HONOR ET GLORIA, UTILITAS

15 жовт. 18:00 |

ІV міжвузівська науково-практична конференція "Протидія злочинності: теорія та практика"

(0 )

Національна академія прокуратури України спільно з Національною академією Служби безпеки України, Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та Національною академією внутрішніх справ України 19 жовтня 2012 року проводять ІV міжвузівську науково-практичну конференцію „Протидія злочинності: теорія та практика”.


Мета конференції

Об’єднання зусиль науковців і практичних працівників у розв’язанні проблем протидії злочинності, визначення напрямів і способів реформування правоохоронних органів України, а також вироблення рекомендацій щодо вдосконалення кримінального, криміна¬льно-виконавчого, кримінально-процесуаль¬ного та адміністративного законодавства. Для участі в роботі конференції запрошу¬ються представники науково-педагогічного складу, ад’юнкти (аспіранти), студенти та курсанти вищих навчальних закладів юридичного профілю, науково-педагогічні працівники та практики.

Конференція працюватиме по секціях:
1) кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
2) кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
3) судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Пріоритетними напрямами роботи конференції є:
- вдосконалення кримінального законодавства України та практики його застосування;
- оптимізація діяльності правоохоронних органів у контексті прийняття Кримінального процесуального кодексу України, змін і доповнень до Закону України „Про прокуратуру” та інших законодавчих актів;
- діяльність органів кримінальної юстиції у сфері протидії злочинності;
- проблеми функціональної діяльності прокуратури, повноважень та правового статусу прокурора;
- оптимізація організації та управління в органах прокуратури.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Заявку, тексти доповідей і повідомлень просимо надіслати до 18 жовтня 2012 року на адресу оргкомітету у паперовому (м. Київ, вул. Мельникова, 81-б) та електронному вигляді (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Участь у конференції безкоштовна. Оплата проживання та харчування під час конференції – за рахунок учасників.

Конференція відбудеться у Національній академії прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81-б.

Реєстрація учасників конференції – 19 жовтня 2012 з 09.15 до 10.00.

Початок роботи конференції о 10.00.

Тези доповідей конференції буде видано окремою збіркою.

Вимоги до текстів доповідей та повідомлень

Обсяг доповідей – до 10 сторінок, повідомлень – до 5 сторінок.

Оформлення текстів: формат А4; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; шрифт – Times New Roman, розмір 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 0,7 см.

Статті (доповіді) мають бути оформлені відповідно до зразка.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Використана література» та має відповідати вимогам МОНМС України. У тексті виноски позначаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89]. У тексті не слід використовувати автоматичні виноски та автоматичну цифрову нумерацію абзаців, у тому числі в списку використаної літератури.

Авторам, які не мають наукового ступеня, необхідно до матеріалів додати витяг з протоколу засідання кафедри або рецензію кандидата чи доктора юридичних наук. Тексти необхідно надіслати на адресу оргкомітету в електронному (у темі листа слід вказати своє прізвище та назву міста) або роздрукованому варіанті; до тексту просимо долучити заповнену заявку учасника (додається).

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.

Про можливі зміни термінів та умов проведення конференції буде повідомлено додатково.

Контактні телефони:

Письменський Євген Олександрович 067-681-76-21, Данилевський Андрій Олександрович 050-621-24-83 (секція: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право);

(044) 527-74-48; 067-643-16-92 Шамара Олександр Володимирович, (044) 527-74-92; 067-342-01-13 – Рега Юрій Олексійович (секція: кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність);

050-251-86-73 – Попов Георгій Володимирович, Люлько Сергій Петрович (044) 206-00-51(307) 063-650-60-50 (секція: судоустрій; прокуратура та адвокатура).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (ДОПОВІДІ)

 

2208 Останнє редагування 04 квіт. 23:29 |

Коментарі