HONOR ET GLORIA, UTILITAS

20 лист. 23:03 |

Публічний захист кандидатської дисертації Єлькіна Сергія Володимировича на тему: «Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні»

(1 Голосувати)

22 листопада 2012 р. о 12.00 в ауд. 202 червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60) відбудеться публічний захист кандидатської дисертації Єлькіна Сергія Володимировича на тему: «Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні» за спеціальністю 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Носік Володимир Васильович, професор кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Гетьман Анатолій Павлович, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків);

- кандидат юридичних наук, доцент, Костяшкін Іван Олександрович, завідувач кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького університету управління та права (м. Хмельницький).

1782 Останнє редагування 04 квіт. 22:21 |

Коментарі