HONOR ET GLORIA, UTILITAS

18 вер. 11:21 |

І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА КРАЩУ НАУКОВУ РОБОТУ З ПРОБЛЕМ СЛУЖБОВОГО ПРАВА

(0 )

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (М. ХАРКІВ)

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СЛУЖБОВОГО ПРАВА НАПРН УКРАЇНИ

ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ПРАВА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВГО «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ПРАВО УКРАЇНИ»

ОГОЛОШУЮТЬ ПРО ПРОВЕДЕННЯ: 

 

І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА КРАЩУ НАУКОВУ РОБОТУ

 З ПРОБЛЕМ СЛУЖБОВОГО ПРАВА

 

До участі у конкурсі допускаються студенти юридичних факультетів вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, молоді вчені (віком до 35 років).

Передбачається три групові номінації.

Конкурс проводиться у два етапи.

На першому етапі номінанти до 15 листопада 2017 року направляють заявки, наукові роботи Оргкомітету конкурсу.

Другий етап проводиться до 01 грудня 2017 року й включає експертну оцінку наданих наукових робіт, а також підведення підсумків конкурсу.

Переможці конкурсу (перше, друге, третє місце у кожній груповій номінації) будуть нагороджені дипломами, пам’ятними подарунками. Наприкінці роботи за рішенням Оргкомітету будуть опубліковані.

 

 

Вимоги до конкурсних робіт:

Наукові роботи, надіслані після 15 листопада 2017 року, не розглядаються.

Для участі у конкурсі приймаються роботи, виконані державною мовою з використанням програми Microsoft Office, тип шрифта – Times New Roman, висота кегеля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3см, праве – 1,5см, верхнє і нижнє – 2см.

Обсяг роботи повинен бути не менше 12 і не більше 25 сторінок.

Оргкомітет

 

Оргкомітет

І Всеукраїнського конкурсу молодих вчених на кращу наукову роботу з проблем службового права

Голови:

1)      Битяк Ю.П. – д.ю.н., проф., академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

2)      Васильчук Г.М., д.і.н., проф., проректор з наукової роботи ЗНУ;

3)      Гугнін Е.А. – заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, к.соціол.наук;

Заступники:

1)      Серьогіна С.Г. – д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, Директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України;

2)      Святоцький О.Д. – д.ю.н., проф., академік НАПрН України, головний редактор Всеукраїнського журналу «Право України»;

3)      Коломоєць Т.О. – д.ю.н., проф., Заслужений юрист України, Декан юридичного факультету Запорізького національного університету, завідувач Навчально0наукової лабораторії з дослідження проблем службового права НАПрН України

Члени оргкомітету:

Мельник Р.С., д.ю.н., проф., професор кафедри адміністративного права, Директор Центру німецького права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Лученко Д.В. – к.ю.н., доц., доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Заступник голови ВГО «Асоціація фахівців з адміністративного права»

Віхляєв М.Ю. – д.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету, співробітник Навчально-наукової лабораторії з дослідництва проблем службового права.

 

Журі

І Всеукраїнського конкурсу молодих вчених на кращу наукову роботу з проблем службового права

Голова:     Битяк Ю.П., д.ю.н., проф., академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Члени:       Серьогіна С.Г., д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту державного управління та місцевого самоврядування НАПрН України;

Коломоєць Т.О., д.ю.н., проф., Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України, декан юридичного факультету Запорізького національного факультету, завідувач Навчально-наукової лабораторії з дослідництва проблем службового права НАПрН України;

Мельник Р.С., д.ю.н., проф., директор Центру німецького права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Лученко Д.В., к.ю.н., доц., доцент кафедри адміністративного права Національного університету імені Ярослава Мудрого, заступник голови ВГО «Асоціація фахівців з адміністративного права»;

Колпаков В.К., д.ю.н., проф., завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;

Приймаченко Д.В., д.ю.н., проф., проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів;

Мінка Т.П., д.ю.н., проф., завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Дніпровського державного університету внутрішніх справ;

Мацелик Т.О., д.ю.н., доц., завідувач кафедри господарського права Університету державної фіскальної служби;

Калюжний Р.А., д.ю.н., проф., заступник Директора Національного авіаційного університету.

ЗАВАНТАЖИТИ ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ

 

 

 

1213 Останнє редагування 18 вер. 11:56 |

Коментарі