Професор, д.ю.н., проф. Кучинська Оксана Петрівна

КУЧИНСЬКА ОКСАНА ПЕТРІВНА

 

професор кафедри кримінального процесу та криміналістики

Доктор юридичних наук

 

 https://orcid.org/0000-0003-3464-4798

Рідна мова: Українська

 

Комунікаційна компетентність: маю здатність застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями

 

Організаційно-управлінська компетентність: спрямованість на розвиток педагогічної і виховної підсистем системи освіти шляхом опанування інновацій;

 

Інші професійні навички: здатність раціонально використовувати час; уміння управляти конфліктами; уміння управляти конфліктами

 

Області професійних інтересів: Кримінальний процес України, Актуальні проблеми кримінального процесу України, Судоустрій в Україні,

 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брала участь:

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми процесуального статусу учасників кримінального провадження

 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Гарантії прав особи у кримінальному провадженні

 2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Гарантії прав особи на досудовому розслідуванні

 2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

 2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Процесуальний статус учасників кримінального провадження

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2013 до 2018 - професор кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука з 2011 до 2013 - Проректор Національної школи суддів України, Національна школа суддів України, Управління з 1997 до 2011 - Проректор Академії адвокатури України, Академія адвокатури України, Наука з 1989 до 1997 - професор кафедри правосуддя , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

 

Навчання та стажування:

з 01.04.2019 до 24.04.2019 - Верховний Суд; Велика Палата Верховного Суду, стажуванняПублікації:

1.Кучинська О.П., Проблеми реалізації прав потерпілого в радянському кримінальному процесі. Сучасні проблеми держави та права. Київ. 1990. С. 151-155.

2.Кучинська О.П., Кримінально-правове значення сп’яніння потерпілого. Радянське право. 1991. № 7. С. 33-36 ( у співавторстві з П.П. Андрушко та В.С. Ковальским).

3.Кучинская О.П., Формы участия потерпевшего в осуществлении функции обвинения. Проблемы совершенствования законодательства Украины и практика его применения. Харьков. 1991. С. 101-103.

4.Кучинська О.П., Практика застосування кримінально-процесуального законодавства, що захищає права потерпілого. Радянське право. 1993. № 3. С. 10-14 (у співавторстві з Л.Б. Ільковець).

5.Кучинська О.П., Законодавчо захистити права потерпілих. Право України. 1996. № 7. С. 53-54, 57.

6.Кучинська О.П., З турботою про потерпілих. Адвокат : журнал Спілки адвокатів України. 1997. № 2(5). С. 45—48.

7.Кучинська О.П., Особливості участі адвокатів у суді присяжних.  Адвокат : загальнодержавне періодичне видання. 2000.  № 3(18).  С. 14—17.

8.Кучинська О.П. Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар. В.Т. Маляренко, В.Г. Гончаренко, Т.В. Варфоломеєва, В.І. Бояров, за заг.ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. К.: Форум, 2003. 938 с. (перевидання 2004, 2006, 2008 р.р., автором одноособово 0.5 умовн. друк. арк.).

9.Кучинська О.П. Кримінальний процес України : навчальний посібник.  К.: Прецедент, 2005.  202 с. (перевидання 2007 р.) (автором одноособово 7,5 умовн. друк. арк.).

10. Кучинська О.П., Кучинська О.А, Яновська О.Г.,  Кримінально-процесуальне законодавство України : посібник..  К.: Прецедент, 2006. 143 с. (автором одноособово 2 умовн. друк. арк.).

11. Кучинська О.П. Участь понятих у кримінальному процесі України: за та проти. Адвокат : загальнодержавний професійний журнал. — 2008.  № 9(96). С. 10—12.

12. Кучинская О.П. Законодательно защитить права потерпевших // Уголовно-правовая защита конституционных прав человека (к 15-летию Конституции России) : сборник материалов международной научно-практической конференции. 26-27 мая 2009 г. — СПб: БИЭПП-БИИЯМС, 2009. — С. 285—287.

13. Кучинська О.П. Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України. Адвокат : загальнодержавний професійний журнал.  2009. № 5(104). С. 10—12.

14. Кучинська О.П. Довідник майбутнього адвоката / Т.В.Варфоломеєва, Н.М.Мироненко [та інш]. – К: Прецедент, 2010. – 1151 с. (автором одноособово – 1,1 умовн. друк. арк.).

15. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження : навчальний посібник.  К.: Юрінком Інтер, 2010.  406 с.

16. Кучинська О.П. Перекладач в кримінальному процесі України. Вісник Академії адвокатури України. К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2010. Число 1(17). C. 139—141.

17. Кучинська О.П. Представництво прав потерпілих. Часопис Академії адвокатури України.  2010. № 3(8).  С. 1—2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-3/10kopkpu.pdf.

18. Кучинська О.П. Проблеми розгляду заяв про відводи в кримінальному процесі України. Вісник Академії адвокатури України. К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2010. Число 3(19). — С. 104—106.

19. Кучинська О.П. Глущенко С.В. , Чи доцільне обмеження права на оскарження рішень суду?  Вісник Академії адвокатури України.  К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2010. Число 3(19). С. 137—141.

20. Кучинська О.П. Деякі питання щодо попереднього розгляду справи суддею. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць. 2010. № 4(51). С. 334—338.

21. Кучинська О.П. Деякі проблеми захисту прав потерпілих за кримінально-процесуальним законодавством України та Російської Федерації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал. Луганськ. 2010. № 4.  С. 94—97.

22. Кучинська О.П., Прецедент: історія і сучасність. Держава і регіони. Серія: право.  2010.№ 4. С. 107—111.

23. Кучинська О.П. До питання про внутрішнє переконання судді.  Право і суспільство. 2010. № 5. С. 60—63.

24. Кучинська О.П., Бояров  В.І., Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів. Адвокат : загальнодержавний професійний журнал. 2010. № 7(118). С. 39—42.

25. Кучинська О.П. Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві. Адвокат : загальнодержавний професійний журнал. 2010. № 7(118).  С. 17—19.

26. Кучинська О.П. До питання щодо представництва інтересів потерпілого в кримінальному процесі України за рахунок держави. Часопис Академії адвокатури України. 2010. № 8(3). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-3/10kopkpu.pdf

27. Кучинська О.П. Відкладення розгляду справи та перерва у судовому засіданні як фактори, що впливають на оперативність розгляду кримінальної справи. Часопис Академії адвокатури України. 2010. № 9(4) URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-4/10koprks.pdf

28. Кучинська О.П. Проблеми реалізації прав потерпілих в кримінальному судочинстві. Часопис Академії адвокатури України. 2010. № 9(4). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-4/10koppks.pdf

29. Кучинська О.П., Проблеми єдності системи судів загальної юрисдикції у світлі Закону України «Про судоустрій та статус суддів». Право України. 2010. № 11. С. 200- 205.

30. Кучинська О.П. Процесуальні особливості закриття судом кримінальної справи та звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки. Правова держава. 2010. № 13.С. 124—129.

31. Кучинська О.П., Здійснення правосуддя судом присяжних: за та проти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: право. 2010.  № 14. С. 351-353.

32. Кучинська О.П. Забезпечення прав осіб  при розгляді справ у суді першої інстанції. Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. 2011. № 1(3). URL:  http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/ 11kopspi.pdf

33. Кучинская О.П., Некоторые вопросы принципов уголовного процесса в Республике Молдова, Российской Федерации и Украине. Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. 2010.  № 11(229).  С. 39—42.

34. Кучинська О.П., Деякі питання оскарження судових рішень в кримінальному процесі як конституційна засада судочинства. Конституційні аспекти судової реформи в Україні: матеріали науково-практичної конференції. 24-25 березня 2011 р. — Львів: ФОП Кундельський Г.Л., 2011. — С. 152—153.

35. Кучинская О.П. Диспозитивность как принцип уголовного процесса. Законность и правопорядок в современном обществе : сборник материалов IV международной научно-практической конференции (под. общей редакцией С.С. Чернова). — Новосибирск, 2011. — С. 278—282.

36. Кучинська О.П. Забезпечення прав підозрюваного (обвинуваченого) при проведенні негласних слідчих дій. Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження : матеріали круглого стола  в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. — Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. — С. 75—76.

37. Кучинська О.П. Значення кваліфікаційного рівня суддів у забезпеченні прав учасників судового процесу / О.П. Кучинська //  Вища кваліфікаційна комісія суддів України: досвід, актуальні питання та перспективи : тези міжнародної науково-практичної конференції (Київ 20-21 жовтня 2011р.). — К., 2011. — С. 233—234.

38. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальне законодавство України та міжнародні стандарти з прав людини / О.П. Кучинська // Тенденції розвитку юридичної науки: проблеми та досягнення : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — Тернопіль, 2011. — С. 47—52.

39. Кучинская О.П. Некоторые вопросы обеспечения прав потерпевших в уголовном процессе / О.П. Кучинская // Современная юридическая наука и правоприменение. IV саратовские правовые чтения : Сборник тезисов докладов международной научно-практической конференции, 3-4 июня 2011 г. — Саратов, 2011. — С. 294—295.

40. Кучинська О.П. Окремі питання гуманізації принципів кримінального судочинства  / О.П. Кучинська // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнар. наук. практ конф., м. Луцьк, 17-19 червня 2011 р. — Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. — С. 302—305.

41. Кучинская О.П. Отдельные вопросы реформирования уголовно-процессуального законодательства / О.П. Кучинская // Право и его реализация в XXI веке : сб. науч. тр. по матер. Международной науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Саратовской государственной юридической академии (Саратов, 29-30 сентября 2011 г.) : в 2 ч. / под общ. ред. С.Н. Туманова. — Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО “Саратовская государственная юридическая академия”, 2011. — Ч.1. — С.243—244.

42. Кучинська О.П., Поняття принципів кримінального процесу та їх основні ознаки. Вісник Львів. Ун-ту; [Серія юрид.]. 2011. Вип.53. С. 383—388.

43. Кучинська О.П., Презумпція невинуватості: проблеми пояснення під час викладання кримінально-процесуального права України. Підготовка працівників міліції (поліції): державні та міжнародні стандарти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 28 квітня 2011р. – Донецьк, 2011. – С.201-202.

44. Кучинская О.П., Кучинская О.А.,  Принцип справедливости и уголовно-процессуальное законодательство. Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. 2011.  № 4(234). С. 29—32.

45. Кучинская О.П. Проблемы защиты конституционных прав участников уголовного судопроизводства / О.П. Кучинская // Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы : материалы научно-практической конференции 3-4 октября 2011 г. — М., 2011. — С. 179—181.

46. Кучинська О.П., Становлення наукових уявлень про кримінально-процесуальні принципи, Адвокат. 2011.  № 13. С. 124-129.

47. Кучинська О.П., Чи можливо встановити об’єктивну істину в кримінальному процесі. Часопис Академії адвокатури України. 2011. № 10(1). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11kopvkp.pdf

48. Кучинська О.П., Процесуальні особливості закриття судом кримінальної справи та звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки. Правова держава. 2011.  №13.  С.124-129.

49. Кучинська О.П., Гарантії забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження. Вісник Академії адвокатури України. 2012.  № 1(23). С. 112—116.

50. Кучинська О.П., Сіроткіна М.В.,  Методичні рекомендації до навчального курсу для суддів по темі “Затримання та взяття під варту: особливості застосування” . Київ: Національна школа суддів України. 2012.  39 с. (автором одноособово 0,7 умовн. друк. арк. ).

51. Кучинська О.П., Механізм забезпечення прав особи в кримінальному процесі. Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. 2012. № 4(244). С. 28—30.

52. Кучинская О.П., Некоторые особенности участия потерпевших в уголовном производстве по новому Уголовному процессуальному кодексу Украины. Правовая наука. 2012. № 11(14). С. 4—6.

53. Кучинська О.П., Особливості участі потерпілих у кримінальних справах про торгівлю людьми. Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12 квітня 2012 р.). — Донецьк, 2012. — С. 160—162.

54. Кучинская О.П., Понятие системы принципов уголовного процесса. Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. 2012. № 3(243). С. 38—41.

55. Кучинська О.П., Поняття гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження. Адвокат. 2012. № 1. С.4—8.

56. Кучинська О.П., Право на захист та кваліфіковану правову допомогу у кримінальному провадженні. Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства і удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12 квітня 2012 р.). — Луганськ, 2012. — С. 57—62.

57. Кучинська О.П. Принцип невтручання в особисте і приватне життя особи / О.П. Кучинська // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м.Київ. –Х. – Видавець Строков Д.В., 2012. – 70-73.

58. Кучинська О.П. Принцип свободи та особистої недоторканності людини / О.П. Кучинська // Міжнародна наукова конференція професорсько-викладацького складу, присвячена 15-річчю Національного університету “Одеська юридична академія” та 165-річчю Одеської школи права (20-21 квітня 2012 р.). — Одеса, 2012. — Том 1. — С. 104—106.

59. Кучинська О.П., Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі. Вісник Академії адвокатури України. 2012. № 1(23). С. 125—129.

60. Кучинська О.П. Принцип поваги до честі і гідності людини у кримінальному процесі. Адвокат. 2012. № 1. С. 17—19.

61. Кучинська О.П. Реалізація прав потерпілих за новим КПК України / О.П. Кучинська // Наукові обрії: матеріали IX міжнародної конференції (27 лютого 2012 р.). — Львів, 2012. — С. 190—194.

62. Кучинська О.П., Системність принципів кримінального провадження як визначальний фактор їх ефективного регуляторного впливу на кримінально-процесуальні правовідносини. Адвокат. 2012. № 1. С. 7—11.

63. Кучинська О.П. Поняття та структура механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження.Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 3. С. 87—91.

64. Кучинська О.П. Деякі питання забезпечення прав свідків у кримінальному процесі України. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. 2012. Випуск 9. С. 163—169.

65. Кучинська О.П., Забезпечення права на захист та кваліфіковану правову допомогу в кримінальному провадженні. Юридична Україна. 2012.  №4(112) 2012.  С.65-68.

66. Кучинська О.П., Деякі аспекти втілення принципу свободи та особистої недоторканності у новому КПК України. Адвокат. 2013. №5. С.25-28.

67. Кучинська О.П., Показання свідків як джерело доказів у кримінальному провадженні / О.П. Кучинська // Докази ідоказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчяз дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м.Київ. – Х.:Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 225-228.

68. Кучинська О.П.  Право на те, щоб не піддаватися катуванню або жорстокому, нелюдському чи принижуючому гідність поводженню чи покаранню / О.П.Кучинська // Теоретичні засади та практика реалізації правової політики: Міжнародна науково-практична конференція (м.Запоріжжя, 26.12.2013 р.). – Запоріжжя, 2013. – С.287 -289.

69. Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : монографія. К.: Юрінком Інтер, 2013. – 288 с. ( Рецензії: Гончаренко В. Г. Рецензівя на монографію Кучинської О. П. «Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників» / В. Г. Гончаренко // Часопис Академії адвокатури України. — 2013. — № 2 (19)’2013. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2013-2/19koprks.pdf

70. Кучинська О.П., Фулей Т.І., Бараннік Р.В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія. Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с. (автором одноособово 40% монографії).

71. Кучинська О.П. Свідок та момент набуття ним процесуального статусу / О.П. Кучинська // Сучасна правова наука: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 квітня 2013р., м.Запоріжжя. –ФОП Зеленкевич Л.П., 2013.- С. 186-189.

72. Кучинська О.П. Загальна характеристика засади кримінального провадження «Повага до людської гідності» // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні» 23 травня 2014 року: День науки юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – 55с.

73. Кучинська О.П.,  Правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2014.  №1 (16).  С.57-61.

74. Кучинська О.П. Свобода та особиста недоторканність у світлі міжнародних стандартів в галузі прав людини // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: круглий стіл до 80-річчя з дня народження професора А. Я. Дубинського (Київ, 4 квітня 2014 року).

75.  Кучинська О.П., Артюхова К.Ю., Угоди у кримінальному процесі України та Сполучених Штатів Америки. Юридичний вісник. 2014. №2. С.301-306.

76. Кучинська О.П., Засада кримінального провадження забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародних стандартів в галузі прав людини. Вісник кримінального судочинства.  2015. №1/2015. С.66-71.

77. Кучинська О.П. (у співавторстві) Нагляд прокурора за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в Італії у світлі практики ЄСПЛ // Проблеми протидії злочинності у XXI столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали між нар. Симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.). - Чернігів, 2015.- С.111-114.

78. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. Посібник / колектив авторів; за заг. ред. М.А.Погорецького, О.П.Кучинської. К.: Юрінком Інтер. 2015. 560 с.

79. Kuchynska O.P., Sharkova A.M. Procedural detention as one of grounds for recognizing a person tu be suspected.Legea si Viata. 2015. №3.

80. Кучинська О., Черниченко І. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відео конференція: порівняльний аналіз. Право України. 2015. №7. С.43-50.

81. Судоустрій  України: підручник/ за ред.. М.А.Погорецького, О.Г.Яновської.  К.: Юрінком Інтер. 2015. 344 с.

82. Кучинська О.П., Імплементація міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство. Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник. К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна». 2016. С.27-28.

83. Кучинська О., Крукевич О., Представництво інтересів неповнолітніх потерпілих у кримінальному судочинстві. Вісник кримінального судочинства.  2016. С.70-76.

84. Кучинська О.П., Цигангюк Ю.В., Системність поняття «незалежність суду». Вісник кримінального судочинства. 2016. №4. С.94- 100.

85. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: усний іспит: навч. посіб./За ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П.Кучинської,  д-ра юрид. наук, проф.М.А.Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О.Г.Яновської. К.: Алерта, 2017. 862 с.

86. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: письмовий іспит: навч. посіб./За ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П.Кучинської,  д-ра юрид. наук,  проф.М.А.Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О.Г.Яновської. К.: Алерта, 2017. 172 с.

87. Кучинська О.П., Толокольніков С.В. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія та практика: монографія.  К.: Алерта. 2017.  168 с.

88. Кучинська Оксана, Циганюк Юлія, Актуальні питання пред’явлення та вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні: системний аналіз. Право України.  №8. С.34-47.

89. Кучинська  О.П., Щиголь О.В. Гарантії прав особи при проведенні освідування: сучасний стан, актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник кримінального судочинства. №4./2018. С.54-62.

90. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. За заг.ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А.Погорецького, д-ра юрид. наук, проф.О.Г.Яновської, д-ра юрид. наук, доц. О.З.Хотинської-Нор. К.:Алерта, 2018. 296с.

91. Кучинська О.П.(у співавторстві) Механізм забезпечення прав людини у кримінальному провадженні: поняття і складові елементи. Право і суспільство. 2018. №2. С.234-236.

92. Кучинська О.П. Особливості статусу потерпілого за кримінальним процесуальним законодавством України / О.П.Кучинська // особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях: матеріали IIКруглого столу (3 листопада 2017 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С.60-63.

93. Кучинська О.П. Особливості статусу потерпілого за кримінальним процесуальним законодавством України /О.П.Кучинська // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях: матеріали II Круглого столу (3 листопада 2017 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С.60-63.

94. Кучинська О.П.( у співавторстві) Правовий статус заставодавця як учасника кримінального кримінального провадження: аспекти законодавчого врегулювання та правозастосовної практики. Вісник кримінального судочинства. №2/2018. С.49-57.

 95. Кучинська О. П, Мильцева В. С. Правові засади електронного правосуддя. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 24-28 (особистий внесок – 50%).

96. Кучинська Оксана, Циганюк Юлія Проблеми запровадження медіації у кримінальному процесі України // International conference  « The development of legal sciences: problems and solutions» . – April  27-28,  Lithuania, - С.134-136.

97. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді) : наук.-практ. Посіб.2-ге вид., перероб. та доповн. За ред.. професорів М.А.Погорецького та О.П.Кучинської. К.: Алерта, 2018. 274 с.

98. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. «2-ге вид. зі змін. та доповн./за заг. ред.. проф..М.А.Погорецького. К.: Алерта, 2019. 346 с.

99. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар/  за заг.ред. д-ра юрид.наук, проф. М.А.Погорецького, д-ра юрид.наук, долц. О.З. Хотинської-Нор, д-ра юрид.наук, проф. О.Г.Яновської. Київ: Алерта, 2019.668 с.

100.Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: навч. посіб.: теорет. част. 2-ге видан. зі змін. і  доповн. та з урахув. позиц. Верховного Суду. За ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П.Кучинської,  д-ра юрид. наук, проф.М.А.Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О.Г.Яновської. К.: Алерта, 2019. 932 с.

101.Кучинська О.П., Щиголь О.В. Окремі проблеми процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення. Вісник кримінального судочинства.  №1./2019.С.18-25.

102.Кучинська О.П.,Щиголь О.В. Забезпечення права засудженого на справедливий суд в аспекті перегляду судових рішень за виключними обставинами на прикладі рішення ЄСПЛ у справі « Петухов проти України». Підприємство, господарство і право. 2019.№4/2019 (278) – С 254-260.

103.Кучинська О.П., Щиголь О.В. Поняття та зміст доступу до правосуддя в кримінальному процесі Украіни. Вісник кримінального судочинства. 2019.№3. С 20-30.

104.Кучинська О., Кашинцева О., Циганюк Ю., Міжнародне співробітництво під час кримінальних проваджень щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій / науковий журнал «Wiadomosci Lekarskie», що індексується у науково метричній базі Scopus. INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS INVOLVING ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES/ Wiadomości Lekarskie,Tom  LXXII, 2019, № 12, cz II, grudzien, P. 2531-2535.

105.Кучинська Оксана, Циганюк Юлія, Система міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі  України. Право України. 2019.  №9. 5-7.С.50-65.

106.Винокуров О.В., Кучинська О.П., Захист прав підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: теорія і практика: монографія. Київ: Алерта, 2020. 258 с.

107.Кучинська О.П., Пилипчук О.П. Дослідження висновку експерта у кримінальному провадженні в суді першої інстанції – Криміналістика і судова експертиза: міжвідом.наук.-метод.зб./Київський НДІ судових експертиз; редкол. Д.В.Журавльов (голов. Ред.)та ін. К.,Вип.65.С.19-25.

108.G.I.Baliuk , O. P. Kuchynska, T. G. Kovalchuk, Vlasenko Y.l.,  Y. V. Tsyganyuk, Criminal-environmental policy of Ukraine: compensation for damage caused by crimes against the environment .2020. P. 157-163. (Scopus).

109. Кучинська О., Нестеровський В., Старенький О., Циганюк Ю. Незаконне видобування бурштину та заходи боротьби з ним. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2020. №3(90). С. 62-70. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.09 (Web of Science).

110. Яновська О. Г., Кучинська О. П., Чугаєвська А. В.Реалізація права на охорону здоров’я засуджених осіб, які захворіли на тяжку хворобу. Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків : Право, 2020.  С. 76.

111. Кучинська О. П., Кашинцева О. Ю., Щиголь О. В. Актуальні питання правового регулювання сурогатного материнства та забезпечення прав сурогатних матерів. Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 48-49.

112.Kuchynska O. P., Tsyganyuk Y. V. System of Guarantees of Protection of the Rights of Persons in Criminal Proceeding of Ukraine. International scientific publication.  Conference proceedings. “International Scientific Integration’ 2020” November 9-10, 2020. Published by: «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP Seattle, Washington, USA. 2020. P. 562-565. DOI: 10.30888/2709-2267.2020-4

113.Денисенко Г. В., Кучинська О. П. Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика): монографія. Київ: Алерта, 2021.222 с.

114.Кучинська О.П. Відеоконференція у кримінальному провадженні. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура/ редкол.: В.Т.Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. С. 108-109.

115.Кучинська О.П. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура/ редкол.: В.Т.Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. С. 508-510.

116.Кучинська О.П. Рівність перед законом і судом. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура/ редкол.: В.Т.Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. С. 742-745.

117.Кучинська О.П. Недоторканність права власності. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т.19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура/ редкол.: В.Т.Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. С. 510-511.

118.Кримінальний процес України: навч.посіб.; за заг.ред. О.П.Кучинської, Ю.В.Циганюк. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 448 с.

119.Kaplina O.V.,Kuchynska O.P., Krukevych O.M. (2021). Interrogation of minor and juvenile witnesses in criminal proceedings^ Current state and prospects for improvement. Journalof the National Academy of Legal Scieces of Ukraine, 28930,268-276.

120. Sainchyn, O., Kuchynska, O., Hryniuk, V.,Tsyganyuk, Y. & Hromova, M. (2021). Prevention of Taking and Killing of Hostages: International Legal Regulation.InterEULawEast,8(1), 154-170. https://doi.org/10.22598/iele.2021.8.1.8

121. Kuchynska O., Tsyganyuk Y., Shulgin S. Consideration of state of human health during applying restrictive measures. Wiadomości Lekarskie. 2021. Volume LXXIV, Issue 12, December 2021. (Науково-метрична база: Scopus)(

122.Кучинська О.П., Щиголь О.В. Кримінально-правова  кваліфікація діяння за статтею 190 КК України (шахрайство) в разі відсутності власника майна (потерпілого) та завдання йому шкоди: теоретичні аспекти й виклики правозастосування. Юридична Україна. 2021. № 4 (220). С.28-36.

123. Кримінальний процес України: навч.посіб., 2-ге видання, доповнене; за заг. ред. О.П.Кучинської, Ю.В.Циганюк. Київ: Юрінком Інтер, 2022. 476 с.

124. Закревська Т.О., Кучинська О.П., Циганюк Ю.В. Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі України (теорія та практика): монографія. Видавничий дім «Гельветика», 2022. 180 с.

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua