СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА АСПІРАНТІВ

Для встановлення стипендії аспірантам першого року навчання, які навчаються на денній формі необхідно подати у відділ аспірантури і докторантури  трудову книжку, довідку про середньомісячну заробітну плату за останнім основним місцем роботи, підписану керівником установи та головним бухгалтером і завірена гербовою печаткою.

Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Аспірантам, які навчаються на денній формі навчання (з відривом від виробництва) за кошти державного бюджету, призначаються академічні стипендії на підставі наказу про зарахування до аспірантури Університету.

Академічна стипендія аспірантам, які навчаються на денній формі (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових

окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах) викладача.

Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам, і докторантам у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затверджені на засіданні Вченої ради 24 січня 2017 року 

 Трудові книжки аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, зберігаються у відділі докторантури і аспірантури НДЧ весь термін навчання. Копія трудової книжки в разі потреби видається за поданою заявою.

Іногороднім аспірантам, які навчаються з відривом від виробництва, надається місце у гуртожитку університету. Для поселення у гуртожиток аспіранту необхідно подати у відділ докторантури і аспірантури заяву на ім’я проректора з наукової роботи. Вказані документи аспірант подає в дирекцію студмістечка.

Канікули для аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва встановлюються з 1 липня до 31 серпня.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua