права в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Історія науки трудового права. Понятійний апарат трудового права України. Оціночні поняття у трудовому праві України. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Працівник як суб'єкт трудового права. Роботодавець як суб'єкт трудового права України.   Трудовий колектив як суб'єкт трудового права та його правовий статус. Професійні спілки як суб'єкти трудового права. Державні органи як суб'єкти трудового права. Інші суб’єкти трудового права. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Визначення розміру шкоди, порядок її покриття. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові. Поняття та види зайнятості населення. Зайнятість та працевлаштування: співвідношення понять. Організаційно-правові форми працевлаштування громадян. Органи працевлаштування. Поняття, сфера дії та види колективних угод. Поняття, сторони та юридичне значення колективного договору. Зміст колективних договорів і угод. Порядок ведення переговорів і укладення колективного договору. Порядок реєстрації колективного договору, колективних угод. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори і угоди. Поняття та історія соціального партнерства. Соціальний діалог та інші форми соціального партнерства. Поняття виробничої демократії. Форми участі працівників в управлінні підприємством. Гарантії участі працівників в управлінні підприємством. Основні засади здійснення суб’єктивних трудових прав. Поняття та ознаки трудового конфлікту. Поняття захисту суб’єктивних трудових прав. Форми та способи захисту суб’єктивних трудових прав. Характеристика основних форм захисту суб’єктивних трудових прав (контрольно-наглядова форма захисту, судовий захист, самозахист та інші форми). Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю. Обмеження і особливий порядок звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей, неповнолітніх. Правове регулювання застосування праці осіб зі зниженою працездатністю. Гарантії праці жінок у трудових правовідносинах. Гарантії прав неповнолітніх у трудових правовідносинах. Охорона праці деяких категорій громадян: жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю.  Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про охорону праці. Поняття та види трудових правовідносин. Умови виникнення трудових правовідносин. Ознаки трудових правовідносин. Елементи трудових правовідносин.

Фінансове право

Загальна характеристика податку на додану вартість. Переваги та недоліки податку на сучасному етапі. розвитку оподаткування. Види нетарифних інструментів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи валютного контролю. Поняття та функції бюджету. Казначейські зобов’язання України. Правові засади місцевих запозичень. Місцеві бюджетні позики. Погашення державного (місцевого) боргу. Обслуговування державного (місцевого) боргу. Поняття державної (місцевої) гарантії, правові вимоги щодо їх надання. Види рахунків в іноземній валюті на території України та відкриття резидентами рахунків за межами України. Поняття та сфера валютного контролю. Місце митної справи в процесі реалізації митної політики держави. Банки та інші фінансові установи як агенти валютного контролю, їх повноваження. Структура бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України. Валютне декларування та звітування. Засади та система правової відповідальності за порушення валютного законодавства. Фінансово-правова відповідальність за порушення валютного законодавства. Фінансові (штрафні) санкції за порушення податкового законодавства. Підстави, види і принципи відповідальності за порушення податкового законодавства. Види податкових перевірок та особливості їх проведення. Форми і методи податкового контролю. Арешт майна та коштів платника податків на рахунку. Зупинення видаткових операцій на рахунку платника податків відповідно до Податкового кодексу України. Фінансова система України: поняття та склад. Національний банк України як орган валютного контролю. Види митних платежів. Правові основи митних платежів. Фінансова відповідальність як окремий вид юридичної відповідальності.   Дискусія  щодо вини як обов'язкового елементу податкового правопорушення. Використання податкової пільги як право платника податків. Види податкових пільг.  Спеціальний режим оподаткування як вид податкової пільги. Загальна характеристика третього етапу розвитку оподаткування. Вчення А. Сміта як основоположні ідеї розвитку фінансової думки на третьому етапі. Розмежування принципів податкового права, принципів оподаткування та принципів податкової системи Характеристика ставки як невід'ємного елемента податку. Види ставок податків. Вплив податкових ставок на нейтральність оподаткування. Поділ податків на прямі та непрямі. Метод оподаткування як критерій поділу податків. Основні положення теорії перекладення податку. Поняття принципів податкового права, їх місце та значення у розбудові системи права. Сутність принципів загальності та рівності оподаткування. Поняття податку як складної фінансової категорії. Його ознаки та елементи. Відмежування податку від збору, мита та парафіскалітета. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення. Особливості пропуску товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами. Поняття та склад бюджетної системи України. Відповідальність за порушення митних правил. Бюджетний процес в Україні. Місце та строки митного декларування. Поняття митного контролю. Форми митного контролю. Поняття і значення митного режиму. Види митних режимів. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Розпорядники бюджетних коштів: поняття та види. Казначейська система обслуговування бюджетних коштів. Міжбюджетні трансферти: поняття та види. Бюджетні правовідносини: поняття та особливості. Предмет та метод бюджетного права. Поняття платника податку як основоположної категорії податкового права та види платників податків. Правосуб'єктність як основна характеристика платника податку. Правове регулювання митного режиму транзит. Банки та інші фінансові установи як агенти валютного контролю, їх повноваження. Обслуговування державного (місцевого) боргу. Погашення державного (місцевого) боргу. Місцеві бюджетні позики. Правові засади місцевих запозичень. Фінансово-правова відповідальність за порушення валютного законодавства. Засади та система правової відповідальності за порушення валютного законодавства. Валютно-обмінні операції: поняття, види, особливості фінансово-правового регулювання та порядок здійснення. Поняття державної (місцевої) гарантії, правові вимоги щодо їх надання. Міністерство фінансів України  як орган фінансового контролю. Поняття та сфера валютного контролю. Види рахунків в іноземній валюті на території України та відкриття резидентами рахунків за межами України Строки розрахунків за зовнішньоекономічними договорами. Розрахунки в іноземній валюті. Правові засади здійснення переказів в іноземній валюті (в неторгівельній сфері). Правила використання на території України іноземної валюти як засобу платежу. Правове регулювання операцій з одержання кредитів в іноземній валюті. Валютне декларування та звітування. Поняття, зміст, методи і принципи фінансової діяльності держави. Правовий режим державних цільових фондів, їх види. Система фінансового права як галузі права, галузі законодавства та навчальної дисципліни. Джерела фінансового права. Конституція України як основне джерело фінансового права. Поняття, предмет і метод фінансового права. Місце фінансового права у системі права, його співвідношення з іншими галузями права. Міністерство фінансів України в системі управління фінансами. Правовий статус Державної казначейської служби України. Правовий статус Рахункової палати України. Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України як органи загального керівництва фінансовою діяльністю держави. Поняття та функції фінансів. Фінанси, фінансова та грошово-кредитна система України як об’єкт фінансово – правового регулювання (поняття, зміст). Рахункова палата як орган фінансового контролю. Юридичні факти у фінансовому праві. Фінансовий контроль: поняття та види. Предмет та метод фінансового права. Фінансові правовідносини: поняття та особливості. Суб’єкти фінансового права: поняття та види. Фінансова діяльність: поняття та методи. Національний банк України як орган валютного контролю. Принципи, методи і форми фінансової діяльності української держави. Методи визначення суми податкового зобов’язання. Методи валютного контролю. Неторгівельні валютні операції: поняття, правове закріплення та види. Самостійне узгодження (виконання) податкового зобов’язання. Податкове повідомлення та податкова вимога. Порядок погашення податкового зобов’язання та податкового боргу. Оскарження рішень контролюючих органів, щодо визначення суми податкового зобов’язання (боргу). Зміна строку сплати податкового зобов’язання. Податкова застава: поняття, зміст, підстави  та порядок накладення. Зупинення видаткових операцій на рахунку платника податків відповідно до Податкового кодексу України. Валютний (обмінний) курс: поняття та правове регулювання. Форми і методи податкового контролю. Види податкових перевірок та особливості їх проведення. Підстави, види і принципи відповідальності за порушення податкового законодавства. Фінансові (штрафні) санкції за порушення податкового законодавства. законодавства. Валютне ліцензування. Суб’єкти міжбанківського валютного ринку. Організація та правові засади валютного ринку. Арешт майна та коштів платника податків на рахунку.

Цивільне право

Загальна характеристика зобов’язань із заподіяння шкоди. Загальна характеристика договору страхування. Договір доручення. Поняття об’єктів цивільних прав. Поняття і види права спільної власності. Поняття, значення та система цивільно-правових договорів. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Поняття і ознаки юридичної особи. Підстави та умови відшкодування недоговірної шкоди. деліктної відповідальності Зобов’язання з набуття або збереження майна без достатньої правової підстави. Договір дарування. Поняття договору найму (оренди), його види. Укладення, зміна та розірвання договору. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу Об’єкти авторського права. Поняття договору найму (оренди), його види. Суб’єкти авторських відносин Рішення Європейського суду з прав людини як джерело цивільного права в Україні. Поняття та значення вини як умови цивільно-правової відповідальності. Поняття та види юридичних фактів у цивільному праві. Загальна характеристика речових прав на чуже майно. Звичаї та звичаї ділового обороту як джерела цивільного права. Порядок встановлення та припинення опіки та піклування. Монізм і дуалізм у приватному праві. Поняття та види зловживання правом в цивільному праві. Форми та способи захисту цивільних прав. Поняття самозахисту. Поняття, види та загальна характеристика господарських товариств. Первісні способи набуття права власності. Поняття та значення творчості в праві інтелектуальної власності.  Поняття цивільного  права. Співвідношення цивільного, приватного та публічного права. Поняття та види видів забезпечення виконання зобов’язань. Поняття та види договору ренти. Поняття та види договорів з виконання робіт. Поняття конкурсу в цивільному праві. Поняття та види договорів в праві інтелектуальної власності. Поняття спадкового договору та заповіту. Проблеми класифікації та систематизації цивільно-правових договорів.

Цивільний процес

Порядок обчислення та перебіг процесуальних строків.  Наслідки пропущення процесуальних строків. Загальні положення та завдання окремого провадження цивільного судочинства. Справи, що розглядаються судом в порядку окремого провадження та їх учасники. Договірне представництво: поняття, підстави виникнення, повноваження та належне їх оформлення. Відкриття провадження у справі. Правові наслідки відкриття  цивільних справ у суді. Підстави відмови у відкритті провадження у справі. Захист інтересів відповідача. Заперечення проти позову: матеріально-правові і процесуальні. Зустрічний позов, порядок його пред’явлення. Провадження у справі до судового розгляду як стадія цивільного судочинства. Попереднє судове засідання (завдання, порядок проведення, питання, які вирішуються в попередньому судовому засіданні). Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ. Порядок проведення судового розгляду цивільних справ: підготовчий етап, розгляд справи по суті, судові дебати, ухвалення та проголошення рішення суду. Тимчасові ускладнення судового розгляду цивільних справ: оголошення перерви, відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі. Закінчення провадження у справі без ухвалення рішення суду: закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду. Фіксування цивільного процесу. Поняття та умови заочного розгляду. Порядок заочного розгляду справи та зміст заочного рішення суду. Особливості оскарження, перегляду та скасування заочного рішення суду. Поняття та ознаки рішення суду. Зміст рішення суду та його структурні елементи. Поняття, зміст і види ухвал суду. Зміст ухвал суду та його структурні елементи. Окремі ухвали, їх зміст і значення. Усунення недоліків судового рішення судом, який його ухвалив: виправлення описок і явних арифметичних помилок; ухвалення додаткового рішення; роз’яснення рішення суду. Позовна заява як процесуальна форма виразу позову, її зміст і форма. Об’єднання в позовній заяві кількох вимог, пов’язаних між собою. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Повноваження суду касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Провадження у справі з іноземним елементом. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах. Право оскарження судових рішень до Верховного Суду України та процесуальний порядок його реалізації. Поняття і значення провадження із перегляду судових рішень Верховним Судом України в цивільному судочинстві. Підстави та об’єкти перегляду судових рішень Верховним Судом України. Сутність та особливості наказного провадження цивільного судочинства. Вимоги, що розглядаються в порядку наказного провадження та його учасники. Поняття та значення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Процесуальний порядок видачі судового наказу та його скасування. Поняття і значення касаційного провадження. Рішення та ухвали суду апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції та підстави їх реалізації.  Право на апеляційне оскарження   рішень та ухвал суду, порядок  та строки його реалізації. Суть і значення апеляційного оскарження рішень та ухвал суду  першої інстанції. Поняття і суть позовного провадження. Поняття позову, його елементи, види позовів. Право на позов і право на пред’явлення позову. Умови реалізації права на пред’явлення. Процесуальний порядок пред’явлення позову. Наслідки його недотримання. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у справі. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Джерела цивільного процесуального права. Поняття та підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Суб’єкти, об’єкти та зміст цивільних процесуальних правовідносин. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права. Система і класифікація принципів цивільного процесуального права та їх взаємозв’язок. Учасники цивільного процесу. Особи, які беруть участь у справі та інші учасники цивільного процесу. Сторони в цивільному процесі. Процесуальна співучасть та процесуальне правонаступництво у цивільному процесі. Заміна неналежного відповідача. Треті особи в цивільному процесі та їх види. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права та законні інтереси інших осіб. Поняття та значення представництва у цивільному процесі. Види процесуального представництва у суді. Законне представництво: підстави виникнення, обсяг повноважень, їх підтвердження у суді. Поняття  і значення процесуальних строків в цивільному процесі.  Види процесуальних строків. Зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків. Забезпечення позову. Підстави, порядок, заміна і скасування забезпечення позову. Відповідальність за порушення заходів по забезпеченню позову. Право відповідача на стягнення з позивача збитків, завданих йому забезпеченням позову. Поняття судового пізнання і судового доказування. Засоби доказування: поняття і види. Характеристика  засобів доказування. Належність та допустимість доказів у цивільному процесі. Докази у цивільному процесі. Класифікація (види) доказів. Забезпечення доказів. Обставини, що не підлягають доказуванню. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі. Суб’єкти  доказування, їх права та обов’язки по доказуванню. Підстави звільнення від доказування. Судовий збір. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Порядок передачі справ з одного суду в інший. Наслідки порушення правил підсудності. Поняття підсудності в цивільних справах та її різновиди. Територіальна підсудність, її види. Поняття та значення цивільної юрисдикції. Види цивільної юрисдикції. Загальна характеристика та пoрядoк застoсування рiзних видiв захoдiв прoцесуальнoгo примусу в цивiльнoму судoчинствi: пoпередження; видалення iз залу судoвoгo засiдання; тимчасoве вилучення дoказiв для дoслiдження судoм; привiд свiдка. Пoняття та значення захoдiв прoцесуальнoгo примусу в цивiльнoму судoчинствi. Предмет, метод, система цивільного процесуального права. Предмет доказування.

18865 Останнє редагування 12 бер. 07:55 |

Коментарі