HONOR ET GLORIA, UTILITAS

×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 62

Кафедра інтелектуальної власності продовжує розвивати плідну співпрацю з організаціями державної системи правової охорони інтелектуальної власності

(4 )

За клопотанням кафедри, підтриманим деканом юридичного факультету КНУ І.Гриценком, 29 квітня ц.р. в Укрпатенті відбулось передання кафедрі літератури з проблематики інтелектуальної власності.

Колектив кафедри висловлює щиру вдячність керівництву Укрпатенту і особисто заступнику директора з наукової роботи Іваненкові Петру Івановичу за цінні книги. Студенти і викладачі вже активно користуються ними.

 

Список

літератури, переданої Укрпатентом

кафедрі інтелектуальної власності КНУ

п/п

Найменування

Кількість

примірників

 

Руководство по франшизе. ВОИС, Женева,   1995

3

  Збірник нормативних актів з питань промислової   власності, Київ, 1998

1

  Зборник нормативных актов по вопросам   промышленной собственности, Киев, 1998

1

  Інтелектуальна власність в Україні: т.   1 Право інтелектуальної власності, Київ, 1999

2

  Інтелектуальна власність в Україні: т.   2 Авторське право і суміжні права, Київ, 1999

2

  Інтелектуальна власність в Україні: т.   3 Промислова власність, Київ, 1999

2

  Інтелектуальна власність в Україні: т.   4 Бухгалтерський облік та оподаткування, Київ, 1999

2

  Патентування винаходів в іноземних   державах. Практичний посібник, Київ, 1999

 

  Інтелектуальна власність: словник   –довідник т.1, Київ, 2000

3

  Інтелектуальна власність: словник   –довідник т.2, Київ, 2000

3

  Патентування винаходів ів Україні. П.   Крайнєв, Л. Роботягова, І. Дятлик, Київ, 2000

3

  Інтелектуальна власність в Україні.   Винахід, за ред.. В.Л. Петрова, Київ, 1999

3

  Інтелектуальна власність в Україні.   Промисловий зразок, за ред.. В.Л. Петрова, Київ, 1999

3

  Інтелектуальна власність в Україні.   Знаки для товарів і послуг, за ред.. В.Л. Петрова, Київ, 1999

3

  Інтелектуальна власність в Україні.   Топографія інтегральної мікросхеми, за ред.. В.Л. Петрова, Київ, 1999

3

  Власність інтелекту Л. Глухівський.   Київ, 2002

3

  Охорона інтелектуальної власності, С.   Довгий, В. Жаров, В. Зайчук та ін. Київ, 2002

3

  Складання заявки на винахід, Ф.   Речінський, Т. Марчевська, В. Міляєва, (практичні рекомендації). Київ, 2005

3

  Конвенція про видачу європейських   патентів (брошура). Київ, 2005

3

  Складання та подання заявки на видачу   свідоцтва України на знак для товарів і послуг (практичний посібник). Київ, 2005

3

  Патентно-інформаційне забезпеченні   споживачів у сфері промислової власності та патентно-інформаційні ресурси   України. Київ, 2006

3

  Право інтелектуальної власності.   Науково-практичний коментар до цивільного кодексу України. Київ, 2006

3

  Складання та подання заявки на видачу   патенту України на промисловий зразок (практичний посібник). Київ, 2006

3

  Брошура “Особливості подання   міжнародної заявки (методичні рекомендації)”. Київ, 2006

3

  Патентна   документація України. Посібник. Київ, 2006

3

  Інтелектуальна власність – Закони   України. Київ, 2007

3

  Інтелектуальна власність – Міжнародні   договори України. Київ, 2007

3

  Інтелектуальна власність: могутній   інструмент економічного зростання, К. Ідріс, ВОИС. Київ, 2007

3

  Відважний світ винаходів, Л. Аріст. Київ, 2007

3

  Дерзновенный мир изобретений, Л.   Арист. Киев, 2007

3

  Основи інтелектуальної власності, Підручник   для 10 кл. Київ, 2008

3

  Міжнародна класифікація промислових   зразків (Локарнська класифікація), дев’ята редакція, частина І абетковий   перелік назв зразків. Київ, 2008

3

  Міжнародна класифікація промислових   зразків (Локарнська класифікація), дев’ята редакція, частина ІІ перелік назв   зразків за класами. Київ, 2008

3

  Дослідження Всесвітньої організації   інтелектуальної власності «Економічний внесок індустрій, що базується на   авторському праві і суміжних правах, в Україні. Основано на інформації 2005   року. Київ, 2008

3

  Патентна   документація, комплектація та можливості доступу до неї в Україні, (посібник   для користувача). Київ, 2009

3

  Практика   застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень державного   департаменту інтелектуальної власності щодо набуття прав на об’єкти   інтелектуальної власності. Київ, 2010

3

  Складання   та подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару   та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення   походження товару. Практичний посібник. Київ, 2010

3

  Набуття   правової охорони на промислові зразки за Гаазькою угодою про міжнародну   реєстрацію промислових зразків. Київ, 2010

3

  Навчайся   у минулому, створюй майбутнє: винаходи і патенти, ВОІВ. Київ, 2010

3

  Навчайся   у минулому, створюй майбутнє: Мистецтво та авторське право, ВОІВ. Київ, 2010.

3

  Складання   та подання заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою   про міжнародну реєстрацію знаків та протоколом до цієї угоди. Практичний   посібник. Київ, 2011

3

  Міжнародна   класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) 10   редакція, частина І абетковий перелік товарів і послуг. Київ, 2011

3

  Міжнародна   класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) 10   редакція, частина ІІ перелік товарів і послуг за класами. Київ, 2011

3

  Подання   заяви про визнання знака добре відомим до апеляційної палати державної служби   інтелектуальної власності України. Київ, 2012

3

26253 Останнє редагування 29 черв. 13:01 |

Коментарі