HONOR ET GLORIA, UTILITAS

23 черв. 17:39 |

Звіт про проведення щорічної науково-практичної конференції "Актуальні питання державотворення в Україні" (24 квітня 2013 року)

(1 Голосувати)

Хто думає про науку, той любить її, а
хто її любить, той ніколи не перестає
вчитися, хоча б зовні він і здавався
бездіяльним.
Григорій Сковорода

24 квітня 2013 року на базі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшла славнозвісна міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання державотворення в Україні».

Систематична наукова діяльність студентів, аспірантів та викладачів є запорукою успішного розвитку як самих учасників, так і Університету в цілому. Окрім того, даний напрям наукової діяльності факультету як ніщо краще інтегрує в єдиний дружній колектив студентів та викладачів, долаючи тим самим розрив за науковими ступенями, віком.

Безпосередньо організацією конференції займалось Наукове товариство студентів та аспірантів під координацією дирекції нашої альма-матер. Завдяки тісній співпраці НТСА юридичного факультету зі студентами іноземних ВНЗів в даному заході безпосередню участь взяли представники зі Франції, Російської Федерації, Білорусі, Литовської Республіки.

Окрім того, на конференції були присутніми студенти провідних національних університетів, зокрема з Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національної академії внутрішніх справ України, Національного університету «Одеська юридична академія», Національного авіаційного університету, Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та інших.

Загалом долучитися до проведення конференції виявили бажання більше 300 студентів, аспірантів та молодих учених. Робота здійснювалась за 14 секціями, а саме теорії держави та права; історії держави та права; конституційного права та прав людини; адміністративного права; фінансового права; цивільного права; трудового права та права соціального забезпечення; господарського права та господарського процесуального права; міжнародного публічного права; земельного, аграрного та екологічного права; нотаріату, адвокатури і виконавчого процесу; кримінального права та кримінології; цивільного процесу; кримінального процесу та криміналістики.

Окреслити всі подробиці роботи на секціях в межах статті-звіту неможливо, адже багато з них працювали майже до п’ятої години вечора, тому, на жаль, ми зупинимося лише на окремих.

Так, на секції фінансового права було заслухано 12 доповідачів, серед яких були студенти другого, третього, четвертого та п'ятого курсів навчання. Теми доповідей стосувалися багатьох проблемних питань фінансового права. Частина робіт була спрямована на розкриття останніх змін в законодавстві в сфері бюджетного та податкового права. Також у доповідях студентів була приділена велика увага відносинам України з міжнародними фінансовими організаціями. Традиційно, був зроблений вагомий внесок у розвиток теоретичних напрацювань фінансово-правової науки. Після того, як були заслухані доповіді учасників конференції, під керівництвом Л.К. Воронової були визначені найкращі роботи шляхом досягнення спільної думки між учасниками та керівником секції. Таким чином, найкращою була визнана робота Артема Кобріна, друге місце посів Андрій Дмитренко, а третє – Михайло Луцький.

Засідання секції кримінального права та кримінології пройшло під керівництвом В.Т. Дзюби, Д.С. Птащенка та І.М. Демченко. З доповідями на різноманітну проблематику кримінального права виступило 13 студентів, серед яких були представники не лише нашої alma mater, а й інших вищих навчальних закладів. Доповідачами було висвітлено такі надзвичайно актуальні питання як боротьба з кібертероризмом, хабарництвом, смерть засуджених за хворобою у місцях позбавлення волі, криміналізація самосуду тощо. Кращими були визнані роботи Ірини Бевзи, Володимира Вербановского та Яни Оленіної. Президія також окремо відзначила виступи Юлії Неділі, Артема Тарасюка та Миколи Васюка, нагородивши цінними книжками. В цілому робота секції виявилася досить активною та супроводжувалася жвавим науковим обговоренням.

В ході роботи секції господарського права та процесу було заслухано 13 доповідачів, серед яких більшість – студенти Київського національного університету, наші випускники, а також гості з інших вищих навчальних закладів. Під час виступу доповідачів було піднято цілу низку актуальних проблем у сфері господарського права, деякі з них викликали жваве обговорення та дискусії. Зокрема піднімалися такі питання як правове регулювання статусу окремих юридичних осіб, повноваження державних органів у даній сфері правовідносин, правове регулювання лотерейного бізнесу в Україні, питання щодо розподілу корпоративних прав, а також проблемні аспекти щодо іноземного інвестування. За результатами роботи секції диплом першого ступеня було присуджено Катерині Ященко; дипломом другого ступеня нагороджено Олену Грабарчук; і, нарешті, диплом третього ступеня присуджено Богдані Чернявській. Заохочувальний подарунок отримала Лідія Жовтяк.

Секція з цивільного процесу була не найбільшою за своєю кількістю, проте її роботу можна вважати доволі успішною. Серед присутніх осіб були гості із Росії (Ксенія Гордєєва та Артем Бєляєв), які у підсумку і отримали статус переможців, блискуче виступивши із актуальними питаннями цивільного процесу. Під час засідання піднімались доволі цікаві питання співвідношення законодавства різних країн, питання доступу до суду людей з обмеженими фізичними можливостями, розглядалися можливі проекти внесення змін до нормативних актів нашої держави. Доволі актуальною постала проблема використання «детекторів брехні» під час судового провадження.

На секції земельного, аграрного та екологічного права виступило 9 учасників. Пройшовши суворий відбір, можна з впевненістю зазначити, що абсолютно всі роботи науковців у зазначеній сфері були виконані на актуальну тематику та характеризувалися новизною наукових досліджень, вагомістю практичного значення для вдосконалення чинного законодавства. Однозначно, одним з найбільш цікавих виступів була доповідь Євгена Ваньковича – студента 5 курсу Білоруського державного університету, який і здобув перше місце в даній секції. Його робота стосувалася порівняння законодавства України та Білорусі у сфері відносин джерел відновлюваної (альтернативної енергії). Водночас було відзначено і Зєні Алімова з Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та Ганну Регнер – студентку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які посіли почесні друге та третє місця відповідно. За підтримки кафедр земельного та екологічного права для ілюстрації виступу були використані сучасні технічні засоби, що значно покращили сприйняття даної теми слухачами. Крім цього,на засіданні секції земельного, аграрного та екологічного права точилися дискусії стосовно кожної з тем, що дало змогу створити атмосферу загальної наукової зацікавленості як у студентів, так і у викладачів. Модераторами секції були М.В. Краснова та Р.І. Марусенко, які на рівні з учасниками брали активну участь в обговоренні.

На секції з кримінального процесуального права були заслухані виступи із доповідями учасників конференції, з яких майже 3/4 – це члени гуртка на базі кафедри правосуддя нашої альма-матер, які виступами на засіданнях і шляхом широкого обговорення вдосконалили свої доповіді щоб належним чином представити на конференції. Особливої уваги заслуговують роботи таких учасників, як: Владислав Власюк, Поліна Бойко та Володимир Чорнобиль, які і стали призерами на секції. Окремі учасники свою увагу на проблемних аспектах Кримінального процесуального кодексу і конкретних шляхах їх подолання, інші акцентували увагу на сучасній статистиці і тенденціях зарубіжного регулювання захисту свідків. Керівник секції – І.І.Котюк – також окремо виділив роботу Володимира Чорнобиля, підкресливши її глибину та вузьке спрямування. Загалом робота виявилася плідною, характеризувалася жвавим обговоренням і цікавими дискусіями.

Потужно попрацювала також і секція адміністративного та інформаційного права, в роботі якої взяло участь більше 20 учасників, багато з яких вже закінчили університет. При цьому спектр досліджуваних проблем, що піднімалися на обговорення, був надзвичайно широким: зачіпались проблеми діяльності і структури органів державної влади, особливості здійснення ряду адміністративних процедур, окремі питання адміністративного судочинства, формування адміністративного процесу як галузі права, проблемні аспекти діяльності журналістів, розповсюдження реклами та теренах України тощо. Призові місця на секції посіли Віктор Комзюк, Леонід Гасан та Наталія Мурашко, їх тези були підготовлені на доволі серйозному науковому рівні, що не могло пройти повз увагу керівників секції.

Можливість поділитись своїми науковими напрацюваннями в галузі трудового права та права соціального забезпечення також була надана студентам та викладачам на відповідній секції. Загалом, її робота проходила у сприятливій, дружній атмосфері і відзначилась активністю учасників, які у своїх доповідях та обговореннях торкнулися таких проблемних явищ, як дискримінація у сфері трудового права, правовий статус незахищених верств населення, а також, необхідності реформування системи органів державної влади у сфері реалізації державної політики з питань праці та зайнятості населення. Були розглянуті і мало дослідженні питання, наприклад, правовий статус окремих категорій працівників. Робота секції носила не суто теоретичний характер. Кожен із учасників висловлював свої думки щодо певних питань, зважаючи на їх практичну сторону. За підсумками роботи секції були нагороджені найбільш активні учасники, які отримали цінні пам’ятні призи. Загалом, роботу секції з трудового права та права соціального забезпечення можна вважати вдалою, адже головним побажанням учасників було повторне проведення заходу на такому самому високому рівні.

В цілому робота конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» була надзвичайно плідною, дипломами першого, другого та третього ступенів нагороджено 44 учасники, ще більше – цінними подарунками від кафедр. Іноземні колеги та представники інших провідних юридичних вишів відзначили високий рівень міжнародного науково-практичного заходу. Більшість учасників зав’язали нові дружні контакти, які, безумовно, є запорукою успішного професійного розвитку.

Звіт підготовлено членами НТСА
секретарями робочих секцій конференції
за заг. ред. Мельниченка Руслана

Фото 1:

Фото 2:

Фото 3:

Фото 4:

5918 Останнє редагування 10 серп. 18:40 |

Коментарі