Доцент, к.ю.н., доц. Ахтирська Наталія Миколаївна

АХТИРСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

 

доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

кандидат юридичних наук

 

https://orcid.org/0000-0003-3357-7722

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: знання, уміння і навички конструктивного спілкування, застосовуючи, у тому числі, в навчальному процесі сучасні засоби інформаційно-телекомунікаційних технологій 

Організаційно-управлінська компетентність: набута на посадах Вченого секретаря Науково-дослідного інституту вивчення проблем боротьби з корупцією та організованою злочинністю Академії правових наук України, завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики Запорізького юридичного інституту МВС України, завідувач кафедри кримінального судочинства, першого проректора – проректора з навчальної та наукової роботи Академії суддів України. 

Інші професійні навички: аналітика

Області професійних інтересів: міжнародне співробітництво під час кримінального провадження; розслідування фінансових злочинів; розслідування торгівлі людьми; розслідування посягання на культурні цінності; кібербезпека; права людини

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:

2018/2019 навчальний рік, 2 курс магістри:

Методика розслідування кіберзлочинів; Методика розслідування злочинів проти власності; Методика розслідування незаконного обігу наркотиків

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври:

Криміналістика; Судова медицина; Судова психіатрія

2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври: Криміналістика

2020/2021 навчальний рік, 3 курс, 4 курс бакалаври: Криміналістика

2021/2022 навчальний рік, 3 курс, 4 курс бакалаври: Криміналістика;

3 курс бакалаври: Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

з 01.09.2010 до теперішнього часу - доцент, КНУ імені тараса Шевченка,

2004 до 2010 - Перший проректор, Академія суддів України

1999 - 2000 - Завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, Запорізький інститут МВС України,

1999 - Вчений секретар, НДІ вивчення проблем боротьби з корупцією та організованою злочинністю АПрНУ 

Навчання та стажування:

 • Пройшла навчання в Поліцейській Академії Великобританії (City of London Police). Дистанційного курсу «Демістифікація віртуальних валют» (Розслідування економічних злочинів), за підтрики посольства Великобританії в Україні, травень-червень 2022 р.
 • Сертифікат № 05-22 виданий 07.02.2022 р. про підвищення кваліфікації та розвитку професійних компетентностей викладачів КНУ імені Тараса Шевченка. (0,5 кредиту)
 • Certificate The 7th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (January 19-21, 2022) Conum Publishing House, Manchester (0,8 кредиту)
 • Сертифікат  № LC-1012006-Koblevo від 12 вересня 2021 р. «Причорноморські публічно-правові читання. Обсяг 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС)
 • Certificate of Attendance Nataliia Akhtyrska  attended the Training on Financial Investigations, Virtual Currencies and Darknet, held online on 8-10 November 2021
 • Сертифікат №LSI-24202-VIA  від 02.10.2020 року про проходження стажування в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт) «Modern Approaches to the organization of the educational process for law students»  з 24 серпня по 2 жовтня 2020 року в обсязі 180 годин
 • 2010 – стажування за програмою «Відкритий світ» у США (Університет Флориди, ознайомлення з діяльністю судів та правоохоронних органів США)
 • 2009  – Школа магістратури Франції (Бордо, Париж)
 • 2008 – стажування у підрозділі фінансової розвідки Кіпру (Нікосія)
 • 2007 – Школа магістратури Португалії (Ліссабон)
 • 2004 – Школа магістратури Нідерландів (Зютпхен)

 

Іноземна мова:

Німецька мова B1 Російська мова A1

 Публікації:

 • Nataliia M. Akhtyrska, Olena Yu. Kostiuchenko. STATE REGISTRY OF HUMAN GENOMIC INFORMATION IN UKRAINE: HOW TO ACHIEVE A BALANCE BETWEEN LAW, MEDICINE AND ETHICS. Wiadomości Lekarskie Medical Advances, VOLUME LXXVI, ISSUE 5 PART I, MAY 2023. P.   1099-1105.            INDEXED IN PUBMED/MEDLINE, SCOPUS, EMBASE, EBSCO, INDEX COPERNICUS, POLISH MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, POLISH MEDICAL BIBLIOGRAPHY. DOI: 10.36740/WLek202305129

 • Akhtyrska, N., Kostiuchenko, O., Miroshnykov, I., & Dunaievska, L. (2023). Observance of individual rights in criminal proceedings during martial law: Observancia de los derechos individuales en los procesos penales durante la ley marcial. Cuestiones Políticas, 41(76), 482-501.https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/issue/view/3801https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.28 (Web of Science)

 • Svoboda, I., Kovalova, O., Marysyuk, K., Akhtyrska, N., & Kostiuchenko, O. (2022). Peculiarities of the Investigation of Juvenile Drug Trafficking Offences: Peculiaridades de la Investigación de Delitos de Narcotráfico Juvenil. Cuestiones Políticas, 40(75), 312-333. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.21  (Web of Science)

 • Tymchyshyn, A., Semeniaka, A., Bondar, S., Akhtyrska, N., & Kostiuchenko, O. (2022). The use of big data and data mining in the investigation of criminal offences. Amazonia Investiga, 11(56), 278-290. https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.27 https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2134 (Web of Science)

 • Ахтирська Н. Стандарти Ради Європи щодо використання технологій розпізнавання обличчя у кримінальному провадженні або на кого дивиться Око Саурона. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. Вип. 15(27), Т. 1, 2023. С. 228-238. DOI: 10.33098/2078-6670.2023.15.27.1.228-238

 • Ахтирcька Н. Одержання доказів в електронній формі  в світлі Другого додаткового Протоколу до Конвенції про кіберзлочинність. Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза». 2022. Випуск 67. С. 188-200. DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.21
 • Костюченко О. Ахтирська Н. Міжнародні стандарти правової регламентації судової експертизи та їх впровадження в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 3 (122) 2022. С. 31-40.
 • Ахтирська Н.М., Костюченко О.Ю. Процесуальні та організаційні аспекти збору електронних доказів  під час міжнародного співробітництва. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право № 72. Ч.2. С. 192-198.
 • Ахтирська Н.М. Розроблення нових тактичних прийомів допиту на потребу часу. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» № 1, 2022. С. 265-269. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). http://lsej.org.ua/1_2022/66.pdf
 • Akhtyrska, N. M., Kotiuk, O. I., & Sereda, Y. M. (2022). Correlation of the Right to Keep and Bear Arms with Ensuring the Right to Life and its Protection: Correlación del Derecho a Poseer y Portar Armas con la Garantía del Derecho a la Vida y su Protección. Cuestiones Políticas, 40(72), 264-278. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.14
 • Ахтирська Н. М. Правова регламентація  національних реєстрів біологічних даних людини. Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 69. 2022. С. 385-390. https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/03/NVUzhNU_69.pdf
 • Ахтирська Н. М. Електронні докази: питання використання в судочинстві України. The 7th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (January 19-21, 2022) Conum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. С. 799-804.
 • Ахтирська Н. Правове врегулювання діяльності міжнародних спільних слідчих груп для розслідування воєнних злочинів та геноциду в Україні. «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики – вплив воєнних дій». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки ННІ права (12 травня 2022 року). С.277-279.
 • Ахтирська Н., Гуцалюк М. Правові засоби боротьби з кіберзагрозами під час воєнного стану в світлі використання механізмів Другого додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність. «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики – вплив воєнних дій». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки ННІ права (12 травня 2022 року). С. 283-284.
 • Ахтирська Н.М. Остракізм дактилоскопії в сучасній науці та практиці. «Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченої 200-річниці з дня народження Френсіса Гальтона: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 травня 2022 року). – К.: ДУІТ, 2022. С.115-11
 • Ахтирська Н.М. «Право на зброю: чи має корелювати законодавча регламентація з об’єктивною ситуацією». Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету (Index Copernicus International (Республіка Польща)). 2021. №8. С.12-15. http://www.lsej.org.ua/8_2021/3.pdf
 •  Ахтирська Н.М. Тлумачення поняття «розумні строки» у світлі практики ЄСПЛ та шляхи впровадження у правосуддя України. Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету (Index Copernicus International (Республіка Польща)). 2021. № 9. С. 2016-2019. http://www.lsej.org.ua/9_2021/55.pdf
 • Nataliia M. Akhtyrska, Yuriy V. Grodetskiy. THE RIGHT TO LIFE FROM THE POINT OF VIEW OF PERSONAL AUTONOMY IN DECISION-MAKING ON EUTHANASIA (REVIEW OF THE ECHR PRACTICE AND THE LEGISLATION OF SELECTED COUNTRIES). Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE 11 PART 2, NOVEMBER 2021. Wiadomości Lekarskie is abstracted and indexed in: PUBMED/MEDLINE, SCOPUS, EMBASE, INDEX COPERNICUS, POLISH MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, POLISH MEDICAL BIBLIOGRAPHY https://wiadlek.pl/11-2021/
 • Ахтирська Н.М. Ознаки конфлікту інтересів: позиція правоохоронних органів та судова практика. Причорноморські публічно-правові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 10-12 вересня 2021 р. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Ч. 1. С. 60-64.
 • Ахтирська Н.М. Антикорупційне законодавство на сторожі здоров’я громадян. Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення : матеріали сателіт. заходу в межах V Харків. міжнар. юрид. форуму, 21 верес. 2021 р. : електрон. наук. вид. / [уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. Нога] ; Нац. акад. прав. Наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків : Право, 2021. С. 9-13.
 • Ахтирська Н.М. Право на життя з точки зору особистісної автономії у прийнятті рішення про евтаназію (огляд практики ЄСПЛ та законодавства окремих країн). Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії : матеріали V Мед.-прав. форуму, (м. Харків, 9–10 груд. 2021 р.): електрон. наук. вид. / [уклад.: Ю. Ю. Забуга, С. С. Шрамко] ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Координатор ОБСЄ в Україні [та ін.]. – Харків Право, 2021. С. 67-71
 • Ахтирська Н.М. «Застосування методів спонукання до досягнення вершин професійної майстерності у навчанні юристів» // Scientific and pedagogic internship «Modern Approaches to the organization of the  educational process for law students» : Internship proceedings, August 24 – October 2, 2020. Frankfurt an der Oder : Izdevnieciba  «Baltija Publishing», 2020. 284 pages. P.14-18. -
 • Ахтирська Н.М. Екстрадиція «вора в законі» // Підприємництво, господарство і право. 2020. № 7. С. 320-327. http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/7/56.pdf -
 • Ахтирська Н., Костюченко О. Правове регулювання біоетичних проблем в світлі наукових досягнень в галузі медицини // Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. С. 12-13.
 •  Ахтирська Н.М. Відповідальність за колаборацію з точки зору  міжнародного гуманітарного права // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи розвитку правової науки в сучасних умовах» 22-23 квітня 2021 року// Шляхи розвитку правової науки в умовах сьогодення: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: ДУІТ, 2021. С. 142-147.
 • Ахтирська Н.М. Науково-технічне та правове забезпечення правоохоронних органів  як запорука ефективної діяльності (міжнародний досвід) // Донецький юридичний інститут МВС України: освітні традиції, перевірені часом: матеріалиМіжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 28 квітня 2021 року). Донецькийюридичний інститут МВС України. К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2021. С. 30-34   (442 c.)https://repo.dli.donetsk.ua/bitstream/123456789/1704/1/210512_1543_A5_442pages_i.pdf+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua" style="text-decoration: none;"> https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PIs1D8pSooMJ:https://repo.dli.donetsk.ua/bitstream/123456789/1704/1/210512_1543_A5_442pages_i.pdf+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
 • Ахтирська Н.М. Використання можливостей лінгвістичної експертизи для встановлення ознак провокації // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: Д. В. Журавльов (голов. ред.), О. Г. Рувін (заст. голов. ред.) та ін. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – Вип. 66 . С.516-528 СТАТТЯ  // DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.49// https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Akhtyrska.pdf
 • Ахтирська Н.М. Чи вирішить створення Бюро економічної безпеки України завдання боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності? //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченої 186-річниці з дня народження професора Чезаре Ломброзо, 14 травня 2021року, м. Київ. Державний університет інфраструктури та технологій, інститут управління, технологій та права. С. 96-99 https://files.duit.edu.ua/uploads/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/3_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%90/all-ukrainian-internet-conferences/all-ukrainian-conference-14-05-2021-new.pdf
 • Ахтирська Н. М. Право на зброю: чи готові правоохоронні органи до нових викликів? // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред. д.ю.н., акад. НАПрН України О.П. Орлюк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 2. С. 133-134.   https://drive.google.com/file/d/1dXN0biM5jnTuVSqBqBRuDmV8zqpWPXVe/view
 • Nataliia M. Akhtyrska, Olena Yu. Kostiuchenko. LEGAL REGULATION OF BIOETHICAL ISSUES IN THE LIGHT OF MEDICAL SCIENCE ACHIEVEMENTS // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 12 PART 2, DECEMBER 2020 P. 2804-2810. https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012217.pdf (Польща),  Scopus  
 • Ахтирська Н.М. Процесуальне забезпечення екстрадиції відповідно до конвенційних вимог. Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24 травня 2019 р.). за ред.. Г.О. Ульянової; уклад. : О.В. Дикий, Ю.Д. Батан. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 83-86.
 •  Ахтирська Н.М. Залежність рішень судової влади від якості законодавчого процесу: чи можуть імплементовані норми набувати чинності для України раніше самих міжнародних актів. Проблеми реформування кримінальної юстиції України : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2019 р. Чернівці, 2019 С. 148-152.
 • Ахтырская Н. Н. Практика использования результатов негласных следственных (розыскных) действий при расследовании наркопреступлений в Украине. /International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: choice mechanisms and priorities implementation» : Conference proceedings, June 7–8, 2019. Snina : Izdevnieciba «Baltija Publishing», Р.424-426.
 •  Ахтирська Н.М. Наслідки невидачі правопорушників-іноземців, які перебувають в міжнародному розшуку: практика Європейського суду та спроможність національних правоохоронних органів. Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та судової експертології, присвяченої 150-річчю з дня народження М.С. Бокаріуса: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції. К.: ДУІТ, 2019. С. 29-35.
 •  Ахтирська Н.М. Оцінка експертних висновків в тлумаченні Європейського суду з прав людини. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики : матеріали ІІ-ої науково-практичної конференції (м. Київ, м. Маріуполь, 27 лютого 2019 року). Київ-Маріуполь : 2019. С. 22-26.
 •  Ахтирська Н. М. Щодо визначення моменту оголошення міжнародного розшуку особи. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 25–26 січня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 27-30.
 • Ахтирська Н.М. Міжнародне співробітництво у кримінальних провадженнях щодо юридичних осіб (законодавчий та організаційний аспект). «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» : матеріали міжнародного круглого столу, 30 липня 2019 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 21-25.
 •  Ахтирська Н.М. Законодавче забезпечення правосуддя в новому «цифровому світі». «Електронне кримінальне провадження» : матеріали «круглого столу», 25 липня 2019 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 12-16.
 •   Ахтирська Н.М. Допит свідків у практиці Європейського суду з прав людини. Актуальні питання судової експертології та кримінального процесу: мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) за заг. ред. О.Г. Рувіна, Н.В. Нестор. К.: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. С.32-35.
 • Ахтирська Н.М. Оцінка висновків «наукових суддів» у практиці Європейського суду з прав людини. Криміналістика і судова експертиза: Наук.-метод. зб., присвяч. 55-річчю з дня заснування. Київський НДІ судових експертиз; ред. кол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. К., 2019. Вип. 64. С. 125-134.
 •  Ахтирська Н.М. Практика Європейського суду з прав людини щодо екстрадиції особи до країни, де не скасована смертна кара. Судова апеляція, 2019. № 1(54). С. 69-78.
 •  Ахтирська Н.М. Юрисдикція держави щодо захисту своїх громадян за кордоном від торгівлі людьми: практика Європейського суду. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Випуск 1. Херсон, 2019. С. 67-71.
 •  Ахтирська Н.М. Актуальні питання міжнародного розшуку у світлі судової практики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Ужгород, 2019. Випуск 54. С. 175-180.
 •  Ахтирська Н.М. Оцінювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій і використання їх судом як доказів. Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2019. № 1. С.167 -170. Index Copernicus International (Республіка Польща). URL: http://lsej.org.ua/1_2019/1_2019.pdf
 •  Ахтирська Н.М., Неділько Я.В. Криміналістична характеристика : особа кіберзлочинця. Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2019. № 1. С. 171-174.URL: http://lsej.org.ua/1_2019/1_2019.pdf Index Copernicus International (Республіка Польща)
 •  Ахтирська Н.М. Новели чинного законодавства щодо екстрадиції: удосконалений механізм та його процесуальне забезпечення . Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 84. Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2019. С. 132-143 ( Index Copernicus international (Варшава, Польща).
 •  Ахтирська Н.М. Консультативний висновок ЄСПЛ як засіб формування єдності судової практики. Судова апеляція, 2019. № 2 (54). С. 68-74.
 •  Ахтирська Н.М. Міжнародний досвід використання цифрової інформації в кримінальному судочинстві. Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького державного університету. 2019. № 4.
 •  Ахтирська Н.М. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Київ: Логос, 2019, 576 с.
 •  Ахтирська Н., Томас Ж. Відношення до тварин як критерій цивілізованості суспільства: законодавство та практика застосування: монографія. К. : ВПЦ «Київський університет», 2019. 396 с.
 •  Рамандіп Каур Шіна, Ахтирська Н.М. Особливості судового розгляду кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Посібник для суддів. Партнерство заради належного врядування РЄ/ЄС (ПНВ) «Боротьба з корупцією та зміцнення належного врядування/Боротьба з відмиванням грошей" (EaP-2).К: Національна школа суддів України, 2019. С. 275
 • Ахтирська Н.М. Судові експертизи в процесуальному праві України : навч. посібник. за заг ред. О.Г. Рувіна. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 424 с.

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua