HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Третяк Тарас Олексійович
к.ю.н. доцент кафедри Земельного та аграрного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: -
Організаційно-управлінська компетентність: -
Інші професійні навички: Техніка швидкочитання
Області професійних інтересів: Теорія права, римське право, цивільне право, екологічне право, земельне право, аналіз та менеджмент публічної політики

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Environmental Impact Assessment in Land Use: Legal Aspects
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Public Policy Analysis in Land Use
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Аналіз та менеджмент публічної політики у юридичній практиці
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання добросусідства
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Environmental Protection in Agriculture: Legal Aspects
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Аграрне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 02.02.2004 до 01.07.2011 - асистент, асистент кафедри трудового земельного і екологічного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 01.07.2012 до 18.04.2014 - асистент, кафедри земельного та аграрного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 18.04.2014 до 2018 - доцент, кафедра земельного та аграрного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта

Навчання та стажування

з 01.03.2007 до 01.05.2007 - Міністерство екології та природних ресурсів України, Практичні навички у застосуванні екологічного права.
з 15.09.2014 до 20.09.2014 - Швейцарська школа публічної адміністрації Лозанського університету (IDHEAP) (Швейцарська конфедерація), Навичка аналізу та менеджменту публічної політики

Іноземна мова

Англійська Диплом школи англійської мови «Speak Up» C2

Додаткова інформація

Публікація - Третяк Т.О. Правові проблеми прав власника земельної ділянки щодо сусідньої земельної ділянки в Україні // Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання. – 2017. – № 42. – С. 28 – 36.
Публікація - Третяк Т.О. Процедура оцінки впливу на довкілля як засіб встановлення правил добросусідства в Україні // Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць. П68 Матеріали VIІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – С. 396-399.
Публікація - Третяк Т.О. Проблеми набуття сервітутів за набувальною давністю за законодавством України // Юридична Україна. – 2017. – № 5-6. – С. 34-43.
Публікація - Третяк Т.О. Final Decision in the Environmental Impact Assessment Procedure in Ukraine as a Multilateral Agreement // Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання. ¬ 24.04.2017. - № 38. – C. 35 – 47.
Публікація - Третяк Т.О. Процедура визначення видів діяльності та об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля в Україні // Право і громадянське суспільство. – 2016. – № 1. – С. 148 – 155.
Публікація - Третяк Т.О. Визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування як спосіб захисту права власності чи права землекористування // Екологічне право України. Науково-практичний журнал. – 2016. – № 1-2. – С. 72–77.
Публікація - Третяк Т.О. Проблема застосування віндикаційного чи негаторного позову для захисту права власності на земельну ділянку, порушеного самовільним її заняттям // Ефективність норми права. Зб. Наук. Праць. Матеріали VII міжнар. наук.-практ. Конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. - Київ: Ніка-Центр, 2016. - С. 455 — 457.
Публікація - Третяк Т.О. Припинення дії, що порушує право як спосіб захисту права власності на земельну ділянку та права землекористування // Право і громадянське суспільство. – 2015. – № 4. – С. 148 – 155.
Публікація - Третяк Т.О. Правила про відшкодування шкоди як критерії добросусідства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ 27.05.2016 року) / за ред. М.В. Краснової та Т.О. Коваленко. – Чернівці: Кондратьев А.В., 2016. – 374 с.
Публікація - Третяк Т.О. Обов’язок забезпечити належного рівня дбайливості та обачності як критерій впливу на сусідню земельну ділянку // Право і громадянське суспільство. – 2015. – № 3. – С. 260 – 282.
Публікація - Третяк Т.О. Вдосконалення правового регулювання використання водного об’єкта для потреб рибництва на умовах оренди в Україні//Правові проблеми розвитку сільських територій України/Матеріали круглого столу, присвяченого пам'яті відомого українського вченого-правознавця, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України В.І. Семчика 9 грудня 2015 року /[П. Ф. Кулинич, Н. Р. Малишева, В.В.Носік та ін.].–Київ:Видавництво "Прінт Сервіс"
Публікація - Третяк Т.О. Правові аспекти дерегуляції використання водного об’єкта для потреб рибництва на умовах оренди в Україні // Право і громадянське суспільство. – 2015. – № 2. – С. 57 – 73.
Публікація - Третяк Т.О. Правові питання застосування обмеження чи зупинення діяльності суб’єктів господарювання та притягнення їх відповідальних осіб до адміністративної відповідальності у випадку, якщо суб’єкти господарювання не отримали дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами // Екологія промислового краю. – 2015. - № 7 (7). – С. 7-8.
Публікація - Третяк Т.О. Процедура оцінки впливу на довкілля у проекті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» // Право і громадянське суспільство. – 2015. - № 1. – С. 141-198.
Публікація - Третяк Т.О. Правові питання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами як засобу зменшення обсягу утворення відходів в Україні // Право і громадянське суспільство. – 2014. - № 2(7). – С. 90-101.
Публікація - Третяк Т.О. Критерії права на екологічну безпеку в Україні та їх значення для судового захисту цього права // Права людини і довкілля у новій Україні: на честь професора С.М. Кравченко: збірник статтей та тез міжнародного міждисциплінарного симпозіуму, 20-21 вересня 2014 р. – Львів, 2015 – 432 с.
Конференція - Третяк Т.О. Застосування санкцій за вчинення деліктів negligence та nuisance у США та його значення для вдосконалення правил добросусідства в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні» (22 травня 2015 року, м. Київ).
Конференція - Третяк Т.О. Критерії права на екологічну безпеку у практиці Європейського суду з прав людини із захисту права на повагу до приватного і сімейного життя // «Тенденції розвитку законодавства та удосконалення правовозастосовчої практики в сучасних умовах» матеріали ІІІ міжрегіональної науково-практичної конференції (26 березня 2015 року, м. Івано-Франківськ).
Публікація - Третяк Т.О. Критерії права на екологічну безпеку // Право і громадянське суспільство. – 2014. - № 4(9). – С. 102-115.
Публікація - Третяк Т.О. Правові питання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами як засобу зменшення обсягу утворення відходів в Україні // Право і громадянське суспільство. – 2014. - № 2(7). – С. 90-101.
Публікація - Третяк Т.О. The Problems of the Environmental Impact Assessment in Ukraine and the Ways to Solve Them // Право і громадянське суспільство. – 2014. - № 1. – С. 152-164.
Публікація - Третяк Т.О. Проблеми використання принципу «організаційної єдності», як засобу підвищення ефективності дозволу на здійснення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами // Європейські перспективи. – 2013. - № 7. – С. 36 – 41.
Публікація - Третяк Т.О. Вимога використовувати найкращі з доступних технологій та методів керування як умова видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. - № 18. – С. 1-7.
Публікація - Третяк Т.О. Вдосконалення процедури видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря // Наше право. – 2013. - № 8. – С. 86 – 93.
Публікація - Третяк Т.О. Правові аспекти державної екологічної експертизи як засобу забезпечення проведення оцінки впливу на навколишнє середовище у сфері будівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. - Випуск 92. – С. 40-45.
Публікація - Третяк Т.О. Правова природа громадських слухань, як елементу процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Київ, 2012. Випуск 94. – С. 39 – 44.
Публікація - Третяк Т.О. Правові питання доступу до правосуддя громадськості з питань, що стосуються охорони навколишнього середовища // Право і громадянське суспільство. – 2012. - № 1. – С. 75 – 81.
Публікація - Малишева Н.Р., Третяк Т.О. Розділ VIII. Екологічний податок // Екологічні та природоресурсні податки і збори: Науково-практичний коментар до розділів VIII, X, XI, XIII, XVI, XVII Податкового кодексу України / [Н. Р. Малишева, І. М. Козьяков, С. В. Кузнєцова та ін.]. – Київ: Алерта, 2011.– 538 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88