Корисна інформація для аспірантів

Абетка для аспірантів https://youtu.be/c0MnGPHNM7g

 

  1. В КНУ імені Тараса Шевченка діє Порядок вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затверджений Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка 03 лютого 2020 року (Протокол №7). Ви можете ознайомитись з положенням за посиланням http://senate.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%BF%D0%B4%D1%84.pdf

  1. 27 грудня 2017 року на Конференції трудового колективу Університету був прийнятий «Етичний кодекс університетської спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Етичний кодекс – це зведення моральних принципів, норм і правил поведінки особи або групи осіб, який визначає оцінку їхніх дій з погляду відносин у колективі й у суспільстві на основі дотримання моральних норм і принципів, які розділяються ними. Ознайомитись з кодексом можна за посиланням http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf Питання дотримання норм Етичного кодексу займатиметься Комісія з етики, до складу якої входять дев’ять осіб: 3 представники професорсько-викладацького складу та наукових працівників, 2 представники студентів, 1 представник аспірантів та докторантів, 1 представник адміністрації та 2 представники навчально-допоміжного персоналу. Склад Комісії затвержує Вчена рада Університету. Відповідно до Етичного кодексу, висновки Комісії з етики мають рекомендаційний характері керівництво Університету чи його підрозділу може брати їх до уваги, ухвалюючи рішення щодо порушника Етичного кодексу.

  1. Забезпечення гендерної рівності в глобальному вимірі – надзвичайно актуальна проблема, насамперед у питаннях рівного доступу до освіти, виборчого права, можливостей кар’єрного зростання та управлінських процесів. В КНУ імені Тараса Шевченка діє Стратегія забезпечення гендерної рівності к Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затверджена Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка 10 квітня 2023 року (Протокол №10). Ознайомитись зі стратегією можна за посиланням http://senate.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2023/04/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96....pdf Стратегія забезпечення гендерної рівності в КНУ імені Тараса Шевченка визначає базові принципи, цільові групи, сфери впровадження, стратегічні цілі і завдання щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти.

  1. Забезпечення академічної доброчесності є важливим елементом діяльності КНУ імені Тараса Шевченка та Навчально-наукового інституту права. В КНУ імені Тараса Шевченка діє Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затверджене Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 02 березня 2020 року та введене в дію наказом ректора № 197-32 від 10 березня 2020 року. Ознайомитись можна за посиланням http://senate.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%9A%D0%9D%D0%A3.pdf . Також КНУ імені Тараса Шевченка укладено відповідні договори з сервісами перевірки робіт аспірантів на плагіат і забезпечується доступ аспірантів до перевірки власних робіт.

  1. У випадку незгоди з результатами навчання, аспіранти мають право на оскарження своїх результатів відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затвердженого Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 11 квітня 2022 року (Протокол №15). Ознайомитись з положенням можна за посиланням http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Polozhennia-pro-organizatsiyu-osvitniogo-procesu-11_04_2022.pdf

  1. Під час навчання в аспурантурі, аспіранти мають можливість скористатись академічною мобільнсітю. Реалізація права на академічну мобільсть здійснюється відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 08 травня 2023 року (Протокол №12). Ознайомитись з положенням можна за посиланням http://senate.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2023/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf  Детальніше про можливості академічної мобільність можна ознайомитись за посиланням https://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=364&lang=uk.

  

  1. Аспіранти мають змогу приймати участь у діяльності Самоврядування та Раді молодих вчених відповідно до Положення про Раду молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 04 листопада 2019 року (Протокол №3). Детальніше за посиланням http://senate.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua