HONOR ET GLORIA, UTILITAS

17 черв. 16:05 |

Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених

(0 )

23 квітня 2010 року на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася традиційна щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених».

В організаційний комітет конференції увійшли Григорук В.І. – д.ф.-м.н., проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Гриценко І.С. – д.ю.н., проф., голова оргкомітету, декан юридичного факультету; Кохановська О.В. – д.ю.н., проф., заступник голови оргкомітету, заступник декана 1юридичного факультету з наукової роботи; заступники декана юридичного факультету; завідувачі кафедрами : Глушков В.О. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права та кримінології; Безклубий І.А. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри теорії та історії держави і права; Ковальчук Т.Г. – к.ю.н., доц., завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права; Котюк І.І. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри криміналістики; Майданник Р.А. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри цивільного права; Притика Ю.Д. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри правосуддя; Пришва Н.Ю. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри конституційного та адміністративного права; Щербина В.С. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри господарського права; Нестор В.Р. – Голова Наукового товариства студентів та аспірантів юридичного факультету; Коровченко Я.В. – Секретар організаційного комітету.

 

2У конференції взяли участь студенти, аспіранти та викладачі вищих навчальних закладів України, Росії та Білорусії, працівники владних структур та освітяни. Кількість учасників заходу — 640 чоловік. Зареєстровано було 593 особи. Це представники більше 15 міст (Москви, Мінська, Києва, Ірпеня, Запоріжжя, Харкова,  Одеси, Кіровограду, Полтави, Львова, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Івано-Франківська, Кривого Рогу, Острогу), та більш ніж 25 навчальних закладів та державних органів, а саме:

1.Білоруський держаний університет;

2.Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

3.Донецький національний університет;

4.Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

5.Національний авіаційний університет ;

6.Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

7.Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України;

8.Інститут законодавства Верховної Ради України;

9.Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ;

10..Львівський національний університет імені Івана Франка;

11.Львівський державний університет внутрішніх справ;

12.Московський державний інститут міжнародних відносин;

13.Науково-дослідний інститут приватного права та підприємництва Академії правових наук України;

14.Національний університет «Острозька академія»;

15.Національна академія Служби безпеки України;

16.Національний університет державної податкової служби України;

17.Національний транспортний університет;

18.Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого;

19.Національний університет біоресурсів та природокористування України;

20.Одеська національна юридична академія;

21.Таврійський Національний Університет імені В.І.Вернадського;

22.Університет «Україна»;

23.Харківський Національний університет внутрішніх справ;

24.Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

25.Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

26.Навчально-консультаційний центр Одеської національної юридичної академії у м. Івано-Франківську;

До початку конференції традиційно було видано збірку тез учасників конференції, в цьому році вона складається з 2-х томів.

3На пленарному засіданні вступне слово сказав голова організаційного комітету, декан юридичного факультету Гриценко І.С. та зазначив про необхідність та актуальність проведення подібних заходів. Про плани наукових заходів та про наукову діяльність юридичного факультету зазначила заступник декана юридичного факультету з  наукової роботи, заступник голови організаційного комітету Кохановська О.В.

Також на пленарному засіданні виступили завідувачі кафедр юридичного факультету, а саме, Безклубий І.А., Пришва Н.Ю., Котюк І.І., Ковальчук Т.Г. Голова НТСА Нестор Віталій привітав учасників конференції і роз’яснив організаційні питання її проведення.

Роботу конференції було поділено на 20 секцій, керівниками яких було обрано провідних викладачів кафедр юридичного факультету.

Приємно, що серед учасників конференції були присутні як студенти і аспіранти, так і  викладачі, юристи, слідчі та працівники юстиції. Це означає, що під час роботи конференції були розглянуті практичні аспекти проблемних питань державотворення в Україні.

Під час роботи конференції секретярями секцій велися протоколи засідання, де у резолютивній частині зазначалися автори найкращих робіт та назви їх тез.

Роботу конференції було завершено о 17-00. Учасників конференції було запрошено до актової зали червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка для нагородження найкращих робіт дипломами І,ІІ та ІІІ ступеня, ювілейним виданням юридичного факультету літописом юридичного факультету, тощо.  Окрім вищевказаних книг та дипломів завідувачами кафедр були надані кафедральні нагороди.

Усі іногородні учасники, що не отримали нагород, були заохочені ювілейним виданням літопису юридичного факультету.

В цілому, учасники високо оцінили організацію та інформаційне наповнення конференції, отримали неоціненні знання і враження та висловили бажання приймати участь у нових подібних заходах.

 

Завантажити матеріали конференції

Книга 1

Книга 2

Програма конференції

4377 Останнє редагування 09 квіт. 20:05 |

Коментарі