Професійні можливості

Інститут права здійснює підготовку фахівців за спеціальністю “Право”. Спеціальність “Право” робить можливим працевлаштування на посади в міжнародних інституціях, органах державної влади, місцевого самоврядування України та юридичних осіб приватного права, як в Україні так і за її межами.

Поширеною сферою професійної реалізації випускників Інституту права є діяльність в судовій, правоохоронній системі, правозахисна та політична діяльність.

Традиції якісної підготовки фахівців правознавців створили високий імідж як Інституту права, так і його випускників, не лише в Україні, а й на міжнародній арені. В зв'язку з цим, вища юридична освіта, що надається за спеціальністю “Право”, визнається в провідних державах світу як достатня і необхідна для продовження навчання в різноманітних сферах знань: менеджмент, організація та планування бізнесу, публічне управління та адміністрування, ІТ-право.

Освітня програма «Інтелектуальна власність» здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю «Право», метою даної програми є набуття знань у сфері правового регулювання відносин інтелектуальної власності, у тому числі в її міжнародно-правових аспектах, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері інтелектуальної власності. Випускники можуть використовувати знання, вміння та практичні навички в усіх сферах публічних та приватних правовідносин інтелектуальної власності, зокрема, як адвокат, патентний повірений, експерт, представник органів державної влади, у тому числі судових та правоохоронних, викладач навчального закладу.

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua