Завідувач кафедри, доц., к.ю.н., доц. Костюченко Олена Юріївна

КОСТЮЧЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА

 

завідуюча кафедрою кримінального процесу та криміналістики, доцент,

кандидат юридичних наук, доцент

https://orcid.org/0000-0002-2243-1173

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи викладачем, адвокатом, керівної роботи в адвокатській фірмі та Асоціації адвокатів України.

Організаційно-управлінська компетентність: Управлінські та організаційні навички отримані під час викладацької діяльності, участі у міжнародних проектах, проведенні тренінгів для адвокатів як сертифікований тренер-викладач, виконання організаційної роботи на кафедрі. 

Інші професійні навички: Аналітична робота, законопроектна діяльність, правові експертизи, адвокатська практика, написання статей, посібників, підручників, підготовка аспірантів, виступи офіційним опонентом, проведення тренінгів, семінарів.

Області професійних інтересів: участь у міжнародних проектах з питань реформування правосуддя, адвокатури та вищої юридичної освіти. Аналіз та узагальнення науково-практичних матеріалів, проведення тренінгів для адвокатів. Голова науково-експертної ради та член Правління Асоціації адвокатів України, членкиня Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:

Актуальні проблеми кримінального процесу;

Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі;

Кримінальне провадження на підставі угод;

Актуальні проблеми участі адвоката у кримінальному провадженні;

Актуальні проблеми кримінального права і кримінального процесу України;

Забезпечення законності судових рішень в кримінальному судочинстві.

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

з 2021 по теперішній час - завідуюча кафедрою кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка; 

з 2005 до 2021 - доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

з 1996 до 2005 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукове стажування, проведення наукових досліджень, підвищення кваліфікації:

 

 • 1.  Міжнародне стажування «Методи та засоби навчання юристів: теорія та практика країн ЄС», організованого Інститутом освітнього та професійного розвитку м. Будапешт, 180 год, 05-30 вересня 2022 р (сертифікат № IIS-IEPD/09003/2022).
 • 2.  Виконано вимоги щодо підвищення кваліфікації за 2022 рік згідно Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України Центр акредитації Вища школа адвокатури НААУ 26 липня 2022 р.
 • 3.  Успішно завершила курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів обсягом один кредит, розроблений UGEN, НМЦОМП відділ забезпечення якості освіти, сектор працевлаштування Київського національного університету імені Тараса Шевченка 25 січня 2021 р.
 • 4.  Пройшла курс тренінгів з опанування сучасними інструментами та програмами інтерактивної візуалізації даних 11-22 січня 2021 р. Center Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 5.  Виконано вимоги щодо підвищення кваліфікації за 2020 рік згідно Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України Центр акредитації Вища школа адвокатури НААУ 18 грудня 2020.
 • 6.  Міжнародне. Школа польського права при Варшавському Університеті. 2018 р.
 • 7.  Міжнародне. Школа польського права при Варшавському Університеті. 2017 р.
 • 8.  Міжнародне стажування за програмою «Парламенти світу» (ЄСПЛ, Рада Європи, Європарламент, Рейхстаг, ООН) 14-21 жовтня 2018 р. 
 • 9.  Літня школа з права охорони здоров’я 11-13 липня 2018 р. Навчально-науковий центр медичного права при юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка, ААУ.
 • 10.  Міжнародне. Весняна правнича школа «Вплив законодавства Європейського Союзу на національні правові системи: досвід Литви та України» 16-21 квітня 2018 р. на базі юридичних факультетів Вільнюського університету та КНУ імені Тараса Шевченка.
 • 11.  Семінар-практикум для викладачів українських університетів з питань розробки навчальних курсів з кримінального права і процесу, орієнтованих на розвиток практичних навичок у студентів / USAID, 5-7 липня 2017 р.
 • 12.  Навчальний курс «Психологічна оцінка достовірності інформації, що повідомляється на основі вербальних і невербальних критеріїв» (загальний обсяг 24 академічні години) Центр курсової підготовки Українське бюро психофізіологічних досліджень та безпеки, м. Київ, 4-5 лютого 2017 р. 
 • 13.  Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 1 кредиту, (30 годин) Панєвропейський університет м. Братислава Словацька Республіка 10-13 серпня 2016 р. За результатами видані дві публікації: Костюченко О.Ю. Реформування структури вищої юридичної освіти в Україні The abstracts of scientifically methodological works by the results of international scientifically-educational internship «Innovational educational technologies: European union experience and its implementation to the training of lawyers». Pan-European university, faculty of law (august 10 – 13 2016), Bratislava, Slovak Republic. - 2016, С.99-102.; Костюченко О.Ю. Щодо доцільності запровадження наскрізної магістерської програми підготовки юристів в Україні Бюлетень асоціації адвокатів України. – 2016. - № 3 (20). С. 29 - 30.

 

Костюченко Олена Юріївна веде активну громадську діяльність:

 • •  Член Правління Асоціації адвокатів України; 
 • •  Голова Науково-експертної ради Асоціації адвокатів України;
 • •  2015-2016 р.р. член Громадської ради при Міністерстві юстиції України;
 • •  2015-2016 р.р. правовий експерт USAID;
 • • Проводила як тренер-викладач, сертифікований Національною асоціацією адвокатів України, семінари-тренінги в рамках Програм підвищення професійної кваліфікації адвокатів;
 • •  Доповідач на профільних форумах Асоціації адвокатів України; 
 • • Проводила заняття з підвищення кваліфікації прокурорів у Національній Академії прокуратури України.

 

Відзнаки: 

Костюченко О.Ю. нагороджена за сумлінну працю, значні досягнення у педагогічній, науковій та виховній роботі Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р. № 90164), Подякою Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.); за розвиток адвокатури України Почесними грамотами та подяками Національної асоціації адвокатів України (2016 р), Спілки юристів України (2016 р., 2020 р.) та Асоціації адвокатів України (2016 р.), Адвокат року Асоціації адвокатів України 2018 та 2019 р.р.

 

 Публікації:

 СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

кандидата юридичних наук, доцента,

завідуючої кафедри кримінального процесу та криміналістики

Навчально-наукового інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОСТЮЧЕНКО ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ

за 1995 – 2022 р.р.

 

І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до

захисту кандидатської дисертації

 

п/п

Назва наукової праці

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

(у стор.) / автор. доробо

Співавтори

1.

Необхідність закриття кримінальної справи за наявності підстав, передбачених ст. 282 КПК України

Стаття

Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. К. 1995. Випуск 33/34. С. 158 - 166.

Фахове видання.

9

 

2.

Якою має бути стаття «Істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону» у новому Кримінально-процесуальному кодексі України

Стаття

Вестник Днепропетровского университета. Правоведение. Дніпропетровськ. Видавництво ДДУ, 1995. Випуск 2. С. 76 – 81.

Фахове видання.

6

 

3.

Питання апеляційного та касаційного провадження в кримінальних справах

Матеріали конференції

Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. С.370-372.

3

 

4.

Ревізійні засади перегляду кримінальних справ у апеляційному та касаційному порядку

Стаття

Право України.

1996. № 9. С.53 -55.

Фахове видання.

3

 

5.

Питання вдосконалення законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому та виправданому право на захист

Стаття

Адвокат. 2002. № 4-5. С. 34 - 37.

Фахове видання.

4

 

6.

Положення КПК України про участь захисника у кримінальній справі потребують удосконалення

Матеріали конференції

Доповіді учасників міжнародної наукової конференції «Організація адвокатури і надання правової допомоги у демократичному суспільстві», 18-19 жовтня 2002 р., м. Київ, Академія адвокатури України. 2002. С.114 - 117.

4

 

7.

Принцип законності як одна з основних засад кримінального судочинства

Матеріали конференції

Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. конф.: У 2-х ч. Ч.1. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. С.141-142.

2

 

8.

Забезпечення права на захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного у кримінально-процесуальному законодавстві України

Матеріали конференції

Держава та право очима молодих дослідників. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29-30 листопада 2001 року). К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. С.465 – 467.

3

 

9.

Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України

Стаття

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2005. № 70 – 71. С. 27-34.

Фахове видання.

8

 

10.

Поняття та значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України

Стаття

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2005. № 70 – 71. С. 91 – 96.

Фахове видання.

6

 

ІІ. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після

захисту кандидатської дисертації

 

п/п

Назва наукової праці

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

(у стор.) / автор. доробо

Співавтори

11.

Проблемні питання апеляційного оскарження у кримінальному процесі України

Матеріали конференції

Наукові правничі школи Київського університету імені Тараса Шевченка: К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2006. С. 166 – 169.

4

 

12.

Забезпечення права на захист обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого при апеляційному оскарженні судових рішень

Матеріали конференції

Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Х.: ЦНТ «Гопак», 2006. - С. 136– 141.

6

 

13.

Спеціально-правові способи захисту прав і свобод громадян України у частині питання допуску особи як захисника до участі в кримінальній справі

Науково-дослідна робота

Наукове дослідження у межах теми Центру дослідження проблем прав людини юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян України" № 01 БФ 042-01 за третім науковим підрозділом "Спеціально-правові способи захисту прав та свобод громадян України" та теми кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Проблеми розвитку законодавства про судочинство і судоустрій України» № 97165. 2006 р. 25 с.

25

 

14.

Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України

Монографія.

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. - 182 с.

Монографія.

182

 

15.

Поняття та значення інституту апеляції у кримінальному процесі України

Стаття

Судова апеляція. 2006. № 1. С. 30 – 44.

Фахове видання.

15

 

16.

Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України

Стаття

Судова апеляція. 2006. № 2. С. 107-124.

Фахове видання.

18

 

17.

Апеляція прокурора на судові рішення у кримінальних справах

Стаття

Вісник Академії прокуратури України. 2006. № 3. С.69 – 75.

Фахове видання.

7

 

18.

Порядок і строки апеляційного оскарження у кримінальному судочинстві України

Стаття

Судова апеляція. 2006. № 3. С. 43 – 56.

Фахове видання.

14

 

19.

Форма та зміст апеляції у кримінальному судочинстві України

Стаття

Судова апеляція. 2006. № 4. С. 50 – 59.

Фахове видання.

10

 

20.

Об’єкт і предмет апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України

Стаття

Правничий вісник / Ун-т економіки та права „КРОК”. К., 2006. Вип. 1. С. 203 – 213.

Фахове видання.

11

 

21.

Вдосконалення процедури апеляційного оскарження у кримінальному процесі України

Матеріали конференції

Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве: Материалы международной научно-практической конференции в 3-х книгах. К.: Университет экономики и права „КРОК”, 2006. Кн..1. С. 124 – 129.

6

 

22.

Проблемні питання участі прокурора в апеляційному провадженні в кримінальних справах

Матеріали конференції

Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2-3 жовтня 2006 р. К., Академія прокуратури України. 2007. С.132-134.

3

 

23.

Про доцільність запровадження окремого оскарження і перегляду постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України

Стаття

Судова апеляція. 2007. № 1. С. 42 – 52.

Фахове видання.

11

 

24.

Проблемні питання апеляційного оскарження вироку засудженим, виправданим

Матеріали конференції

Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). К.: ВГЛ «Обрії», 2008. С.129-132.

4

 

25.

Окреме оскарження і перегляд постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України

Стаття

Судоустрій і судочинство в Україні. 2007. № 3. С. 99-106.

Фахове видання.

8

 

26.

Деякі правові засоби забезпечення права на оскарження судового рішення в кримінальній справі

Матеріали конференції

Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам`яті професорів М.М.Михеєнка та М.Й.Штефана. (Київ 31 жовтня 2008 року). К.:ВГЛ «Обрії», 2009. С.180-182.

3

 

27.

Правова регламентація та практика застосування в Україні запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту.

Науково-дослідна робота

Науково-аналітичне дослідження правової регламентації та практики застосування в Україні запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту. Американська асоціація юристів / Ініциатива з верховенства права. Україна, Держдепартамент США. 2009.

24/12

В.Д. Новіков

28.

Апеляційне провадження як засіб забезпечення законності судового рішення у кримінальному процесі України

Матеріали конференції

Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка , 20 травня 2010 року. К. ВГЛ «Обрії», 2010. с. 199 - 202.

4

 

29.

Обставини (критерії), що враховуються при обранні запобіжного заходу в Україні

Матеріали конференції

Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність / Збірник наукових праць другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам`яті вчених-процесуалістів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (Київ, 25-26 листопада 2010 року). К., 2010. С.291-294.

4

 

30.

Проблемні питання застосування запобіжних заходів

Матеріали конференції

Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (м. Київ, 20 травня 2011 рік). К. 2011. С. 111-113.

3

 

31.

Перспективи вдосконалення правового регулювання застосування негласних оперативно-розшукових заходів під час досудового розслідування кримінальних справ

Матеріали конференції

Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). К., 2011.- С. 83-84.

2

 

32.

Щодо можливості подання апеляції особою, до якої застосовано примусовий захід медичного характеру

Матеріали конференції

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). Одеса: 2011. С. 206-208.

3

 

33.

Окремі аспекти вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні

Матеріали конференції

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю проф.. Белкіна Р.С., (Київ, 25 квітня 2012 р.). К.: НАВСУ, 2012. С.105 – 107.

3

 

34.

Основные тенденции реформирования уголовно-процессуального законодательства Украины

Стаття

Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 12: в 2 т. Т.2. – М.: ООО «Издательство «Юрист», 2012. – С. 498 – 501.

Іноземне фахове видання.

4

 

35.

Реалізація принципу недоторканності особи в новому КПК України

Стаття

Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України. К.: Наук. видання НАСБ України, 2012. С. 35-38.

Фахове видання.

4

 

36.

Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні

Матеріали конференції

Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. Х. 2012. С. 65 – 68.

4

 

37.

Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції

Стаття

Право України: науково-практичний журнал. – 2012 - № 11-12 - С.35-41.

Фахове видання.

7/4

Погорец

ький М.А.

38.

Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні

Матеріали наукового семінару

Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м.Київ. – Х: Видавець Строков Д.В., 2012. - С. 65 – 68.

4

 

39.

Реалізація принципу недоторканності особи в новому КПК України

Стаття

Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України. – К. : Наук. видання НАСБ України, 2012. С. 35-40.

Фахове видання.

6

 

40.

Проблемні питання правового регулювання участі захисника у кримінальному провадженні (особливості реалізації права на прямий та перехресний допит свідків)

Стаття

Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. В. О. Зайчука. – Випуск 5. – К., 2013. – 188 с. С. 79-81.

Фахове видання.

3

 

41.

Основные тенденции реформирования уголовно-процессуального законодательства Украины

Стаття

Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 12: в 2 т. Т.2. – М.: ООО «Издательство «Юрист», 2012. С. 498 – 501.

Іноземне фахове видання.

4

 

42.

Прямий та перехресний допиту свідків і потерпілих за новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

Стаття

Бюлетень Асоціації адвокатів України. – 2013. - № 3 (8). С. 11-15.

5

 

43.

Процессуальный порядок осуществления сторонами уголовного производства прямого и перекрестного допроса свидетелей, потерпевших и повышение его эффективности по Уголовному процессуальному кодексу Украины 2012 года

Стаття

Закон и жизнь: – Международный научно-практический правовой журнал. (Республика Молдова). - 2013. - № 9/3. - С.96-100.

Іноземне фахове видання

ISSN 1810-3081

5

 

44.

Роль суду та сторін в проведенні судового допиту обвинуваченого, свідків і потерпілих за новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

Стаття

Право України: науково-практичний журнал. – 2013. – № 11. – С. 127 – 136.

Фахове видання

10

 

45.

Процесуальні засоби забезпечення законності судових рішень в кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75 – річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. - С. 203-205.

3

 

46.

Ексклюзивний курс постійно діючих семінарів

Матеріали

семінарів

Бюлетень Асоціації адвокатів України. – 2013. - №1 (6). - С. 22-23.

2

 

47.

Адвокаты обсудили проблемные вопросы применения статей нового УПК Украины

Матеріали конференції

Юридическая практика: - Газета – 18 февраля 2013. / Режим доступу: yurpractika.com/newslist.php.

1

 

48.

Знаки допроса

Стаття

Юридическая практика: - Газета – 2 апреля 2013. – № 14. – С. 21.

1

 

49.

Прямий і перехресний допит свідків, потерпілих у судовому кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XX річчю Національної академії правових наук України (м. Одесса, 1 листопада 2013 р.) - Одеса: Фенікс. 2013. - C. 296 - 299.

4

 

50.

Законність судового рішення в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Матеріали круглого столу

Матеріали круглого столу до 80-річча з дня народження професора А.Я. Дубинського «Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах» АВСУ, м. Київ (4 квітня 2014 р.). – С. 35-37.

3

 

51.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру

Матеріали конференції.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції «Правове життя сучасної України» м. Одеса, 16.05.2014 р. – С. 38-40.

3

 

52.

Здійснення правосуддя та кримінального провадження в умовах проведенням антитерористичної операції

Матеріали конференції

Матеріали Міжнар. наук.- прак. конф. «Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві випробування часом» (м. Київ, 26 верес. 2014 р.). / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — К, 2014. – C. 186 -188.

3

 

53.

Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування

Стаття

Юридичний вісник: науково-практичний журнал. - № 3, 2014 р. – С. 175-179.

Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних баз даних: Index Copernicus International (Варшава, Польща)

5/3

Дмитрієва Ю.А.

54.

Змагальність сторін під час досудового розслідування кримінального правопорушення в Україні

Матеріали конференції

Medzinarodna vedecka konferencia pravna veda a prax v tretom tisicroci. Kosice, slovenska respublika / 27-28 februar 2015 r. «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» / Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. м. Кошице, Словацька Республіка 26-27 лют. 2015 р. / Університет Павла Йозефа Шафарика, Ф-т. права. — Кошице, 2015. — Ч.2. — 192 с. - С. 178—180.

Іноземне фахове видання

3

 

55.

Щодо можливості касаційного оскарження та перегляду ухвал, постановлених, в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17.04.2015 р. / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 220 с. - С. 175-177.

3

 

56.

Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих

Стаття

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства», 2015. - №1.– с. 66-73.

Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних баз даних:

Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща).

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

Academic Resource Index (ResearchBib) (Японія)

PolskaBibliografia Naukova (PBN) (Польща)

Citefactor Indexing (США)

Scientific Indexing Services (США)

Journal Imapact Factor (JIFACTOR) (Індія)

International Society for Research Activity (ISRA)

General impact factor (Universal Digital Object Information)

8

 

57.

Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення

Стаття

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». - 2015. - № 2. С. 37-43.

Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних баз даних:

Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща).

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

Academic Resource Index (ResearchBib) (Японія)

PolskaBibliografia Naukova (PBN) (Польща)

Citefactor Indexing (США)

Scientific Indexing Services (США)

Journal Imapact Factor (JIFACTOR) (Індія)

International Society for Research Activity (ISRA)

General impact factor (Universal Digital Object Information)

7

 

58.

Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні

Стаття

Право України. – 2015. - № 8. С. 136 – 143.

Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних баз даних:

«HeinOnline» (США),

«EBSCO Publishing, Inc.» (США),

«Index Copernicus International» (Варшава, Польща,

CrossRef (Нью-Йорк, США),

Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) (США)

9

 

59.

Щодо проблематики дослідження доказів при перегляді вироків судами апеляційної інстанції: у питаннях і відповідях

Стаття

Бюлетень асоціації адвокатів України. – 2015. - № 4 (17). С. 25-28.

4

 

60.

Повноваження суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень у кримінальному процесі України

Монографія

Монографія / За ред. О.Ю. Костюченко. – К.: Алерта, 2015. – 613 с.

Монографія

613/3

Кашка О.С.

61.

Гарантій нема. Одні обов’язки. В ААУ назвали слабкі місця закону України «Про адвокатуру»

Стаття

Газета «Закон і Бізнес». – 01.05 -13.05.2016. - № 18 (1264)

2/1

Гриньова К.

62.

Щодо доцільності запровадження наскрізної магістерської програми підготовки юристів в Україні

Стаття

Бюлетень асоціації адвокатів України. – 2016. - № 3 (20). С. 29 - 30.

2

 

63.

Розширення обсягу законодавчих гарантій адвокатської діяльності в кримінальному провадженні

Стаття

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2016. - № 2. С. 57- 62.

Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних бази даних:

Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща).

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

Academic Resource Index (ResearchBib) (Японія)

PolskaBibliografia Naukova (PBN) (Польща)

Citefactor Indexing (США)

Scientific Indexing Services (США)

Journal Imapact Factor (JIFACTOR) (Індія)

International Society for Research Activity (ISRA)

General impact factor (Universal Digital Object Information)

6

 

64.

Багатообіцяюча перспектива. Розширення прав та гарантій діяльності адвоката в кримінальному провадженні

Стаття

«Юридична газета» 21 червня 2016. - № 26 (524). С. 14 -15..

2

 

65.

Реформування структури вищої юридичної освіти в Україні

Стаття

The abstracts of scientifically methodological works by the results of international scientifically-educational internship «Innovational educational technologies: European union experience and its implementation to the training of lawyers». Pan-European university, faculty of law (august 10 – 13 2016), Bratislava, Slovak Republic. - 2016, С.99-102.

Іноземне фахове видання

4

 

66.

Розширення гарантій діяльності адвоката-захисника та представника в кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Адвокатура минуле та сучасність: матер. VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / М-во освіти і науки, Нац. Унів. «Одеська юридична академія», ф-т адвокатури, каф орг..суд.. правоох, орг.. та адв. (м. Одеса, 12.11.2016 р.). – 2016, С. 11-13 / режим доступу/ http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/

3

 

67.

Питання вдосконалення правової регламентації участі захисника та представника в кримінальному провадженні

Стаття

Право України. – 2016. - № 12. С. 44 – 52.

Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних баз даних:

«HeinOnline» (США),

«EBSCO Publishing, Inc.» (США),

«Index Copernicus International» (Варшава, Польща,

CrossRef (Нью-Йорк, США),

Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) (США)

9

 

68.

Успішний адвокат – це досконала теорія та постійна практика

Стаття

Бюлетень асоціації адвокатів України. – 2016. - № 6 (23). С. 3.

1

 

69.

Окремі аспекти реалізації права потерпілого на професійну правничу допомогу в кримінальному провадженні України

Стаття

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2016. - № 4. С. 40 – 46

Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних баз даних:

Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща).

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

Academic Resource Index (ResearchBib) (Японія)

PolskaBibliografia Naukova (PBN) (Польща)

Citefactor Indexing (США)

Scientific Indexing Services (США)

Journal Imapact Factor (JIFACTOR) (Індія)

International Society for Research Activity (ISRA)

General impact factor (Universal Digital Object Information)

7

 

70.

Pomoc prawna pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym Ukrainy

Матеріали конференції

Materials V International Scientific conference on the topic of «The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings», 22.11.2016, Wroclaw. – 2017. р. 11-12.

Іноземне фахове видання

2 с.

 

71.

Inproving of the legal regulation of the procedural status of victim and his representative in the criminal proceeding of Ukraine

Колективна монографія

Ochrona prawna pokrzywdzonego, Wroclaw. – 2017. 650 р.

Іноземне фахове видання

650 / 7

 

72.

Розширення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності необхідне для забезпечення прав і свобод людини

Стаття

Газета «Закон і Бізнес» 28.01—03.02.2017 – № 4 (1302). – С. 1, 12.

2

 

73.

Проблеми впливу слідчого, прокурора, слідчого судді на набуття та реалізацію особою процесуального статусу потерпілого

Матеріали конференції

Процесуальні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 квітня 2017 р. — Одеса : ОДУВС, 2017. – 267 с., С. 109-112.

4

 

74.

Щодо обов’язковості ухвалення судом у підготовчому судовому провадженні обґрунтованого рішення про продовження застосування чи скасування запобіжного заходу

Стаття

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2017. - № 1. С. 42 – 49.

Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних баз даних:

Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща).

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

Academic Resource Index (ResearchBib) (Японія)

PolskaBibliografia Naukova (PBN) (Польща)

Citefactor Indexing (США)

Scientific Indexing Services (США)

Journal Imapact Factor (JIFACTOR) (Індія)

International Society for Research Activity (ISRA)

General impact factor (Universal Digital Object Information)

8

 

75.

Ефективний допит свідка, потерпілого у судовому засіданні: процесуальні та етичні аспекти

Стаття

Бюлетень Асоціації адвокатів України. – 2017. - № 6 (29). С. 8 - 9.

2

 

76.

Етика прямого та перехресного допиту свідка, потерпілого у судовому засіданні

Матеріали круглого столу

Професійна етика судового процесу: матеріали круглого столу Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Українська асоціація прокурорів, Асоціація розвитку суддівського самоврядування України, Асоціація адвокатів України, 24 листопада 2017 р. – Київ, 2018. С. 42 – 45.

4

 

77.

Етичні аспекти проведення захисником допиту під час судового засідання

Матеріали конференції

Етичні засади адвокатської професії: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 12 грудня 2017 р.) (Відповідальний ред. д-р юрид. наук, проф. М. А. Погорецький). К. : Алерта, 2018. С. 39 – 41.

3

 

78.

Слово Феміни

Стаття

Український адвокат. – 2018. - № 3 (139). С. 18 - 22.

5.

 

79.

Судова реформа в Україні: шляхи та результати

Матеріали конференції

Міжнародна науково-практична конференція на тему «Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення», 27–28.04.2018 року на базі Університету Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва) / International scientific-practical conference «The development of legal sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings Vytautas Magnus Universitu, April 27-28. 2018 Kaunas, Lithuania: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. С. 126-128.

Іноземне фахове видання

3

 

80.

Окремі питання вдосконалення правового регулювання угоди про примирення як форми відновного правосуддя в межах кримінального процесу

Стаття

Open Access Peer-reviewed Journal, Science Review, Warsaw, Poland, June 2018, № 5(12), Vol.2., DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr. С. 64 – 69.

Іноземне фахове видання

4/6

Міфтахутдінов В.С.

81.

ТОП-5 постанов Верховного Суду в кримінальних справах

Стаття

Юридична газета online. – 2018. червень. Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/top5-postanov-verhovnogo-sudu-v-kriminalnih-spravah.html

2

 

82.

Питання конституційності ч. 2 ст. 392 КПК України щодо права на апеляційне та касаційне оскарження ухвал суду, винесених під час судового розгляду щодо обрання та продовження міри запобіжного заходу

Стаття

Бюлетень Асоціації адвокатів України. – 2018. - № 4 (33). С. 18 - 19.

2

 

83.

Правова еліта України.

Стаття

Збірник статей – К. : ВИДАВНИЦТВО ЛОГОС Україна., 2018. С. 206 – 207.

2

 

84.

Щодо права на апеляційне оскарження та перегляд ухвал суду про обрання та продовження запобіжного заходу, винесених під час судового розгляду кримінального провадження

Стаття

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2018. - № 2. С. 34-41.

Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних баз даних:

Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща).

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

Academic Resource Index (ResearchBib) (Японія)

PolskaBibliografia Naukova (PBN) (Польща)

Citefactor Indexing (США)

Scientific Indexing Services (США)

Journal Imapact Factor (JIFACTOR) (Індія)

International Society for Research Activity (ISRA)

General impact factor (Universal Digital Object Information)

8

 

85.

Наближення національного стандарту юридичної (правничої) освіти до потреб практики в Україні

Матеріали конференції

Матер наук.-практ. конф. К. 2018. С. 35-36.

2

Кучинська.О.П.

86.

On the Issues of Repeated Forensic Medical Examination in Ukrainian Procedural Law

Стаття

Матеріали конференції

Medicine and Law: Special Issue for the 24th World Congress on Medical Law and Bioethics.– August 2018. – Number 2 part 2. Р. 108.

Міжнароне фахове видання, внесене до Міжнародної науко-метричної бази даних: SCOPUS

1

Dunaievska L., Vasylieva-Shalamova Z., Zadoienko O.

87.

Щодо оскарження неоскаржуваного у кримінальному процесі

Стаття

Бюлетень Асоціації адвокатів України. – 2018. - № 8 (37). С.22-24.

3

 

88.

Правомірність розголошення лікарської таємниці в кримінальному проваджені

Матеріали конференції

Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 12 грудня 2018 року / ред. кол. Гревцова Р.Ю., Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 63-65.

3 /1

Дунаєвська Л.Г.

89.

Щодо невідповідності Конституції України (неконституційності) положень статті 303, частини третьої статті 307, статті 309, частини четвертої статті 399 Кримінального процесуального кодексу України

Матеріали конференції

Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (17 грудня 2018 р., м. Київ). К. : Алерта, 2018. 304 с. С. 54-58.

5

 

90.

Проблемні питання реалізації функції захисту в кримінальному провадженні

Стаття

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2018. - № 3. С. 8-14.

Фахове видання, внесене до міжнародних науко--метричних баз даних:

Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща).

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

Academic Resource Index (ResearchBib) (Японія)

PolskaBibliografia Naukova (PBN) (Польща)

Citefactor Indexing (США)

Scientific Indexing Services (США)

Journal Imapact Factor (JIFACTOR) (Індія)

International Society for Research Activity (ISRA)

General impact factor (Universal Digital Object Information

8/4

Балишев М.В., Сілко М.В.

91.

Забезпечення участі захисника у кримінальному провадженні, як одна з гарантій реалізації права на справедливий суд

Стаття

Науково-практичний журнал «Вісник кримінального судочинства». 2018. № 4. С. 35 - 42.

Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних баз даних:

Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща).

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

Academic Resource Index (ResearchBib) (Японія)

PolskaBibliografia Naukova (PBN) (Польща)

Citefactor Indexing (США)

Scientific Indexing Services (США)

Journal Imapact Factor (JIFACTOR) (Індія)

International Society for Research Activity (ISRA)

General impact factor (Universal Digital Object Information

8/4

Гембарська В.Г.

92.

Деякі проблемні питання забезпечення права на захист при примусовому освідуванні особи

Матеріали конференції

Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 5-6 липня 2019 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. С. 82-84.

3/1

Дунаєвська Л.Г.

93.

Вступна промова захисника у суді першої інстанції: процесуальні та етичні аспекти

Матеріали конференції

Професійна правнича допомога: сучасний підхід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11 грудня 2019 р. м. Київ). Київ: Алерта, 2019. С. 134 – 136.

3

 

94.

Щодо розширення процесуальних гарантій захисника у кримінальному провадженні

Стаття

Матеріали конференції

Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора Павла Заворотька. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (06 грудня 2019 р. м. Київ), Юридична Україна. 2020. № 9. С. 93-94.


Фахове видання, внесене до міжнародних науко-метричних баз даних:

Index Copernicus International (ICV 2017, Польща)

2

 

95.

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – . ISBN 978-966-937-048-8 Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – 960 с. С. 399-404: іл. ISBN 978-966-998-076-2

6

 

96.

Повідомлення у кримінальному провадженні

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – . ISBN 978-966-937-048-8 Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – 960 с. С. 618-619.: іл. ISBN 978-966-998-076-2

2

 

97.

Повістка про виклик

Стаття

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – . ISBN 978-966-937-048-8 Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – 960 с. С. 619: іл. ISBN 978-966-998-076-2

1

 

98.

Недопустимість висновку судово-медичного експерта, отриманого з істотним порушенням вимог КПК України, як доказу в кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» / Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 10 грудня 2020 року. К. : 2021.

4

 

99.

Правове регулювання біоетичних проблем у світлі наукових досягнень у галузі медицини

Матеріали конференції

Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – 78 с. С. 12. ISBN 978-966-998-084-7

1

Н.М. Ахтирська

100.

Legal regulation of bioethical issues in the light of medical science achievements

(Правове регулювання біоетичних проблем у світлі досягнень медичної науки)

Стаття

Wiadomości Lekarskie, volume LXXIII, issue 12 part 2, december 2020. Р. 2804-2809.


Wiad Lek. 2020;73 (12 p. II):2804-2809 ISSN 0043-5147

E-ISSN 2719-342X SCOPUS

6/3

Н.М. Ахтирська

101

Процесуальні та етичні аспекти вступних промов сторін у суді першої інстанції

Стаття

Бюлетень Асоціації адвокатів України. – №4 (53) вересень-жовтень 2021 р. - С. 28-29.

2

 

102

Реалізація права на свободу та особисту недоторканність особи в умовах дії воєнного стану в Україні

Тези

Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист

фундаментальних прав людини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ,

16 липня 2022 р.) / Київський національни університет імені Тараса Шевченка, Асоціація українських

правників. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. – 150-154.

5

 

103

Процесуальні та організаційні аспекти збору електронних доказів під час міжнародного співробітництва

Стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 72. Частина 2. .Ужгород. 2022. - С. 192-198.

Фахове видання України категорії «Б» 2020 р., внесене до міжнародної наукометричної бази даних:

Index Copernicus International (Республіка Польща)

ISSN 2307-3322

7/3,5

Ахтирська Н.М.

104

Міжнародні стандарти правової регламентації судової експертизи

та їх впровадження в Україні

Стаття

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : - Вип. 3 (122). – 2022.

Фахове видання України категорії «Б» 2020 р.

внесене до міжнародної наукометричної бази даних

ISSN 1728-2195.

с.31-41

Ахтирська Н.М.

 105

 Особливості взаємодії правоохоронних органів з закладами охорони здоров’я щодо встановлення причин смерті під час дії воєнного стану в Україні

 Матеріали конференції

 Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення : матеріали VI Міжнародного Мед.-прав. форуму (25 листоп. 2022 р.). / редкол: А. С. Сидоренко (головний редактор), В. М. Пашков, А. О Гаркуша та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків : Право, 2022. – 124 С.53-55.с. – DOI: https://doi. org/10.31359/978-966-998-461-6 ISBN 978‑966‑998-461-6

 3/1.5

 Ахтирська Н.М.

106

The use of big data and data mining in the investigation of criminal offences (Використання великих даних та інтелектуального аналізу даних у розслідуванні кримінальних правопорушень).

Стаття

Amazonia Investiga,11(56), (2022): 278-290.

https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.27 Web of Science (WOS)

13

Tymchyshyn, A., Semeniaka, A., Bondar, S., Akhtyrska, N

107

Peculiarities of the Investigation of Juvenile Drug Trafficking Offences: Peculiaridades de la Investigación de Delitos de Narcotráfico Juvenil.

(Особливості розслідування злочинів неповнолітніх у сфері незаконного обігу наркотиків)

Стаття

Cuestiones Políticas, 40(75), (2022): 312-333.

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/39306

https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.21

Web of Science (WOS)

DOI:https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.21

22/4,5

Svoboda, I., Kovalova, O., Marysyuk, K., Akhtyrska, N.

108

Окремі питання вдосконалення правового регулювання залучення експерта у кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 грудня 2022 р.) / за заг. ред. Н. В. Нестор; уклад. О. В. Баулін, О. І. Жеребко, Т. П. Кривак, О. О. Садченко, А. В. Старушкевич, Ю. Б. Форіс; Міністерство юстиції України. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Київ : вид-во Університет «Україна», 2022. 526 с.

С. 241-244

5

 

109

Особливості взаємодії правоохоронних органів з закладами охорони здоров’я щодо встановлення причин смерті під час дії воєнного стану в Україні

Матеріали конференції

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення : матеріали VI Міжнародного Мед.-прав. форуму (25 листоп. 2022 р.). / редкол: А. С. Сидоренко (головний редактор), В. М. Пашков, А. О Гаркуша та ін. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків : Право, 2022. – С. 53-55. – DOI: https://doi. org/10.31359/978-966-998-461-6

3/1,5

Ахтирська Н. М.

110

Observancia de los derechos individuales en los procesos penales durante la ley marcial

(Дотримання прав особи у кримінальному провадженні під час воєнного стану)

Стаття

CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 41 Nº 76 (2023): 482-501.

Web of Science (WOS)

DOI:https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.28

20/7

Ахтирська Н, Мірошніков І., Дунаєвська Л.

111

State registry of human genomic information

in Ukraine: how to achieve a balance between law,

medicine and ethics

(  )

Стаття

Wiadomości Lekarskie Medical Advances, VOLUME LXXVI, ISSUE 5 PART I, MAY 2023: 1099-1105.

Wiad Lek. 2023;76(5 p.1):1099-1105.

DOI: 10.36740/WLek202305129

ISSN 0043-5147

E-ISSN 2719-342X SCOPUS

7/3,5 Nataliia M. Akhtyrska
112

Питання реалізації в умовах воєнного стану права особи на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні

Матеріали конференції

Актуальні питання розвитку юридичної науки і практики в умовах воєнного стану та мирної розбудови: матеріали

Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2023 року): ел. збірник. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. С. 557-559.

3  
113 Роздуми щодо конституційності частини першої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України Стаття
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Том 2 № 77 (2023) - С. 223-228.
Фахове видання України категорії «Б» 2020 р., внесене до міжнародної  науко-метричної бази даних:
Index Copernicus International (Республіка Польща)
ISSN 2307-33226
1  

IІІ. Основні навчально-методичні праці за період науково-педагогічної діяльності

114.

Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України

Посібник викладача.

Посібник викладача. За підтримки Американської асоціації юристів Ініціатива з верховенства права – Україна, Державного Департаменту США – К.: Конус - Ю. – 2009. – 236 с.

236/60

Д.В. Кухнюк, Н.М. Ахтирська, В.Д. Новіков

115.

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ОР магістр

Навчально-методичний комплекс

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – 70 с.

70/38

Сиза Н.П.

116.

Судоустрій України

Підручник

Підручник / За ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської. – К. Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.

344/95

Романюк Я.М., Яновська О.Г.

117.

Практикум з кримінального процесу України

Навчальний посібник

Навч. Посібник / За ред.. проф. М.А. Погорецького, доц. Н.П. Сизої. К.: Алерта, 2015. – 226 с.

226/34

Яновська О.Г., Плахотнік О.В., Шибіко В.П.

118

Перегляд судових рішень Верховним Судом України

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.

6

 

119.

Путівник судовою системою

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.

6

 

120.

Як оскаржити неналежну поведінку судді або працівника суду?

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.

6

 

121.

Як поводити себе в суді

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. 6 с.

6

 

122.

Навіщо потрібен юрист і де отримати правову допомогу?

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.

6

 

123.

Права підозрюваного і обвинуваченого у кримінальному провадженні

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.

6

 

124.

Що потрібно знати потерпілому від кримінального правопорушення

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.

6

 

125.

Що робити, якщо Вас затримали?

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.

6

 

126.

Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.

6

 

127.

Як оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора чи слідчого судді?

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. - 6 с.

6

 

128.

Судові витрати у цивільній справі

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.

6/3

Васильєва-Шаламова Ж.В.

129.

Судові витрати в адміністративній справі

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с

6/3

Васильєва-Шаламова Ж.В.

130.

Як подати цивільний позов до суду

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с

6/3

Васильєва-Шаламова Ж.В.

131.

Як оскаржити судове рішення у адміністративній справі?

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с

6/3

Васильєва-Шаламова Ж.В.

132.

Як оскаржити судове рішення у цивільні справі?

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с

6/3

Васильєва-Шаламова Ж.В.

133.

Що таке судовий наказ?

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с

6/3

Васильєва-Шаламова Ж.В.

134.

Виконання судових рішень у цивільних справах

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с

6/3

Васильєва-Шаламова Ж.В.

135.

Чи можливо залагодити спір без суду?

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с

6/3

Васильєва-Шаламова Ж.В.

136.

Як подати до суду адміністративний позов

Довідник

Довідник / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с

6/3

Васильєва-Шаламова Ж.В.

137.

Чи можливо залагодити спір без суду?

Довідник

За ред. О.Ю. Костюченко, к.ю.н. доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 6 с.

6/3

Васильєва-Шаламова Ж.В.

138.

Путівник для учасника цивільного процесу

Посібник

Посібник / Автори-упорядники. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н. доц. О.Ю. Костюченко, к.ю.н. доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 176 с.

176/88

Куйбіда Р.О., Руда Т.В., Васильєва-Шаламова Ж.В.

139.

Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати?

Посібник

Посібник / Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н. доц. О.Ю. Костюченко, к.ю.н. доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 64 с.

64/32

Куйбіда Р.О., Руда Т.В., Васильєва-Шаламова Ж.В.

140.

Як визначити компетентний суд у вашій справі?

Посібник

Посібник / Автор-упорядник Т.В. Руда. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н.. доц. О.Ю. Костюченко, к.ю.н., доц. Ж.В. Васильєвої-Шаламової // К.: USAID, 2016. – 60 с.

60/30

Руда Т.В., Васильєва-Шаламова Ж.В.

141.

Путівник для учасника кримінального процесу

Посібник

Посібник / Автори-упорядники О.А. Банчук, П.М. Залізняк, А.О. Шаіпов. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н. доц. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. – 148 с.

148/148

Банчук О.А., Залізняк П.М., Шаіпов А.О.

142.

Як ознайомитись із судовим рішенням?

Посібник

Посібник. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н.. доц. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. 36 с.

36

 

143.

Путівник для учасника адміністративного процесу

Посібник

Посібник. / Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. Видання перероблене та доповнене за ред. к.ю.н., доц. О.Ю. Костюченко // К.: USAID, 2016. 144 с.

144/144

Куйбіда Р.О., Руда Т.В.

144.

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ОР магістр

Навчально-методичний комплекс

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 78 с.

80/40

Сиза Н.П.

145.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Науково-практичний коментар закону

Науково-практичний коментар. / За заг. ред д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Яновської та д-ра юрид. наук, проф. О.З. Хотинської-Нор. К.: Алерта, 2018. С. 296.

296/23

Кучинська О.П.

146.

Практикум з кримінального процесу України

Навчальний посібник

Навч. посібник 2-ге вид., перероб. та доп. / За ред.. проф. М.А. Погорецького, доц. Н.П. Сизої. К.: Алерта, 2018. 232 с.

232/36

Яновська О.Г., Плахотнік О.В., Шибіко В.П.

147.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Науково-практичний коментар закону

Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн. / За заг. Ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького. К.: Алерта, 2019. 346 с.

346/24

Кучинська О.П.

148.

Закон України «Про судоустрій».

Науково-практичний коментар закону

Науково-практичний коментар. / За заг. ред д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького, д-ра юрид. наук, доц. О.З. Хотинської-Нор та д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Яновської та. К: Алерта, 2019. 668 с.

668/50

Хотинська-Нор О.З., Яновська О.Г.,

Погорецький М.А.

149

Peculiarities of the Investigation of Juvenile Drug Trafficking Offences 

Стаття

https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.21 (doi: 10.46398/cuestpol.4075.21)

   

150.

The use of big data and data mining in the investigation of criminal offences

Стаття

https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.27 (doi: 10.34069/AI/2022.56.08.27)

 

Tymchyshyn, A., Semeniaka, A., Bondar, S., Akhtyrska, N., Kostiuchenko, O.

151.

Procedural and organizational aspects of electronic evidence collection during international cooperation

Стаття

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.64 (doi: 10.24144/2307-3322.2022.72.64)

 

Н. Ахтирська, О. Костюченко

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua