HONOR ET GLORIA, UTILITAS

12 трав. 17:43 |

Список студентів та аспірантів юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, які за результатами роботи гуртків юридичного факультету рекомендовані до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні»

(5 )

Список студентів та аспірантів юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, які за результатами роботи студентсько-аспірантських наукових гуртків юридичного факультету рекомендовані до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні»

Напрям «Адвокатура»:

1. Новіцький Владислав, 1 курс магістратури, 21 група: «Роль та значення гарантій адвокатської діяльності»
2. Кодола Богдана Сергіївна, 4 курс, 4 група: «Адвокат в нотаріальному процесі»
3. Фещук Тетяна, 1 курс, ОКР «Магістр»: «Право на публічний розгляд справи у практиці Європейського суду з прав людини»
4. Денисенко Тетяна, 1 курс, ОКР «Магістр»: «Місце адвокатської етики в методиці застосування адвокатом практики Європейського захисту та представництва в Україні»
5. Аліменко Олександр, 1 курс, ОКР «Магістр»: «Монополія адвокатів: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні»
6. Рудковська Марія, 1 курс, ОКР «Магістр»: «Проблеми правового статусу іноземних адвокатів в Україні»
7. Слива Людмила Володимирівна, ІІ р.н. ОКР «Магістр», 21 група: «Основні напрямки реформування адвокатури в Україні»
8. Полякова Валентина, ІІ р.н. ОКР «Магістр», 21 група: «Проблемні питання підвищення кваліфікації адвокатів»);
9. Мовчан Андрій, студент ІІ р.н. ОКР «Магістр», 21 група: «Актуальні питання участі адвоката у процесі медіації»

Напрям «Адміністративне право»:

1. Масякін Ігор Ігорович (2 курс, 8 група): «Правовий статус федерального банку Німеччини: адміністративно-правовий і фінансово-правовий аспекти».
2. Даруга Владислав Олександрович (3 курс, 6 група): «Передумови виникнення, сучасний стан та проблеми функціонування системи надання адміністративних послуг в Україні».
3. Левчишина Олена Леонідівна (2 курс ОКР «Магістр», 2 група): «Адміністративний договір: поняття, ознаки, зарубіжний досвід».
4. Вавілова Марина Володимирівна (3 курс, 6 група): «Неконфліктні провадження: суть, ознаки та місце у системі адміністративно-процесуального права України».
5. Макарчук Мирослава Павлівна (4 курс, 5 група): «Реалізація принципів відкритості і прозорості в контексті доступу до публічної інформації».
6. Михайловський Віктор Ігорович (аспірант I року навчання): «Забезпечення внутрішнього переміщення осіб безоплатною правовою допомогою: проблеми та шляхи вирішення».
7. Утченко Катерина Юріївна (2 курс ОКР «Магістр», 2 група): «Бездіяльність як акт суб'єкту публічної адміністрації».
8. Берізко Володимир Миколайович (аспірант I року навчання): «Реалізація повноважень Державною службою фінансового моніторингу України окремих положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
9. Кондрашина Наталія Миколаївна (4 курс, 5 група): «Особливості принципу прозорості у діяльності органів публічної адміністрації».
10. Казанцева Альона Олександрівна (аспірант I року навчання): «Державне регулювання цін та тарифів у сфері комунальних послуг: проблеми та перспективи».

Напрям «Адміністративно-процесуальне право»:

1. Білоус Юрій (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 5 група): «Проблеми реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні»
2. Атаманчук Тарас (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 5 група): «Принципи адміністративно-примусових заходів в умовах надзвичайного стану»
3. Лиходєєва Ксенія (ОКР «Бакалавр», 3 курс, 16 група): «Національний брендинг: формування міжнародного іміджу країни в рамках системи державного управління»
4. Барікова Анна (ОКР «Магістр», 2 р. н., 4 група): «Критерії визначення адміністративної юрисдикції спорів про захист службової інформації»
5. Кундрик Василь (ОКР «Бакалавр», 3 курс, 2 група): «Шляхи впровадження в національне законодавство відповідальності за порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності»
6. Топча Аліна (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 5 група): «Організація надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах: досвід для України»
7. Суліма Юлія (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 5 група): «Доступність як критерій оцінки надання адміністративних послуг»
8. Реутська Тетяна (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 5 група): «Окремі питання якості надання адміністративних послуг в Україні»
9. Гай Катерина (ОКР «Бакалавр», 3 курс, 2 група): «Проблеми адміністративної реформи місцевої публічної влади на шляху до європейської інтеграції»
10. Журавель Олександр (ОКР «Бакалавр», 3 курс, 2 група): «Недоліки одноінстанційного розгляду деяких категорій адміністративних справ»
11. Васюк Микола (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 5 група): «Нормативно-правове закріплення надання адміністративних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку»
12. Патіота Богдан (ОКР «Бакалавр», 3 курс, 5 група): «Адміністративний договір: поняття і ознаки»

Напрям «Актуальні проблеми цивільного процесу»:

1. Абрамова Ольга Петрівна, 1 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Цивільно-процесуальна форма як гарантія дотримання належної процедури захисту права»
2. Амборський Андрій Вікторович, 1 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд»: новий етап судової реформи чи черговий її провал?»
3. Белінська Христина Олегівна, 1 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Змагальні засади цивільного процесу»
4. Бойко Анна Миколаївна, 3 курс ОКР «Бакалавр», 10 група: «Достовірність і достатність як критерії оцінки доказів»
5. Голопапа Дарина Ігорівна, 1 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Процесуальні гарантії, закріплені у принципах цивільного процесу»
6. Гусєв Олексій Юрійович, 1 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Колегіальний розгляд цивільних справ у суді першої інстанції: проблеми та перспективи»
7. Митник Олена Віталіївна, 1 р. н. ОКР «Магістр», 7 група: «Проблеми реалізації принципу доступності у цивільному процесі»
8. Наконечна Ірина Вадимівна, 1 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Цивільно-процесуальна форма як гарантія дотримання належної процедури захисту права»
9. Поліщук Наталія Володимирівна, , 1 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Попереднє судове засідання як спосіб оптимізації цивільного процесу»
10. Скорич Олена Олегівна, 1 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Спеціальні знання експерта та спеціаліста: проблеми співвідношення понять»
11. Ткачук Анжеліка Олегівна, 1 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Оплата правової допомоги адвоката у цивільному процесі»
12. Чорноус Андрій Геннадійович, 1 р. н. ОКР «Магістр», 9 група: «Проблемні питання застосування письмових і речових засобів доказування у цивільному процесі»
13. Шаповалов Артем Олександрович, 1 р. н. ОКР «Магістр», 5 група: «Актуальні проблеми участі прокурора у цивільному процесі»

Напрям «Виконавчий процес»:

1. Угрінчук Олексій Едуардович (2 курс ОКР «Магістр», 20 група): «Особливості звернення стягнення на майно боржника»
2. Бурлака Богдан Олегович (2 курс ОКР «Магістр», 20 група): «Особливості звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)»
3. Бисько Яна Владиславівна (2 курс ОКР «Магістр», 20 група): «Проблемні питання мирової угоди як виконавчого документа»
4. Галкіна Марина Ігорівна (1 курс ОКР «Магістр», 7 група): «Проблематика права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця»
5. Алексєєва Вікторія Сергіївна (1 курс ОКР «Магістр», 20 група): «Принцип верховенства права у виконавчому процесі»
6. Халус Владислав Васильович (1 курс ОКР «Магістр», 20 група): «Принцип своєчасного та повного розгляду справи державним виконавцем»
7. Ткачук Павло Олександрович (1 курс ОКР «Магістр», 20 група): «Інститут присяжних виконавців в Україні: окремі аспекти порівняння з Проектом Глобального кодексу примусового виконання»
8. Мороз Вікторія Вікторівна (1 курс ОКР «Магістр», 20 група): «Принцип гласності у виконавчому процесі».

Напрям «Господарське право» (Секція 1):

1. Джуринський Олександр «Судові акти в системі джерел господарського права України»
2. Худенко Олександр (здобувач): «Проблеми поширення групового винятку на узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності»
3. Безклуба Олена (ОКР «Бакалавр», 3 курс, 4 група): «Печатка підприємця: відмовитись не можна залишити»
4. Орленко Борис «Порівняння правового становіща біржового брокера та дилера за законодавством США та України»
5. Єрема Микола (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 10 група): «Співвідношення формальної і об'єктивної істини в господарському процесі»
6. Фур'яка Ярослав (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 10 група): «Особливості участі прокурора в господарському процесі»
7. Бербат Наталія (ОКР «Бакалавр», 3 курс, 8 група): «Державні закупівлі у сфері охорони здоров'я: чергове падіння або довгоочікуване піднесення?»
8. Вашуленко Ольга (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 10 група): «Співвідношення правового становища комплементаріїв та акціонерів в акціонерній командиті»
9. Затулко Катерина (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 10 група): «Перспектива імплементації інституту незалежних директорів в українське законодавство»
10. Бердниченко Ірина (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 4 група): «Проблема задоволення вимог кредиторів не забезпечених заставою»
11. Мінакерман Наталія (ОКР «Бакалавр», 3 курс, 8 група): «Правові питання репатріації іноземних інвестицій»
12. Гром Олександра (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 10 група): «Звітність із корпоративної соціальної відповідальності в Україні «
13. Карапетян Давид (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 10 група): «Особливості здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану»
14. Стеценко Володимир «Problems of the State’s dividends governmental regulation: the vehicle of avoiding pays to the budget by minor shareholders in companies with state assets, state-owned companies with the following withdrawal of the state income to the offshore jurisdictions»

Напрям «Господарське право» (Секція 2):

1. Вашуленко Ольга Ігорівна (4 курс 10 група): «Підстави та перспективи застосування переговорної процедури державних закупівель».
2. Войцеховська Ірина Михайлівна (аспірант): «Перестрахування: поняття та правова природа».
3. Власюк Оксана Миколаївна (2 курс ОКР «Магістр»): «Перестрахова діяльність як самостійний вид господарської діяльності».
4. Головачова Анастасія Сергіївна (здобувач): «Принципи страхової посередницької діяльності».
5. Желіховський Владислав В’ячеславович (3 курс, 12 група): «Прогалини правового регулювання електронної комерції в Україні».
6. Ломака Євгенія Костянтинівна (3 курс, 12 група): «Укладення господарських договорів з військовими частинами Збройних сил України».
7. Мелконян Нара Генріївна (3 курс, 11 група): «Правове регулювання електронної комерції в Україні».
8. Нечваль Ян Вадимович (4 курс, 9 група): «Збільшення статутного капіталу як спосіб виключення учасника з ТОВ».
9 Піскун Ксенія Сергіївна (3 курс, 11 група): «Проблемні питання розмежування предмета правового регулювання Господарського кодексу та Цивільного кодексу. Тенденції конкретизації предмета господарського права».
10. Рудь Ганна Ігорівна (4 курс, 10 група): «Правове регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку».
11. Скиба Марія Сергіївна (3 курс 12 група): «Особливості правового регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції між суб’єктами господарювання».
12. Феделеш Еміль Михайлович (аспірант): «Тарифне регулювання як господарсько-правова складова митно-тарифного регулювання».

Напрям «Екологічне право»:

1. Дудар Марта Ігорівна (2 курс ОКР «Магістр», 14 група): «Проблеми функціонально-правового забезпечення дозвільної системи у сфері використання надр».
2. Бондар Віталіна Володимирівна (3 курс, 14 група): «Проблема правової охорони лісів в Україні».
3. Потернак Віктор Вікторович (4 курс, 11 група): Правові аспекти екологічних ризиків у військовій сфері.
4. Лівінська Катерина (3 курс 7 група): «Безпека цивільної авіації в системі екологічної безпеки: порівняльно-правовий аспект».
5. Гутовська Ольга Володимирівна (3 курс 1 група): «До проблеми незаконного видобутку бурштину: шляхи вдосконалення законодавства з метою захисту природних ресурсів».
6. Сусь Юлія Степанівна (4 курс, 11 група): «Правове регулювання видобутку бурштину».
7. Булайчук Ірина Юріївна (3 курс, 3 група): «Правова охорона диких тварин від жорстокого поводження: проблеми юридичної відповідальності».
8. Касьян Людмила Вікторівна (3 курс, 13 група): «Інтеграція лісового законодавства України відповідно до засад, визначених ЄС».
9. Черкасов Денис Олегович (4 курс, 11 група): «Правова природа поняття «штучний водний об'єкт».
10.Ербелідзе Алла Олександрівна (3 курс, 13 група): «Проблеми правового регулювання поводження з медичними відходами».

Напрям «Земельне і аграрне право»:

1. Жовтяк Лідія Євгенівна (4 курс ОКР «Бакалавр», 12 група): «Допустимість зміни цільового призначення сільськогосподарських земель за законодавством деяких зарубіжних країн».
2. Михайлюк Юлія Олегівна (4 курс ОКР «Бакалавр», 12 група): «До питання про способи відновлення земельних прав репатріантів».
3. Чернявська Богдана Вадимівна (1 курс ОКР «Магістр», 1 група): «Зарубіжний досвід та формування ринку землі для України».

Напрям «Історія держави і права»:

1. Петрова Анастасія Володимирівна (1 курс, 2 група): «Магдебурзьке право та його роль у розвитку Української правової системи».
2. Корчак Романа Ігорович (1 курс, 2 група): «Віленський привілей 1447 року і його вплив на розвиток відносин на території ВКЛ».
3. Сокирська Наталії Анатоліївни (1 курс, 2 група): «Правовий аспект російсько-українських відносин 1919-1923 рр. і втрата Українського суверенітету.
4. Доценко Олег Павлович (1 курс, 9 група): «Кримінальне уложення Російської імперії 1903 року у парадигмі загальноімперського та радянського права».
5. Грабовський Віктор Вікторович (1 курс, 13 група): «Формування репресивного законодавства в Україні в 1932-1933 рр».
6. Кізлевич Аліна Анатоліївна (1 курс 2 група): «Зміни у процесуальному праві СРСР із запровадженням воєнного стану у 1941 році».
7. Кузнець Юлія Анатоліївна(1 курс, 9 група): «Правове ругулювання становлення православного духовнества в Українстких губерніях Російської імперії 19 ст».
8. Хлівний Ярослав Миколайович(1 курс 2 група): «Особливості правової системи на території України в часи Голодомору 1932-1933 рр».
9. Птуха Максим Валерійович (1 курс, 2 група): «Копне судочинство як інститут українського звичаєвого права. Порівняльна характеристика».
10. Володіна Тамара Сергіївна (1 курс, 10 група):: «Oсобливості здійснення попереднього слідства у Київській Русі і Великому князівстві Литовському».
11. Михайлюк Василь Дмитрович (1 курс, 2 група: «Кримінально-процесуальне право та система покарань у середньовічній Франції».
12. Скляренко Ігор Васильович (3 курс, 15 група): «Політико-правова характеристика інституту національної персональної автономії в УНР часів Центральної Ради та Директорії».
13. Соловйов Борис Олегович (1 курс, 3 група): «Ф.І.Леонтович як представник Київської історичної школи права».
14. Кузнець Лілія Анатоліївна (1 курс, 4 група): «Духовна консисторія як орган адміністративної судової і виконавчої влади в Київській єпархії 19 ст.».

Напрям «Інтелектуальна власність»:

1. Чередник Н. (аспірант): «Об’єкти права інтелектуальної власності дослідницьких університетів»
2. Зеров К. (аспірант): «Технічні засоби захисту авторського права: питання захисту чи охорони?»
3. Шенкнехт М. (13 група, 3 курс ОКР «Бакалавр»): «Аналіз систем встановлення нормативів приватної копії»
4. Гаврик А. (4 група 4 курс, ОКР «Бакалавр»): «Захист авторського права на об'єкти архітектури. міжнародний досвід, перспективи в Україні»
5. Волинець І. (2 група, 1 курс ОКР «Магістр»): «Удосконалення національного законодавства як механізм забезпечення добросовісної конкуренції на ринку лікарських засобів «
6. Татарова М. (2 група, 1 курс ОКР «Магістр»): «Інтелектуальна власність»): «Місце ліцензійних договорів про передачу ноу-хау у законодавстві України. Співвідношення понять «ноу-хау» та «комерційна таємниця»
7. Залукаєва А. (11 група, 1 курс ОКР «Магістр»): «Актуальність впровадження в Україні системи патентного судочинства»
8. Дика Н. (11 група, 1 курс ОКР «Магістр): «Актуальні проблеми використання примусових ліцензій у фармацевтиці»
9. Довга Л. (11 група, 1 курс ОКР «Магістр): «Проблемні аспекти правової охорони корисної моделі в Україні»
10. Фірсанова В. (11 група, 1 курс ОКР «Магістр): «Пропозиції правового регулювання Інтернет-засобу масової інформації»
11. Кирик А. (11 група, 1 курс ОКР «Магістр): «Ноу-хау як об'єкт права інтелектуальної власності»
12. Даховський М. (11 група, 1 курс ОКР «Магістр): «Тенденції розвитку правового регулювання інтелектуальної власності в Україні»
13. Кулик О. (10 група, 2 курс ОКР «Магістр»): «Особливості надання засобів індивідуалізації суб'єктів за договором франчайзингу»
14. Дейнеко О. (10 група, 2 курс ОКР «Магістр»): «Місце права на комерційну таємницю в системі права України»
15. Падох О. (10 група, 2 курс ОКР «Магістр»): «Ціна як істотна умова договорів щодо розпорядження майнових прав на торговельні марки»
16. Косяк Т. (10 група, 2 курс ОКР «Магістр»): «Відмежування поняття «ноу-хау» від суміжних понять»
17. Писарюк А. (11 група, 1 курс ОКР «Магістр): «Актуальні питання патентування біотехнологій в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»

Напрям «Інформаційне право»:

1. Барікова Анна Анатоліївна (2 курс ОР «Магістр», 4 група): «Державна інформаційна політика за напрямом забезпечення діяльності юрисдикційних органів щодо захисту службової інформації: підходи за правом України та зарубіжних країн»;
2. Бартків Наталія Ярославівна (1 курс ОР «Магістр», 4 група): «Договір як регулятор інформаційних відносин»;
3. Геєць Ольга Олександрівна (1 курс ОР «Магістр», 4 група): «Електронна комерція в соціальних мережах»;
4. Гнатів Катерина Володимирівна (1 курс ОР «Магістр», 4 група): «Право бути забутим в Європейському Союзі»;
5. Ілюшина Тетяна Володимирівна (1 курс ОР «Магістр», 2 група): «Інформаційна безпека в умовах воєнного стану»;
6. Костенко Андрій Олександрович (1 курс ОР «Магістр», 24 група): «Межі державного впливу на інтернет-відносини в контексті забезпечення інформаційної безпеки»;
7. Левченко Анастасія Олегівна (1 курс ОР «Магістр», 4 група): «Загальна характеристика правової охорони дітей в умовах розвитку інформаційного суспільства»;
8. Семенюк Світлана Юріївна (3 курс, 5 група): «Основні проблеми правового регулювання журналістської діяльності»;
9. Чорноус Андрій Геннадійович (1 курс ОР «Магістр», 4 група): «Деякі аспекти юридичної відповідальності за порушення конфіденційності у соціальних мережах».

Напрям «Конституційне право»:

1. Ревко Ігор Миколайович (4 курс, 6 група): «Люстрація по-українськи: проблематика реалізації унікального шансу реанімації влади в нашій державі».
2. Гнідо Владислав Ігорович (4 курс, 6 група): «Право на інформацію в період збройних конфліктів».
3. Стукан Наталія Петрівна (3 курс, 12 група): «Лобізм як політична технологія. Перспективи цивілізованого лобіювання».
4. Скробач Соломія Любомирівна (4 курс, 6 група): «Право на мирні зібрання як спосіб опору владі».
5. Лутчин Уляна Андріївна (2 курс, 2 група): «Проблемні питання реалізації прав внутрішньо переміщених осіб».
6. Дутка Радислав Олександрович (4 курс, 6 група): «Перспективи оптимізації конституційно-правового механізму призначення голів місцевих державних адміністрацій в умовах децентралізації державного управління».
7. Болюбаш Ілона Олександрівна (2 курс, 7 група): «Правовий режим окупованих територій: проблеми конституційно-правового регулювання».
8. Митник Олена Віталіївна (1 курс ОКР «Магістр», 7 група): «До питання про державне фінансування політичних партій в Україні».
9. Косенкова Анастасія Геннадіївна (1 курс ОКР «Магістр», 7 група): «Люстрація: політичне рішення чи суспільні реалії?».

Напрям «Криміналістика»:

1. Павлюк Поліна Петрівна (ОКР «Спеціаліст», група «Слідча»): «Коло учасників допиту неповнолітніх»

Напрям «Кримінальне право»:

1. Даюб Діана (4 курс, 2 група): «Role of mens rea in homicide: comparison of Ukraine and USA»
2. Журавльова Єлизавета (1 курс ОКР «Магістр», 17 група): «Імплементація положень Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством від 2011 року щодо криміналізації примусового шлюбу»
3. Каргіна Ольга Сергіївна (2 курс, 4 група): «Ювенальна юстиція як кримінально-правова проблема. Датський досвід»
4. Ломака Євгенія Костянтинівна (3 курс, 12 група): «Поняття злочину: відмежування від кримінально-правових аномалій та інших видів протиправних діянь»
5. Птащенко Дмитро Сергійович: «Врахування уявної оборони при обранні заходів кримінально-правового впливу»
6. Сегеді Тімея Йосипівна (4 курс, 2 група): «Окремі прояви субсидіарності кримінально-правових норм у кримінальному праві України»

Напрям «Кримінальний процес»:

1. Бурий Владислав Олексійович, 3 група, 4 курс: «Статус захисника та представника фізичної особи у кримінальному процесі України»
2. Роговик Марта Миколаївна, 3 група, 4 курс: «Дослідження речових доказів в контексті принципу безпосередності дослідження доказів»
3. Кухар Катерина Віталіївна, 3 група, 4 курс: «Форми примирення винного з потерпілим: порівняльно-правовий аспект»
4. Жук Дар’я Вікторівна, 1 група, 4 курс: «Визначення меж судового розгляду у кримінальному процесі»

Напрям «Нотаріальний процес»:

1. Попович Анна Євгеніївна, 5 курс, 4 група «Проблемні питання нотаріального посвідчення аліментного договору»;
2. Федотов Артем Володимирович, 2 курс ОКР «Магістр», група 19 «Проблеми правового визначення нотаріусом поняття «нежитлове приміщення»;
3. Крива Людмила Вікторівна, 2 курс ОКР «Магістр», група 19 «Деякі особливості правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що є предметом іпотеки при посвідченні іпотечного договору нотаріусом»;
4. Парубець Роман Вікторович, 2 курс ОКР «Магістр», група 19 «Відмова в нотаріальному посвідченні правочинів про відчуження житла»;
5. Сусь Юлія Степанівна, 4 курс, 11 група «Договір купівлі-продажу в процедурі банкрутства та в нотаріальному процесі».
6. Серая Анастасія Костянтинівна, 2 курс ОКР «Магістр», група 19 «Деякі питання нотаріального посвідчення довіреностей»;
7. Козлова Катерина Олексіївна, 2 курс ОКР «Магістр», група 19 «Проблеми нотаріального процесу»;
8. Кеткіна Катерина Львівна, 2 курс ОКР «Магістр», група 19 «Іпотека житлового приміщення у нотаріальному процесі та судовому процесі»;
9. Рудик Анна Анатоліївна, 2 курс ОКР «Магістр», група 19 «Проблеми складання заповіту неповнолітніми особами»;
10. Куліш Олександра Юріївна, 2 курс ОКР «Магістр», група 19 «Проблеми посвідчення спадкового договору нотаріусом»;
11. Безфамільний Вадим Олегович 4 курс, 1 група «Докази в нотаріальному процесі»;
12. Гродзинська Ксенія Миколаївна 4 курс, 2 група «Особливості участі нотаріуса у цивільному судочинстві»;
13. Жук Марія Олександрівна 4 курс, 1 група «Цивільно-правова відповідальність державних нотаріусів»;
14. Лушпієнко Юлія Олегівна 4 курс, 1 група «Нотаріальна реформа в Україні»;
15. Маркова Аліна Олексіївна 4 курс, 1 група «Оскарження виконавчого напису нотаріуса»;
16. Марчак Едгар Сергійович 4 курс, 1 група «Представництво в нотаріальному процесі»;
17. Панасюк Катерина Валеріївна 4 курс, 1 група «Проблемні питання визначення юрисдикції справ при оскарженні нотаріальних дій».

Напрям «Порівняльне адміністративне право»:

1. Топча Аліна Олегівна (4 курс, 5 група): «Організація публічної адміністрації в Польщі: пропозиції для України»
2. Вдовиченко Людмила Олександрівна (4 курс, 5 група): «Характеристика ознак адміністративного договору (порівняльно-правовий аспект)»
3. Дубенська Ірина Ігорівна (4 курс, 5 група): «Агенти як суб’єкти публічної адміністрації»
4. Макарчук Мирослава Павлівна (4 курс, 5 група): «Характеристика змісту принципу деконцентрації на прикладі французької адміністративно-правової доктрини»
5. Суліма Юлія Олегівна (4 курс, 5 група): «Адміністративний договір: порівняльно-правовий аналіз»
6. Ященко Тетяна Василівна (1 курс ОКР «Магістр»): «Актуальні питання удосконалення прийняття адміністративних актів»

Напрям «Теорія держави і права»:

1. Холодова Юлія Владиславівна, 1 курс, 3 група, «Право на вільні зібрання (мирні) громадян України»;
2. Ветюк Олена, 1 курс, 3 група, «Принцип гласності»;
3. Локтіонова Тетяна, 1 курс, 10 група, «Основні принципи державотворення»;
4. Мірошниченко Володимир Русланович, 1 курс, 3 група, «Територіальна цілісність України»;
5. Левченко Андрій Васильович ,1 курс, 2 група, «Причини, процес та наслідки спроби Шотландії отримати незалежність»;
6. Ніколаєнко Юрій Андрійович, 1 курс, 10 група, «Територіальна цілісність на рівні ООН»;
7. Бадьора Наталія Сергіївна, 1 курс, 9 група, «Проблема визнання природних прав тварин»;
8. Соловйов Борис Олегович, 1 курс, 3 група, «Ідея свободи у праці Ганса Кельзена «Про цінність і сутність демократії»;
9. Штихно Володимир Олександрович, 1 курс, 8 група, «Обов’язок громадянина захищати Вітчизну: правові підстави та визначення поняття»;
10. Артемович Іванна Іванівна, 5 група 1 курс, «Законодавче регулювання відносин у сфері захисту неповнолітніх від негативного впливу інформації в мережі Інтернет».

Напрям «Трудове право»:

1. Волинець Соломія Ігорівна (студентка 4 курсу, 8 групи): «Вдосконалення навчального процесу як захід підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці»;
2. Данішевський Андрій Володимирович (студент 4 курсу, 8 групи): «Особливості звільнення працівників за п. 2 ст. 41 КЗпП»;
3. Залевська Ольга Анатоліївна (аспірант ІІ року навчання): «Досвід роботи як професійна характеристика працівника»;
4. Зеленський Віталій Миколайович (аспірант ІІ року навчання): «Поняття та загальна характеристика принципів конкурсного відбору в державній службі України»;
5. Кабаченко Марина Олександрівна (аспірант І року навчання): «Щодо системи оплати праці в Україні»;
6. Коваленко Руслан Іванович (аспірант ІІ року навчання): «Визначення трудової функції в проектах Трудового кодексу України»;
7. Когут Оксана Олександрівна (студентка 4 курсу, 8 групи): «Аутстафінг, аутсорсинг, лізинг персоналу: співвідношення понять та проблеми правового регулювання в Україні»;
8. Мельниченко Таїсія Вікторівна (студентка 4 курсу, 8 групи): «Антидискримінаційний моніторинг у сфері праці: сучасний стан та перспективи вдосконалення в Україні»;
9. Пишнюк Денис Сергійович (студент 4 курсу, 8 групи): «Реформування законодавства щодо процедури укладення трудового договору»;
10. Салей Юлія Павлівна (студентка ОКР «Спеціаліст», 5 групи): «Правові засади працевлаштування осіб з обмеженою працездатністю»;
11. Сидоренко Євгенія Вікторівна (аспірант ІІ року навчання): «Законодавче закріплення додаткових умов трудового договору: зарубіжний досвід»;
12. Слончак Вадим Олександрович (студент 1 курсу ОКР «Магістр»): «Проблеми правового регулювання необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу»;
13. Федорова Дарина Олегівна (студентка 4 курсу, 8 групи): «Проблеми протидії та шляхи подолання мобінгу в Україні»;
14. Яковенко Олена Анатоліївна (студентка 1 курсу ОКР «Магістр»): «Дистанційна зайнятість за трудовим законодавством».

Напрям «Фінансове право»:

1. Яцишін Євгеній, ОКР «Бакалавр», 2 курс 5 група: «Система фінансового права та система фінансового законодавства: аспекти співвідношення».
2. Масякін Ігор, ОКР «Бакалавр», 2 курс 8 група: «Податкова реформа чи фінансова мобілізація».
3. Клочок Вікторія, ОКР «Бакалавр», 2 курс 5 група: «Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».
4. Бузницький Андрій, ОКР «Бакалавр», 4 курс 7 група: «Перспективи створення Служби фінансових розслідувань».
5. Рудик Данило, ОКР «Бакалавр», 2 курс 3 група: «Система фінансових органів та їх повноваження».
6. Синявська Надія, ОКР «Бакалавр», 2 курс 5 група: «Податковий компроміс».
7. Вашошин Павло, ОКР «Бакалавр» 2 курс 4 група: «Проблематика формування законодавства бюджетної сфери 1991-2000 рр».
8. Гуренко Віталій, ОКР «Бакалавр», 2 курс 6 група: «Порушення принципу стабільності податкового законодавства України».
9. Христенко Стефан, ОКР «Бакалавр», 3 курс 12 група: «Оподаткування грального бізнесу в Україні: за та проти»
10. Юрченко Руслан, ОКР «Бакалавр», 3 курс 12 група: «Правовий статус податкового агента».
11. Довгаль Катерина, ОКР «Бакалавр», 4 курс 7 група: «Правове регулювання діяльності ломбардів в Україні».
12. Фалендиш Андрій, ОКР «Бакалавр», 2 курс 4 група: «Порівняння бюджетного процесу в США та в Україні на етапах розробки та прийняття федерального і державного бюджетів».
13. Наум Анастасія, ОКР «Бакалавр», 4 курс 7 група: «Проблеми реформування банківського сектору в Україні».
14. Дуда Таїсія, ОКР «Бакалавр», 3 курс, 8 група: «Ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні у контексті внесення змін до Податкового кодексу та у порівнянні зі світовим досвідом».
15. Безклуба Олена, ОКР «Бакалавр», 3 курс 4 група: «Правове регулювання державного боргу в Україні».
16. Гура Олександр, ОКР «Бакалавр», 4 курс 7 група: «Правове регулювання діяльності кредитних установ».
17. Ярош Ярослав, ОКР «Бакалавр», 2 курс 7 група: «Бюджетний дефіцит держави в умовах соціальної, економічної та політичної кризи».
18. Коваль Юлія, ОКР «Бакалавр», 4 курс 7 група: «Правове регулювання оподаткування сільського господарства в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення законодавства».
19. Гвоздій Оксана, ОКР «Бакалавр», 4 курс 7 група: «Заходи щодо покращення фінансового становища банків та недопущення їх неплатоспроможності».
20. Кириченко Катерина, ОКР «Бакалавр», 4 курс 7 група: «Незалежність центрального банку країни: аналіз сучасного стану в Україні та зарубіжного досвіду».
21. Федорко Дмитро, ОКР «Бакалавр», 2 курс 8 група: «Проблеми сплати пільги при оподаткуванні податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».
22. Мушка Ростислав, ОКР «Бакалавр», 2 курс 6 група: «Зміни в законодавстві як реакція на банківську кризу 2014-2015 років».
23. Гринець Михайло, ОКР «Бакалавр», 2 курс 5 група: «Відновлення податкової системи через повернення її до чотирьох Максимів А. Сміта»

Напрям «Цивільне право»:

1. Абрамович Наталія (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 9 група): «Щодо змісту заповіту з умовою»
2. Барсук Олена (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 9 група): «Окремі питання співвідношення заповідального розпорядження вкладника банку та заповіту»
3. Бойко Поліна (ОКР «Магістр», 2 р. н., 8 група): «Право на життя як абсолютне цивільне право та його місце в системі поколінь прав людини»
4. Бохан Олексій (ОКР «Бакалавр», 1 курс, 8 група): «Інститут емфітевзису: римське право та сучасна цивілістика в Україні»
5. Гриник Лілія (аспірант 1 року навчання кафедри цивільного права): «Правова природа кредитного договору»
6. Дзьоба Дмитро (ОКР «Магістр», 1 р. н., 9 група): «Зниження кворуму для проведення загальних зборів згідно змін Закону України «Про акціонерні товариства»
7. Залізко Оксана (ОКР «Магістр», 2 р. н., 8 група): «Сімейно-правовий договір: поняття та правова природа»
8. Ковтун Анастасія (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 1 група): «Поняття цивільно-правового договору в Цивільному кодексі України».
9. Кольченко Богдан (ОКР «Бакалавр», 2 курс, 5 група): «Вплив збільшення основного зобов'язання у кредитному договорі на чинність правовідносин поруки»
10. Костенко Марія (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 9 група): «Правове регулювання надання дитиною згоди на усиновлення та можливості відкликання такої згоди»
11. Куліцька Софія (аспірант 1 року навчання кафедри цивільного права): «Правова природа відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправних рішень, дій, чи бездіяльності суду»
12. Кохановський Велеонін (ОКР «Магістр», 2 р. н., 8 група): Класифікація видів туризму і туристичних подорожей та їх цивільно-правове значення»
13. Лукіша Катерина (ОКР «Магістр», 2 р. н., 8 група): «Моральні засади суспільства як оціночна категорія цивільного права»
14. Машталер Олеся (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 9 група): «Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора»
15. Мільман Марія (ОКР «Магістр», 2 р. н., 8 група): «Доктринальні та практичні проблеми оборотоздатності особистих немайнових прав»
16. Наконечний Володимир (ОКР «Бакалавр», 3 курс, 1 група): «Проблеми компенсації моральної школи в договірних зобов’язаннях»
17. Недошовенко Андрій (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 9 група): «Суб'єкти договору будівельного підряду»
18. Островська Аліса (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 9 група): «Актуальні питання реалізації права особи на таємницю про стан здоров'я»
19. Романенко Ірина (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 9 група): «Право дитини на інформацію про її біологічних батьків»
20. Ходирєва Ангеліна (ОКР «Бакалавр», 4 курс, 9 група): «Особливості укладення договору про надання юридичних послуг адвокатами»
21. Хопта Тетяна (ОКР «Магістр», 2 р. н., 8 група): «Джерела регулювання арбітражних угод»
22. Чеховська Дар’я (ОКР «Магістр», 2 р. н., 8 група): «Правове регулювання отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
23. Щербина Богдан (ОКР «Магістр», 2 р. н., 8 група): «Окремі питання спадкування за договором довічного утримання»

Напрям «Цивільний процес»:

1. Дудко Ольга Василівна, 4 курс, 3 група: «Проблеми виконання судових рішень»
2. Жук Марія Олександрівна, 4 курс, 1 група: «Практика застосування процедури медіації в Україні»
3. Прокопенко Марія Володимирівна, 2 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Правова природа провадження у справі до судового розгляду у цивільному процесі»
4. Сергієнко Владислав, 3 курс, 4 група: «Проблеми стандарту доказування у міжнародному комерційному арбітражі»
5. Сулима Анна Андріївна, 2 р. н. ОКР «Магістр», 15 група: «Проблеми визначення природи провадження у справах про оскарження рішень третейських судів»

3698 Останнє редагування 14 трав. 17:46 |

Коментарі