HONOR ET GLORIA, UTILITAS

11 жовт. 13:47 |

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період»

(0 )

8-9 жовтня 2009 року на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період», організована кафедрою цивільного права.

Конференція була присвячена актуальним проблемам теорії та практики у галузях цивільного, цивільного процесуального та міжнародного приватного права. Програма конференції передбачала виступи понад 150 вчених, включаючи 33 докторів і 59 кандидатів юридичних наук, з України та іноземних держав.  Зокрема, науковий захід відвідали провідні вчені з Молдови, Казахстану, Росії та Узбекистану. На конференції були представлені практично всі школи цивілістичної науки України: Київська, Харківська, Одеська, Львівська та ін. Взяти участь у роботі конференції виявили бажання також судді, адвокати, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування та інші представники юридичної професії. Інформація, поширена про конференцію у засобах масової інформації, включаючи всеукраїнські професійні періодичні видання «Юридична практика» та «Юридичний вісник України», викликала значний громадський інтерес до цього наукового заходу.

З вітальним словом на відкритті конференції виступили ректор університету акад. Л.В. Губерський та декан юридичного факультету І.С. Гриценко. На пленарному засіданні конференції проф. Н.С. Кузнєцова представила численній науковій аудиторії ювілейне видання «Київська школа цивілістики», підготовлене колективом авторів на чолі з проф. Р.А. Майдаником до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  За підсумками активних наукових дискусій учасники конференції схвалили заключні рекомендації щодо предметної проблематики цього наукового заходу. На конференції працювала виставка наукових праць, виданих членами кафедри цивільного права за весь час від заснування кафедри до сьогодення.

1955 Останнє редагування 05 квіт. 10:08 |

Коментарі