HONOR ET GLORIA, UTILITAS

26 січ. 14:54 |

VІIІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»

(0 )

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІIІ Міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави», що ініціює юридичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у рамках Internet-заходу.

Участь у конференції є безкоштовною. Основне призначення заявленої Internet-конференції – забезпечити українських студентів, аспірантів та молодих вчених реальною можливістю публікувати результати власних досліджень для ознайомлення з ними широких кіл як української громадськості, так і зарубіжних вчених.

За результатами конференції планується оприлюднення збірника матеріалів конференції у електронному вигляді з 26 квітня 2013 році на ресурсі відкритого доступу, який розміщено на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Internet в Університетському інституційному репозитарію eKhNUIR (електронний архів): http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет» та на сайті юридичного факультету: http://www-jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи//VІIІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави».

З огляду на важливість заходу, спрямованого на пропаганду освіти та науки серед молоді, а також актуальність заявленої тематики, конференція сприятиме поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки та становленню сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму. За підсумками Internet-конференції будуть сформовані рекомендації, які будуть направлені до вищих органів державної влади України та Європи.

Інформаційний лист

1970 Останнє редагування 04 квіт. 21:17 |

Коментарі