HONOR ET GLORIA, UTILITAS

20 квіт. 18:01 |

Розклад міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання державотворення в Україні" 21 квітня 2011 р.

(0 )

 

900 – 1000 – реєстраціяучасниківтаоформленнявідряджень

1000 – 1100 – пленарнезасідання

1100 – 1500 – роботасекцій

1500 – 1530 – перерва

1530 – 1700 – роботасекцій

1700 – 1730 – підбиттяпідсумківтазакриттяконференції

Завантажити розклад

Реєстраціяучасниківконференціїтапленарнезасіданняпроводитеметьсявнаступнихаудиторіях (НЕ в ауд. 329):

 

 

Відкриттяконференції

(9-20 – 11-00)

Закриттяконференції 

(17-00 – 17-30)

Секції 

Аудиторія 

Аудиторія

Правалюдини

Теоріядержавитаправа

Історіядержавитаправа

Конституційнеправо

Фінансовеправо 

Адміністративнеправо

326

239

Цивільнеправо

Міжнароднеприватнеправо 

Господарськеправо. Господарськепроцесуальнеправо

425

253

Трудовеправотаправосоціальногозабезпечення

Земельнеправотааграрнеправо

Екологічнеправо

204

204

Кримінальнеправотакримінологія

Кримінальнийпроцес

Цивільнийпроцес

Криміналістика 

Нотаріат

239

239

 

 

Місце проведеннятачасроботисекцій
міжнародноїнауково-практичноїконференції «АктуальніпитаннядержавотвореннявУкраїні»

Назва, керівники, секретарі

Часроботи

Місцепроведення 

(аудиторія)

1. Секція – Правалюдини 

Керівники –доц. СовгиряО.В., ас. ШамрайВ.В. 

Секретар -КосткінаЮлія, студентка 2-гокурсу 

11-00-17-00

163

2.Секція – Теоріядержавитаправа 

Керівники – ас. ДударС. К., ас. КабанецьН. І., ас. СередюкВ. В.

Секретар – БалаценкоМаксим, студент 2-гокурсу 

11-00-17-00

 

239 

3.Секція – Історіядержавитаправа 

Керівники – доц. ЦвєтковаЮ.В., доц. ДячукЛ.В., ас. ЛевчукМ.В.

Секретар – ВельганМарина, студентка 2-гокурсу

11-00-17-00

261 (кафедратеоріїтаісторіїдержавиіправа)

4.Секція– Конституційнеправо 

Керівники – доц. СінькевичО.В., ас. КудрявцеваО. М.

Секретар – КазанцеваАльона, студентка 3-гокурсу.

 

11-00-17-00

 

204

5.Секція – Адміністративнеправо 

Керівники –доц. ГерасименкоЄ.С.

Секретар – ЧухОлена, студентка 1-гокурсумагістратури

11-00-17-00 

134

6.Секція –Фінансовеправо 

Керівники –проф. ВороноваЛ.К.

Секретар – ТеремцоваОлена, студентка 2-гокурсу 

11-00-17-00

245

Кафедрафінансовоготаадміністративногоправа 

7.Секція – Цивільнеправо 

Підсекція№1 

Керівники – доц. ОтрадноваО.О., ас. СабодашР.Б.

Секретар – КормилоМихайло, студент 2-гокурсу

 

11-00-17-00

 

425

8.Цивільнеправо 

Підсекція№2 

Керівники – доц. ПановаЛ.В., доц. ЦюраВ.В.

Секретар – ФедиковичПавло, студент 2-гокурсу 

11-00-17-00

253

9.Секція – Міжнароднеприватнеправо 

Керівники – доц. ДіковськаІ.А., доц. РадченкоЛ.І.

Секретар – КухарАнна, студентка 1-гокурсумагістратцури 

11-00-17-00 

214

10.Секція – Господарськеправо. Господарськепроцесуальнеправо 

Керівники –доц. ПацуріяН.Б.,доц. ПоварП.О.,доц. ПоєдинокВ.В.,

доц. ПоповаА.В.

Секретар – БадовськаСтепанида, студентка 3-гокурсу 

 

11-00-17-00

 

433

11.Секція – Трудовеправотаправосоціальногозабезпечення 

Керівники – доц. ДуюноваО. М., доц. ПанасюкО.Т.,

доц. ТищенкоО.В., доц. ЧерноусС.М.

Секретар – ЗборовськийБогдан, студент 1-гокурсумагістратури

 

10-00-17-00

 

205

12.Секція – Земельнеправотааграрнеправо 

Керівники – доц. КовальчукТ.Г., доц. МірошниченкоА.М.,

проф. НосікВ. В., доц.МарусенкоР.І.

Секретар – РахнянськаТамара, студентка 1-гокурсумагістратури

11-00-17-00

155а

 

13.Секція – Екологічнеправо 

Керівники – проф. БалюкГ.І., доц. ПознякЕ.В., ас. ІльїнаН.Л.

Секретар – СтоцькаНаталія, студентка 3-гокурсу 

11-00-17-00

244 (Кафедраземельногоправа) 

14.Секція – Кримінальнеправотакримінологія 

Керівники – доц. ДзюбаВ.Т., ас. ЗадояК.П.

Секретар – МельниченкоРоман, студент 2-гокурсу

11-00-17-00

 

251 (Кафедракримінальногоправа) 

15.Секція - Кримінально-процесуальнеправо 

Керівники – доц. СизаН.П., ас. ЗадоєнкоО.В.

Секретар – КучмієнкоОльга, студентка 3-гокурсу 

11-00-17-00

155б

16.Секція –Цивільно-процесуальнеправо 

Керівники – доц. КіреєваН.О., ас. КрижанівськийВ.В.

Секретар – АндрійкоАнна, студентка 3-гокурсу 

11-00-17-00

250 (кафедраправосуддя)

17.Секція – Криміналістика 

Керівники – доц. АхтирськаН. М., доц. БіленчукП. Д.,

Секретар – ГригорянОлександра, студентка 4-гокурсу

 

11-00-17-00

 

257 (Кафедракриміналістики)

18. Нотаріат 

Керівники – доц. БондарєваМ.В.

Секретар – ДрачукАнна, студентка 1-гокурсумагістратури 

11-00-17-00

140

3624 Останнє редагування 23 черв. 19:34 |

Коментарі