HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Коломійцева Діана Миколаївна
к.ю.н. доцент кафедри Земельного та аграрного права

-

Рідна мова: українська, російська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи асистентом кафедри та при спілкуванні із студентами
Організаційно-управлінська компетентність: Є суддею щорічного Всеукраїнського турніру з класичних судових дебатів з цивільного та земельного права Дебат Клубу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інші професійні навички: Маю практичний досвід роботи в сфері укладання земельно-правових договорів, реалізації аграрно-правових проектів, вирішення земельних спорів, проведені земельно-правових семінарів для практиків.
Області професійних інтересів: Наукова та практична діяльність в сфері реалізації земельних та аграрних правовідносин, а саме: правове регулювання межування земель, земельно-правові договори, земельно-порівняльне право, земельно-правові спори, правове регулювання аграрних відносин.

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Земельно-правові договори
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Земельне право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Аграрне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2007 до 2010 - асистент кафедри земельного, аграрного, екологічного права , Національний університет біоресурсів та природокористування , Освіта
з 2010 до 2012 - асистент кафедри трудового, земельного та екологічного права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2012 до 2015 - асистент кафедри земельного та аграрного права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2015 до 2018 - доцент кафедри земельного та аграрного права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 1997 до 2003 - юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Здобуття вищої юридичної освіти за спеціальністю «правознавство», спеціалізація «земельне, екологічне, аграрне право»
з 2004 до 2007 - аспірантура на кафедрі трудового, земельного та екологічного права, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
з до 2009 - Київського національного університету імені Тараса Шевченка , За результатами навчання в аспірантурі захистила дисертацію (Старостенко Д.М. «Правове регулювання межування земель в Україні: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Старостенко Д.М. – Київ, нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009 . – 248 арк.)

Іноземна мова

англійська довідка Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка із складання кваліфікаційного іспиту з англійської мови для претендентів на посади B2

Додаткова інформація

Публікація - Коломійцева Д.М. Правове регулювання компетенції органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності / Д.М. Коломійцева // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. - №2. – С.155-159.
Публікація - Diana Starostenko Constitutional and legal regulation of land and agrarian relations in Ukraine and in foreign states // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2015. - № 2. – С.101-104;
Публікація - Старостенко Д.М. Договір про встановлення земельного сервітуту: правові ознаки та істотні умови // Юридична Україна. – 2015. - № 2.- С. 39-49;
Публікація - Старостенко Д.М. Марусенко Р.І. Позбавлення права власності як спосіб захисту порушеного права // Наше право – 2013. - № 13 - С.153 – 159.
Конференція - Коломійцева Д.М. Стан правової захищеності речових прав на землю громадян та юридичних осіб (крізь призму судової практики) // Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін: М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. – Дніпро: Літограф, 2017. – С. 105 -109;
Конференція - Коломійцева Д.М. Правове регулювання державної політики в сфері виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції та сировини // Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2017 року) / за ред. Шульги М.В. – Харків: «Доміно», 2017 – С. 110-114
Конференція - Коломійцева Д.М. Правова охорона земель: сучасний стан та перспективи розвитку земельного законодавства // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. Конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг.ред. П.Д. Пилипенка – Львів. 2016. – С. 103-106.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88