ВІЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН

Вільний вибір дисциплін в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затвердженого Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 07 травня 2018 р. протокол № 10 і введеного в дію наказом ректора № 716-32 від 31 серпня 2018 р., а також відповідно до Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін, затвердженого 03 грудня 2018 р.

Відповідно до п. 7.4.6 Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, при конкурсному відборі при розподілі за спеціалізаціями та/або вибірковими дисциплінами, можуть використовуватися академічні рейтинги. 

 

За денною формою навчання студентам ОС Бакалавр «Право» на Інституту права пропонуються такі переліки вибіркових дисциплін (з кожного переліку студент обирає одну дисципліну):

  2 курс

- Перелік вибіркових дисциплін у 1 семестрі 2 курсу:

Юридична деонтологія

Церковне право

Страхове право

Основи інтелектуальної власності

Основи порівняльного кримінального права

Правові проблеми місцевого самоврядування в Україні  та державах-членах ЄС

Інституційна характеристика сучасної держави

Історія правничої думки у Київському Університеті

Валютне право

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 2 семестрі 2 курсу:

Звичаєве право

Професійна етика (за фаховим спрямуванням)

Торгове право

Стандарти публічної служби в Україні

Соціолого-правові дослідження та їх роль в юридичній науці та практиці

Конфесійне право і державно-конфесійні відносини

Соціальні стандарти в країнах світу

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Митне право

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 2 семестрі 2 курсу:

Соціологія організацій

Транспортне право

Банкрутство в Україні та ЄС

Етичні стандарти та відповідальність у сфері правосуддя

Основи кримінально-правової політики

Еволюція цивільного права

Теоретико-правові та практичні проблеми народовладдя

Авторське право на службові твори

Правовий і соціальний захист дітей та молоді

Митна політика та митні правовідносини

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 2 семестрі 2 курсу:

Економічна теорія

Міжнародно-правовий соціальний захист

Латинська мова

Основи ІТ-права

Енергетичне право

Основи європейського кримінального права

Теоретико-правові проблеми юридичного процесу

Мова права

Трудове законодавство країн Європейського Союзу

 

Вибір з переліку (студент обирає 2або більше дисциплін з кожного переліку)

Блок дисциплін №1

  1. Публічне адміністрування
  2. Публічне право країн ЄС

 Блок дисциплін №2

  1. Службове право
  2. Міжнародне публічне право

 3 курс

- Перелік  вибіркових дисциплін у 1 семестрі 3 курсу:

Судова медицина та психіатрія

Правова охорона культурної спадщини

Етика та естетика

Фінансово-бюджетна система України

Економіка фірми

Гроші і кредит

Реалізація та захист авторських прав

Біржове право

Паблік рилейшинз у публічній службі

Забезпечення права на справедливий суд

Нотаріальний процес

Основи міжнародного кримінального права

Правовий експеримент

Європейська трудовоправова юстиція

Правове регулювання у сфері управління персоналом

Корпоративна нормотворчість у соціальній сфері

Правові основи екологічного управління

Критичне мислення

Фінансові технології у цифровій економіці

Права людини (цивільно-правові аспекти)

Цивільно-правова охорона та захист персональних даних

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 2 семестрі 3 курсу:

Прокуратура в Україні

Основи редагування тексту

Юридична аргументація

Правове регулювання трудової міграції

Договори у сфері інтелектуальної власності та ІТ-права

Бізнес і держава: правові основи взаємодії

Актуальні питання призначення покарань

Генеза прав людини

Проблеми історії держави і права України та зарубіжних країн

Запобігання дискримінації та мобінгу у соціально-трудових відносинах

Соціальна безпека в Україні

Правове регулювання екологічної безпеки

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Риторика

Фінансові ризики у договірних відносинах

Фінансові інструменти та фінансові технології

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 2 семестрі 3 курсу:

Теорія судової експертизи

Порівняльна політологія

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності

Європейське соціальне право

Міжнародна охорона інтелектуальної власності

Акціонерне право

Виконавче провадження

Правові основи протидії корупції

Правовий моніторинг

Західна та східна традиція права

Методика та методологія організації наукової роботи студентів

Соціальна відповідальність бізнесу

Забезпечення екологічних прав людини бізнесом

Вирішення спортивних спорів

Еристика

Фінансові ризики у діяльності суб'єктів господарювання

Фінансові технології у цифровій економіці

Цивільно-правова охорона та захист прав споживачів

 

За заочною формою навчання студентам ОС Бакалавр «Право» Інституту права пропонуються такі переліки вибіркових дисциплін (з кожного переліку студент обирає одну дисципліну):

- Перелік  вибіркових дисциплін у 1, 2 семестрах:

Право соціального захисту

Звичаєве право

Професійна етика (за фаховим спрямуванням)

Основи ІТ-права

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 3, 4 семестрах:

Адвокатура

Соціологія організацій

Транспортне право

Латинська мова

Основи інтелектуальної власності

Основи кримінально-правової політики

Трудове законодавство країн Європейського Союзу

Авторське право на службові твори

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 3, 4 семестрах:

Юридична деонтологія

Церковне право

Страхове право

Торгове право

Стандарти публічної служби в Україні

Основи порівняльного кримінального права

Соціальні стандарти в країнах світу

Правовий і соціальний захист дітей та молоді

Історія правничої думки у Київському Університеті 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 4, 5 семестрах:

Нотаріат в Україні

Економічна теорія

Міжнародно-правовий соціальний захист

Договори у сфері інтелектуальної власності та ІТ-права

Бізнес і держава: правові основи взаємодії

Основи європейського кримінального права

Європейська трудовоправова юстиція

Правове регулювання у сфері управління персоналом

Корпоративна нормотворчість у соціальній сфері

Правові основи екологічного управління

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 6, 7 семестрах:

Прокуратура в Україні

Основи редагування тексту

Юридична аргументація

Реалізація та захист авторських прав

Біржове право

Правові основи протидії корупції

Запобігання дискримінації та мобінгу у соціально-трудових відносинах

Соціальна безпека в Україні

Соціальна відповідальність бізнесу

Забезпечення екологічних прав людини бізнесом

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Критичне мислення

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 7, 8  семестрах:

Судова медицина та психіатрія

Правова охорона культурної спадщини

Етика та естетика

Фінансово-бюджетна система України

Економіка фірми

Гроші і кредит

Міжнародна охорона інтелектуальної власності

Акціонерне право

Паблік рилейшнз у публічній службі

Основи міжнародного кримінального права

Риторика

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 9, 10  семестрах:

Теорія судової експертизи

Порівняльна політологія

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності

Банкрутство в Україні та ЄС

Актуальні питання призначення покарань

Правове регулювання екологічної безпеки

Еристика

Економіка фірми

Гроші і кредит

Міжнародна охорона інтелектуальної власності

Акціонерне право

Паблік рилейшнз у публічній службі

Основи міжнародного кримінального права

Риторика

 

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua