HONOR ET GLORIA, UTILITAS

18 лип. 21:09 |

Директор Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ Леонід Комзюк пройшов стажування в Польщі

(24 )

 Директор Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ Леонід Комзюк пройшов стажування в Польщі

22-29 червня ц.р. кандидат юридичних наук, директор Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності юридичного факультету, доцент кафедри інтелектуальної власності Леонід Комзюк стажувався на факультеті права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету, який є одним із найстаріших (заснований у 1702 р.) і найбільших польських вишів (у ньому навчаються майже 28 тисяч студентів, серед яких є й багато українців). Це було вже його третє за останні кілька років стажування в провідних польських університетах (цьому передували стажування в Ягелонському університеті в Кракові 2014 р. та в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 2016 р.).

В останньому рейтингу правничих шкіл Польщі цей факультет знаходиться на третьому місці. Поєднання на одному факультеті навчання за кількома престижними спеціальностями дає можливість запроваджувати такі запитані на ринку праці змішані бакалаврські і магістерські програми як «Право в бізнесі», англомовні «Bachelor of Business and Administration» і «Administration in International Organizations», що зумовлює синергетичний ефект їхньої популярності.

Під час стажування Л.Комзюк досліджував польський досвід правового регулювання у сфері інтелектуальної власності, методику викладання лекційних курсів і організації наукових досліджень з інтелектуальної  власності.

Спілкування з викладачами і студентами Вроцлавського університету було дуже насиченим й цікавим. Особливо плідними були зустрічі з куратором стажування, одним із найвидатніших польських учених у сфері інтелектуальної власності, керівником Відділення історії польської держави і права, професором, доктором габілітованим Леонардом Ґурніцкім та його колегами –  фахівцем з питань захисту від недобросовісної конкуренції, доктором права Томашем Долятою і дослідником зобов’язального права, викладачем Лукашем Башаком.

Л. Комзюк поділився зі співрозмовниками українським досвідом правового регулювання у сфері інтелектуальної власності, розповів про запровадження магістерських програм з інтелектуальної власності на юридичному факультеті КНУ (що викликало велике зацікавлення у польських колег) і запросив викладачів та студентів факультету права, адміністрації та економіки до участі у наукових конференціях, які проводяться в КНУ.

Польські колеги, навзаєм, висловили велику зацікавленість у співпраці, зокрема, з Науково-освітнім центром з інтелектуальної власності, з кафедрами інтелектуальної власності, історії права та держави, конституційного права і повідомили своє бажання публікуватись в наукових виданнях юридичного факультету КНУ. Відбулось також попереднє обговорення можливості підготовки спільної заявки на отримання гранту для проведення досліджень у сфері інтелектуальної власності. Цей намір вже підтримало керівництво факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету.

Під час стажування Л.Комзюка включено до складу групи наукових рецензентів провідного юридичного електронного наукового видання Вроцлавського університету «Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis».

Не обійшлося й без дискусій про складні сторінки спільної історії та гострі сучасні проблеми українсько-польських відносин. У цьому контексті більшість польських співрозмовників наголошували на необхідності пошуку компромісів для досягнення порозуміння і стратегічного партнерства наших народів, на бажаності приєднання України до геополітичної ініціативи держав «Тримор’я» (польською – «Trójmorze», маються на увазі Балтійське, Чорне та Адріатичне моря), саміт глав держав яких відбувся на початку липня ц.р. у Варшаві (про величезне значення цього форуму свідчить, зокрема, й те, що на ньому в якості спеціального гостя з важливою, концептуально насиченою промовою виступив президент США Д.Трамп).

У вихідні дні відбулось кілька зустрічей з цікавими людьми, зокрема під час зборів групи активістів української громади Вроцлава у кафедральному греко-католицькому соборі в присутності єпархіального архієрея та почесного консула України у Вроцлаві, на яких обговорювались гострі питання праці і побуту українців та активізації їхньої участі в громадському житті міста і регіону. Між іншим, за офіційними даними, у Вроцлавській агломерації проживає близько 100 тис. українців, що відчувається й на вулицях міста, де досить часто лунає українська мова.

Незабутні враження залишились також від організованої Лукашем Башаком захоплюючої культурної програми, зокрема екскурсій визначними історичними місцями Вроцлава, який обґрунтовано вважається одним з найгарніших міст Польщі і всієї Європи.

На завершення хотілося б висловити щиру вдячність адміністрації Вроцлавського університету в особі керівника Бюро міжнародної співпраці Уршулі Броди, яка забезпечила чудові побутові умови під час стажування, та керівництву юридичного факультету і співробітникам Відділу академічної мобільності нашого університету (особливо кандидату філософських наук Любові Сергіївні Боднарчук) за всебічне сприяння в організації стажування.

Головний корпус Вроцлавс кого унiверситету

Головний корпус Вроцлавського університету

Професор Леонард урнiцкi

Професор Леонард Ґурніцкі

Бiля новоi будiвлi факул тету права адмiнiстрацii та економiки

Біля нової будівлі факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету

У кафедрал ному греко католиц кому соборi Вроцлава

У кафедральному греко-католицькому соборі Вроцлава

На екскурсii Вроцлавом

На екскурсії Вроцлавом

За кавою в затишному вроцлавс кому дворику

За кавою у затишному вроцлавському дворику

2217 Останнє редагування 05 квіт. 12:54 |

Коментарі