HONOR ET GLORIA, UTILITAS

15 бер. 09:55 |

Науковий семінар «Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів»

(0 )

13 березня 2012 р. на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено науковий семінар «Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів». У семінарі взяли участь Радник Президента України, керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України, завідувач кафедри конституційного права, д.ю.н., проф. Портнов А. В, декан юридичного факультету, д.ю.н., Гриценко І. С., завідувач кафедри правосуддя, д.ю.н., проф. Погорецький М. А., завідувач кафедри кримінального права та кримінології, д.ю.н., Андрушко П. П., викладачі кафедр правосуддя, кримінального права і кримінології, криміналістики, конституційного права, а також студенти юридичного факультету.

Під час проведення наукового семінару було обговорено новий проект Кримінального процесуального кодексу, який 12 січня 2012 р. був внесений Президентом України на розгляд до Верховної Ради України.

Виступаючи на семінарі, Радник Президента України, керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій Володимирович Портнов підкреслив ключові переваги нового КПК, зокрема, забезпечення процесуальної рівності та змагальності сторін у кримінальному провадженні та надання сторонам рівних прав щодо подання доказів суду, скасування інституту повернення справи на додаткове розслідування, об'єднання стадій дізнання та досудового слідства в одну – досудове розслідування, скасування стадії порушення кримінальної справи, оптимізація системи запобіжних заходів, запровадження в окремих категоріях справ суду присяжних, запровадження спрощеної форми розслідування кримінальних проступків, суттєве розширення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Далі до слова були запрошені члени Робочої групи з доопрацювання проекту Кримінального процесуального кодексу України Микола Анатолійович Погорецький, який висловився за необхідність вдосконалення системи оперативно-розшукових заходів відповідно до європейських стандартів, та Петро Петрович Андрушко, виступ якого був присвячений доцільності впровадження інституту кримінальних проступків у правову систему України.

_1

_2

_3

_4

_5

Підбиваючи підсумки, учасники наукового семінару загалом позитивно сприймають ідеї, що закладені у новому проекті КПК, проте висловились про необхідність продовження роботи з доопрацювання зазначеного проекту закону. Також було досягнуто домовленостей про опублікування збірника виступів учасників семінару.

Звіт підготував член НТСА юридичного факультету,
студент 3 курсу Стрілецький Йосип

Фото: Юрія Тивончука
ПРЕС-ЦЕНТР КНУ

 

3566 Останнє редагування 14 квіт. 23:55 |

Коментарі