HONOR ET GLORIA, UTILITAS

×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 62

Презентація кафедри інтелектуальної власності

(5 )

6 вересня 2013 року у місті Одесі відбулася презентація новоствореної кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка перед керівництвом НУ "Одеська юридична академія". Під час зустрічі завідуючої кафедри інтелектуальної власності д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН Украіни Орлюк О.П. із ректором НУ "ОЮА" проф., заслуженим юристом Украйни Завальнюком В.В., проректором з наукової роботи д.ю.н., проф. Дрьоміним В.М. та проректором з міжнародних зв'язків д.ю.н., проф. Туляковим В.О. були обговорені питання розвитку наукових шкіл Одеси та Києва у сфері права інтелектуальної власності, перспективи та напрями співробітництва у цій сфері, проведення спільних наукових та студентських заходів, тощо. У розвиток цієї бесіди 13 вересня було проведено зустріч Орлюк О.П. із директором Інституту інтелектуальної власності НУ "Одеська юридична академія" в м. Києві д.ю.н., проф., член-кореспондентом НАПНУ Пархоменком В.Д., з яким обговорювалися питання щодо перспектив підготовки магістрів з інтелектуальної власності, удосконалення державних стандартів підготовки фахівців, створення баз для проходження магістерської практики, проведення спільних наукових заходів та конкурсів для студентів і молодих вчених, залучення до цього процесу НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, тощо.

9 вересня 2013 року було проведено зустріч зав. кафедрою інтелектуальної власності д.ю.н., проф. Орлюк О.П. із керівництвом та студентським активом юридичного факультету Запорізького національного університету, зокрема членами Запорізького осередку Ліги студентів Асоціації правників України. Під час презентації кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка обговорювалися проблеми захисту інтелектуальної власності в Україні, у тому числі проблеми пошуку розумного балансу між викладенням в мережу Інтернет підручників з юридичних наук та відмовою від опублікування з відкритим доступом. Жваву дискусію викликали приклади, якими ділилися учасники зустрічі, у тому числі декан юридичного факультету ЗНУ д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. та президент видавничої організації "Юрінком Інтер" (м. Киів) д.ю.н. Ковальський В.С. Обговорювалися й проблеми студентського плагіату, відображення питань дотримання прав інтелектуальної власності в кодексах етики студентів, тощо. Учасники зустрічі погодилися із пропозицією Орлюк О.П. щодо проведення університетами спільних студентських заходів у сфері розвитку права інтелектуальної власності.

10 вересня 2013 року у місті Харкові було проведено презентацію новоствореної кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка перед керівництвом Національної академії правових наук України та НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". У процесі зустрічі д.ю.н. Орлюк О.П. із першим віце-президентом НАПрНУ д.ю.н., проф., академіком НАПрНУ Петришиним О.В. та першим проректором НУЮАУ імені Ярослава Мудрого д.ю.н., проф., академіком Битяком Ю.П. обговорювалися питання застосування інноваційних підходів до підготовки магістрів та спеціалістів з питань інтелектуальної власності юридичного профілю, перспектив відкриття магістратур з інтелектуальної власності, удосконалення державних стандартів та робочих програм у цій сфері, визначення напрямів подальшого розвитку національних наукових правових шкіл з інтелектуальної власності, активного залучення до цього процесу наукового академічного закладу, що спеціалізується у даній сфері суспільних відносин, проведення спільних заходів із залученням студентів та молодих вчених Києва та Харкова, а також інших регіонів України.

30852 Останнє редагування 30 квіт. 11:04 |

Коментарі