HONOR ET GLORIA, UTILITAS

25 жовт. 14:47 |

Матвєєвські цивілістичні читання: актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права

(0 )

19 жовтня 2012 р. на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам'яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва.

У конференції взяли участь науковці з усіх провідних вишів України: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національного університету «Одеська юридична академія» та ін.; відомі адвокати та юрисконсульти. На конференцію завітали й російські колеги, зокрема доктор юридичних наук, суддя Вищого арбітражного суду РФ Новосьолова Людмила Олексіївна, професор Уральської державної юридичної академії Гонгало Броніслав Мичиславович, д.ю.н., професор Волгоградського державного університету Іншакова Агнеса Олегівна та ін.

Відкриття конференції розпочалось вітальним словом завідувача кафедри цивільного права Майданика Романа Андрійовича та професора Кузнецової Наталії Семенівни. У своїх виступах вони оцінили внесок Георгія Петровича та Юрія Георгійовича Матвєєвих у розвиток цивільного права в Україні та країнах СНД, подякували колегам за участь у конференції, а також висловили побажання до тісної співпраці з представниками інших юридичних шкіл та течій
Під час першої частини пленарного засідання для виголошення своїх промов було запрошено таких українських та іноземних класиків цивільного права як Н.С. Кузнєцову, Б.М. Гонгало, А.С. Довгерта тощо. Центральним питанням їхніх доповідей була модернізація цивільного законодавства Росії та України, а саме: усунення колізій з юридичними нормами інших галузей, необхідність постійного наближення правового масиву до розвитку нових суспільних відносин, а також гармонізація із міжнародною практикою. Вчені зійшлися на тому, що Цивільний кодекс слугує фундаментом для існування громадянського суспільства в державі, проте, як і будь-який інший законодавчий акт, потребує вдосконалення і систематичного оновлення.

У рамках проведення конференції відбулася презентація збірки наукових праць цивілістичного гуртка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Видання складається з 6 частин і охоплює як доробки учнів видатного цивіліста В.І. Синайського, так і наукові статті молодих вчених – студентів-магістрів нашого вузу.

У другій частині пленарного засідання учасників розподілили по таких секціях відповідно до напряму наукової роботи:
1. Модернізація цивільного законодавства України та країн СНД.
2. Здійснення та захисту цивільних прав. Цивільна відповідальність.
3. Учасники цивільних відносин.
4. Проблеми зобов'язального права.
5. Право інтелектуальної власності.

Окремі доповіді учасників конференції викликали жваві дискусії. Цікаві новели у цивільному законодавстві запропонували такі вчені, як Є.О. Харитонов, С.О.Сліпченко, І.А. Діковська. Актуальним виявилися питання щодо акціонерного товариства як учасника цивільних відносин, що розглядалися Л.В. Сіщук і І.Б. Саракун. Хоча наукові повідомлення доповідачів і були обмежені у часі, вони залишалися надзвичайно глибокими за своїм змістом. Світила приватного права обмінювалися як практичним досвідом, так і теоретичними ідеями. В цілому, обговорення пройшло у теплій й дружній атмосфері.
Вартий окремої уваги той факт, що Матвєєвські цивілістичні читання користувалися високою популярністю серед студентів старших курсів. Студенти, як майбутні правозахисники та науковці, з інтересом вислуховували правову позицію відомих вчених. Поряд з викладачами кафедри цивільного права організатором конференції виступило Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету, активісти якого зіграли важливу роль в забезпеченні умов проведення та організації читань.

Після підбиття підсумків, на завершення офіційної частини о 17:30 конференцію було урочисто закрито. Наукові дискусії продовжували тривати вже за святковою вечерею. Вченими було висловлено надію на подальшу плідну співпрацю на науковій та практичній ниві.

Звіт підготувала член НТСА,
студентка 3 курсу Чех Ольга

Фото 1:

22

Фото 2:

11

 

4391 Останнє редагування 23 черв. 17:19 |

Коментарі