HONOR ET GLORIA, UTILITAS

25 бер. 21:52 |

VI щорічні читання присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори: «Право інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства»

(0 )

22 березня 2012 року на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися VI щорічні читання з актуальних проблем права інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин, присвячені пам’яті професора Опанаса Андроновича Підопригори: «Право інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства».

Окрім науковців з нашого університету, у конференції взяли участь видатні цивілісти з інших вузів, а саме з Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Одеської юридичної академії, Національної академії внутрішніх справ, Львівського національного університету імені Івана Франка, Інституту держави і права імені В.М.Корецького, Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова тощо; представники Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України та інші відомі вчені, адвокати, патентні повірені. Вітчизняні класики цивільного права обмінювалися досвідом із зарубіжними колегами з Росії та Молдови, зокрема з доктором юридичних наук, професором кафедри комерційного права юридичного факультету Санкт-Петербурзького державного університету Городовим Олегом Олександровичем, провідним співробітником Сектора цивільного права, цивільного та арбітражного процесу ІЦП РАН Васильєвою Оленою Миколаївною та багатьма іншими.

Відкриття конференції розпочалось вітальним словом декана юридичного факультету Гриценка Івана Сергійовича, завідувача кафедри цивільного права Майданика Романа Андрійовича та професора Кузнецової Наталії Семенівни. У своїх виступах вони оцінили внесок О.А.Підопригори у розвиток права інтелектуальної власності в Україні та країнах СНД, подякували колегам за участь у конференції та висловили побажання до тісної співпраці з представниками інших юридичних шкіл та течій з метою вдосконалення даного правового інституту.

Під час першої частини пленарного засідання для виголошення своїх промов було запрошено таких українських та іноземних класиків цивільного права як О.В. Кохановську, О.О. Городова, О.М. Васильєву, Ю.М. Капіцу, І.В. Спасибо-Фатеєву та В.В. Луця. Їхні виступи спричинили жваве обговорення, під час дискусії не раз порівнювалось законодавче закріплення права інтелектуальної власності України та Росії, висловлювались різні підходи щодо самої інформації як об’єкту цивільних правовідносин, досліджувались нові тенденції, що виникли в умовах інформаційного суспільства.

Другу частину конференції відкрив своєю доповіддю Геннадій Олександрович Андрощук. Після нього було заслухано повідомлення інших науковців, практиків, студентів та здобувачів, серед яких запекла дискусія розгорілася стосовно думок, які висловлювали О.В. Слободянюк та О.Е. Сімсон. Особлива увага приділялась цивільно-правовому захисту інтелектуальних прав у мережі Інтернет, охороні баз даних та загально-теоретичним питанням щодо поняття інформації та прав інтелектуальної власності.

Багато доповідей було присвячено актуальним на сьогодні питанням щодо правового статусу файлообмінників, піратства у Всесвітній мережі, які наразі викликають надзвичайних резонанс у суспільстві. Дослідження доповідачів ґрунтувалось на вітчизняному нормотворчому досвіді, а також на законодавстві Європейського союзу, США та країн Заходу.

Варто окремо відзначити високу зацікавленість питаннями права інтелектуальної власності серед студентів КНУ імені Тараса Шевченка та інших вузів. Слухачі мали змогу не лише почути правову позицію відомих науковців, а й особисто взяти участь в обговоренні, поспілкуватись з метрами цивільного права, висловити власну точку зору з проблемних аспектів.

Конференцію було урочисто закрито о 16.00, проте відголоски наукових дискусій так і продовжували тривати. Учасники заходу від імені факультету отримали в подарунок книги та видання минулорічних читань.

Поряд з викладачами кафедри цивільного права організатором конференції виступило Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету. Активісти НТСА зіграли важливу роль в забезпеченні умов проведення та організації даної конференції.

_-1

_-2

_-3

_-4

_-5

_-6

Ольга Чех та Олександра Рибак,
члени НТСА, 2 курс

3978 Останнє редагування 23 черв. 16:43 |

Коментарі