HONOR ET GLORIA, UTILITAS

14 лют. 01:46 |

Оголошено набір статей для публікації у науковому фаховому виданні «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» №1/2019

(0 )
Шановні колеги!

Здійснюється набір статей для публікації у науковому фаховому виданні «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» №1/2019 (електронний варіант буде надіслано авторам до 15.04.2019).

Для публікації статті необхідно до 28.02.2019 надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.:

 1. статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних нижче вимог;
 2. для осіб, які не мають наукового ступеня – рецензію наукового керівника або витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);
 3. довідку про автора

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

Послідовність розміщення структурних елементів у статті:

 1. Вказується мовою статті:
 • індекс УДК
 • прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
 • посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), місто, країна;
 • електронна адреса;
 • код ORCID ID (за наявності);
 • назва статті;
 • анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів. Обов’язковою є така структура анотації: мета, методи, результати та висновки. До анотації обов’язково додають 5-10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 1. Текст статті:
 • Вступ
 • Основні результати
 • Висновки
 • Список використаних джерел
 • References

Вступ: актуальність проблематики; постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; невирішені частини загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети статті, її завдань, предмета та об’єкта дослідження; методологія дослідження.

Основні результати: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основний текст статті повинен бути поділений на змістовні розділи з окремими заголовками (до 6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження, в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Список використаних джерел. Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена рецензентами.

References оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

 1. Інформація англійською мовою:
 • ім’я, прізвище автора
 • науковий ступінь, вчене звання
 • місце роботи
 • назва статті
 • анотація (обов’язковою є така структура анотації: - purpose, methods, results, conclusions)
 • ключові слова

Технічні вимоги до оформлення статті:

 1. Текст статті в форматі Word (не раніше версії 97) без використання стильової розмітки. Назва файлу повинна відповідати першому автору: напр., Ivanov.docx або Ivanov.doc.
 2. Обсяг статті – від 8 до 12 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
 • поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;
 • шрифт – Arial, розміром 9 pt, інтервал – одинарний;
 • для анотації та ключових слів – Шрифт Arial, розмір 8 pt, курсив, напівжирний.
 • абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
 • текст вирівнюється по ширині;
 • між ініціалами і прізвищем ставити нерозривний інтервал; ця вимога поширюється і на прізвища, які наводяться в основному тексті статті;
 • перед / після назви статті та кожного її розділу – відступ в один рядок.
 1. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
 2. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

Вимоги до таблиць:

 • номери таблиці розташовуються послідовно, відповідно до їх появи в тексті.
 • схеми та таблиці повинні мати заголовки, розміщені над схемами або таблицями окремим абзацом тексту;
 • у примітках до таблиць вказати їх індекс малими літерами.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.
Рукописи проходять незалежне рецензування з залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про рекомендацію рукопису статті до друку, необхідності його доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів або відхилення рукопису статті.

Довідка про автора (заповнюється на кожного автора окремо)

Прізвище, ім'я, по батькові автора - 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності) - 

Місце роботи (навчання) - 

Контактний телефон - 

Електронна адреса - 

Поштова адреса (у наступному порядку: вулиця, номер будинку та квартири, населений пункт, держава, поштовий індекс) - 

 

Контакти:

Сахарук Ірина Сергіївна,

Голова Ради молодих вчених юридичного факультету

+380661459188

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний сайт: http://visnyk.law.knu.ua

 

760 Останнє редагування 14 лют. 02:03 |

Коментарі