Науковий центр німецького права юридичного факультету

НАУКОВИЙ ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 1. Кількість людей задіяних у роботі центру
 • Мельник Роман Сергійович
 • Шлоер Бернгард, фахівець 1 категорії
 • Шаблій Олена Анатоліївна, фахівець 2 категорії
 • Чернявська Богдана Вадимівна, юрист 1 категорії
 • Солодова Катерина Юріївна, фахівець 2 категорії


Наявність окремого приміщення:
 вул. Володимирська, 60, Головний навчальний корпус, ауд. 239 

 1. Основні завдання та обов’язки центру відповідно до положення про створення центру.

Завдання Наукового центру німецького права:

 • організація та проведення науково-дослідних робіт;
 • створення постійних наукових зв’язків та здійснення спільних наукових проектів між юридичним факультетом та юридичними вищими навчальними закладами, науковими установами Німеччини, включаючи програми обмінів студентами та викладачами;
 • створення можливості для викладання правових дисциплін, пов’язаних з правовою системою Німеччини, студентам, викладачам та науковим співробітникам юридичного факультету

Обов’язки Наукового центру німецького права:

 • організація та проведення науково-дослідних проектів з вищими навчальними закладами та установами Німеччини;
 • організація та проведення, у тому числі за участю викладачів німецьких вищих навчальних закладів, навчальних занять зі студентами і викладачами юридичного факультету, спрямованих на отримання знань з німецького законодавства та німецької юридичної доктрини;
 • організація та проведення міжнародних конкурсів студентських науково-дослідних робіт;
 • інформування студентів про напрямки наукових досліджень, що проводяться Центром;
 • впровадження результатів наукової діяльності Центру у навчальний процес;
 • пошук партнерів з кола німецьких вищих навчальних закладів, наукових установ та інших державних та недержавних утворень для проведення спільних навчальних та наукових заходів на юридичному факультеті;
 • участь у конкурсах на отримання матеріальної, організаційної тощо допомоги, необхідної для досягнення мети функціонування Центру;
 • організація та проведення занять з вивчення студентами та викладачами юридичного факультету німецької, у тому числі німецької юридичної та наукової мови;
 • збирання, обробка й оперативне поширення інформації про умови навчання та наукові стажування у Німеччині, про можливості участі студентів та викладачів юридичного факультету у німецькомовних міжнародних програмах і проектах;
 • сприяння студентам та викладачам юридичного факультету у встановленні контактів з професорсько-викладацьким складом німецьких вищих наукових установ;
 • організація та консультативна підготовка студентів юридичного факультету до навчання в у Німеччині;
 • проведення міжнародних конференцій, наукових семінарів, круглих столів та інших подібних наукових заходів;
 • пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи;
 • встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичним представництвом Німеччини, німецькими фондами та місіями в Україні.

 

Проведені заходи за січень-вересень 2019 року

 

 1. 30 січня 2019 (м. Київ, Україна) інформаційна зустріч та презентація програми підвищення кваліфікації у сфері належного врядування «Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера «Good Governance» від Фонду Роберта Боша у співпраці з Німецьким Товариством Зовнішньої Політики (DGAP).
 2. січень – березень 2019 (м. Київ, Україна) Курс лекцій фахового публіцистичного та юридичного перекладу спільно з лекторами DAAD.
 3. січень – червень 2019 (м. Київ, Україна) Курс лекцій з основ сімейного та медичного права Німеччини, проведений юристом, власником міжнародної юридичної фірми в м. Кьольн Рольфом Берентіном.
 4. лютий – липень 2019 (м. Київ, Україна, м. Гьоттінген, Німеччина) Третій етап двостороннього трирічного проекту з Ґьоттінгенським університетом за фінансової підтримки Фонду Александра фон Гумбольдта «Умови функціонування третьої гілки влади».
 5. 04-08 лютого 2019 (м. Київ, Україна) Німецько-український семінар «EU, Ukraine and Germany: conflicts, crisis and reforms» спільно з Berlin School of Economics and Law.
 6. березень – червень 2019 (м. Київ, Україна) Курси німецької правничої та наукової мови для студентів, аспірантів та викладачів юридичного факультету.
 7. 08 квітня 2019 (м. Київ, Україна) Конференція «Правова держава за допомогою адміністративної юстиції: Німеччина, Україна, Казахстан».
 8. 08-12 квітня 2019 (м. Київ, Україна) Німецько-українсько-казахський науковий семінар «Реалізація правової держави через адміністративне судочинство».
 9. 08-09 червня 2019 (м. Київ, Україна) Семінар для усних та письмових перекладачів німецької мови спільно з бюро перекладів L’agency та німецькою школою юридичного перекладу Rechtssprache-Seminare GbR, м. Гановер.
 10. 17 – 24 червня 2019 (м. Берлін, Німеччина) Німецько-українсько-казахська літня школа права та державного управління в кампусі Ліхтенберг Берлінської школи бізнесу та права.
 11. червень 2019 (м. Київ, Україна) Німецькомовний воркшоп для викладачів права у рамках проекту «Семестр у Німеччині» «Вища юридична освіта Німеччини 2019».
 12. 01-11 липня 2019 (м. Берлін, м. Гьоттінген, Німеччина) Навчальна поїздка студентів юридичних факультетів від Німецької служби академічних обмінів (DAAD) «Поліція та поліцейське право в демократичних та соціальних правових державах».
 13. 24 червня – 14 липня 2019 (м. Київ, Україна) Участь в організації курсу правничої німецької мови під час німецькомовної літньої школи «Право в Німеччині» спільно з Факультетом правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Школою Німецького Права, заснованої Гейдельберзьким університетом, університетом м. Майнц та Ягеллонським університетом разом з Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).
 14. 15 – 19 липня 2019 (м. Одеса, Україна) 4-й Міжнародний німецькомовний Moot Court з державного та конституційного права, організований спільно з Інститутом партійного права університету імені Генріха Гейне (м. Дюссельдорф, Німеччина);
 15. 05 – 09 серпня 2019 (м. Київ, Україна) Співорганізація та проведення студентського німецько-українського проекту «Netzwerk Ost-West 2019» спільно з Гумбольдтським університетом Берліна (Humboldt Universität zu Berlin, Німеччина).
 1. Заходи/діяльність центру за 2019 календарний рік. 
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua