HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Аспіранти юрфаку представили найкращі доповіді в Одесі

(1 Голосувати)

18 листопада 2017 р. відбулась Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Верховенство права очима правників-початківців», яку було організовано Студентським науковим товариством Національного університету «Одеська юридична академія».

Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка на науковому заході представляли аспіранти кафедри конституційного права, зокрема Андрій Матат – «Верховенство права як конституційний принцип» (науковий керівник: д.ю.н., проф. О.П. Васильченко) та Олена Митник – «Проблемні питання вичерпання національних засобів юридичного захисту у зв’язку із запровадженням інституту конституційної скарги в Україні» (науковий керівник: д.ю.н., проф. О.С. Лотюк).

За результатами роботи секції «Історія та розвиток загальнотеоретичної юриспруденції та конституціоналістики» доповіді наших аспірантів було визнано найкращими, за що вручено почесні грамоти, а також Олені Митник спеціальний приз – безкоштовну публікацію в науковому журналі «Молодий вчений», який включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

12345

3615

Коментарі