Професор, д.ю.н., проф. Сергєєва Діана Борисівна

СЕРГЄЄВА ДІАНА БОРИСІВНА

 

професор кафедри кримінального процесу та криміналістики

доктор юридичних наук

https://orcid.org/0000-0003-1005-7046

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: Приймає участь у міжнародних та інших науково-практичних конференціях, семінарах, підготовці експертних висновків кафедри щодо проектів законодавчих актів

 

Організаційно-управлінська компетентність: Приймає участь у міжнародних та інших науково-практичних конференціях, семінарах, підготовці експертних висновків кафедри щодо проектів законодавчих актів

 

Інші професійні навички: Добре обізнана із рецензувнням і редагуванням наукових робіт; Проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт

Області професійних інтересів: Слідчі (розшукові) дії; Криміналістична техніка, тактика й методика; Судові експертизи; Теорія кримінального процесуального доказування.

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:

2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика

2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Теорія судових доказів

2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика

2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика

2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика

2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми судово-експертної діяльності 

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному провадженні

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми судово-експертної діяльності 

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова психіатрія

2018/20 навчальний рік, 3, 4 курс бакалаври, Криміналістика

2021/22 навчальний рік, 3,4 курс бакалаври, Криміналістика

2021/22 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Теорія судової експертизи

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

З 2019 по т.ч. – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики ННІ Права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

з 2012 до 2019 - доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

з 2007 до 2012 - викладач, старший викладач, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, Національна академія внутрішніх справ, Освіта

з 2001 до 2007 - оперуповноважений, слідчий, експерт Шевченківського РУ ГУМВС в м. Києві, Шевченківський РУ ГУМВС в м. Києві, Юридична практика

Навчання та стажування:

з 1997 до 2001 - факультет підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ України за спеціалізацією “правознавство”, спеціаліст

з 2005 до 2007 - ад’юнктура Київського національного університету внутрішніх справ, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Зняття інформації з каналів зв’язку: кримінально-пр

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні”

 

Іноземна мова:

англійська B2

російська A1

 

 Публікації:

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника, заслуженого юриста України, професора кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Діани Сергєєвої
 

 І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту докторської дисертації

 

Номер

п/п

Назва наукової праці

Характер роботи

Вихідні данні

Обсяг у стор./ (автор. доробок)

Співавтори ()

1.

Зняття інформації з каналів зв’язку: виникнення і становлення

Стаття

Вісник академії адвокатури України. 2006. № 2 (6).

С. 69-75.

Фахове видання

7

 

2.

Зняття інформації з каналів зв’язку: проблеми законодавчого регулювання в слідчій і оперативно-розшуковій діяльності

Стаття

Адвокат. 2006. № 7 (70).

С. 16-20.

Фахове видання

4

 

3.

Проблеми правового регулювання зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії

Матеріали конференції

Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2006 року). Донецьк, 2006.

С. 273-276.

4

 

4.

Зняття інформації з каналів зв’язку: терміни проведення

Матеріали конференції

Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве (книга ІІІ): Материалы научно-практической конференции в 3-х книгах. К.: Университет экономики и права «КРОК», 2006.

С. 215-220.

6

 

5.

Напрямки удосконалення правового регулювання зняття інформації з каналів зв’язку

Матеріали конференції

Проблеми підвищення ефективності державного управління в правоохоронній діяльності: Збірник матеріалів науково-теоретичної конференції, присвяченої створенню Академії управління МВС. К.: Міністерство внутрішніх справ. Академія управління, 2006.

С. 176-179.

4

 

6.

Фактичні підстави зняття інформації з каналів зв’язку

Стаття

Юридична Україна. 2007. № 3. С. 79-84.

Фахове видання

6

 

7.

Технічний виконавець зняття інформації з каналів зв’язку

Стаття

Юридична Україна. 2007. № 8. С. 89-94.

Фахове видання

6

 

8.

Дотримання конституційних прав людини при знятті інформації з каналів зв’язку

Стаття

Вісник КНУВС. 2008. №3. С. 57-62.

Фахове видання

6

 

9.

Процесуальні і криміналістичні заходи сприяння дотримання прав особи при знятті інформації з каналів зв’язку

Стаття

Юридична Україна. 2009. №5. С. 111-115.

Фахове видання

5

 

10.

Юридичні підстави зняття інформації з каналів зв’язку

Стаття

Юридична Україна. 2009. № 6. С. 131-137.

Фахове видання

7

 

11.

Відповідність законодавства України міжнародним критеріям законних обмежень права особи на таємницю телефонних переговорів

Матеріали конференції

Захист прав і свобод людини та громадянина: напрямки реалізації в Україні (частина ІІ): Матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (10 лютого 2009 р.). Тернопіль: Юридична лінія, 2009. С. 46-50.

5

 

12.

Правові та криміналістичні засади зняття інформації з каналів зв’язку

Монографія

Х.:Арсіс ЛТД, 2009. 203 с.

203

 

13.

Процес прийняття процесуального рішення слідчим

Матеріали конференції

Криміналістика у протидії злочинності: Матеріали конференції доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 16 жовтня 2009 року). К.: «Хай-Тек Прес», 2009. С. 204-209.

6

 

14.

Особливості документування зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії

Стаття

Кримський юридичний вісник. 2010. Вип. 1 (8). Ч. ІІ. С. 191-198.

Фахове видання

8

 

15.

Щодо використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу у кримінальному процесі

Стаття

Митна справа 2010. №4 (70). Ч. ІІ. С. 24-28.

Фахове видання

5

 

16.

Щодо співвідношення пізнання і доказування в кримінальному процесі

Стаття

Науковий вісник КНУВС. 2010. № 4. С. 144-149.

Фахове видання

6

 

17.

Аналіз сучасних поглядів на систему криміналістики

Матеріали конференції

Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листопада 2010 р., м. Запоріжжя: Мат-ли у 3 ч. Запорізький юридичний інститут ДДУВС, 2010. Ч. ІІ. С. 228-230.

3

 

18.

Значення результатів зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії у формуванні кримінально-процесуальних доказів

Стаття

Додаток до спец. випуску Вісника Луганського державного університету внутрішніх справ № 4 «Оперативна обстановка, її аналіз та оцінка у сфері діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України». У двох частинах. 2010. Ч. 2. С. 139-145.

Фахове видання

7

 

19.

Щодо поняття «оперативно-розшукове супроводження проведення слідчих дій»

Матеріали конференції

Попередження злочинів суб`єктами оперативно-розшукової діяльності Матер. наук.-практ. Конф. (Харків, 17 грудня 2010 р.) Х.: ХНУВС, 2010.

С. 133­-135.

3

 

20.

Морально-етичні засади проведення досудового слідства за матеріалами оперативно-розшукової діяльності

Матеріали конференції

Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку: Матер. круглого столу (м. Одесса, 18 лютого 2011 року). О., 2011. С. 82-84.

3

 

21.

Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази: поняття та співвідношення

Стаття

Вісник Національної академії прокуратури України. 2011. №1.

С. 45-51.

Фахове видання

7/3

Погорецький М.А.

22.

Співвідношення організації і тактики слідчих дій

Матеріали конференції

Теорія та практика кримінального судочинства: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2011 р.).Х.: ТИТУЛ, 2011.

С. 313-315.

3

 

23.

Щодо доцільності використання терміну «технологія» у криміналістичній науці

Матеріали конференції

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матер. всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 22 квіт. 2011 р. матеріали у 2 ч. Запоріжжя Юрид. ін-т ДДУВС, 2011. Ч. ІІ.

С. 164-166.

3

 

24.

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для визначення тактики проведення слідчих дій

Стаття

Кримський юридичний вісник. 2011. Вип. 1 (11). Ч. ІІ. С. 196-202.

Фахове видання

7

 

25.

Використання матеріалів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу для організаційно-тактичного забезпечення слідчих дій

Стаття

Юридична Україна. 2011. № 8. С. 118-123.

Фахове видання

6

 

26.

До визначення поняття «доказу» за чинним КПК України

Стаття

Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. № 24. С. 212-221.

Фахове видання

10

 

27.

Зняття інформації з каналів зв’язку за чинним КПК та проектом нового КПК України: порівняльний аналіз

Матеріали конференції

Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 жовт. 2011 р.) Х.: ХНУВС, 2011. С. 212-215.

4

 

28.

Вимоги до матеріалів ОРД, що використовуються в кримінальному процесі

Матеріали конференції

Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів у сучасних умовах : Матер. міжвід. наук.-практ. конф. (19 травня 2011 р.), м. Київ. К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011.

С. 75-77.

3

 

29.

Криміналістична та оперативно-розшукова інформація: поняття та співвідношення

Матеріали конференції

Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). Одеса. Фенікс, 2011. С. 318-321.

4

 

30.

Використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку для застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

Матеріали конференції

Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: матер. Круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листоп. 2011 р.). Дніпропетровськ Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. С. 156-157.

2

 

31.

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для обґрунтування проведення слідчих дій при розслідуванні економічних злочинів

Матеріали конференції

Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: Мат-ли IV міжнар. наук.-практ. конф. (24 лютого 2012 р.). Одеса: ОДУВС, 2012.

С. 245-246.

2

 

32.

Щодо визначення змісту поняття «доказу» у кримінальному процесі України

Матеріали конференції

Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару ; м. Острог, 16 березня 2012 року. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. С. 203-205.

3

 

33.

Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа

Матеріали конференції

Актуальні питання правової науки у ХХІ столітті : Матеріали конференції доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Київ, 12 квіт. 2012 р.). К.: Нац. Акад. внутр. справ, 2012. С. 54-55.

2/1

Купчук О. І.

34.

Характеристика злочинів у сфері оподаткування

Матеріали конференції

Актуальні питання правової науки у ХХІ столітті : Матеріали конференціїдоп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Київ, 12 квіт. 2012 р.). К.: Нац. Акад. внутр. справ, 2012. С. 129-130.

3/2

Шаранич Р.С.

35.

Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудовому слідстві

Матеріали конференції

Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2011 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2012. С. 104-106.

3

 

36.

Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС

Монографія

МВС України, ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012. 282 с.

140/47

Погорецький М.А.,

Єськов С.В.

37.

Криміналістична тактика: щодо визначення поняття

Стаття

Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2012. № 1(5). URl: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pmasvp.pdf.

Фахове видання

7/3

Погорецький М. А.

38.

Судебно-следственные действия как средства тактики рассмотрения уголовных дел в суде

Матеріали конференції

Судебная власть и правосудие в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы: Материалы Междунар. научно-практ. конф. (Екатеринбург, 30-31 марта 2011 г.). Екатеринбург, 2012. Часть 2. С. 117-120

4/2

Погорецкий Н.А.

39.

Співвідношення організації розслідування злочину та криміналістичної методики

Стаття

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2012. №1000.

С. 216-220.

Фахове видання

5

 

40.

Фактичні підстави зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за проектом нового КПК України

Матеріали конференції

Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України: матеріали міжвід. наук.-пр. конф., 27.04.2012, м. Київ. К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. С. 221-224.

3

 

41.

Щодо визначення поняття та змісту криміналістичної тактики як розділу науки криміналістики

Матеріали конференції

Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого криміналіста сучасності, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича. Ірпінь: Ірпінська фінансово-юридична академія, 2012. С. 278-280.

3

 

42.

Щодо значення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві України

Матеріали конференції

Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Матеріали конференції доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. Х.: Видавець Строков Д. В., 2012.

С. 101-103.

3

 

43.

Щодо визначення поняття «організація» в криміналістичній науці

Стаття

Боротьба зорганізованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. № 2 (28). С. 232-240.

Фахове видання

9

 

44.

Щодо визначення поняття «організація» у криміналістичній науці та його співвідношення із криміналістичною тактикою

Стаття

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: юридичні науки. 2012. Вип. 93. С. 14-17.

Фахове видання

4/2

Погорецький М.А.

45.

Новації КПК України щодо альтернативних запобіжних заходів (не пов'язаних із позбавленням волі)

Стаття

Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2 (59). С. 280-286.

Фахове видання

7

 

46.

Застава як від запобіжного заходу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Стаття

Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 3 (60). С. 255-261.

Фахове видання

12

 

47.

Сутність негласних слідчих дій за проектом нового кримінально-процесуального кодексу України

Стаття

Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2 (59). С. 248-253.

Фахове видання

6

 

48.

Значення документування в процесі отримання судових доказів

Матеріали конференції

Новації кримінально-процесуального законодавства: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 6 липня 2012 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. С. 62-64.

3

 

49.

Нова концепція використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Матеріали конференції

Актуальні питання впровадження положень Кримінального процесуального кодексу України у практичну діяльність: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 12-13 вересня 2012 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. C. 126-128.

3

 

50.

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для обґрунтування проведення слідчих дій при розслідуванні економічних злочинів

Матеріали конференції

Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: Мат-ли IV міжнар. наук.-практ. конф. (24 лютого 2012 р.). Одеса: ОДУВС, 2012. С. 245-246.

2

 

51.

Елементи (стадії) кримінально-процесуального доказування

Матеріали конференції

Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. Х.: Видавець Строков Д. В., 2013. С. 299-301.

3

 

52.

Законодавче регулювання тимчасового доступу до речей і документів за новим КПК України

Стаття

Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2013. № 1 (29). С. 249-256.

Фахове видання

8

 

53.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: проблемні питання правового регулювання

Матеріали конференції

Сучасні проблеми криміналістики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Колмакова (27-28 вересня 2013 року м. Одеса) упоряд.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук. Одеса: Юридична література, 2013. С. 286-288.

3

 

54.

Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Матеріали конференції

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. №2(6). С. 52-56.

Фахове видання

5

 

55.

Щодо питання процесуальної форми отримання доказів

Матеріали конференції

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). Одеса: Фенікс 2013. С. 510-512.

3

 

56.

Сутнісне призначення доказів у кримінальному процесі

Матеріали конференції

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 р. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. С. 302-303.

2

 

57.

Допустимість доказу за новим КПК України

Матеріали конференції

Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., М. Одеса) С. 114-117.

4

 

58.

Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України

Стаття

Право України. 2013. №11. С. 180-188.

Міжнародне видання

9

 

59.

Допустимость доказательств согласно нового УПК Украины

Стаття

Закон и жизнь. 2013. № 12. С. 16-19

Міжнародне видання

4

 

60.

Удосконалення процесуальної форми отримання доказів як один із чинників боротьби зі злочинністю

Матеріали конференції

Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. Х.: Право, 2013. С. 702-705.

4

 

61.

К определению понятия доказательства и фактических данных, составляющих его содержание

Стаття

Электронный научный журнал «Применение уголовного и уголовно-процессуального законодательства». 2013. Вып. 2 (6). URl: http://www.application-of-criminal-legislation.ingnpublishing.com/archive/2013/release_2_6_july-december/sergeeva_d_b_k_opredeleniyu_ponyatiya_dokazatel_stva_i_fakticheskih_dannyh_sostavlyayuwih_ego_soderzhanie/

Міжнародне видання

 

 

62.

Терміни провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України

Стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2013. Вип. 3. С. 149-152.

Фахове видання

4

 

63.

Негласные следственные (розыскные) действия как средства доказывания в уголовном процес се Украины

Матеріали конференції

Правовая доктрина и практика: международная конференция (14 декабря 2013 года г. Санкт-Петербург). СПб.: Центр академических публикаций. С. 40-43.

4/2

Погорецкий Н.А.

64.

Окремі положення нового КПК України щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття

Науковий вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. 2013. № 3 (67). С. 116-124.

Фахове видання

9

 

65.

Про питання удосконалення окремих норм нового КПК України щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 4 (68). С. 308-315.

Фахове видання

8

 

66.

Социально-демографические признаки несовершеннолетнего правонарушителя как объекта криминалистического исследования

Стаття

Закон и жизнь. 2013. № 9. С. 22-23.

Міжнародне видання

2/1

Пасека М.

67.

Щодо співвідношення понять «судові докази», «досудові докази» й «процесуальні докази» у кримінальному процесі України

Стаття

Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-2.

С. 337-341.

Міжнародне видання

5

 

68.

Належність доказів за новим КПК України

Стаття

Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2013.

№ 3 (31). С. 234-239.

Фахове видання

5

 

69.

Визначення строків провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України: проблемні питання

Матеріали конференції

Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. А. Янковська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. Вип. 11. С. 284-288.

Фахове видання

5

 

70.

Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України

Матеріали конференції

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання досудового розслідування слідчими ОВС: проблеми теорії і практики»: Матеріали конференції доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 р.), К.: «Хай-тек Прес», 2013. С. 227-231.

5

 

71.

Негласные следственные (розыскные) действия как средства познания в уголовном процессе

Стаття

Вестник Московского государственного обласного университета. Серия «Юриспруденция». 2014. № 1. С. 41-49.

Міжнародне видання

9

 

72.

Проблемні питання постановлення ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2014. № 1. С. 177-186.

Фахове видання

10

 

73.

Відомості щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню у кримінальному судочинстві

Матеріали конференції

Сучасні проблеми дотримання таємниці у кримінальному провадженні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 30 квітня 2014 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. С. 248-250.

3

 

74.

Проблеми визначення достовірності доказу як його властивості за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Стаття

Юрист України. 2014. № 4 (25). С. 106-111.

Фахове видання

6

 

75.

Асиметрія правил допустимості доказів за новим КПК України

Матеріали конференції

Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. С. 105-108.

4

 

76.

Проблеми допустимості доказів за новим КПК України

Матеріали конференції

Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня, 2014 р.). К.: ФОП Ліпкан О. С., 2014. С. 94-97.

4

 

77.

Основания проведения негласних следственных (розыскных) действий согласно Уголовного процесуального законодательста Украины

Стаття

Закон и жизнь. 2014. № 5 (268). С. 25-30.

Міжнародне видання

6

 

78.

Поняття та сутність достовірності доказу як його необхідної властивості

Стаття

Юрист України. 2014. № 1 (26). С. 89-96.

Фахове видання

8

 

79.

Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій

Матеріали конференції

Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року). Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) К.: Прінт Сервіс, 2014. С. 487-489.

3

 

80.

The impact of the Statute of criminal justice on the development of institute ofuseo funder covesin vestigation result saccording to Criminal procedure code of Ukraine (Вплив Статуту кримінального судочинства на розвиток інституту використання негласних слідчих (розшукових) дій за КПК України 2012 року)

Стаття

Evropskýpolitický a právnídiskurz. 2014. Svazek 1. Vydání 5. P. 211-218.

Міжнародне видання

8

 

81.

Щодо визначення поняття результатів негласних слідчих (розшукових) дій

Матеріали конференції

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. С. 273-275.

3

 

82.

Використання результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як доказів у кримінальному провадженні

Стаття

Право України. 2014. № 11. С. 209-218.

Міжнародне видання

10

 

83.

Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення

Стаття

Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 2 (33). С. 137-141.

Фахове видання

5/3

Погорецький М.А.

84.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально-процесуальному доказуванні

Монографія

К.: ДП «Розвиток», 2014. 272 с.

272

 

85.

Процесуальні та криміналістичні засади розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою

Монографія

Київ. Алерта, 2014. 300 с.

110/37

Ленко М. О.,

Погорецький М.А.

86.

Значення зразків, отриманих в результаті проведення негласних заходів, передбачених КПК України

Матеріали конференції

Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів: матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 року) ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, В. Р. Сливенко, П. В. Дерев’янко, В. І. Василинчук. К.: ФОП Кандиба Т. П., 2014.

С. 165-167.

3

 

87.

Використання негласного співробітництва на стадії досудового розслідування

Стаття

Збірник наукових праць НА СБ України. 2014. № 53.

С. 188-196.

Фахове видання

9/4

Погорецький М.А.

88.

Результати негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні аспекти визначення

Стаття

Право і громадянське суспільство: науковий журнал. 2014. № 1 (6).

С. 97-106. URl: http://lcslaw.knu.ua/2014-1.pdf.

Фахове видання

10

 

89.

Щодо визначення безпосереднього суб'єкта проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття

Вісник національної академії внутрішніх справ. 2014. Вип. 2. Ч. 2. С. 34-42.

Фахове видання

9

 

90.

Оперативна установка як засіб забезпечення провадження негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття

Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 4. С. 96-109.

Фахове видання

16

 

91.

Нормативно-правова регламентація зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у кримінальному провадженні

Стаття

Науковий вісник Львівського держ. ун-у внутр. справ. 2014. № 1.

С. 215-222.

Фахове видання

8

 

92.

Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового рослідування: мат-ливсеукр. науково-практ. конф. (07 листопада 2014 р.). Одеса: ОДУВС, 2014. С. 84-85.

2

 

93.

Проблемні аспекти визначення переліку негласних слідчих (розшукових) дій

Матеріали конференції

Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 24 жовтня 2014 р.): в 2 т. К.: Національна академія прокуратури України, 2014. Т. 2. С. 342-345.

4

 

94.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій з метою організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування

Матеріали конференції

Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, (23 січня 2015 р.). Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2015.

С. 178-180.

3

 

95.

Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів

Стаття

Науковий вісник НА СБ України. 2015. № 54.

С. 187-196.

Фахове видання

10/5

Погорецький М.А.

96.

Влияние Уставауголовного судопроизводства на развитие института негласних следственных действий по УПК Украины 2012г.

Стаття

Актуальные проблемы российского права. 2015. № 2. С. 145-150.

Міжнародне видання

6

 

97.

Проблемні аспекти законодавчого визначення відомостей щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 96-102.

7

 

98.

Початковий етап розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою

Монографія

К.: НА СБ України, 2015. 287 с.

80/27

Погорецький М.А.,

Ленко М. О.

 

 ІІ. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту докторської дисертації

 

Номер

п/п

Назва наукової праці

Характер роботи

Вихідні данні

Обсяг у стор./ (автор. доробок)

Співавтори

99.

Проблемні питання визначення результатів негласних слідчих (розшукових) дій як видів доказів у кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.); за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова Буковинський держ. фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл. Чернігів, 2015. С. 139-141.

3

 

100.

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчими та співробітниками оперативних підрозділів: окремі проблемні питання

Матеріали конференції

Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2015 р. Одеса: ОДУВС, 2015. С. 187-188.

2

 

101.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні: проблемні питання

Матеріали конференції

Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) відп. ред. Ю.П. Аленін. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. С. 159-161.

 

 

102.

Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2.

С. 69-76.

8

 

103.

Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття й сутність

Матеріали конференції

Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням: матеріали круглого столу (Київ, 24 червня 2015 року) ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, І. М. Купранець, В. І. Василинчук. К.: ФОП Кандиба Т. П., 2015.

С. 208-211.

4

 

104.

Визначення результатів негласних слідчих (розшукових) дій речовими доказами у кримінальному провадженні: проблемні питання

Матеріали конференції

Актуальні питання доказів і доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 р.). К.: Прецедент, 2015.

С. 28-31.

4

 

105.

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як засіб інформаційного забезпечення розслідування злочинів: проблеми законодавчого регулювання

Матеріали конференції

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Матеріали Міжнародного круглого столу (29 травня 2015 р., м. Одеса). Одеса: Юридична література, 2015. С. 240-243.

4

 

106.

Проблеми провадження допиту в режимі відеоконференції

Матеріали конференції

Актуальні проблеми досудового розслідування: зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015.

С. 249-251.

3

 

107.

Накладення арешту на кореспонденцію: сутність та окремі проблемні аспекти проведення

Матеріали конференції

Матеріали ІV Міжнар. Науково-практичної конф. «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. С. 215-217.

3

 

108.

Проблеми реалізації стороною захисту права на отримання доказів шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Матеріали конференції

Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад.: І. В. Гловюк, О. В. Малахова, Л. Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М. М. Стоянов. Одеса: Юридична література, 2015. С. 15-17.

3

 

109.

Контроль за вчиненням злочину за КПК 2012 року та окремі недоліки його правової регламентації

Матеріали конференції

Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 грудня 2015 р.). Харків: ХНУВС, 2015.

С. 82-85.

4

 

110.

Проблеми використання результатів негласних розслідувань у доказуванні за кримінальним процесуальним законодавством України

Матеріали конференції

Рrávnaveda a prax: výzvymodernýcheurópskychintegračnýchprocesov (27-28 novembra 2015). Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2015. С. 147-150.

4

 

111.

Доказове значення рішення слідчого судді і прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Матеріали конференції

Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 3-ї річниці КПК України). Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС, 2015.

С. 325-330.

6

 

112.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для проведення тимчасового доступу до речей і документів

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4.

С. 70-80.

Фахове видання

7/4

Старенький О. С.

113.

Проблемні питання захисту прав потерпілого у досудовому розслідуванні

Cтаття

Вісник кримінального судочинства. Спеціальний випуск. 2015. № 5. С. 64-70.

Фахове видання

7

 

114.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2016. № 1.

С. 95-104.

Фахове видання

10

 

115.

Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2016. № 2.

С. 113-123.

Фахове видання

11/5

Погорецький М.А.

116.

Окремі аспекти участі прокурора у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій

Матеріали конференції

Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні: збірник матеріалів науково-практичної конференції ( м. Київ, 26 листопада 2015 року) відп. ред. д-р юрид. наук проф. М. А. Погорецький; Київський національний університет імені Т. Шевченка (кафедра правосуддя), Національна академія прокуратури України (кафедра нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування), Рада адвокатів міста Києва. К.: Прецедент, 2016. С. 41-44.

4

 

117.

Прокурорський нагляд за законністю використання у доказуванні фото-, аудіо, відеозаписів та інших носів інформації, отриманих в ході негласних слідчих (розшукових) дій

Матеріали конференції

Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 256-259.

4

 

118.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України

Монографія

За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького. К.: НА СБ України, 2016. Ч. 1. 208 с.

208/69

Погорецький М.А.,

Щербина Л.І.

119.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України

Монографія

За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького. К.: НА СБ України, 2016. Ч. 2. 256 с.

256/85

Погорецький М.А.,

Щербина Л.І.

120.

Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні

Монографія

За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького. К.: НА СБ України, 2016. 268 с.

268/89

Погорецький М.А.,

Сухачова І.О.

121.

Тактика захисника у кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня 1 жовтня 2016 року. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. С. 256-259.

4

 

122.

Допустимість доказів у кримінальному процесі: проблемні питання

Матеріали конференції

Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). К.: Національна ака-демія прокуратури України, 2016. С. 500-502.

3

 

123.

Організація і тактика тимчасового доступу до документів під час розслідування економічних злочинів

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3.

С. 113-119.

Міжнародне видання

7/4

Шаповал О.В.

124.

Актуальне дослідження предмету регулювання кримінального процесуального права

Рецензія

Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 211-213.

Міжнародне видання

3

 

125.

Негласне співробітництво у кримінальному процесі

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 62-72.

Міжнародне видання

11

 

126.

The influence of the victim of the course of preparatory proceedings in accordance to the code of Criminal Procedure of Ukraine - modern challenges

Матеріали конференції

Fifth International scientific conference on the topic of «The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings» (Wroclaw, 22 November 2016). Wroclaw, 2017. P. 7.

7

 

127.

Protection of victims in the pre-trial investigation

Матеріали конференції

Protection of victims in the pre-trial investigation. Ochrona prawna pokrzywdzonego. Podredakcja Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthill, JustynyZylinskiej. Wroclaw, 2017. P. 52-60.

9

 

128.

Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх: до визначення поняття

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 81-89.

Міжнародне видання

9/6

Старенький О.С.

129.

Забезпечення провадження негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні питання

Стаття

Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 39-46.

Фахове видання

8

 

130.

Проблемні питання конфіденційного співробітництва у кримінальному процесі

Матеріали конференції

Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» та ін. Одеса : Юридична література, 2017. С. 210-213.

4

 

131.

Сучасна наукова концепція кримінального процесуального доказування

Матеріали конференції

Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 р.). Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х т. Т. 2. К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 293-295.

3

 

132.

Правові та організаційні аспекти постановлення ухвали слідчим суддею про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Матеріали конференції

Процесуальні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 квітня 2017 р. Одеса : ОДУВС, 2017. С. 197-199.

3

 

133.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій із метою отримання окремих видів доказів у кримінальному провадженні.

Монографія

Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017.

P. 220-240.

21

 

134.

Проблемні питання реалізації процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні.

Стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. № 46. Том 2. С. 118-123.

Міжнародне видання

6/3

Погорецький М.А.

135.

Співвідношення криміналістичної методики та організації розслідування злочину

Стаття

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. 19. С. 60-72.

Фахове видання

13/6

Погорецький М.А.

136.

Доказове значення результатів інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації у кримінальному процесі України

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2.

С. 91-100.

Міжнародне видання

10

 

137.

Напрями використання інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації, що повідомляється, у доказуванні за чинним кримінальним процесуальним законодавством України

Матеріали конференції

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: Матеріали конференції доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 321-323.

3

 

138.

Правова сутність додатків до протоколів негласних слідчих (розшукових) дій.

Матеріали конференції

Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 листоп. 2017 р.): у 2 ч. Редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1.

С. 184-186.

3

 

139.

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для отримання окремих видів доказів у кримінальному провадженні: проблемні питання

Стаття

Право України. 2017. № 12. С. 49-61.

Міжнародне видання

13

 

140.

Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів: актуальні питання здійснення

Стаття

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 2. Ч. 2. С. 50-60.

Фахове видання

11

 

141.

Організація й порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3.

С. 128-135.

Міжнародне видання

8/4

Ленко М.О.

142.

Перше фундаментальне дослідження виникнення й становлення розшуку в Україні

Рецензія

Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3.

С. 248-253.

Міжнародне видання

6/3

Погорецький М.А.

143.

Правові та фактичні підстави провадження негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4.

С. 56-65.

Міжнародне видання

10

 

144.

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні

Монографія

За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького та С. С. Чернявського. К.: НАВС, 2017. 250 с.

40/10

Погорецький М. А.,

Баганець О.В., Старенький О. С.

145.

Тактична операція у кримінальних провадженнях.

Стаття

Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ. 2018.

№ 1. С. 72-80.

Фахове видання

9

 

146.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Науково-практичний коментар

За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської та д-ра юрид. наук, доц. О.З Хотинської-Нор. К.: Алерта, 2018. 296 с.

296/10

Погорецький М. А., Кучинська

О. П.,

Старенький О. С. та ін.

147.

Доказування слідчими Служби безпеки України контрабанди наркотичних засобів

Монографія

За заг. ред. д.ю.н., проф. М.А. Погорецького. Київ: Нац. акад. СБ України, 2018. 238 с.

25/8

Погорецький М. А.,

Старенький О. С.

148.

Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1.

С. 80-88.

Міжнародне видання

9/5

Ткач О.В.

149.

Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі

Рецензія

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1.

С. 240-242.

Міжнародне видання

3/2

Старенький О. С.

150.

Види результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2.

С. 68-79.

Міжнародне видання

12

 

151.

Протидія злочинам у сфері міжнародного студентського обміну оперативними підрозділами: ґрунтовне дослідження проблем теорії та практики

Рецензія

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1.

С. 212-215.

Міжнародне видання

4

 

152.

Світоглядні методологічні засади теорії кримінального процесуального доказування

Матеріали конференції

Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Т. 2.

С. 531-542.

11/5

Погорецький М. А.

153.

Перше фундаментальне наукове дослідження проблем методики розслідування злочинів у сфері будівництва

Рецензія

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 228-232.

Міжнародне видання

5/2

Погорецький М. А.

154.

Sanctions as an Instrument for the Lottery Market Monopolization in Ukraine

Стаття

Oxford Journal of Legal Studies. 2018. Issue 4 (2). Volume 38. P. 1237-1248.

12/4

Pohoretskyi M.,

Toporetska Z.

155.

Тактична операція у кримінальних провадженнях

Стаття

Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ. 2018. Спец. № 1. С. 328-337. Таємна.

10

 

156.

Взаємодія слідчих та оперативних працівників при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття

Право України. 2018. № 8. С. 107-112.

Міжнародне видання

6

 

157.

Підстави провадження негласних слідчих (розшукових) дій

Стаття

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 80-86.

Фахове видання

7

 

158.

Результати негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні: організаційно-тактичні питання

Стаття

Науковий Вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 72-77.

Фахове видання

8/4

Погорецький М. А.

159.

Результати негласних слідчих (розшукових) дій як докази в кримінальному провадженні

Стаття

Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 1. С. 92-98.

Фахове видання

7

 

160.

Застосування поліграфа в оперативно-розшуковій діяльності та у кримінальному процесі України: проблемні питання

Стаття

Харківський національний університет внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 110-115.

Фахове видання

6

 

161.

Доказування слідчими Служби безпеки України контрабанди наркотичних засобів

Монографія

За заг. ред. проф. М.А. Погорецького. Київ: Нац. акад. СБ України, 2019.

208/70

Погорецький М.А., Старенький О.С. та ін.

162.

Expert’s findings in criminal proceedings on environmental crimes.

Стаття

Науковий вісник Національного гірничого університету. 2019. № 1.

С. 216-224.

Міжнародне видання (Scopus)

9/3

Pohoretskyi M.,

Starenkyi O.

163.

Доказування події шахрайства з фінансовими ресурсами у банківському секторі: проблемні питання.

Стаття

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. Т. 1. № 28. С. 36-45 Міжнародне видання

(Web of Science).

10/4

Pohoretskyi M., Toporctska Z.

164.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Науково-практичний коментар

2-ге вид. зі змін. та доповн. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького. К.: Алерта, 2019.

346/45

Яновська О.Г., Кучинська О. П.

165.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

Науково-практичний коментар

За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, д-ра юрид. наук, доц. О. З. Хотинської-Нор та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. Київ: Алерта, 2019.

668/20

Кучинська О. П., Хотинська-Нор О.З. та ін.

166.

Фундаментальне наукове дослідження проблем доказування окремих корупційних злочинів.

Рецензія

Вісник кримінального судочинства. 2019. № 1.

С. 197-200.

Міжнародне видання

3/2

Погорецький М.А.

167.

Криміналістична характеристика службового підроблення

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С. 90-99. Міжнародне видання

10/5

Топорецька З.М.

168.

Залучення спеціаліста на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2019. № 4. С. 88-94. Міжнародне видання

12/6

Шульга Ю.

169.

Стандарти доказування та їх значення для захисника у кримінальному процесі України.

Матеріали конференції

Професійна правнича допомога: сучасний підхід матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11 грудня 2019 р., м. Київ). К.: Алерта, 2020. С. 176-181.

6/3

Погорецький М.А.

170.

Аудиоконтроль місця

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – . Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. Юриди. Ун-т ім. Яроослава Мудрого – 2020. С 43-45

3

 

171.

Відеоконтроль місця

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – . Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. юриди. Ун-т ім. Яроослава Мудрого – 2020. С 105-106

2

 

172.

Відеоконтроль особи

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – . Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. юриди. Ун-т ім. Яроослава Мудрого – 2020. С 106-107

2

 

173.

Експерт у кримінальному провадженні, Експерт судовий

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – . Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. юриди. Ун-т ім. Яроослава Мудрого – 2020. С. 227-231

5

 

174.

Експертиза, Експертиза судова

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – . Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. юриди. Ун-т ім. Яроослава Мудрого – 2020. С. 231-234

4

 

175.

Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – . Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. юриди. Ун-т ім. Яроослава Мудрого – 2020. С. 500-501

2

 

176.

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – . Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В.Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. юриди. Ун-т ім. Яроослава Мудрого – 2020. С. 540-541

2

 

177.

Сутність захисту в кримінальному

провадженні: діяльнісний підхід до розуміння

Стаття

Вісник кримінального судочинства. 2020. № 1-2.

С. 54-63. Міжнародне видання

10/5

Лисак М.

178.

Countering crimes in the field of International student exchange

Стаття

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Vol. 23. P. 1-8 Міжнародне видання (Scopus)

8/2

Cherniak A., Farynnyk V., Pohoretskyi M., Vilgushynskyi M.

179.

Applying Hopfiеld Neural Networks To Solve CSP Problems.

Стаття

International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 9, No.4, July – August 2020 URL:

URL:http://www.warse.org/lJATCSE/static/pdf/file/ijatcse77942020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcsc/2020/77942020 ) Міжнародне видання (Scopus)

8/2

Anatolii Balanda, Mykola Pohoretskyi, Mikhail Hribov, Zoriana Toporetska.

180.

Підслідність кримінальних проваджень: теорія і практика.

Монографія

К.: Вид-во НА СБУ. 2021. 386 с.

386/60

Щербина Л.І. та ін.За ред. проф. Погорецького М.А.

181.

Судовий контроль за проведенням негласних слідчих

(розшукових) дій.

Стаття

Вісник Харківського національного ун-ту внутрішніх справ.

Спец.випуск. 2021. № 3. С. 73-78.

Фахове видання

15

 

182.

Normative content of the principle of immediacy of research of testimonies, things and documents during criminal procedural evidence

Стаття

Cuestiones Políticas

Vol. 40, #72 (2022),

108-124

DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.06

Міжнародне видання (Web of Science)

17/10

Stetsyk Bohdana; Olga Vakulyk;

Oksana Luchko; Mark Makarov

183.

Detection and proof of cybercrime

Стаття

Revista Amazonia Investiga

2022-07-04 | Journal article

DOI: 10.34069/AI/2022.53.05.26

https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.26

Міжнародне видання (Web of Science)

 

M.Pohoretskyi;

A.Cherniak;

R.Chernysh;

Z.Toporetska

184.

State monopoly on gambling on the example of the organization lotteries by state-owned banks

Стаття

Revista Amazonia Investiga

2022-08-30 | Journal article

DOI: 10.34069/AI/2022.54.06.34

Міжнародне видання (Web of Science)

 

M.Pohoretskyi; A.Cherniak;

Z.Toporetska; El.Iskenderov

 

 

ІІІ. Навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності)

за профілем кафедри

 

Номер

п/п

Назва наукової праці

Характер роботи

Вихідні данні

Обсяг у стор./ (автор. доробок)

Співавтори

185

Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів

Навчальний посібник

К.: НАВС, 2010. 524 с.

524/30

Бахін В.П.,

Весельський В.К., Кузьмічов В.С. та ін.

186

Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів

Курс лекцій

К.: ХмЦНП, 2011. 178 с.

178/20

Весельський В.К.,

Іщенко А.В.,

Кузьмічов В.С.,

Чорноу Ю.М.

187

Розслідування масових заворушень

Навч.

посібник

К.: НА СБУ, 2013. 155 с.

155/45

Погорецький М.А.,

Чорний Р.Л.

183

Розслідування терористичного акту

Навч.

посібник

К.: НА СБУ, 2013. 167 с.

167/40

Погорецький М.А.,

Чорний Р.Л.

188

Розслідування терористичного акту

Навч.-метод. комплекс

К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. 120 с.

120/30

Макаренко Н.К.,Погорецький М.А.

189

Розслідування економічних злочинів

Навч.

посібник

За ред. проф. М. А. Погорецького.К.: ВД «Дакор», 2014. 176 с.

176/32

Погорецький М.А., Вакулик О.О.

190

Розслідування масових заворушень

Навч.

посібник

За ред. проф. М. А. Погорецького.К.: ВД «Дакор», 2014. 140 с.

140/30

Погорецький М.А., Татаров О.Ю., Цуцкірідзе М.С.

191

Розслідування терористичних актів

Навч.

посібник

За ред. проф. М. А. Погорецького.К.: ВД «Дакор», 2014. 160 с.

160/34

Погорецький М.А., Татаров О.Ю., Цуцкірідзе М.С.

192

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення

Наук.-практ.

посібник

За заг. ред. проф. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. К.: Юрінком Інтер, 2014. № 10-11. 560 с.

560/84

Погорецький М. А., Кучинська О. П.,

Гринюк В. О.,

Старенький О. С. та ін.

193

Судоустрій України

Підручник

За ред. проф. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. К.: Юріком Інтер, 2015. 344 с.

344/24

Погорецький М.А., Яновська О.Г., Кучинська О.П.,

Гринюк В. О.

194

Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів

Навч.

посібник

За ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Д. Б. Сергєєвої. К.: Алерта, 2015. 168 с.

168/30

Погорецький М.А.,

Ахтирська Н. М.,

Бишивець О. В. та ін.

195

Практикум з кримінального процесу України

Навч.

посібник

За ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н. П. Сизої. К.: Алерта, 2015.

226 с.

226/28

Погорецький М. А., Кучинська О. П.,

Гринюк В. О.,

Старенький О. С. та ін.

196

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення

Наук.-практ.

посібник

За ред. проф. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. К.: Юрінком Інтер, 2015. 560 с.

560/84

Погорецький М. А., Кучинська

О. П.,

Гринюк В. О.,

Старенький О. С. та ін.

197

Розслідування зайняття гральним бізнесом

Навч. посібник

За ред. проф. М. А. Погорецького. К.: Алерта, 2015. 176 с.

176/34

Погорецький М.А.,

Топорецька

З. М.

198

Розслідування економічних злочинів

Навч.

посібник

За ред. проф. М. А. Погорецького. К.: ВД «Дакор», 2015. 184 с.

184/56

Погорецький М.А., Вакулик О.О.

199

Розслідування окремих видів злочинів

Навч.

посібник

За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького та д.ю.н., доц. Д. Б. Сергєєвої. К.: Алерта, 2015. 536 с.

536/60

Бишевець О.В., Погорецький М.А.,

Дунаєвська Л. Г. та ін.

200

Криміналістична тактика

Навч.

посібник

За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького та д.ю.н., доц. Д. Б. Сергєєвої. К.: 2016. 244 с.

244/30

Бишевець О.В., Погорецький М.А., Дунаєвська

Л. Г. та ін.

201

Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит

Навч.

посібник

За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького, О.П. Кучинської та О.Г. Яновської. К.: Алерта, 2017. 862 с.

862/80

Погорецький М.А., Кучинська

О. П.,

Старенький О. С.

202

Криміналістична тактика

Навч.

посібник

2-ге вид. доп. та перер. За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького та д.ю.н., доц. Д. Б. Сергєєвої.

К., 2017. 244 с.

244/30

Бишевець О.В., Погорецький М.А., Дунаєвська

Л. Г. та ін.

203

Негласні слідчі (розшукові) дії як спосіб формування доказів

Навч. посібник

За ред. д.ю.н., проф. М.А. Погорецького. К.: НА СБ України, 2017. 92 с.

92/28

Погорецький М.А.

204

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення

Наук.-практ.

посібник

За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської. К.: Юрінком Інтер, 2017. 560 с.

560/84

Погорецький М. А., Кучинська

О. П.,

Гринюк В. О.,

Старенький О. С. та ін.

205

Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді)

Наук.-практ.

посібник

За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської. К.: Алерта, 2018. 254 с.

254/32

Погорецький М. А., Кучинська

О. П.,

Гринюк В. О.,

Старенький О. С. та ін.

206

Практикум з кримінального процесу України

Навч. посібник

2-ге вид., перероб. та доп. За ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н. П. Сизої. К.: Алерта, 2018. 232 с.

232/28

Погорецький М. А., Кучинська

О. П.,

Старенький О. С. та ін.

207

Робочий зошит для практичних та самостійних занять з розділу «Криміналістична техніка» навчальної дисципліни «Криміналістика»

Навч. посібник

К.: Алерта, 2018. 80 с.

80

 

208

Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді)

Навч. посібник

2-ге вид., перероб. та доповн. За ред. професорів М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. К.: Алерта, 2018. 274 с.

274/32

Погорецький М. А., Кучинська

О. П.,

Гринюк В. О.,

Старенький О. С. та ін.

209

Кваліфікаційний іспит адвоката

Навч. посібник

2-ге видан. зі змін. і доповн. та з урахув. прав. позиц. Верховного Суду. За ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П. Кучинської, д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. К.: Алерта, 2019. 932 с.

932/28

Погорецький М. А., Яновська О.Г.,

Гринюк В. О.,

Старенький О. С. та ін.

210

Судові експертизи у процесуальному праві України: навчальний посібник

Навч. посібник

За заг. ред. О. Г. Рувіна. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 424 с.

424/40

Топорецька З.М., Ахтирська Н.М. та ін.

211

Робочий зошит для практичних та самостійних занять з розділу «Криміналістична техніка» навчальної дисципліни «Криміналістика»

Навч. посібник

Вид. друге, доповн. Київ: Алерта, 2020.

74

 

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua