HONOR ET GLORIA, UTILITAS

01 квіт. 23:07 |

Актуальні питання державотворення в Україні

(0 )

30 березня 2012 року на юридичному факультеті Київського національного університету пройшла міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державотворення в Україні». У конференції прийняла участь велика кількість студентів, аспірантів, здобувачів. Та молодих вчених.

Вступна частина розпочалася у 329 аудиторії з виступу декана юридичного факультету Гриценка Івана Сергійовича. У своєму вступному слові декан побажав успіхів усім учасникам конференції, плідного її проведення та наснаги усім молодим науковцям у їх подальшій діяльності.

Потім слово було надано в.о. завідувача кафедри правосуддя М.А. Погорецькому. У своєму виступі він позитивно відізвався про проведення таких заходів та висловився за необхідність частішого проведення подібних конференцій. Він схвально відізвався про своєрідну можливість обмінятися своїми думками та дізнатися багато нової цікавої інформації, яка завдяки таким заходам надається їх учасникам.

Згодом до слова був запрошений завідуючий кафедри земельного та аграрного права, заступник декана юридичного факультету з міжнародних зв’язків Мірошниченко А.М. У своєму виступі він побажав успіхів учасникам конференції та досягнення поставлених ними цілей у подальшому житті.

По закінченню заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, Берзін П.С та в.о. голови Наукового товариства студентів та аспірантів юридичного факультету Макарчук Роман підвели статистичні підсумки і роз’яснили учасникам деякі організаційні питання.

Після пленарного засідання робота продовжилась на секціях.

Так, засідання секції нотаріату, адвокатури і виконавчого процесу пройшло під керівництвом Кухнюка Д.В., Кучер Т.М, Бондарєвої М.В та Мельник І.М. На засіданні з доповідями на актуальні теми виступило 9 учасників конференції із зареєстрованих 14. Кращими серед доповідачів визнано Дерій Олену Олександрівну (аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка) в підсекції «Нотаріат», Симоненко Злату Віталіївну (студентка 4 курсу) в підсекції «Адвокатура», а також Бурбана Назара Володимировича (студент 3 курсу) в підсекції «Виконавчий процес». Студенти і викладачі активно обговорювали висвітлені в доповідях проблеми і пропонували альтернативні шляхи їх вирішення.

На секції Кримінального процесу в програмі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» свої тези для участі подали 22 особи, присутніми були 11 чоловік, 8 з яких безпосередньо представляли свої роботи. Секцію очолювали к.ю.н., доц. Малюга В.І. та д.ю.н., проф., завідувач кафедри правосуддя Погорецький М.А., також були присутні асистенти Котюк О.І., Задоєнко О.В. Виділено роботи таких студентів: Надточія Євгена, Хавко Романни і Бойко Поліни. Робота секції виявилася досить активною, тривало жваве і динамічне обговорення проблемних питань, логічним підсумком заслуховування виступів стало заключне слово керівників і нагородження переможців.

Працювала також і секція «Конституційне право» під керівництвом доктора юридичних наук, доцента Мяловицької Ніни Анатоліївни та кандидата юридичних наук Москалюка Олександра Володимировича. Більшість з представлених на секції робіт стосувались проблем, щодо реалізації прав людини, а також проблем щодо конституційно-правового статусу людини і громадянина. Проте велика увага приділялася також актуальним проблемам конституційного права зарубіжних країн. Теми, що досліджувались учасниками, характеризувались високим ступенем самостійності і новизни висновків. Це пов'язано, насамперед, із тим, що молодим науковцям доводилося працювати із законодавством безпосередньо і формулювати свою позицію, виходячи виключно із власних міркувань стосовно нових законодавчих впроваджень, які ще не були піддані ґрунтовному аналізу з боку наукової спільноти. Кращі роботи були відмічені дипломами першого, другого та третього ступенів. Переможцями стали Сокол Ілона з темою «До проблеми нормативного регулювання інституту депутатської етики в Україні», яка дослідила дану проблему та запропонувала власні шляхи її вирішення; Білінський Ігор з темою «Проблеми правового статусу біженців в Україні»; Дзьоба Дмитро з темою «Проблеми визначення конституційно-правового ладу Боснії та Герцеговини згідно з Дейтонськими угодами та Дейтонської конституції 1995 року», в якій були проаналізовані особливості конституційно-правового ладу даної країни та визначені основні засоби подолання проблем державного ладу у даній державі. Робота на секції пройшла у формі продуктивної наукової дискусії.

Окремо потрібно звернути увагу на роботу секції із цивільного права. Відповідна кафедра юридичного факультету нашого вузу є провідною не лише в межах України, але і на рівні міжнародних досліджень та обговорень питань, проблем із сфери майнових та особистих немайнових відносин. Наші студенти показали хороший рівень знань та обізнаність у поставленій ними проблематиці з цивільного права. Секція цивільного права працювала відразу у двох аудиторіях, оскільки цього вимагала кількість учасників. Зазначимо, що на секції №1 особливі дискусії виникли навколо проблем договору підряду, який доповідав Мельниченко Руслан, а також навколо питання, що довгий час обговорюється і досліджується серед науковців і фахівців – еутаназії, в контексті співвідношення її із правом особи на життя і правом розпоряджатися своїм життям (доповідач – Стоцька Вікторія). Не можна не згадати і Барікової Анни, яка практично в усіх темах, які доповідалися, брала участь в обговоренні.

Активно включилася в роботу конференції і секція «Адміністративне право», показавши гарні результати. В рамках роботи конференції учасники даної секції плідно опрацювали представлені роботи, провели цікаву дискусію, запропонували вирішення проблем у сфері адміністративно-правового регулювання. Роботи учасників відзначилися високим науковим рівнем, оригінальністю та актуальністю. Особливо цікавими керівники секції Герасименко Є.Г. та Заярний О.А. визнали роботи призерів Курилка Владислава Мойсейовича, Скорич Олени Олегівни та Комзюка Віктора Леонідовича і нагородили їх цінними подарунками за серйозні здобутки в сфері адміністративного права.

На засідання секції криміналістики також були представлені найкращі роботи студентів та аспірантів. Роботи були виконані на високому науковому рівні. Обрані учасниками теми відзначалися надзвичайною актуальністю і викликали жваву дискусію не лише серед учасників, а й серед викладацького складу. Інтерес викликаний до тем, представлених на конференції, спонукав до продовження ретельного їх дослідження і в подальшому. Організаторами конференції було запропоновано проводити такі заходи частіше задля підтримання наукового інтересу і заохочення до подальшого розвитку криміналістичної галузі.

На секції земельного та аграрного права були заслухані доповіді, що стосувались актуальних проблем земельного права, а саме земельної реформи, набуття права власності на земельні ділянки, здійснення окремих функцій державного управління в галузі використання і охорони земель тощо.

Крім студентів Київського національного університету ім. Т. Шевченка, активну участь в роботі секції прийняли студенти Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, які основну частину своїх доповідей присвятили питанням регулювання земельних відносин в АРК.

За результатами роботи секції кращі роботи були відмічені дипломами першого, другого та третього ступенів. Відповідно, переможцями стали: Смуток Марія Вікторівна (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського), з доповіддю на тему: «Імплементація Флорентійської Конвенції в земельне законодавство України», Сисоєва Інна Ігорівна (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського), з темою «Законодавчі основи планування територій як функції державного регулювання земельних відносин на місцевому рівні» та Феделеш Маріанна Іванівна (Київський національний університет ім. Т. Шевченка), яка виступила з доповіддю на тему: «Щодо питання реєстраційних процедур, пов’язаних з виникненням права власності на земельні ділянки». Всі учасники залишились задоволеними роботою секції та виявили бажання прийняти участь в конференції наступного року.

Узагальнюючи підсумки проведення засідання секції «Фінансове право» в рамках міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні», слід відзначити високий рівень підготовки всіх учасників. «Саме кваліфікована підготовка у рамках проведення гуртків з фінансового права допомогла в забезпеченні досягнутого рівня», - зазначила керівник секції, доктор юридичних наук Л.К. Воронова. Окремо на даній секції слід відмітити роботи призерів – Макарчука Романа, Положаєнко Ольги та Куркіної Владислави.

Також активно включилися в роботу секції господарського права та процесу, цивільного процесу, трудового права та права соціального забезпечення, кримінального права та кримінології, теорії права та держави, історії права та держави та екологічного права.

Всі призери були нагороджені цінними подарунками від завідувачів кафедр, а також від декана юридичного факультету. Серед подарунків були цікаві монографії, яких ще нема у продажу, нові напрацювання кафедр та ювілейні колекційні видання.

Активну участь в організації даної конференції взяло Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету, а саме, Василь Багрій, Геннадій Бережанський, Наталія Кліценко, Руслан Мельниченко, Олена Скорич, Юлія Косткіна, Роман Макарчук, Олександра Рибак, Ольга Чех, Олександр Зубрицький, Йосип Стрілецький, Назар Бурбан, Марина Вельган, Артур Карвацький, Дар’я Туранська, Таїсія Мельниченко, Віталій Нестор, Інна Бондаренко, Романна Хавко, Марта Дудар, Дмитро Дзьоба та інші активісти НТСА.

_-1

_-2

_-3

_-5

_-4

_-6

_-7

_-8

_-9

Якщо у Вас є побажання та пропозиції, щодо організаційного забезпечення проведення наукових заходів, надсилайте за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

4936 Останнє редагування 25 черв. 01:56 |

Коментарі