HONOR ET GLORIA, UTILITAS

07 трав. 16:06 |

СПИСОК наукових та навчально-методичних праць

(2 )

Зразок

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

 

№п/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг(друк. арк.) Співавтори 1 2 3 4 5 6                        

 

 

На останній сторінці цього списку підписи:

 

Здобувач                               _______________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Список завіряю:

(Завідувач кафедри

(відділу) або декан))             ________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

Секретар вченої ради           ________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

“____” ________ 20___ р.

 Гербова печатка

 

 

4079 Останнє редагування 05 квіт. 22:45 |

Коментарі