HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Марусенко Роман Ігорович
к.ю.н. доцент кафедри Земельного та аграрного права

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Навички комунікації при груповій роботі (отримано під час тренінгової та проектної роботи, основної діяльності як викладача)
Організаційно-управлінська компетентність: Координація групової проектної роботи.
Інші професійні навички: Психотерапія та психологічна робота; розробка та проведення тренінгів.
Області професійних інтересів: Реалізація та захист прав на землю, освіта дорослих, право інтелектуальної власності

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Бази даних правової інформації
Інші комп'ютерні навички: Редагування фотографій (фотограф)

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Comparative Land Law
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Eristics
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Alternative disputes resolution
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Земельне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Professional and corporate ethics
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Захист прав на землю

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2003 до 2009 - асистент кафедри трудового, земельного і екологічного права, КНУ ім. Тараса Шевченка, Освіта
з 2004 до 2009 - викладач , ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж», Освіта
з 2009 до 2011 - доцент кафедри трудового, земельного і екологічного права , КНУ ім. Тараса Шевченка, Освіта
з 2011 до 2018 - доцент кафедри земельного і аграрного права , КНУ ім. Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 1996 до 2001 - КНУ ім. Т. Шевченка, м. Київ , Правознавство, ОС «магістр»
з 2001 до 2005 - аспірантура КНУ імені Тараса Шевченка, Захищена дисертація на тему: „Правові аспекти земельних сервітутів в Україні”.
з 2009 до 2012 - НПУ ім. М. Драгоманова, м. Київ, Психолог, викладач психології, ОС «магістр»
з 2012 до 2012 - стажування у ДП „Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”,

Іноземна мова

Англійська C1

Додаткова інформація

Публікація - Kuibida R., Malyshev B., Shepel T., Marusenko R. Establishment of the new Supreme Court: Key lessons, 2018. – 35p. // http://pravo.org.ua/img/zstored/files/Report%20Court(2).pdf
Публікація - Marusenko R. European Court of Human Rights Practice as a Marker of Effectiveness of Human Rights Protection in Ukraine // Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa, Uniwersytet Łodzki, Bookmarked Publishing & Editing, Łodz-Olsztyn 2017 – p 77-82, (262 p.)
Публікація - Марусенко Р. Реформування системи реєстрації прав на нерухоме майно: завершення чи початок? // Українське комерційне право. – 2015. - №14. – С. 40-50.
Публікація - Марусенко Р.І. Реагування на забруднення атмосферного повітря: аналіз нормативної та правозастосовної практики на прикладі м. Києва // Право і громадянське суспільство. -№1(13)/2016 (8) С. 97-112 [Електронний ресурс] // Режим доступу http://lcslaw.knu.ua/images/1132016.pdf
Публікація - Марусенко Р.І. Режим персональних даних та деякі особливості навчального процесу у вищих навчальних закладах // Право і громадянське суспільство. – 2013. - №4 (5) – С. 64-77 . [Електронний ресурс]// Режим доступу http://lcslaw.knu.ua/2013-4.pdf
Публікація - Марусенко Р.І. Розділ VIII Обмеження та обтяження прав на землю // Земельне право: підручник / М.В.Шульга, И.О.Бакай, В.І. Гордеев та ін.; за ред. М.В. Шульги. – Х.: Право, 2013. –С. 216 -234.
Публікація - Марусенко Р.І. Традиційні права на землю // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України: Збірник тез Всеїкраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р., м.Київ. /Уклад. В.В.Носік та ін. – Чернівці, 2017. - с. 129-133
Публікація - Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88