HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Програми подвійного дипломування

(0 )

Програма подвійного дипломування «Україно-Європейські правничі студії»

  1. ЗВО – партнер (факультет, університет, місто, країна, сайт):

Школа права Університету імені Миколаса Ромеріса, Вільнюс, Литовська Республіка, https://www.mruni.eu/en/university/apie_mru/

  1. Спеціальності, включені до програми:

081 – Право

  1. Стислий опис програми:

У межах магістерської програми пропонуються спеціалізації «Правове регулювання публічного управління та прав людини» (Legal regulation of Public administration and Human rights), «Приватне право» (Private law), «Право інтелектуальної власності» (Intellectual property law).

У разі успішного завершення навчання випускники програми отримують диплом магістра права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та диплом магістра права Університету імені Миколаса Ромеріса.

Тривалість програми – 2 навчальні роки, обсяг кредитів ECTS – 120, що розподіляються:

  • 60 кредитів ECTS, що розподілені на 2 семестри в Університеті імені Миколаса Ромеріса та
  • 60 кредитів ECTS, що розподілені на 2 семестри в Університеті імені Тараса Шевченка.

Спеціалізація «Правове регулювання публічної адміністрації та права людини» (Legal regulation of Public administration and Human rights) реалізується з 2013 р., акредитована Центром оцінки якості у вищій освіти Литовської Республіки, а також у 2016 році акредитована в рамках процедури зовнішньої міжнародної акредитації німецьким агентством ACQUIN. Перший випуск за спеціалізацією відбувся у 2015 р., п‘ятий – у 2019. Випускники працюють в органах державної влади, міжнародних правозахисних організаціях, неурядових організаціях, юридичних компаніях тощо. За цією спеціалізацією навчання здійснюється протягом першого та четвертого семестрів в Університеті імені Тараса Шевченка, протягом другого та третього семестрів – в Університеті імені Миколаса Ромеріса. Крім того, студентам спеціалізації, за їх бажанням, надається можливість протягом третього семестру пройти навчання в межах програми «Еразмус навчання» в одному із закладів вищої освіти – партнерів Університету імені Миколаса Ромеріса, а також пройти практику в межах програми «Еразмус практика». Захист магістерської роботи та складання комплексного іспиту відбувається в університеті імені Тараса Шевченка. При цьому захист магістерської роботи відбувається перед спільною екзаменаційною комісію, що включає представників обох університетів – партнерів.

Спеціалізації «Приватне право» (Private law) та «Право інтелектуальної власності» (Intellectual property law) започатковані з 2016 навчального року, акредитовані Центром оцінки якості у вищій освіти Литовської Республіки. За цими спеціалізаціями навчання здійснюється протягом першого та другого семестрів в Університеті імені Тараса Шевченка, протягом третього та четвертого семестрів – в Університеті імені Миколаса Ромеріса. Крім того, студентам спеціалізації, за їх бажанням, надається можливість пройти практику в межах програми «Еразмус практика». Захист магістерської роботи відбувається в Університеті імені Миколаса Ромеріса, складання комплексного іспиту – в Університеті імені Тараса Шевченка. Захист магістерської роботи здійснюється перед спільною екзаменаційною комісію, що включає представників обох університетів – партнерів.

Мова магістерської програми (включаючи та не обмежуючись, викладання, навчання, підготовку та захист магістерської роботи) – англійська.

Оплата за навчання здійснюється в Університеті, в якому відбувається навчання. Плата за навчання в Університеті імені Миколаса Ромеріса складає 2398 Євро за рік навчання.

Під час навчання в Університеті імені Миколаса Ромеріса студенти забезпечуються гуртожитком (за оплату).

  1. Умови участі в програмі:

На програму можуть бути зараховані особи, які мають диплом бакалавра у сфері права, а також знання англійської мови на рівні, не нижчому В2 за загальноєвропейськими рекомендаціями мовної освіти. Студенти вступають на програму відповідно до Правил прийому Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  1. Посилання на веб-сайт Університету імені Миколаса Ромеріса з інформацією про програми подвійного дипломування:

https://www.mruni.eu/en/prospective_students/degree_programmes/legal-regulation-of-public-administration-and-human-rights/

https://www.mruni.eu/en/prospective_students/degree_programmes/private-law/

https://www.mruni.eu/en/prospective_students/degree_programmes/intellectual-property-law/

1114 Останнє редагування 13 лип. 14:10 |

Коментарі