HONOR ET GLORIA, UTILITAS

18 лип. 13:46 |

Інтернаціональний науково-практичний круглий стіл "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування"

(0 )

altalt

 

 

 

 

 

 

У червні на юридичному факультеті відбувся Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Правова відповідальність: доктрина та практика застосування», у якому взяли участь відомі фахівці у сфері правової відповідальності з України та сусідніх держав, зокрема М.В. Вітрук, М.І. Козюбра, Н.М. Оніщенко, Н.С. Кузнєцова, М.В. Костицький, В.В. Костицький, І.А. Безклубий, Р.А. Майданик, О.О. Мережко та багато інших науковців, а також студенти, маґістранти і аспіранти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Учасників круглого столу привітали проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.А. Бугров та доктор юридичних наук, декан юридичного факультету І.С. Гриценко. Завідувач кафедри теорії та історії держави і права, професор І.А. Безклубий у вступному слові окреслив сучасний стан, проблеми та перспективи наукових досліджень інституту правової відповідальності, наголосивши на необхідності системної наукової співпраці з метою формування в українській правовій науці цілісної теорії правової відповідальності. На засіданні панувала невимушена, «домашня» атмосфера, не в останню чергу завдяки тому, що більшість учасників розпочинали свій науковий шлях в стінах Київського університету. Доктор юридичних наук, професор, академік, суддя Конституційного Суду РФ у відставці, завідувач кафедри конституційного права Російської академії правосуддя М.В. Вітрук зворушив присутніх спогадами про рідну кафедру теорії та історії держави і права та свого видатного вчителя – професора П.Е. Недбайла.

Наукова дискусія видалася насиченою і плідною. За круглим столом зібралися чільні представники основних наукових шкіл, які відстоювали різні, часом суперечливі, погляди на найгостріші проблеми інституту правової відповідальності. Тож не дивно, що кожна доповідь викликала активний інтерес і ставала предметом широкого обговорення. Поняття, сутність, принципи, підстави, види правової відповідальності; доцільність виокремлення позитивної та негативної правової відповідальності, розмежування правової та юридичної відповідальності; теоретико-практичні проблеми реалізації правової відповідальності в окремих галузях права; напрямки вдосконалення цього правового інституту – це лише неповний перелік питань, порушених учасниками круглого столу.

Підводячи підсумки дискусії, учасники одностайно ухвалили резолюцію круглого столу, в якій окреслили основні напрямки подальшої співпраці та передбачили низку заходів, спрямованих на інтенсифікацію наукових досліджень у сфері правової відповідальності. Серед них – підготовка та видання колективної монографії, присвяченої проблемам правової відповідальності, підготовка та видання шостого числа часопису кафедри теорії та історії держави і права «Про українське право», присвяченого проблемам праворозуміння. Також учасники круглого столу рекомендували вищим юридичним навчальним закладам за прикладом Київського національного університету імені Тараса Шевченка впровадити у навчальний процес навчальну дисципліну «Юридична відповідальність» та провести у 2011-2012 навчальному році олімпіаду з цієї дисципліни серед студентів-юристів з метою заохотити їх до самостійних наукових досліджень в цій сфері.

2078 Останнє редагування 03 квіт. 13:58 |

Коментарі