HONOR ET GLORIA, UTILITAS

05 лют. 15:18 |

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції» (м. Харків, 17.05.13)

(0 )

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції», яка відбудеться 17 травня 2013 року на базі факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ.

Мета науково-практичної конференції: здійснити комплексний кримінально-правовий аналіз актуальних проблем Загальної та Особливої частин кримінального законодавства, теорії кримінального права і практики його застосування, пошук рішень з актуальних питань протидії злочинності, запобігання злочинам та профілактичної роботи з населенням.

Для участі у роботі конференції запрошуються: науковці, студенти, курсанти, слухачі, аспіранти, ад'юнкти, здобувачі вищих навчальних закладів України, а також працівники правоохоронних органів.

Робоча мова конференції: українська.

Умови участі у роботі конференції:
Для участі необхідно до 08 квітня 2013 року надіслати до оргкомітету одночасно:
• заявку про особисту участь у роботі конференції;
• відредаговані (статті), тези доповіді;
• засвідчену рецензію наукового керівника або рекомендацію кафедри, якими обов'язково повинно підтверджуватися самостійність виконання тез доповіді автором (для учасників, які не мають науковий ступінь).

Увага! Матеріали (наукові статті) учасників конференції, які мають науковий ступінь кандидата або доктора юридичних наук, будуть опубліковані у Віснику Кримінологічної асоціації України № 2.

Матеріали (тези доповіді) учасників конференції, які не мають наукового ступеня (курсанти, студенти, магістри, слухачі), будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, який буде виданий до початку конференції.

Фінансові питання:
Усі витрати, пов'язані з проїздом та проживанням, здійснюються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає.

Додаткова інформація:
Оргкомітет залишає за собою право редагування та відхилення (статей) тез доповідей, які: (1) виконані не за напрямом роботи конференції; (2) містять плагіат; (3) не відповідають вищезазначеним вимогам; (4) подані з порушенням встановленого строку.
Отримання оргкомітетом вищезазначених матеріалів буде підтверджуватися.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 17 травня 2013 року о 09 год. 30 хв. у корпусі факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ за адресою: м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.

Детальну інформацію щодо заходу Ви можете знайти в інформаційному повідомленні.

Інформаційне повідомлення

2056 Останнє редагування 04 квіт. 15:30 |

Коментарі