Перелік питань з інтелектуальної власності для підготовки до заліку з курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» (ОР «Магістр», філософський факультет)

Перелік

питань з інтелектуальної власності

для підготовки до заліку з курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»

(ОР «Магістр», філософський факультет)

 1. Інтелектуальна, творча діяльність та значення її результатів для соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. 
 2. Поняття інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності.
 3. Джерела права інтелектуальної власності.
 4. Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності.
 5. Система права інтелектуальної власності.
 6. Об’єкти права інтелектуальної власності: поняття та класифікація.
 7. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
 8. Загальна характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної власності.
 9. Загальна характеристика майнових прав інтелектуальної власності.
 10. Поняття авторського права і суміжних прав.
 11. Об‘єкти авторського права і суміжних прав. Об’єкти, на які не поширюється авторське право.
 12. Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права. Директива 2009/24/ЄС про правову охорону комп’ютерних програм від 23 квітня 2009 р.
 13. База даних як об’єкт авторського права і прав sui generis. Директива 96/9/ЄС про правову охорону баз даних від 11 березня 1996 р..
 14. Суб’єкти авторського права і суміжних прав.
 15. Виникнення авторських та суміжних прав. Державна реєстрація авторського права (Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. N 1756).
 16. Зміст авторських та суміжних прав
 17. Обмеження авторського права і суміжних прав.
 18. Строки чинності авторського права та суміжних прав. Суспільне надбання.
 19. Поняття та система права промислової власності.
 20. Поняття, об’єкти і суб’єкти патентного права.
 21. Набуття прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
 22. Зміст прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
 23. Охорона прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
 24. Загальна характеристика охорони прав інтелектуальної власності на т.зв. «нетрадиційні» об’єкти інтелектуальної власності (наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, компонування інтегральних мікросхем, селекційні досягнення, комерційні таємниці).
 25. Розпорядження правами інтелектуальної власності (загальна характеристика).
 26. Захист прав інтелектуальної власності (загальна характеристика).
 27. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності (загальна характеристика).
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88