Версія для друку
03 жовт. 23:53 |

Матвєєвські цивілістичні читання вкотре відбулися на юридичному факультеті

(12 )

 

3 жовтня 2013 р. на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам'яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва.

У конференції взяли участь науковці з усіх провідних вищих навчальних закладів України: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту держави і права імені В.М. Корецького, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національного університету «Одеська юридична академія», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Харківського національного університету внутрішніх справ та ін. Окрім науковців були присутні відомі адвокати, нотаріуси та багато інших представників юридичної практики.

Відкриття конференції розпочалось вітальним словом професора, академіка Національної академії правових наук України В.В. Луця, який оцінив наукову величину і внесок Геннадія Костянтиновича та Юрія Геннадійовича Матвєєвих у розвиток цивільного права в Україні. Далі виступила професор Н.С. Кузнєцова, яка додала рис науковому портрету вчених, а також розкрила розуміння Г.К. Матвєєвим поняття цивільно-правової відповідальності.

Під час першої частини пленарного засідання для виголошення своїх промов було запрошено таких українських класиків цивільного права як Р.А. Майданика та О.В. Кохановську. Центральною проблематикою їхніх доповідей була модернізація цивільного законодавства України у питаннях щодо підстав виникнення цивільно-правової відповідальності та права на недоторканність ділової репутації особи. Вчені зійшлися на тому, що Цивільний кодекс слугує фундаментом для існування громадянського суспільства в державі, проте, як і будь-який інший законодавчий акт, потребує вдосконалення і систематичного оновлення.

Окремі доповіді учасників конференції викликали жваві дискусії. Цікаве коло питань висвітлили такі вчені, як О.А. Беляневич, С.О. Сліпченко, В.І. Труба, Р.Б. Шишка, А.В. Коструба. Доповіді про техніко-юридичні прогалини у Сімейному кодексі України, що розглядались одеським вченим В.І. Трубою. та щодо непойменованих договорів у цивільному праві, дослідження яким присвятив Р.Б. Шишка, викликали серйозний інтерес у загалу та стали предметом активного обговорення. Хоча наукові повідомлення доповідачів і були обмежені у часі, вони залишалися надзвичайно глибокими за своїм змістом. Світила приватного права обмінювалися як практичним досвідом, так і теоретичними ідеями. В цілому, обговорення пройшло у теплій й дружній атмосфері.

У рамках проведення конференції відбулася презентація наукового журналу «Приватне право», редакторами якого є професори О.В. Кохановська та Н.С. Кузнєцова. Було представлено його перший випуск, окреслено тематику, періодичність видання та перспективи подальшого розвитку. До журналу включаються наукові статті, присвячені актуальним проблемам цивільного права, інтерв’ю з відомими науковцями, привітання колег-ювілярів. Окреме місце відводиться для розміщення результатів досліджень молодих науковців. Професор Кузнєцова Н.С. зазначила, що редколегія також докладе зусиль для випуску журналу англійською мовою, окрім української та російської, якими виданий перший примірник.

Навіть під час обідньої перерви науковців не полишала жага до дискусій і обговорення продовжувались надалі. Після перерви конференція продовжилась у формі секційного тематичного засідання, на якому було оприлюднено ще низку наукових робіт.

На секційних читаннях, що розпочалися о 13:30, присутні мали можливість почути не тільки визнаних майстрів «цивілістичної справи», але й взяти участь в обговоренні проблем цивільного, сімейного та міжнародного приватного права разом із молодими науковцями. Палкою дискусією визначилася презентація роботи «До питання про правову природу продюсерського договору» Москаленко К.В., що з честю представила нашу Альма-матер. Проблематика міжнародного приватного права була представлена, зокрема, Ромащенком І.О. («Окремі питання застосування засобів захисту цивільних прав за Віденською конвенцією 1980 року») та Діковською І.А. («Принципи Європейського договірного права – джерело «м’якого права»).

Не могла не викликати увагу також й робота Кожевникової В.О. (Харківський національний університет внутрішніх справ) щодо місця сімейного права в системі приватного – питання, що вже тривалий час є дискусійним, не втрачаючи при цьому своєї актуальності. У ході дискусії, зокрема, Р.А.Майданик зазначив, що перспективним наразі є виділення самостійної юридичної відповідальності як сучасного критерію виокремлення самостійної галузі права.

Загалом, Матвєєвські читання 2013р. відзначились вже традиційно неабияким рівнем професійності, високим рівнем обговорення – який, однак, тільки підкреслював ту дружню, по справжньому теплу атмосферу внутрішньої єдності, на значення якої для вітчизняної цивілістики так влучно вказала Кузнєцова Н.С. у своєму вступному слові. А тому й не дивно, що Читання, регламентовані до 17:00, ледь закінчилися о самій шостій – принаймні, їх офіційна частина.

Вартий окремої уваги той факт, що Матвєєвські цивілістичні читання користувалися високою популярністю серед студентів старших курсів. Професор Кузнєцова Н.С. закликала магістрів та аспірантів до залучення до наукової роботи. Студенти, як майбутні правозахисники та науковці, з інтересом вислуховували правову позицію відомих вчених. Поряд з викладачами кафедри цивільного права організатором конференції виступило Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету, активісти якого допомогли у забезпеченні умов проведення та організації читань. Доклали своїх зусиль Геннадій Бережанський, Дмитро Дзьоба, Олександр Козак, Юлія Косткіна, Антон Кулинич, Євген Литвиненко, Роман Макарчук, Олена Митник, Ігор Ревко, Олександра Рибак, Олег Стоєв та Ольга Чех. Дружня атмосфера конференції дозволила працювати максимально ефективно: із найменшими затратами часу на вирішення організаційних питань, проте із найбільшою користю для власного зростання.

Після підбиття підсумків та завершення офіційної частини о 17:30 конференцію було урочисто закрито. Наукові дискусії продовжували тривати вже за святковою вечерею. Вченими було висловлено надію на подальшу плідну співпрацю на науковій та практичній ниві.

Звіт підготовлено членами Наукового товариства
юридичного факультету Ігорем Ревком, Олегом Стоєвим та Романом Макарчуком

1

2

3

4

 

4014 Останнє редагування 11 жовт. 21:07 |