HONOR ET GLORIA, UTILITAS

07 груд. 13:15 |

Актуальні проблеми захисту прав інтелектуальної власності

(0 )

18 листопада 2010 року на юридичному факультеті відбувся визначний захід - круглий стіл на тему "Актуальні проблеми захисту прав інтелектуальної власності". Організаторами даного дійства виступили: Державний департамент інтелектуальної власності МОН України, кафедра цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Асоціація правників України та Патентно-юридична фірма "Пі. енд Ем. Партнерз"

Головним завданням був обмін досвідом між фахівцями у сфері права інтелектуальої власності та ознайомлення магістрантів як першого так і другого року навчання з практичними проблемами ПІВ.

Згідно традицій, круглий стіл почався вітальними словами організаторів заходу та презентуванням гостям новітніх кафедральних видань. Від огранізаторів слово мали доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник декана юридичного факультету з науковоії роботи Кохановська О. В. та доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Майданик Р. А. Вони презентували учасникам збірку статей 4-х читань пам'яті О. А. Підопригори, книгу про юридичний факультет та видання про київську школу цивілістики.

Вів круглий стіл один з основних організаторів - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права юридичного факультету Носік Ю. В.

Наступним слово мав Анатолій Бойченко, директор Патентно-юридичної фірми «Пі. енд Ем. Партнерз», адвокат. Темою доповіді стало дострокове припинення дії на знак для товарів та послуг, міжнародної реєстрації торговельної марки. Виступ також стосувався загальних тенденцій справ юридичних фірм в сфері ПІВ(зокрема складність справ та їх тривалий характер) і перспективи роботи для студентів у даній сфері.

Продовжив тему торговельних марок Микола Потоцький, патентний повірений України, заступник директора Юридичної фірми «DD&I IP Agency», к.ю.н. з темою: «Визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим» Під час виступу були підняті такі гострі питання як конфлікт прав на торгові марки та комерційні найменування, розмежування комерційного найменування та найменування юридичної особи, вимоги до фірмового найменування. Жваве обговорення було викликане питанням професора Дзери О. В. про географічне назву в якості комерційного найменування.

Варто відзначити, що у доповідях левової частки гостей так чи інакше зачіпалася проблематика загальновідомих торгових марок, що свідчить про гостроту даного питання в сучасних економіко-правових умовах.

Активну полеміку викликала доповідь кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Макоди В. Є., що стосувалася проблематики в сфері авторського права на об'єкти, які були створені до прийняття новітнього законодавства в сфері ПІВ. Була порушена тема прав на радянські кінофільми та суміжні об'єкти, а також на місце Міністерства культури у вирішенні даних питань.

Знайшла відгук у гостей і тема «Судова експертиза у справах щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг і промислові зразки», яку представила Мещерякова Н. В. , судовий експерт, оцінювач «Експертного бюро з питань інтелектуальної власності», голова комітету інтелектуальної власності та рекламного права ВГО «Асоціація правників України», співголова комісії з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій Українського Національного Комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine). Доповідач торкнулася питань важливості спеціальних знань судового експерта, його значення в судовому процесі та межі діяльності Поміж цього була присвячена увага студентам та їх професійній підготовці. Дана проблематика зацікавила присутніх на круглому столі магістрантів, що призвело до великої кількості цікавих.

Картушин Д. М., патентний повірений України, Патентно-юридична фірма «Пі. енд Ем. Партнерз» зачитав доповідь, в якій зосередився на недійсності свідоцтв про знаки для товарів і послуг та порушення особистих прав власника свідоцтва. Цікавим було почути про американський і європейські підходи щодо захисту порушених прав, процедуру доказування в цих справах та про невирішені питання завірення відомостей, що були розміщенні в мережі Інтернет.

Актуальною була доповідь Кодинця А.О., кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Вона стосувалась договірних відносин і регулювання в сфері ПІВ, зокрема авторських договорі і договорів в сфері промислової власності. Особливо детально було розглянута проблематика форми договорів, службових договорів та питань "обгорткової" ліцензії.

Олег Чернобай, керуючий партнер Юридичної компанії «Чернобай та партнери», адвокат, присвятив увагу відшкодуванню шкоди завданої порушенням ПІВ, зокрема проблематиці невиключних ліцензій та методиці визначення збитків на основі кореляційних зв'язків. Були підняті дуже цікаві приклади з практики по питанню відшкодування моральної шкоди і порушеної ділової репутації.

Перерахувати всі доповіді неможливо, але варто зазначити, що всі вони грунтовно розкривали проблеми ПІВ та зацікавили слухачів.

Варто відмітити надзвичайно високий рівень доповідей та різницю у підходах до розгляду проблем юристів-практиків і юристів, що викладають юридичні дисципліни на кафедрі цивільного права.

На думку студентів, що були присутні на заході, даний формат надзвичайно корисний як для спеціалістів у сфері ПІВ так і для магістрів інших цивільно-правових спеціалізацій.

На останок, хочемо подякувати всім гостям та запросити їх до подальшої співпраці!

4374 Останнє редагування 30 квіт. 11:06 |

Коментарі