HONOR ET GLORIA, UTILITAS

6 вересня 2013 року у місті Одесі відбулася презентація новоствореної кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка перед керівництвом НУ "Одеська юридична академія". Під час зустрічі завідуючої кафедри інтелектуальної власності д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН Украіни Орлюк О.П. із ректором НУ "ОЮА" проф., заслуженим юристом Украйни Завальнюком В.В., проректором з наукової роботи д.ю.н., проф. Дрьоміним В.М. та проректором з міжнародних зв'язків д.ю.н., проф. Туляковим В.О. були обговорені питання розвитку наукових шкіл Одеси та Києва у сфері права інтелектуальної власності, перспективи та напрями співробітництва у цій сфері, проведення спільних наукових та студентських заходів, тощо. У розвиток цієї бесіди 13 вересня було проведено зустріч Орлюк О.П. із директором Інституту інтелектуальної власності НУ "Одеська юридична академія" в м. Києві д.ю.н., проф., член-кореспондентом НАПНУ Пархоменком В.Д., з яким обговорювалися…