HONOR ET GLORIA, UTILITAS

27 квіт. 09:38 |

Звіт з міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання державотворення в Україні"

(0 )

22 квітня 2011 на юридичному факультеті пройшла міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання державотворення в Україні". До участі у конференції було запрошено 417 учасників, а особисто взяло участь 357 осіб. Відкривали конференцію представники адміністрації факультету у складі декана факультету І.С. Гриценка, заступників 

IMG_6156декана П.С. Берзіна, О.С. Лотюк, А.М. Мірошниченка, Н.О. Кіреєвої, О. М. Ковальчука та завідувачів кафедр юридичного факультету. Науковці привітали учасників конференції, побажали їм успіхів, плідної співпраці та, звичайно, перемоги. Під час їх виступів було звернуто увагу на вIMG_6143елике значення конференції для заохочення наукових починань студентів-юристів, розвитку і вдосконалення їх наукових здобутків, для виявлення молодих наукових талантів у сфері юриспруденції.

Після закінчення пленарного засідання, учасники конференції взяли участь у роботі 20 секцій.

Представники секції «Земельне та аграрне право» провели свій час в творчій науковій дискусії з приводу актуальних питань реформування земельного та аграрного законодавства. За вказаними галузями права в роботі конференції взяли участь 24 учасника, серед яких були гості з Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, а також викладачі, здобувачі, магістри та бакалаври. Всі присутні мали змогу донести до слухачів теми своїх доповідей, які були детально обговорені учасниками секції та науковими керівниками.

ЗIMG_6169а підсумками роботи секції «Земельне та аграрне право» перше місце посіла студентка І-го року навчання магістратури, заступник голови НТСА юридичного факультету, Рахнянська Тамара Олегівна з темою доповіді «Проблеми правового режиму земель капітального будівництва» під науковим керівництвом д.ю.н., проф., члена-кореспондента АПрН України Г. І. Балюк; друге місце дісталося студентці 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мартинів Андріанні Ігорівні з темою доповіді «Можливість набуття права власності за давністю користування: порівняльний аспект земельного і цивільного законодавства», науковий керівник к.ю.н., доц. Р. І. Марусенко; третє місце зайняв студент 4 курсу юридичного факультету Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Дударев Дмитро Сергійович з темою доповіді «Правове регулювання районування земель як основи агроландшафту» (науковий керівник – ст. викл. С.В. Єлькін). Призери секції були нагороджені цінними подарунками – науковими доробками кафедри, юридичного факультету та творчими працями науковців у галузі земельного та аграрного права. На згадку про Науковий захід всі інші учасники конференції отримали Літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права «Момент істини» за ред. академіка АПрН України В.І. Андрейцева.IMG_6271

Секція цивільного права вже традиційно стала найчисельнішою на конференції. На секцію було заявлено 80 учасників, які були поділені на дві підсекції. Підсекцію №1 очолили к.ю.н., доц. Отраднова О.О. та к.ю.н., ас. Сабодаш Р.Б. Із заявлених 40 учасників зареєструвалися і взяли участь у засіданні підсекції 25 осіб: студенти 2-4 курсів, магістранти, пошукувачі. Крім «господарів» конференції – представників Київського національного університету імені Тараса Шевченка – на засідання прибули «гості» з провідних вітчизняних вишів: Національної академії прокуратури України, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національного університету «Одеська юридична академія». Варто відзначити надзвичайно високий ступінь фахової підготовленості учасників, належний дослідницький рівень іх наукових робіт, професіоналізм і ґрунтовні знання, які автори проявили, виступаючи з доповідями, беручи участь у жвавих дискусіях, щодо актуальних проблем цивілістичної науки, ними висвітлених. Засідання завершилося о 13 год 30 хв, після чого були підбиті його підсумки. Журі у складі О.О. Отраднової та Р.Б. Сабодаша подякувало усім учасникам за відмінну роботу і визначило найкращих, які отримали почесні дипломи та цінні книги. За рішенням керівників секції І місце зайняв Кормило Михайло Іванович, член НТСА юридичного факультету, студент 2-го курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який представив до уваги учасників доповідь на тему «Деякі проблемні питання визначення розміру обов'язкової частки у спадщині», ІІ місце – студентка 3-го курсу Шутко Олена Андріївна з доповіддю «Попередній договір: проблеми забезпечення його виконання», ІІІ місце – студент 3-го курсу Зеров Костянтин ОлександIMG_6247рович з доповіддю «Інтелектуальне «піратство» в сфері обігу програмного забезпечення: поняття, види, наслідки, способи протидії» (обидва – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Окремий приз – книгу про історію Імператорського університету Святого Володимира – за активну участь в обговоренні практично всіх висвітлюваних на засіданні проблем одержав Кучеренко Дмитро Сергійович, магістрант із Національної академії прокуратури України.

На другій підсекції були нагороджені наступні молоді науковці:

Диплом 1 ступеня - Федишина Ольга Миколаївна;

Диплом 2 ступеня - Орлов Артем Ігорович;

Диплом 3 ступеня - Шемшур Олена Вікторівна;

Секція трудового права та права соціального забезпечення відзначилася високою якістю підготовленого доповідачами матеріалу, ентузіазмом молодих дослідників при відстоюванні своїх позицій.

За підсумками роботи секції було заслухано доповіді 16-ти чоловік. Цінними подарунками були відзначені усі учасники секції, а дипломів переможців удостоїлися: 1-ше місце – Шкарівська І.М.; 2-ге місце – Крамаров А.О.; 3-тє місце – Дячук А.В.

Серед учасників конференції по секції «Теорія держави та права» з самого початку панувала привітна атмосфера. Робота у секції проводилась досить жваво і плідно. Майже кожен виступ породжував цікаві і захоплюючі дискусії, в яких приймали участь як студенти, так і керівники секції. Варто відзначити, що у обговореннях брали участь усі без винятку учасники.

IMG_6310Переможців визначали керівники секції спільно з учасниками, і за результатами такого голосування було присуджено: перше місце – Гвоздецькому Андрію («Концепція неоелітаризму як доктрина ефективного державно-правового будівництва»), друге місце – Комзюку Віктору («Acquis communautaire як правовий феномен»), третє місце – Костенку Андрію («Ідея права за вченням про ноосферу Володимира Вернадського»). Також були відзначені активні учасники роботи секції – Кобрін Артем, Кочкодан Ігор, Мельник Олександр, Шацька Богдана та секретар секції - Балаценко Максим.

У роботі секції історії держави і права брало участь 10 студентів та один аспірант. Засідання тривало протягом трьох годин. Усі учасники брали активну участь в обговоренні, відбувалися жваві дискусії, панувала дружня атмосфера. Варто відмітити доповіді Вельган М., Бурбана Н., Омельянченко О., які вибороли призові місця. Окрім того, активну участь в роботі секції брали Бевз А., Мурашко Н., Луцький М.

IMG_6215Секція господарського права та господарського процесу Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в «Україні» під керівництвом викладачів кафедри господарського права доц.Пацурії Н.Б., доц.Поєдинок В.В., доц.Попової А.В. та за участі секретаря – студентки 3-го курсу Бадовської Степаниди – цього року попрацювала надзвичайно плідно. Кожен з двадцяти одного молодого науковця, присутнього під час роботи секції, мав змогу висвітлити свої погляди та наукові доробки щодо достатньо цікавих та актуальних питань, зокрема, у сферах конкурентного права, джерел господарського права, розгляду справ про банкрутство, позасудового врегулювання господарських спорів, визначення майна та його правового режиму тощо. За результатами наукової роботи секції переможцем визнано студента 1 курсу магістратури Бевза Олександра, що запропонував публіці власний погляд на питання підвідомчості корпоративних спорів комерційним арбітражам. За дослідження оманливої реклами як недобросовісної конкуренції дипломом ІІ ступеня нагороджена студентка 1 курсу магістратури Красна Олена. ІІІ місце посіла студентка 2 курсу Барікова Анна за здійснення аналізу судової практики щодо особливостей здійснення перетину кордону вантажів та іншого майна у прикордонному режимі господарської діяльності.

IMG_6206Секція екологічного права була переповнена новими ідеями, жвавими дискусіями та виокремлювалась дуже дружньою обстановкою. Доповідачі намагалися висвітлювати свої теми яскраво та цікаво, а у слухачів виникало безліч запитань, тому робота секції видалась дуже плідною. Особливу подяку хочеться висловити викладачам кафедри трудового, земельного та екологічного права – Наталії Леонідівні Ільїній та Олені Володимирівні Бевз за продуктивну організацію праці студентів, магістрів та аспірантів. Усі виступи були вдалими, але незважаючи на це переможців все ж було визначено. Ними стали представники рідного факультету: І місце – Кахацька Олена Вікторівна (2 курс магістратури), ІІ місце – Салміна Яна Олегівна (2 курс магістратути), а ІІІ місце поділили між собою студентки 3 курсу – Стоцька Наталія Олександрівна, член НТСА юридичного факультету та Саідова Заміра Мірзоївна.

Урочиста атмосфера спілкування та цінність результатів обговорення нікого не залишили байдужими до актуальних питань державотворення. Особливу вдячність висловлюємо Адміністрації факультету за координацію діяльності, педагогічну організацію та заохочення учасників конференції цінними книгами та конференції.

Наукове товариство
студентів та аспірантів
Юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

4448 Останнє редагування 03 квіт. 13:58 |

Коментарі