Навчально-науковий центр прав людини та врядування юридичного факультету

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ВРЯДУВАННЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

  • Кількість людей задіяних у роботі центру
  1. Ващенко Юлія В’ячеславівна – директор
  2. Лозинська Наталія Василівна – лаборант
  3. Поміркований Олексій Леонідович – лаборант

 

  • Основні завдання та обов’язки центру відповідно до положення про створення центру

Метою діяльності Навчально-наукового центру прав людини та врядування (CHRG) є удосконалення механізмів реалізації та захисту прав людини та врядування крізь призму демократичних перетворень, глобалізації, сталого розвитку, забезпечення якості вищої освіти, поєднання здобутків сучасної науки та практики, використання кращого світового досвіду, інтеграції у європейський та світовий освітній та науковий простір шляхом сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації висококваліфікованих фахівців, проведення правових та міждисциплінарних наукових досліджень, формування міжнародної дослідницької мережі, забезпечення академічної мобільності, розробки та проведення експертизи проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів, підготовки експертних висновків, аналітичних звітів, проведення тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій, публічних обговорень з окресленої проблематики.

 

 

Проведені заходи за січень-вересень 2019 року

 

Організовано підписання Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, яке відбулося 15 березня 2019 р.

Взято участь у підготовці Щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 2018 р.

Організовано низку заходів до Дня захисту прав дитини, а саме зустріч школярів з представниками Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Офісі Уповноваженого та на базі НВК «Домінанта» (травень 2019 р.)

Організовано зустріч Представника з прав дитиниУповноваженогоАксаниФіліпішиноїзі студентами ІнститутужурналістикиУніверситету (травень 2019 р.).

Організовано ознайомчі візити студентів до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Конституційного Суду України.

Організовано візити іноземних професорів, а саме, професора Університету Тарту (Естонія) МерілінКівіорг та професора Університету Преторії (ПАР) МагнусаКіландера для читання лекцій з прав людини на юридичному факультеті

Центром надано організаційну підтримку у проведенні Літньої школи ELSA (Європейської асоціації студентів права) щодо права збройних конфліктів та міжнародної безпеки, що відбулася 21-27.07.2019 р. на базі Університету.

 

Заходи/діяльність центру за 2019 календарний рік.

Центром організовано підписання Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, яке відбулося 15 березня 2019 р. Відповідно до Меморандуму Центр є контрактним підрозділом Університету за напрямом зазначеної співпраці. В межах цього співробітництва Центром, зокрема, взято участь у підготовці Щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 2018 р., організовано низку заходів до Дня захисту прав дитини, а саме зустріч школярів з представниками Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Офісі Уповноваженого та на базі НВК «Домінанта», а також зустріч Представника з прав дитини Уповноваженого АксаниФіліпішиної зі студентами Інституту журналістики Університету (травень 2019 р.).

Організовано візити до Університету іноземних професорів – професора Університету Тарту (Естонія) МерілінКівіорг та професора Університету Преторії (ПАР) Магнуса Кіландера, ознайомчий візит студентів до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Конституційного Суду України.

Центром надано організаційну підтримку у проведенні Літньої школи ELSA (Європейської асоціації студентів права) щодо права збройних конфліктів та міжнародної безпеки, що відбулася 21-27.07.2019 р. на базі Університету.

Центром заплановано продовження співпраці з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зокрема, проведення круглих столів, ознайомчих візитів студентів, школи з прав людини, а також організація співпраці з дослідницькими центрами з прав людини, неурядовими правозахисними організаціями тощо.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua