HONOR ET GLORIA, UTILITAS

23 черв. 17:41 |

Звіт про проведення міжнародного цивілістичного форуму: «Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв'язки, шляхи вдосконалення»

(0 )

25 квітня 2013 року на базі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася знаменна подія – міжнародний цивілістичний форум «Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв'язки, шляхи вдосконалення». Важливість цієї події полягає в тому, що заходи такого масштабу збагачують наукове життя України, надають можливість найкращим цивілістам з усього СНД обмінятись своїми науковими здобутками і думками.

Форум об'єднав науковців-цивілістів з багатьох куточків Росії, Киргизстану, Казахстану, Польщі, України та інших країн.

На пленарному засіданні, яке відбувалося в прекрасній аудиторії 329, прозвучало вітальне слово декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Гриценка Івана Сергійовича та заступника декана з міжнародних зв'язків Мірошниченка Анатолія Миколайовича. Після цього почалися надзвичайно цікаві та актуальні виступи з доповідями найвідоміших та найвизначніших корифеїв цивільного права.

Відкрив пленарне засідання завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету, професор Майданик Роман Андрійович із доповіддю «Критерії внутрішньої диференціації приватного права та його місце в системі права України». Далі учасників форуму чекав надзвичайно актуальний виступ професора Кузнєцової Наталії Семенівни із доповіддю «Цивільне право та цивільне законодавство: проблеми співвідношення».

Надзвичайно приємно було бачити серед учасників форуму гостей з зарубіжжя. Доповідь видатного російського цивіліста, професора Науково-дослідного інституту «Інститут законодавства і порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації», Мозоліна Віктора Павловича була присвячена системі російського права в її практичному вимірі. Наступний гість, директор науково-дослідного інституту приватного права Каспійського суспільного інституту, Сулейменов Майдан Кунтуарович виступив з доповіддю «Шляхи вдосконалення цивільного законодавства в Казахстані».

Варто відзначити, що на пленарному засіданні також брали участь представники науки трудового права, які проводили свою кафедральну конференцію паралельно з форумом. Гість з Росії, завідувач кафедри трудового права юридичного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, Курєнной Олександр Михайлович присвятив свій виступ сучасному стану російського законодавства про працю та перспективам його розвитку. Також ми мали змогу почути доповідь представника кафедри трудового права та права соціального забезпечення нашого факультету, Щербини Віктора Івановича.

В першій половині першого дня форуму, на нас чекали ще два цікавих виступи: завідувача кафедри цивільного права ФГБОУ ВПО «Уральська державна академія» Гонгало Бронислава Мичиславовича з доповіддю «Система сучасного приватного права: цивільне право і його «дочірні» галузі» та професора кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка Притики Юрія Дмитровича із доповіддю «Актуальні питання розвитку цивільного процесу України».

Після невеликої перерви пленарне засідання цивілістичного форуму продовжилося. У цьому відділенні з трибуни лунали дуже цікаві і різнопланові доповіді Луця Володимира Васильовича, Баринова Миколи Олексійовича, Щеннікової Лариси Володимирівна, Захарової Олени Семенівни та Борисової Валентини Іванівни. Вони стосувалися як проблем цивільного законодавства України про договори, так і були присвячені проблемам визначення майнових потреб, цивільно-правового регулювання публічних інтересів і суспільних потреб, проблем визначення позову в цивільних справах тощо. Закінчивши обговорення в режимі пленарного засідання, учасники форуму розподілились по секціях і так званих «фокус-групах» за наступними напрямками:

  • Система права. Система приватного права;
  • Цивільно-правовий договір як регулятор суспільних відносин;
  • Право власності. Інші речові права;
  • Суб’єкти цивільного права;
  • Захист і відповідальність.

Робота у фокус-групах дозволила більш предметно сконцентруватися над обговоренням важливих проблем різних інститутів цивільного права, його внутрішньої системи, адже об’єднала в тісні групи за спільними інтересами всіх учасників форуму. Значно збільшився час обговорення доповідей, було проведено предметний аналіз суперечливих питань.

Окремо функціонувала секція з інтелектуальної власності та інформаційних прав, присвячена пам'яті професора О.А.Підопригори. Маємо зауважити, що це вже стало своєрідною даниною тій конференції, яка лягла в основу проведення форуму, адже досить тривалий час кожної весни на базі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проходили читання з права інтелектуальної власності імені О.А.Підопригори.

Активізувалися і представники процесуальної науки, які теж створили окрему секцію. Паралельно проводилось засідання І міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення».

Враховуючи масштаб заходу, хоча робота була досить продуктивною, проте одразу обговорити всі заявлені на форумі проблеми цивілістики не вдалось, а тому учасники продовжили дискутувати і наступного дня.

26 квітня, вченими-цивілістами було прийнято рішення щодо консолідації усіх учасників форуму у 329 аудиторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка задля того, щоб кожен мав можливість ознайомитися із науковими напрацюваннями колег, а також висловити свою думку з того чи іншого питання.

Досить цікавими для слухачів стали доповіді Винниченко Юлії Вараздатівни: «Щодо місця норм сусідського права у цивільному кодексі Російської Федерації», а також Васильєвої Олени Миколаївни: «Сучасний досвід кодифікації норм цивільного законодавства Росії», в яких було глибоко досліджено поставлені проблеми, вказано на окремі моменти, які можна запозичити для практики законотворення інших держав, представники яких були учасниками форуму.

Викликала дискусії у слухачів також доповідь Капиці Юрія Михайловича, директора Центру інтелектуальної власності і передачі технологій Національної академії наук України, яка була присвячена окремим аспектам уніфікації національного та європейського законодавства у сфері авторського права та суміжних прав. Дана робота містила досить ґрунтовне дослідження у порівняльному аспекті. З доповіддю «Цивільне законодавство та його співвідношення з іншими джерелами цивільного права України» виступив і Довгерт Анатолій Степанович, у своєму дослідженні він глибоко розкрив природу цивільного законодавства, вказав на системні зв’язки з іншими джерелами цивільного права. Цікава практична проблема була піднята в роботі Крицули Олексія Олексійовича: «Ліквідація як міра відповідальності за порушення виняткових прав». Крім зазначених доповідачів, на форумі була представлена дуже велика кількість робіт, які заслуговували на увагу. Будемо чекати на вихід матеріалів даного форуму, хотілося би ближче ознайомитися з піднятими проблемами.

Для того, щоб даний захід відбувся на високому рівні, своїх зусиль доклали викладачі кафедри та члени Наукового товариства студентів та аспірантів юридичного факультету. Для організації та підтримки проведення форуму потрудились Косткіна Юлія, Білоцерковець Назар, Федикович Павло, Кліценко Наталія, Романчук Ірина, Денисенко Тетяна, Чех Ольга, Литвиненко Євген, Рибак Олександра, Зубрицький Олександр, Туранська Дар’я, Костенко Марія та Ходирєва Ангеліна. Вони допомагали у формуванні роздаткових матеріалів, їх розміщенні на реєстрації, забезпечували сам процес реєстрації учасників, сприяли вирішенню інших організаційних питань.

Маємо констатувати, що міжнародний цивілістичний форум «Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв'язки, шляхи вдосконалення», безперечно, є подією грандіозного масштабу, проведеною у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що слугує мотивуючим чинником, сприяє об’єднанню визначних-вчених цивілістів країн СНД задля поєднання спільних зусиль при досягненні найголовнішої мети – ґрунтовного, глибокого, різностороннього вивчення та вдосконалення цивільного права, заповнення прогалин, а також формулювання якісно нового фундаменту для подальших досліджень.

Звіт підготували члени НТСА
Федикович Павло, Ходирєва Ангеліна та Костенко Марія

Фото 1:

civil-forum-1

 

Фото 2:

civil-forum-2

 

Фото 3:

civil-forum-3

Фото 4:

civil-forum-4

Фото 5:

civil-forum-5

Фото 6:

civil-forum-6

3783 Останнє редагування 24 черв. 21:49 |

Коментарі