⚔️ ЮРИДИЧНА ОБОРОНА: ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожного року, 5 червня, відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища (довкілля) (англ. World Environment Dayісп. Día mundial del medio ambienteфр. Journée mondiale de l'environnement).

Офіційно Всесвітній день охорони довкілля був заснований Генеральною асамблеєю ООН на її 27-й сесії 15 грудня 1972 року (резолюція №A/RES/2994 (XXVII)).Обрання дати було невипадковим. Саме 5 червня 1972 року в Стокгольмі розпочала роботу Конференція Організації Об'єднаних Націй з охорони навколишнього середовища, участь в якій прийняли представники 113 держав світу.

Ця Конференція стала безпрецедентною подією, як з точки зору привернення уваги лідерів країн та міжнародної спільноти до проблем охорони навколишнього середовища, так і її результатами, які визначили подальшу діяльність ООН та держав в екологічних питаннях. Важливими наслідками Стокгольмської конференції стали наступні результати. По-перше, створення Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) (англ. UNEP, United Nations Environment Programme), яка спрямована на вирішення найгостріших сучасних екологічних проблем.

По-друге, це прийняття Декларації Конференції Об'єднаних націй з проблем навколишнього середовища, яка закріпила  26 принципів взаємодії і співпраці держав в питаннях охорони довкілля. В преамбулі Декларації держави визнали, що: "Людина є творінням і одночасно творцем свого навколишнього середовища, яке забезпечує його фізичне існування та створює можливості для інтелектуального, морального, соціального та духовного розвитку. В ході тривалої та болісної еволюції людства на нашій планеті була досягнута така стадія, на якій в результаті прискореного розвитку науки і техніки людина набула здатність перетворювати багатьма способами і в небувалих, до цього часу, масштабах своє навколишнє середовище. Обидва аспекти навколишнього середовища, як природній, так і створений людиною, мають вирішальне значення для добробуту та реалізації основних прав людини, включаючи право на життя".

По-третє, була заснована нова організація в системі ООН - Програма ООН з навколишнього середовища, під егідою якої, з того часу, в світі відзначається щорічно День охорони довкілля.

Встановленню Всесвітнього дня охорони довкілля передувала велика робота. Зокрема, 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки та культури із 23 країн світу. У зверненні містилося попередження людства про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням довкілля: "Або ми покінчимо із забрудненням, або воно  покінчить із нами".

Охорона навколишнього природного середовища це одна із форм взаємодії суспільства і природи, яка активно почала розвиватися з середини ХХ століття.

Сьогодні під охороною навколишнього природного середовища найчастіше розуміють усю систему державних, суспільних, міжнародних та інших заходів, які спрямовані на раціональне використання, відновлення, примноження та збереження природних ресурсів та навколишнього природного середовища загалом.

Навколишнє природнє середовище, як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, елементи навколишнього природного середовища - природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси відіграє важливо руль у житті кожної людини на Землі. Воно є і середовищем існування будь-якої людини, держави, суспільства, джерелом життєзабезпечення людства в цілому, основа економічної системи, як засобу виробництва, як джерело  сировини, як місця розміщення виробничих сил, як джерело енергії і різноманітних ресурсів тощо. І від кожного на планеті Земля залежить майбутнє всього людства. Оскільки виявилося, що найбільшу небезпеку для навколишнього середовища несе сама людина та її діяльність.

ООН, започаткувавши відзначення Всесвітнього дня охорони довкілля мало на меті привернення уваги широкого кола світової громадськості, а також стимулювати політичний інтерес та відповідну діяльність держав для подолання екологічної кризи

Сьогодні 50-й раз світ відзначає Всесвітній день охорони довкілля. Для України, 5 червня 2022 року, має гіркий присмак болю від втрат і шкоди, в тому числі довкіллю, які несе наша держава в результаті вторгнення рф з 2014 року в Донецькій і Луганській областях та із повномаштабним вторгненням рф в Україну 24 лютого 2022 року. Лише за перші тижні повномасштабної війни рашистськими загарбниками на території України було скоєно низку злочинів проти довкілля і людяності, які могли призвести до екологічної катастрофи не тільки  на території України, але і в Європі, по яких офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за статтею “екоцид”. 

Згідно зі ст.441 Кримінального Кодексу України екоцид - це масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.

Як зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook»: "Українському довкіллю завдано нечуваних збитків. За цей час орки штовхнули світ на межу нової ядерної катастрофи, влаштували масштабні пожежі у Зоні відчуження площею майже 14 тисяч гектарів. Завдали шкоди понад чверті усіх екосистем. На сьогодні підтверджено 254 випадки екоциду та нараховано півтори тисячі фактів знищення українського довкілля". Сума збитків налічує сотні млн. грн.

Хоча, Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище (англ. Environmental Modification Convention або ENMOD), як один з основних документів ООН, забороняє державам-учасницям військове або будь-яке інше вороже використання засобів впливу на навколишнє середовище шляхом навмисного керування природними процесами для зміни динаміки, складу і структури Землі, включно з її біотою, літосферою, гідросферою, атмосферою або космічним простором. Проте, українським правникам доведеться об'єднати всі зусилля для перемоги на правовому фронті, щоб притягти рф до відповідальності та отримати фактичне відшкодування завданої Україні шкоди для подальшого відновлення, в тому числі, відновлення довкілля.

Перемога обов'язково буде за Україною. Але, швидше ми досягнемо Перемоги тоді, коли будемо знати, що робити після неї.

Кожного року, Всесвітній день охорони довкілля має свою тематику. Цього року цей день присвячений нашій Планеті Земля: "У всесвіті мільярди галактик, в нашій галактиці мільярди планет, але є тільки одна Земля. Тільки одна Земля (англ. Only one Earth)".

Кожен з нас сьогодні, навіть в умовах воєнного стану, може долучитися до заходів з охорони довкілля, як в своєму подвір'ї, районі, місті або до заходів, які проводяться на міжнародному рівні за участі громадян, підприємців, різних держав та міжнародних організацій під егідою ЮНЕП, (з якими можна ознайомитися за посиланням https://www.worldenvironmentday.global/?x=11).

 

"У нас є тільки одна Земля. Давайте подбаємо про неї."

 

 

Підготовлено: к.ю.н., доцент кафедри екологічного права Шомпол О.А.

 

 Читати в Telegram ?? https://telegra.ph/YURIDICHNA-OBORONA-DO-VSESVІTNOGO-DNYA-NAVKOLISHNOGO-SEREDOVISHCHA-06-05

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua