Професор, д.ю.н., проф. Шумило Микола Єгорович

ШУМИЛО МИКОЛА ЄГОРОВИЧ

 

професор кафедри кримінального процесу та криміналістики

доктор юридичних наук

 

https://orcid.org/0000-0003-0268-7961

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримав під час роботи членом науково-консультативної ради при ВСУкраїни, науковим консультантом ВРУкраїни, у складі робочої групи по підготовці проекту КПК України.

Організаційно-управлінська компетентність: отримав організаційну/управлінську компетентність займаючи посади: завідувача кафедрою, проректора з наукової та проректора з навчальної роботи.

Інші професійні навички: працював членом науково-метоної ради зі спеціальності правознавство МОН України

Області професійних інтересів: кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальний процес України

 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінальний процес України

 2017/18 навчальний рік, , Докази та доказування у кримінальному процесі

 2017/18 навчальний рік, , Реабілітація у кримінальному процесі

 2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

 2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права та процесу України

 2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми досудового розслідування

 2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

 2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливі порядки кримінального провадження

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

З 1986 по 1996 роки працював викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри кримінального права та процесу та начальником кафедри  криміналістики  спеціалізованого вищого навчального закладу та Інституту підготовки кадрів СБУ. 

З 1996 по 1999 рік – докторант Національній академії СБУ; 

З 2001 року – професор кафедри кримінального права та кримінального процесу Національної академії СБУ;

З 2003 по 2007 роки - проректор з наукової роботи   університету економіки та права «Крок» та  завідуючий кафедрою кримінального права та кримінального процесу; 

З 2008 по 2012 роки – перший проректор з навчальної роботи Національної академії СБУ;

з 2012 до 2018 - професор кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 

З 2012 року  Шумило М.Є. по теперішній час –професор кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах - 39 років.

 

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Притягнення як обвинуваченого”, а в 1999 році – докторську дисертацію на тему “Теоретичні і практичні проблеми в кримінальному судочинстві України»( науковий консультант доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Михеєнко М.М.)

У 2003 році став лауреатом 5-го Всеукраїнського конкурсу Спілки юристів України за краще юридичне видання у 2002-2003 роках індивідуальну монографію “Реабілітація у кримінальному процесі України”, у 2013 році- лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (в номінації “За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства”).

З 2001 по 2020 рік був членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, Національній академії внутрішніх справ, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національній академії Служби безпеки України та Національному університеті “Одеська юридична академія”.

З 2005 по 2013 роки - член науково-консультативної ради Верховного суду України.

Шумило Микола Єгорович брав участь у підготовці численних нормативних актів, у т.ч. Законів України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в України”, “Про порядок відшкодування шкоди громадянинові, завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду”, а  з 1992 по 2009 рік - член робочих груп по розробці проекту КПК України.

У 2002 і відповідно у 2005 році нагороджений відзнаками МОН України “Відмінник освіти” та “За наукові заслуги».

   У 2010 році Шумило М.Є. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та Почесною відзнакою Верховного суду України “За вірність закону”.

У 2010 році Указом Президента України йому присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

У 2017 році Шумило М.Є. обраний членом-кореспондентом  Національної академії правових наук України. 

Навчання та стажування:

з 2017 до 2017 - Університет у М. Вісмар (Німечина), Набуті навички: теорія аргументації в прийнятті процесуальних рішень з 19.1.2016 до 22.11.2016 - Wyzsza Szkola Prava im.Heleny Chodkowskiej c.Wroclav, Rzeczpospolita Polska, Набуті навички: ознайомлення з кримінальним процесуальним законодавством Польші.

Іноземна мова:

Німецька B2

 Публікації:

 

з/п

Назва наукової праці

Характер роботи

Вихідні

дані

Обсяг

(у сторінках)

Співавтори (автор. доробок)

1

2

3

4

5

6

Монографії

1

Производство неотложных следственных действий органами дознания СБУ

 

Інститут Підготовки Кадрів СБ України. - Київ, 1992- 177 с

177 с.

 

2

Жертви репресій

 

Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ,1993-275 с.

110 с.

Шемшученко Ю.С.,Пристайко В.І. та інші (частка Шумила М.Є. – 5 авторських аркушів).

3

Реабілітація жертв політичних репресій в Україні

 

Інститут підготовки кадрів СБ України.

- Київ, 1993-241 с.

241 с.

 

4

Проблеми реабілітації в

кримінальному процесі

 

Академія СБ України. - Київ, 1999- 423 с.

423 с.

 

5

Реабілітація у кримінальному процесі України

.

Харків: Арсіс-2001- 320 с.

320 с.

 

6

Стратегія розвитку управління економічною безпекою суб’єктів господарювання

(теоретико-методологічний

аспект)

 

К. : УЕП “КРОК”, 2008.-340 с.

22 с.

Сідак В.С., Кириченко О.А., Грушко В.І., Лаптєв С.М. частка Шумила М.Є.1 авт. аркуш.

7

Прийняття рішень у стані ризику про проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами органів внутрішніх справ

 

Луганськ : РИО ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка. – 2009- 234 с.

234 с.

Бабічев Д.О. (Частка Шумила М.Є. 4 авт.арк.)

8

Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України

 

Монографія / М.Є. Шумило, – Х.:СПДФО Бровін О.В. 2012. – 208с.

208 с.

Рудей В.С. ( Частка Шумила М.Є. 2, 5 авт.аркуша)

9

Непрямі докази в кримінальному процесі.

 

Монографія / М.Є. Шумило,– Х. СПДФО Боровін О.В., 2012. – 206с.

206 с.

О.К. Тугарова. (Частка Шумила М.Є. 2, 4 авт.арк.)

10

Охорона прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування

 

Монографія / М.Є. Шумило,. –Донецьк. – ДЮІ МВС, 2012 – 214 с.

204 с.

Тетерятник Г. К. ( Частка Шумила М.Є. 2, 5 авт. арк..)

11

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар

 

За заг. ред. проф. В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила –Київ: Юстініан, 2012. – 1224 с. (гл.4,21)

1224 с.

Р.М. Шехавцов (гл. 21, частка Шумила М.Є. – 0,5, глава 4- 5, 1 авт. арк..)

12

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т.1

 

За ред. проф. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портного –Харків: Право, 2012. – 768 с. (гл. 4)

768 с.

(частка Шумила М.Є.- 5 автор. аркушів)

Статті, матеріали науково-практичних конференцій, опубліковані

до захисту докторської дисертації

13

Актуальные вопросы обоснованности некоторых следственных действий при расследовании дел о гос преступлениях

Стаття

Труды ВШ КГБ СССР. – Москва,

1985. -№36- с.258-273.

15 с.

Зажицкий В.І. (частка Шумила М.Є.- 0,5 автор.арк.)

14

Основание Привлечения в качестве обвиняемого по делам о государственных преступлениях

Стаття

Труды ВШ КГБ СССР. – Москва,

1987. - №39-с359-378.

19 с.

 

15

Правове регулювання депутатської недоторканності в кримінальному процесі

Стаття

Радянське право.

- 1988, - №7. – с.47-51.

4 с.

 

16

Особенности Привлечения Народных Депутатов в качестве обвиняемых

Стаття

Сборник ВК КГБ СССР. – Киев,

1988. - №17-с.92-100.

8 с.

 

17

Особенности Привлечения Военнослужащих в качестве обвиняемых

Стаття

Труды ВШ КГБ СССР. – Москва,

1989. - №45.-с.220-229.

9 с.

 

18

Правомерность Поимки органами дознания лиц, заподозренных в в совершении преступлений

Стаття

Сборник ВК КДБ СССР. – Киев, 1989. - №19.- с. 89-97.

8 с.

 

19

Про депутатську недоторканність в кримінальному процесі

Матеріали науково-практичн. Конф.

Сучасні проблеми держави та права. - Київ, -1990-с.165-168.

3 с.

 

20

О сущности привлечения в качестве обвиняемого

Стаття

Труды ВШ КГБ СССР. - Москва, 1990. - №47-с.346-359.

13 с.

 

21

О критериях достаточности доказательств для формирования обвинения

Стаття

Сборник ВК КГБ СССР. – Киев, 1990, -№20-с.42-49.-

7 с.

 

22

О сущности привлечения в качестве обвиняемого

Матеріали науково-практ. конф..

Краткие Тезисы Докладов и научных сообщений респуб. конф. "Актуальные Проблемы Формирования правового государства". - Харьков:Харьковский ордена Трудового Красного знамени Юридический институт им. Ф.Э.Дзержин-ского. -1990-с.263-266

3 с.

 

23

Институт Привлечения в качестве обвиняемого нуждается в совершенствовании

Стаття

Сборник Научных статей Московского Юридического Института. – Москва, 1991.- с. 48-57.

9 с.

 

24

Методичні рекомендації по складанню заліків з курсу кримінального процесу з використанням ЕОМ

 

Вищі курси КДБ СРСР. Київ, 1991. 59с.

59 с.

 

25

О возбуждении уголовного дела органами дознания КГБ

Матеріали науково-практ. конф.

Труды Межрегиональной Конференции "Правовые Аспекты Борьбы с организованной преступной деятельностью". - Киев: Институт Подготовки Кадров СБ Украины. - 1991.-с.98-104.

6 с.

 

26

О компетенции органов КГБ в свете задач борьбы с организованной преступностью

Матеріали наук.-практичної конф.

Материалы Научно-практической конференции "Правовые Аспекты Борьбы с организованной преступностью". –К: ВК КГБ СССР. – 1991 –с. 54-59.

5 с.

 

27

Плани семінарських та практичних занять з курсу кримінального процесу з навчально-методичними матеріалами та юридичними казусами ( слідча та оперативна практика) для потоку підготовки оперативних працівників з 1,5 річним терміном навчання

 

Вищі курси КДБ СРСР. – Київ, 1991- 63 с.

63 с.

 

28

Програма навчальної дисципліни з криміналістики ( СД-4) для підготовки оперативних працівників з п’ятирічним терміном денної форми навчання

 

Інститут підготовки кадрів СБУ. - Київ, 1991.- 45 с.

45 с.

 

29

Уголовно-процессуальная оценка материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности

Стаття

Сборник статей органов госбезопасности: проблемы борьбы с организованной преступностью и экономическим саботажем. - Ташкент: ВК КГБ СССР. - 1991.- с.46-54.

8 с.

 

30

Практикум з кримінального процесу ( Матеріали слідчої та оперативної практики)

 

Вищі курси КДБ СРСР. – Київ, 1992- 67 с.

67 с.

 

31

Международные Стандарты по правам человека и проблемы реабилитации в уголовном процессе Украины

Матеріали науково-практич. конф.

Тезисы Докладов и сообщений республиканской конференции “Проблемы борьбы с преступностью”. - Киев: Институт Государства и права им. В.М. Корецкого АН Украины. – 1992- с.117-120.

3 с.

 

32

Прокурорский Надзор и проблемы реабилитации в уголовном процессе

Матеріали науково-практич. конф.

Краткие Тезисы Докладов и научных сообщений респуб. конф. "Закон Украины "О прокуратуре". Теория и практика его применения". - Харьков: Украинская Юридическая Академия, -1992-с.59-61.

2 с.

 

33

Удосконалювати правове регулювання реабілітації жертв політичних репресій

Стаття

Право України.

-1992. - №4- с.26-28.

2 с.

 

34

Юридическая Обоснованность Ограничения прав граждан при обеспечении национальной безопасности

Матеріали науково-практ. конф..

Материалы Научно-практической конференции "Национальная Безопасность и права человека" - Новосибирск: Новосибирские ВК КГБ СССР. -1992-с.27-31.

4 с.

 

35

Юридическая природа ограничения прав граждан и проблемы восстановления при обеспечении безопасности Украины

Стаття

Сборник Материалов Научно-практической конференции "Основные Задачи и направления деятельности Службы безопасности Украины в современных условиях" - Киев: Институт Подготовки Кадров СБУ. – 1992-с.87-91 с..

4 с.

 

36

Проблеми використання оперативно-розшукової інформації в кримінальному судочинстві

Стаття

Науковий вісник Ін-ту підготовки кадрів СБУ. -1993, - № 1-с.80-97.

17 с.

 

37

Проблеми доказування і реабілітації в кримінальному процесі

Матеріали науково-практ. конф.

Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції “Правова система України: теорія, практика” // Президія Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Академія правових наук України. – Київ. -1993.- с. 56-59.

3 с.

 

38

Процессуальные Условия Использования оперативно-розыскной информации в уголовном судопроизводстве

Стаття

Актуальные Проблемы Уголовного Процесса и криминалистики на современном этапе //Міжвузівський збірник наукових праць. - м. Одеса: Одеський Державний Університет Ім. І.І. Мечнікова.- 1993.- с.143-150.

7 с.

 

39

Чітке формулювання підстав для проведення слідчих дій – одна із гарантій дотримання прав громадян в кримінальному процесі

Матеріали науково-практич. конф.

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Дніпропетровського державного університету "Українознавство і гуманізація освіти" - Дніпропетровськ: ДДУ. –1993. – Ч. 4.-144-148.

4 с.

 

40

Международные стандарты о правах человека и проблемы их ограничения в оперативно-розыскной деятельности органов СБ Украины

Стаття

Информационный Вестник ОД. СБУ – 1994. - № 2- с. 17-25.

8 с.

 

41

Про реабілітацію у кримінальному судочинстві та оперативно-розшуковій діяльності

Стаття.

Вісник Дніпропетровського університету. Правознавство. - 1994, - №2- с.98-107.

9 с.

 

42

Проблеми кримінально-процесуальної оцінки слідчим оперативно-розшукових матеріалів

Стаття

Науковий вісник Ін-ту підготовки кадрів СБУ.

-1994, - № 2- с.70-78.

8 с.

 

43

Проблеми правового регулювання положення та функцій спеціаліста при його участі в слідчих діях та судовому засіданні

Стаття

Вісник Дніпропетровського університету. Правознавство. - 1994, - №2.- с. 86-98.

12 с.

Лисиченко В.К. (частка Шумила М.Є. – 0,4)

44

К вопросу о необходимости обеспечения гарантий прав и законных интересов лиц, заподозренных в совершении преступления при захвате и доставлении в правоохранительные органы

Стаття

Информационный Вестник Управления Оперативного документирования СБУ. – Київ, 1995. -№3.- с. 16-27

11 с.

 

45

Про проект нового Кримінально-процесуального кодексу України

Стаття

Науковий вісник Інституту підготовки кадрів СБУ.

-1995, - № 3- с.97-103.

6 с.

 

46

Проблеми реабілітації в кримінальному судочинстві

Стаття

Науковий вісник Ін-ту підготовки кадрів СБУ. –1995. - № 3-с.122-137

15 с.

 

47

Проблеми реабілітації в оперативно-розшуковій діяльності

Матеріали науково-практ. конф.

Тези Доповідей та наукових повідомлень республіканської конференції "Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку". - Харків: Національна юридична академія України. -1995-с.76-80.

4 с.

 

48

Проблеми реформування попереднього слідства в кримінальному процесі України

Матеріали науково-практ. конф.

Матеріали науково-практичної конференції "Стан кодифікаційного процесу в Україні: систематичність, пріоритети, кодифікація". - Львів: Міністерство юстиції України, юридичний факультет Львівського державного університету. – 1995.- с.115-117.

2 с.

 

49

Навчально-методичні матеріали з курсу криміналістики ( СД-4) для підготовки курсантів з п’ятирічним терміном денної форми навчання

.

Інститут підготовки кадрів СБУ. – Київ, 1995- 67 с.

67 с.

 

50

Оперативно-розшукова діяльність

Стаття

Юридичний словник-довідник. - Київ: Інститут держави та права НАН України. - 1996.- с.248-300.

2 с.

 

51

Про попереднє слідство в проекті нового КПК України

Стаття

Науковий вісник Академії СБ України. – 1996. - № 2.- с. 46-59.

13 с.

 

52

Про узгодження КПК України із Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність"

Матеріали науково-практ. конф.

Матеріали науково-практичної конференції "Концепція розвитку законодавства України". - Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України – 1996- 455-457 с.

2 с.

 

53

Проблемыуголовно-правовой и уголовно-процессуальнойоценки оперативно-розыскныхматериаловсотрудникамиуправления Оперативного документирования

Стаття

Информационный вестник управления Оперативного документирования СБУ. – Київ. –1996. -№2.- с.89-98.

9 с.

 

54

Реабілітація репресованих громадян

Стаття.

Юридичний словник-довідник. - Київ: Інститут держави та права НАН України. – 1996- с.111-113.

2 с.

 

55

Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса

Стаття

Теория и практика оперативно-розыскной деятельности. – Сборник научных статей. -Киев: Академия СБ Украины. –1996- с.34-43.

9 с.

 

56

Служба безпеки України

Стаття

Юридичний словник-довідник. - Київ: ІДП НАН України. – 1996.- 144-145.

1 с.

 

57

Про відповідальність держави за кримінальне переслідування невинних

Матеріали міжнародної конференції

Матеріали міжнародної конференції "Конституція і міжнародне право" - Київ: Інститут держави і права НАН України, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Юридичний факультет Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – 1997 –с.39-44.

0,3

 

58

Про матеріали оперативно-розшукової діяльності, що використовуються в інтересах кримінального судочинства

Матеріали міжнародної конф.

Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. - Актуальні розробки пропозиції наукових і практичних працівників”. - Київ: Науково-дослідний інститут проблем людини. – 1997. - Т.7..- с.228-229.

2с.

 

59

Про механізм свавілля і беззаконня в роки сталінських репресій

Стаття

Початок десталінізації в Україні” (до 40-річчя закритої доповіді М.Хрущова на ХХ з’їзді КПРС) //Збірник наукових статей. - Київ: Інститут історії України НАН України. -1997 с.44-54.

10 с.

 

60

Конституція і проблеми вдосконалення законодавства про реабілітацію в кримінальному процесі

Стаття

Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми досвіду і перспективи // Збірник наукових праць АПН України. – Харків, 1998- с.225-231

7 с.

 

61

Конституция Украины и проблемы совершенствования законодательства о реабилитации в уголовном процессе

Матеріали науково-практ. конф.

"Проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел в современных условиях и подготовки кадров для системы МВД". Тезисы материалов международной научно-практической конференции. - Минск, 9-10 апреля 1998 г.-с.12-13.

2 с.

 

62

Практикум з кримінального процесу для підготовки оперативних працівників органів контррозвідки." ”

 

Національна академія СБУ. – 1998.- 54 с.

54 с.

 

63

Проблеми відповідальності держави за кримінальне переслідування невинних

Матеріали міжнародної конференції

Матеріали національної конференції (17-18 грудня 1998 року, Київ) "50-річчя загальної декларації прав людини". - Київ: Міністерство юстиції України, Система організації об`єднаних націй в Україні. – 1998- с.154-156..

0,2

 

64

Відсутність події злочину - підстава, що дає право на реабілітацію в кримінальному процесі

Стаття

Вісник Верховного Суду України. – 1999. - №4.с.46-48.

3 с.

 

65

Вплив оперативно-розшукових матеріалів на законність кримінально-процесуального провадження

Стаття

Київ: Науковий вісник академії СБУ.1999. № 8.-с 56-69..

14 с.

 

66

До питання про шкоду, завдану особі незаконним кримінальним переслідуванням.

Стаття

Проблеми законності. - Харків: НЮА ім. Ярослава Мудрого.-1999. - Вип.

№ 40- с.98-105.

7 с.

 

67

Забезпечення права на реабілітацію в кримінальному процесі

Стаття

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.

- 1999. - № 1.- с.175-180 с.

5 с.

Смітієнко З.Д.

(частка Шумила М.Є. – 0,1 авт. арк..)

68

Про вплив оперативно-розшукових матеріалів на законність кримінально-процесуального провадження

Стаття

Науковий вісник Академії СБ України. – 1999. - №8.- с.117-130.

7 с.

 

Наукові статті за профілем кафедри, опубліковані

після захисту докторської дисертації

69

Проблематичність знання у кримінальному судочинстві

Стаття

Науковий вісник Національної академії СБУ. – Київ, 1999. - № 10-11.- с.94-115.

21 с.

 

70

Проблеми процесуального порядку реабілітації в кримінальному процесі

Стаття

Вісник Луганського інституту МВС України. – 1999. -№ 2.-с.30-52.

12 с.

 

71

Юридична природа і галузева належність інституту реабілітації в кримінальному процесі

Стаття

Вісник Академії правових наук України. Харків, 1999. - № 3(18).-с. 125-135.

10 с.

 

72

Розбіжність кримінально-правових і кримінально-процесуальних відносин як передумова реабілітації

Стаття

Збірник наукових праць Національної академії СБУ. – Київ, 2000. - № 1- 275-294.

19 с.

 

73

Практикум з курсу кримінального процесу для потоків підготовки оперативних працівників з п’ятирічним терміном навчання

 

Національна академія СБУ. – Київ, 2000.- 43 с..

43 с.

 

74

Реабілітація – форма відповідальності держави перед особою

Стаття.

Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2000. - №3.- с.153-173..

20 с.

 

75

Суперечливий характер кримінально-процесуального пізнання

Стаття

Збірник наукових праць Національної академії СБУ. – Київ, 2000. -

№ 2.-с.77- 86.

11 с.

 

76

Кримінально-процесуальна реституція як спосіб відшкодування шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням

Стаття.

Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. Одеса, 2001. - № 1.- с. 67- 78.

11 с.

 

77

Навчально-методичні матеріали з кримінального процесу при вирішенні казусів в ході оперативних навчань « Дніпро-2» для курсантів з п’ятирічним терміном навчання

 

Національна академія СБУ. – Київ, 2001.- 25 с.

25 с.

 

78

Поняття моральної шкоди, завданої незаконним кримінальним переслідуванням

Стаття

Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. - №1.- с.129-142.

13 с.

 

79

Поняття, сутність і критерії оцінки незаконних процесуальних дій і рішень

Друк.

Науковий вісник Національної академії Внутрішніх Справ України.

- 2001. - №1.-75-84.

9 с.

 

80

Про деякі питання щодо підстав відшкодування шкоди завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, прокуратури і суду

Друк.

Вісник Верховного Суду України. – 2001 - № 1.- с. 48-50

3 с.

 

81

Проблеми відповідальності держави за кримінальне переслідування невинних

Матеріали науково-практ. конф.

Тези міжнародної науково-практичної конференції “50 – років Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод і проблеми формування правової держави в Україні” 19-20 жовтня 2000 р. - Харків: Національна юридична. академія України – 2001.-с. 55-59.

4 с.

 

82

Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в доказуванні в кримінальних справах: теоретичні і практичні аспекти

Стаття

Вісник Луганського інституту МВС України.–2001. - №3-с.199-209.

10 с.

 

83

Програма по спеціалізованому курсу кримінального процесу і методичні рекомендації для підготовки складання кандидатських іспитів в НАСБУ

 

Національна академія СБУ. – Київ, 2001.- 23 с.

23 с.

 

84

Спеціальні умови відшкодування майнової шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням.

Стаття

Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. - №2- с.99-104.

5 с.

 

85

Історія розвитку інституту реабілітації в кримінально-процесуальному законодавстві Росії

Стаття

Збірник наукових праць Російської державної юридичної академії. - Москва, 2002. С.94-100.

6 с.

 

86

Коментар до Кримінально – процесуального Кодексу України.

 

Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального Кодексу України.

//Під заг. ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка

К.: Форум, 2002 гл. 4.( Докази і доказування)

40 с.

 

87

Наукові засади використання оперативно-розшукових матеріалів в доказуванні у кримінальних справах

Матеріали науково-практичної конференції

Судова реформа в Україні (Проблеми і перспективи)

Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 р. м. Харків – с. 76-79.

3 с.

 

88

Обвинувач

Стаття

Юридична енциклопедія. - К., видавництво “Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана. –2002. - Т.- 4.

1 с.

 

89

Обвинувачення

Стаття

Юридична енциклопедія. - К., видавництво “Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, -2002.- Т.- 4

2 с.

 

90

Обшук

Стаття

Юридична енциклопедія. - К., видавництво “Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, -2002. - Т.- 4.

2 с.

 

91

Огляд у кримінальному процесі

Стаття

Юридична енциклопедія. - К., видавництво “Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, -2002. - Т.- 4.

2 с.

 

92

Оголошення розшуку обвинуваченого

Стаття

Юридична енциклопедія. - К., видавництво “Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, -2002. –Т. 4.

1 с.

 

93

Оперативно-розшукова діяльність як навчальна дисципліна.

Матеріали науково-практ. конф.

Проблеми вищої освіти. Тези доповідей на науково-практичній конференції 18-19 грудня 2001 року //Національна юридична академія Ім. Я. Мудрого, 2002.- с.78-81.

3 с.

 

94

Поняття кримінально-процесуальної оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності

Матеріали науково практ. конф.

Проблеми удосконалення правового регулювання ОРД... Матеріали науково-практичної конференції 20 грудня 2001 року. – Х., 2002- с. 67-70

3 с.

)

95

Проблеми використання оперативно-розшукових матеріалів у доказуванні по кримінальним справам (теоретичні і практичні аспекти)

Стаття

Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. - 2002 - № 2.- с.199-209.

10 с.

 

96

Проблеми удосконалення правового регулювання ОРД: взаємодія оперативно-розшукових підрозділів і органів досудового слідства

Стаття

Кримінально-процесуальна оцінка матеріалів ОРД / За ред. професора Ю.М. Грошового – Харків: ФПС СБУ Національна юридична академія України. – 2002.-с. 98-107.

9 с.

 

97

Пред’явлення обвинувачення

Стаття

Юридична енциклопедія. – К., видавництво “Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана. -2003. - Т. 5.

1 с.

 

98

Публічне обвинувачення

Стаття

Юридична енциклопедія. – К., видавництво “Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана. –2003. - Т. 5.

1 с.

 

99

Реабілітація

Стаття

Юридична енциклопедія. – К., видавництво “Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана. –2003. - Т. 5.

2 с.

 

100

Слідче доручення

Стаття

Юридична енциклопедія. – К., видавництво “Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана. –2003. - Т. 5.

1 с.

 

101

Кримінально-процесуальне право України ( Навчальний посібник)

Навчально-методичний посібник

Кримінально-процесуальне право України:. - К.- Київський Ун-т права-, 2003. - 94 с.

94 с.

Малюга В.І.

(частка Шумила М.Є. – 3 авт. аркуша)

102

Наукова робота – важлива складова діяльності сучасного університету

Матеріали науково-практичної конференції

Матеріали науково-практичної конференції. – м. Київ - Університет «Крок» 3 лютого 2005 року- с. 34-39.

5 с.

 

103

Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві

Матеріали науково-практичної конференції

Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні //Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 року). - Острог, 2005- с. 107-110.

3 с.

 

104

Проблеми реформування досудового розслідування

Стаття

Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного Університету імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2005. - Випуск 4-5. – с.76-86.

10 с.

 

105

Проект КПК не готов

Друк.

Юридична практика. - № 17 (383) від 25.04. – 2005.

7с.

 

106

Про реформування судово-експертної діяльності в Україні

Стаття

Криміналістичний вісник №1 (3). -Київ, 2005- с.34-43.

9 с.

Лисиченко В.К. (частка Шумила М.Є. – 0,2 авт. арк..)

107

Взаимосвязь и противоречия в уголовно-правовых уголовно-процессуальных отношениях

Стаття

Источники уголовно-процессуального права. – М.: Изд-во МГУ. – 2006. 98-106.

8 с.

 

108

Відповідальність слідчого за порушення норм кримінально-процесуального законодавства

Стаття.

Правничий вісник Університету “КРОК”. – 2006. – № 2..- с 59-66.

7 с.

 

109

К вопросу о принципе ответственности государства перед личностью в уголовном судопроизводстве

Матеріали науково-практ. конф.

Материалы Научно-практической конференции 22-23 июня 2006 года «Эволюция Уголовного Судопроизводства на постсоветском пространстве». - Киев, 2006. Книга 1- С. 137-142.

5 с.

 

110

Кримінально-процесуальна реституція як спосіб відшкодування шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням

Стаття

Правничий вісник Університету «КРОК». - 2006. - №1- с.121 –с.132-143.

11 с.

 

111

Мифы и реальности реформ в уголовном судопроизводстве Украины

Друк.

Актуальныепроблемыуголовногосудопроизвод-ства: вопросы теории законодательства, практики применения (к 5-тилетию УПК РФ). – М.,2007.- 127-132.

5 с.

 

112

Научныеосновыреформированияуголовно-процессуальногозаконодательства в Украине

Стаття

Научно-технический прогресс и право. - Ставрополь, 2006- с.94-97.

3с.

 

113

Нова форма досудового розслідування – гарантія права обвинуваченого на кваліфікований захист

Стаття

Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення// НЮА ім. Я. Мудрого. - Харків. – 2006.- с. 111-113.

3 с.

 

114

Эволюция Уголовного Судопроизводства на постсоветском пространстве

Стаття

Уголовное Судопроизводство (Россия). – М. - 2006. - № 3.- с. 19-23.

4 с.

 

115

Влияние идей Фойницкого И.Я на формирование института реабилитации в уголовном процессе

Матеріали науково-практ. конф.

Стратегия Развития Уголовного Судопроизводства. Материалы Научно-практ. конф.– Спб, 2007.- 68-75.

7 с.

 

116

И кассации, и прокуроры бывают разными

Стаття

Юридична практика, 2007. – № 47.

8 с.

 

117

«КРОК» - вища освіта наукового рівня

Стаття

«Юридична газета». - № 29-30. – 26 липня 2007 року

10 с.

 

118

Об процессуальных правах прокурора при обжаловании судебных решений

Стаття.

«Юридическая практика» - № 51. – 18 грудня 2007

15 с.

 

119

Об основных подходах к реформированию уголовного процесса на Украине

Стаття

«Юридическая практика» - № 51. – 18 грудня 2007

13 с.

 

120

Проблемыреализации права на судебнуюзащиту в досудебномрасследовании

Стаття

Право на судебнуюзащиту. - Томск, 2007.-с. 66-71.

5 с.

 

121

Проблемы Устранения Инквизиции Онности в уголовном процессе Украины

Матеріали науково-практ. конф.

МатериалыМеждународнойнаучно-практическойконференции «Приоритетныенаправленияразвития правового государства» - Барнаул, 2007.- с. 45-50.

5 с.

 

122

Слідча та судова практика і проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства

Стаття

Правничий вісник Університету “КРОК”. – 2007. – № 2- с.33-40.

7 с.

 

123

Обвинувач

Стаття

Великий енциклопедичний юридичний словник /За ред. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка»», 2007.- С.537.

2 с.

 

124

Обвинувачення

Стаття

Великий енциклопедичний юридичний словник /За ред. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка»», 2007.- С.539.

2 с.

 

125

Обшук

Стаття

Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка»», 2007.- С.552.

2 с.

 

126

Оголошення розшуку обвинуваченого

Стаття

Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка», 2007.- С.552-553.

2 с.

 

127

Пред’явлення обвинувачення

Стаття

Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка», 2007.- С.702.

2 с.

 

128

Публічне обвинувачення

Стаття

Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка», 2007.- С.746.

2 с.

 

129

Реабілітація

Стаття

Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка», 2007.- С.757-758.

2 с.

 

130

Проблемы реализации права на судебную защиту в досудебном расследовании

Матеріали науково-практ. конф.

Право на судебную защиту в уголовном процессе: [сб.статей по материалам международной научно-практической конференции

(г.Томск, 20-22 сентября 2007 г.)]. Томск, 2007. С.141-144.

3 с.

 

131

Комплексный подход к реформированию досудебного производства в отечественном уголовном процессе

Стаття

Вісник ЛДУВС ім. Дидоренка. – 2008. – Спецвипуск № 3-с.186-200.

14 с.

 

132

Діяльнісний підхід у реформуванні досудового розслідування

Стаття.

Збірник наукових праць. - НАСБУ– 2009. - №32.-с. 194-21 3..

9 с.

 

133

Проблеми правомірності обмеження прав людини в сфері національної безпеки

Матеріали науково-практ. конф.

Матеріали Другої міжнародної конференції демократичних цінностей і дотримання прав людини в діяльності спецслужб 24 квітня 2009 р., м. Київ.- с. 134-136.

3 с.

 

134

Проблеми правомірності прийняття рішень підрозділами карного розшуку про проведення оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують конституційні права громадян

Стаття

Вісник Луганського державного університету ВС України. – 2009. – Спецвипуск № 2. – Ч. 1(с.28-43).

18 с.

Бабічев Д.О.

(частка Шумила М.Є. – 0,4 авт. арк..)

135

Проблеми функціональної структури досудового розслідування

Матеріали науково-практ. конф.

Матеріали науково-практичної конференції “Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності” 3 квітня 2009 р. – К. : Атіка, 2009.- с . 156-160..

4 с.

 

136

Стандарти обмеження прав особи в законодавстві постмодерної держави

Матеріали науково-практичної конференції

Матеріали науково-практичної конференції “Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина”. – Чернівці, 2009- с.44-59.

15 с.

 

137

Структура кримінально-процесуальної діяльності очікує на реформу

Стаття

Юридичний вісник України. - № 41. – 10-16 жовтня 2009.

12 с.

 

138

Структура кримінально-процесуальної діяльності очікує на реформу

Стаття

Юридичний вісник України. - № 42. – 17-23 жовтня 2009 року

12 с.

 

139

Щодо моделі досудового розслідування в новому КПК України

Матеріали науково-практ. семінару

Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 23 жовтня 2009 р., м. Харків. – Х.: ТОВ “Оберіг”, 2009- с. 43-50.

7 с.

 

140

Обвинувачення

Стаття

Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5. - С. 508-509

3 с.

 

141

Обшук

Стаття

Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5.- С. 511-512

3 с.

 

142

Огляд у кримінальному процесі

Стаття

Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5. - С. 539-541.

4 с.

 

143

Оголошення розшуку обвинуваченого

Стаття

Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5. - С. 542 - 543

2 с.

 

144

Реабілітація

Стаття

Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5. - С. 697 – 699

2 с.

 

145

Реабілітація – форма відповідальності держави перед особою у кримінальному процесі

Стаття

Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5. - С. 699 - 704

5 с.

 

146

Слідче доручення

Стаття

Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5. - С. 785

1 с.

 

147

Структура кримінально-процесуальної діяльності очікує на зміни

Друк

Вісник Державної судової адміністрації України. Київ: Офіційне науково-практичне видання. №4(13), 2009 р., С. 9-17.

18 с.

 

148

Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві

Стаття

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" - 2010 - № 2- с. 47-59.

12 с.

 

149

Способи компенсації моральної шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням

Стаття

Часопис НаУ ОА. - 2010- №1 (13)- с. 56-60.

14 с.

 

150

Умови виправданості рішень у стані ризику про проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами органів внутрішніх справ

Друк.

Вісник Луганського державного університету ВС України. – 2010. – Спецвипуск № 4. – С.63-76.

0,4

Бабічев Д.О. ( частка Шумила М.Є.-0, 4 авт. арк.. )

151

Оперативно-розшукова і кримінально-процесуальна діяльність – нова форма досудового розслідування в проекті КПК України

Друк.

Науковий вісник НА СБ України – Київ, 2011 - № 38.

С. 55 - 69

13 с.

 

152

Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування – передумова для зміни форми кримінального процесу

Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики, присвяченої десятиріччю Міжнародного гуманітарного університету » 28 жовтня 2011 р., Одеса, с. 402-408.

7 с.

 

153

Економічна безпека як складова національної безпеки України

Стаття

Збірник наукових праць НА СБУ. Київ, 2011р., №36- с. 46-60)

14 с.

Ткаленко С.І. (частка Шумила М.Є. – 0,4 авт. арк..)

154

Оперативно-розшукові і слідчі дії: взаємозв’язок і розбіжність (гносеологічна і правова природа)

Матеріали круглого столу

Становлення системи негласного розслідування у кримінально - процесуальному законодавстві України, Київ, НАВС, 7.10.2011 р. (матеріали круглого столу).- с.24-29.

5 с.

 

155

Взаимосвязь оперативно-розыскных и следственных действий

Матеріали научно-практическая конференции

Проблеми концепции досудебного производства в КПК Украини»Международная НПК «Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России», 28-30 ноября 2011г., г. Москва.-с. 201-207.

7 с.

 

156

Лисиченко В.К. - вчений і педагог

Стаття

Професор Лисиченко В.К.- людина вчений, педагог //Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 90-річчю В.К. Лисиченко та 92-річчю з дня народження І.Я.Фрідмана. 23 грудня 2011 р., м. Ірпінь. - с. 18-25

7 с.

 

157

Теоретичний аналіз доказування у кримінальному процесі

Стаття

Право України.-Київ: МІНЮСТ України – ISSN 0132-1331. – 2011р., №5, С.348-351.

6. с

 

158

Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі

Стаття

Право України.-Київ: МІНЮСТ України – ISSN 0132-1331. – 2011р., №9, С. 238-247

0.6

Гмирко В.П. (частка Шумила М.Є. – 0,4 авт. арк..)

159

Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування в проекті КПК України ( проблеми унормування і правозастосування)

Стаття

Право України.-Київ: МІНЮСТ України – ISSN 0132-1331. – 2012р., №3-4, С. 454-463.

11 с.

 

160

Удосконалення Нормативної Моделі Накладення Арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв'язку

Стаття

Часопис Національного університету "Острозька Академія". Серія

"Право". - 2012. - No. 1(5) :- с. 114- 125)

 

Рудей В.С. (частка Шумила М.Є. – 0,4)

161

Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування)

Стаття

Право України №4 2012 р.-№3-4- с. 452-462.

10 с.

 

162

Оперативно-розшукова діяльність – нова форма досудового розслідування

Стаття

Нова форма досудового розслідування КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України (матеріали міжвідомчої наукової - практичної конференції 27 квітня 2012 р. м. Київ , с. 113-117)

4 с.

 

163

Поняття доказів у новому КПК України (інтерпретація нової моделі)

Друк

Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми. //(Збірник матеріалів міжнародної практичної конференції з нагоди 10 річчя Ірпінської фінансової юридичної академії та 80 річчя з дня народження відомого вченого – криміналіста сучасності доктора юридичних наук Бахіна В.П., Ірпінь 16 листопада 2012 р., стр. 353 – 357)

4 с.

 

164

Поняття доказів в КПК України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі.

Стаття

Збірник наукових праць Національної академії СБ України № 43. 2012 р. – с.115-128.

13 с.

 

165

Загальне поняття доказів у КПК України (наукова інтерпретація нормативної моделі)

Матеріали науково-практ. конф.

Докази і доказування за новим кримінальним процесуальним кодексом України (до 75- річчя з дня народження доктора юридичних наук, професор Михайла Макаровича Михеєнка), Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 року, м. Київ, С.23-28

5 с.

 

166

Поняття доказів в КПК України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі.

Стаття

Вісник Верховного Суду України.– 2013р., №2.-с.40-48.

8 с.

 

167

Досудові і судові докази у КПК України

Стаття

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - № 1. 2013 – С. 82-88.

7 с.

 

168

Рецензия на учебник «Уголовный процесс. Проблемные лекции: учебник для магистров» (под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. Москва, 2013. 799 с.)

Рецензія

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013, № 24 С. 295–298)

0,3

Лобойко Л.Н. (частка Шумила М.Є. – 0,3 авт. арк..)

169

Гносеологічна і процесуальна природа доказів у КПК України

Матеріали міжн. науково-практичної конференції

Кримінальне провадження: новації процесуальної теорії та кримінальної практики. Матеріали міжн. науково-практичної конференції 18-19 квітня 2013 року. м. Алушта, АР Крим. - С. 173 – 178

0,5

 

170

До питання про предмет кримінально-поліційної і слідчої діяльності у законодавстві України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Малиновські читання 13-14 листопада 2013 року (матеріали 4 міжнародної науково-практичної конференції. Національний університет «Острозька академія». – Острог. – С. 233 – 239)

7 с.

 

171

Щодо підстав прийняття рішення у досудовому

провадженні

Матеріали круглого столу

Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах. Матеріали круглого столу до 80-річчя з дня народження професора А.Я. Дубинського. (Київ, 4 квітня 2014 року). – Київ. – 2014. – С. 9 – 12

4 с.

 

172

Ймовірність і вірогідність знання у кримінальному провадженні як передумова потреби об’єктивізації результатів доказування

Стаття

Право України. – 2014. - № 10. – С. 44 – 52

13 с.

 

173

Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення

Друк

Право України. - № 11.- 2014. – С. 206-215

19 с.

 

174

Вплив нормативних, об’єктивних та суб’єктивних чинників на формування доказів у кримінальному процесі України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Міжнародна науково-практичної конференції «Треті Малиновські читання», 14-15 листопада 2014 року. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2014. – С. 185-189.

4 с.

 

175

Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого і сучасного

Стаття

Вісник Академії адвокатури України. - № 33. – Том 12. - № 2. – 2015. – С. 223 – 233

10 с.

 

176

Практикум з кримінального процесу України

Навч. Посібник

Навчальний посібник. – К., 2015. – С.33-44.

11 с.

 

177

Щодо шляхів подолання обвинувального ухилу у кримінальному процесі

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Малиновські читання 30 вересня – 01 жовтня 2016 року (матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції. Національний університет «Острозька академія». – Острог. –2016- С. 235 – 236.

4 с.

 

178

Проблеми реалізації міжнародних стандартів прав потерпілого у кримінальному процесі України

Матеріали міжнародної наукової конференції

«Процесуально-криміналістичні проблеми прав потерпілого у кримінальному процесі» (Вища школа права ім.. О. Скадовської, Вроцлав, Польща, 22 лист. 2016 року, С.6-7 ).

3 с.

 

179

Роль науки в критичній рефлексії положень КПК України

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 24 листопада 2017 р.) ч. 1 С. 22-25

7 с.

 

180

Держава як суб’єкт юридичної відповідальності перед людиною у кримінальному процесі

Стаття

Право України.-2018 р. № 8.- с. 15-33

18 с.

Андрушко О- частка Шумила М.- 0. 5 авт. арк..)

181

Камо грядеш, український

суде ?

Стаття

Правова позиція № 1(20) 2018 с.155-162

8 с.

 

182

Критерії спрощення досудового розслідування кримінальних проступків

Матеріали круглого столу

Тези виступів на круглому столі на тему» 14 листопада 2019 р. НАВС України с. 8-11.

3 с.

 

183

Цивільно-правова відповідальність за порушення у кримінальному процесі: система нормативних лабіринтів та пошук концепції

Стаття

Право України. 2019-№ 9, с. 99-116.

17 с.

Андрушко О.В. (частка Шумила М.- 0, 4 авт. арк..)

184

Роль інформації у формуванні електронних доказів

Стаття

Вісник національної академії правових наук України. 2019-№2 с. 118-130

0,4

Капліна Л.А.(частка Шумила М.- 0,3 авт. арк..)

185

Проблеми встановлення та розмежування психічних розладів і психічних вад особи як окремих підстав для обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні

Стаття

Підприємство, господарство і право.2019 -№ 10 с. 184-189

6 с.

, Л.Дунаєвська, О.Козерацька (частка Шумила М.-0, 2 авт. арк..)

186

Відгук офіційного опонента на дисертацію Шабаровського Богдана Володимировича на тему: «Перевірка доказів у кримінальному процесі». Подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 ( кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (081-Право)

Стаття

Часопис Національного університету «Острозька академія», Серія «Право».- 2019.-№1(20)- с. 1-28 .

28 с.

 

187

Процесуальний детермінізм VS детермінізму матеріального: до якого правого берега пристати?

Друк

Юридична Україна. 2019.-№12.- С. 48-55

9 с.

 

188

Процесуальний детермінізм VS детермінізму матеріального: до якого правого берега пристати?

Матеріали науково-практичної конференції

Тези виступу на Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка // Кримінальний процес і криміналістика:виклики часу: збірник статей за матеріалами на Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики ЛНУ імені Івана Франка ( 24 січня 2020 року.. м. Львів / орг.. ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич та інш.. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020.- с. 21-32

12 с.

 

189

Нормативна модель досудового розслідування в КПК 2012 року: проблеми та шляхи їх вирішення

Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару

Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення ( матеріали постійно діючого науково-практичного семінару( 27 травня 2021 р)- Харків., 2021.- № 11. с.201-207

7 с.

 

190

Проблеми досудового розслідування

Матеріали круглого столу

Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: (Львів, 11 червня 2021 року, Львівський державний університет внутрішніх справ).- с. 338-347

10 с.

 

191

Нормативно-правова модель досудового розслідування за чинним КПК: теоретичні і практичні проблеми та шляхи їх вирішення

Стаття

Нове українське право № 3, 2021- Київський регіональний центр Національної академії правових наук України.- с. 261-266

6 с.

 

192

Нагальні питання юридичної відповідальності за порушення вимог академічної доброчесності у науковій діяльності

Матеріали міжнар.

науково-практичної конференції

Академічна відповідальність

м. Київ,

15 квітня 2021 року,

с.135-139.

5 с.

 

193

Проблеми досудового розслідування та шляхи їх вирішення

Матеріали міжнар.

науково-практичної конференції

Міжнародна

науково-практична конференція м. Одеса,

2021 р.

с. 178-186

9 с.

 

194

Щодо особливостей викладання постреформенного кримінального процесу

Матеріали круглого столу

Підвищення якості викладання галузевих юридичних дисциплін: Збірник матеріалів круглого столу, ( Київ, 7 жовтня 2021 р.) Киів Киівський регіональний центр НАПР України, 2021. С. 84-90.

7 с.

 

195

Лікарська таємниця у кримінальному процесі та законодавстві України про охорону здоров’я (у співавторстві)

Стаття

Нове українське право № 5-2021 - Київський регіональний центр Національної академії правових наук України с. 112-120

9 с.

Шумило М.Є. (0,3);

Рудей В.С.;

Дунаєвська Л.Г.

196

Викладання кримінального процесу: чи не час прощаватися з методологічною спадщиною кримінального процесу тоталітарної доби ?

Стаття

Нове українське право № 2-2022 - Київський регіональний центр Національної академії правових наук України с. 149-155

7 с.

 

197

Зменшення ролі суду в кримінальному процесі: від неприйняття ідеї судової влади до девальвації ідеї права

Стаття

Кримінальний процес вимір перспективи та традиції:

11 Харківський полілог (м. Харків, 10.11-2021 року) –

Харків,

Право, 2022 р, с.43-53

12 с.

 

198

Інтеграційний підхід у викладанні навчальних дисциплін кримінального циклу

Матеріали

науково-практичної конференції

Проблеми викладання юридичних дисциплін в умовах військового стану юридичної освіти, ( Київ, 20.05.2022).

Київ,

Київський регіональний центр НАПР України, 2022.

публікується

 

 

199

Medical errors: patients’ opinion, lawyers’ standpoint, medical doctrine and practice of the European court of human rights

Стаття

Wiadomości Lekarskie

2019, tom LXXII, nr 12 II, 2416-2420 Available from:

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf

(Scopus)

9,6 с. (0,4 д.а.)

Nikolay Y. Shumylo, 0,3

Oksana V. Kaplina, Svitlana L. Sharenko (0,3)

200

Judicial Nature of Evidence in Criminal Proceeding

Стаття

Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume X, Winter, 7(45): 1976 – 1983. DOI: 10.14505/jarle.v10.7(45).04. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index (Scopus)

9,6 с.

(0,4 д.а.)

Mykola Ye. Shumylo (0,3)

Valery P. Gmyrko, Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Vasily P. Shybiko

201

Conceptual Approaches to Understanding the

Essence of Proof in the Science of Criminal Process in Ukraine

(Концептуальні підходи до розуміння сутності доказування у науці

кримінального процесу України)

Стаття

Journal of Advanced Research in Law

And Economics. Quarterly Volume X Issue 7(45) Winter 2019. Craiova,

Romania. Р. 2146-2155. URL:

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/view/182

(Scopus)

7,2 с.

(0,3 д.а.)

Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, MykolaYe. Shumylo (0,3),

andAnush R. Tumanyanc

202

Proof in the Science of the Criminal Process

In Ukraine: Conceptual Approaches to Understanding the Essence

Стаття

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,

August 04, 2020

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924 (Scopus)

9,6 с.

(0,4 д.а.)

Vapniarchuk, Viacheslav V.; Kaplina, Oksana, V; Shumylo, Mykola

Ye (0,3); Tumanyanc, Anush R.

203

Вагомість доказів у кримінальному процесі

Стаття

Вісник

Національної академії правових наук України,(28) № 4, 2021 рік стор.279-288)

(Scopus)

9,6 с. (0,4 д.а.)

Співавтори Рудей В.С. Гмирко В.П.

204

Німецька модель досудового розслідування та використання її елементів в оптимізації підготовчого провадження у кримінальному процесі України

Стаття

Нове українське право.- номер 3.-2022

с. 195-205.

 

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua