Професійні можливості

Юридичний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю “Право”.

Спеціальність “Право” робить можливим працевлаштування на, практично, невичерпний перелік посад в міжнародних інституціях, органах державної влади, місцевого самоврядування України та юридичних осіб приватного права, як в Україні так і за її межами.

Поширеною сферою професійної реалізації випускників юридичного факультету є діяльність в судовій, правоохоронній системі, правозахисна та політична діяльність.

Столітні традиції якісної підготовки фахівців правознавців створили високий імідж як юридичного факультету, так і його випускників, не лише в Україні, а й на міжнародній арені. В зв'язку з цим, вища юридична освіта, що надається за спеціальністю “Право”, визнається в провідних державах світу як достатня і необхідна для продовження навчання в різноманітних гуманітарних сферах знань: менеджмент та управління, організація та планування бізнесу тощо.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua