ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 2001 РОКУ: 20 РОКІВ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ»

29 квітня 2021 року в Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка в режимі відеоконференції відбувся науково-практичний Круглий стіл «Кримінальний кодекс України 2001 року: 20 років після прийняття». Його організатором  виступила кафедра кримінально-правової політики та кримінального права.

У рамках відкриття Круглого столу з вітальним словом до учасників звернулися завідувач кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Анжела Анатоліївна Стрижевська, заступник директора Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ганна Зіновіївна Огнев'юк, голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Іванович Кравченко, голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Анатолійович Монастирський, шеф-редактор загальнонаціональної правової газети «Юридичний вісник України» Віктор Семенович Ковальський.

Після відкриття відбулись панельні дискусії, перша з яких стосувалась новел  первинної редакції Кримінального кодексу України 2001 року. У рамках цього напряму роботи Круглого столу з доповідями виступили професори кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Петрович Андрушко, Сергій Дмитрович Шапченко та Костянтин Петрович Задоя. У доповідях та при  їх обговоренні були розглянуті переваги та вади новел КК 2001 року як концептуального, так і спеціально-юридичного характеру.

Друга панельна дискусія була присвячена питанням застосування Кримінального кодексу України 2001 року в судовій практиці. Були заслухані та обговорені доповіді  завідувачки лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, академіка НАПрН України Наталії Олександрівни Гуторової, завідувача науково-дослідної лабораторії Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка професора Олександра Олексійовича Дудорова, завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка професора Євгена Олександровича Письменського, доцента кафедри кримінально-правових дисциплін Національної академії Служби безпеки України Володимира Микитовича Боровенка, доцента кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету Андрія Васильовича Андрушка.

Третя панельна дискусія була присвячена змінам та доповненням, внесеним до Кримінального кодексу України 2001 року у період його чинності. Доповідачами виступили професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», заступник голови робочої групи з питань розвитку кримінального права Микола Іванович Хавронюк,  доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського університету Григорій Сергійович Крайник, доцент кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Анатолійович Рубащенко, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ Михайло Олександрович Акімов. Доповідачі привернули увагу до проблеми численних та часто суперечливих і не завжди обґрунтованих змін, що були внесені до КК 2001 року за період його чинності. Значна частина дискусії стосувалася запровадження в правовій системі України інституту кримінального проступку.

В останній панельній дискусії були обговорені питання наступності кримінального законодавства України. Із доповідями виступили голова робочої групи з питань розвитку кримінального права академік НАПрН України Юрій Васильович Баулін, а також член робочої групи, член-кореспондент НАПрН України Вячеслав Олександрович Навроцький. Доповідачі висловили своє бачення особливостей проекту нового Кримінального кодексу України, визначили основні підходи щодо наступності між Кримінальним кодексом України 2001 року та проектом, що розробляється робочою групою.

У рамках завершальної частини Круглого столу завідувач кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анжела Анатоліївна Стрижевська підвела його підсумки та подякувала всім, хто долучився до проведення цього  заходу.

Нижче подаються в авторській редакції тези доповідей учасників Круглого столу

https://drive.google.com/file/d/1M9KhM51SUsugUGAPZ1wiwYqdPAz9iHX3/view?usp=sharing

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram