Центр проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету

Центр проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету

 • Кількість людей задіяних у роботі центру
 1. д.ю.н., проф. Іншин Микола Іванович
 2. к.ю.н. Коваленко Руслан Іванович  - основна посада провідний фахівець
 3. к.ю.н. Шурин Олена Андріївна  - внутрішній сумісник -провідний фахівець
 4. Силантьєва  Інна Василівна - основна посада -провідний фахівець
 5. д.ю.н. Мельник Ярослав Ярославович - основна посада- - провідний юрист
 6. к.ю.н. Мельник Марія Богданівна - основна посада - провідний юрист
 7. асп. Комарницька Марія Василівна - основна посада - провідний юрист
 8. к.ю.н. Медвецька Ольга Олексіївна - основна посада - провідний юрист
 9. к.ю.н. Багрій Василь Андрійович - основна посада - провідний юрист
 10. Євдокименко Тетяна Володимирівна - основна посада юрист І категорії
 11. Іваницький Антон Вячеславович - основна посада - старший лаборант 
 • Наявність окремого приміщення: ауд. 238а Головного навчального корпусу, вул. Володимирська, 60
 • Основні завдання та обов’язки центру відповідно до положення про створення центру.

- організація та проведення, у тому числі за участю викладачів та студентів юридичних факультетів інших ВНЗів, круглих столів, конференцій, семінарів, судових дебатів тощо;

   - сприяння проведенню науково-педагогічним складом юридичного факультету науково-експертного та методологічного супроводу адаптації законодавства України до норм європейського соціального права;

  - організація та здійснення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, наукового тлумачення норм національного законодавства в контексті судової практики та практики Європейського суду з прав людини;

  - взаємодія з органами державної влади для надання консультаційних рекомендацій з питань імплементації норм європейського соціального права;

   - співпраця з органами державної влади з метою запровадження ефективних реформ соціальної сфери та сприяння забезпеченню реалізації соціальних прав;

   - організація шкіл та курсів соціального права для вітчизняних, іноземних громадян, учнів шкіл з особливими потребами.

 Заходи/діяльність центру за 2019 календарний рік.

 1. Проведення міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення»
 2. Проведення Всеукраїнського круглого столу «Семіотика як концепція доступності соціальних прав: проблеми та перспективи розвитку»
 3. Вихід журналу «Соціальне право» №1-№4 за 2019 рік
 4. Проект із підвищення правової освіти дітей з особливими потребами «Школа прав дитини» на базі 281 Святошинської школи м. Києва
 5. Організація роботи Дискусійного клубу соціального права для студентів та аспірантів
 6. Участь у проведенні Дня правничої кар’єри для студентів юридичного факультету спільно з юридичною клінікою «Pro bono»
 7. Створення інформаційної бази наукових публікацій по соціальному праву
 8. Підготовка проекту на конкурс Міністерства освіти та науки України «Правове забезпечення соціальної безпеки в контексті європейської інтеграції України»
 9. Підготовка монографії «Забезпечення соціальних прав в цивільному процесі»
 10. Підготовка монографії «Припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна: сімейно-соціальний аспект»
 11. Підготовка монографії «Обмеження соціальних прав: загальнотеоретичні та галузеві аспекти»
 12. Підготовка монографії «Антропологія соціального права»
 13. Випуск науково-практичного посібника «Докази та доказування у цивільних справах порушення права на працю та інших форм її дискримінації»
 14. Випуск хрестоматій «Золоті сторінки науки трудового та соціального права» (збірка авторефератів 1991-2019рр.), «Найкращі європейські практики забезпечення соціальних прав»
 15. Проведення міжнародної науково-практичної конференції: «Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів» (листопад).
 16. Проведення круглого столу: «Соціально-правові проблеми захисту прав ветеранів» (вересень-жовтень).
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua