HONOR ET GLORIA, UTILITAS

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА ІМЕНІ ГЕТЬМАНАПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГОЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВАКАФЕДРА ПРАВОСУДДЯ РЕГІОНАЛЬНАНАУКОВО-ПРАКТИЧНАКОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні питання…