HONOR ET GLORIA, UTILITAS

16 лист. 21:36 |

Звіт про роботу студентсько-аспірантських наукових гуртків юридичного факультету за вересень-жовтень 2013р.

(9 )

З початком нового навчального року на юридичному факультеті продовжила працювати система кафедральних гуртків. В роботі засідань, як завжди, беруть участь студенти, а також викладачі і аспіранти.

В процесі організації роботи гуртків ми ставимо перед собою наступні завдання:

  • забезпечення активної участі студентів/аспірантів у проведенні наукових конференцій, конкурсів науових робіт, наукових семінарів;
  • формування в студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері права;
  • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу.

З цього навчального року на юридичному факультеті почали успішно почали працювати нові гуртки, а саме англомовний гурток, гурткок із інтелектуальної власності, порівняльного адміністративного права, а також було реорганізовано гурток з трудового права та права соціального забезпечення, на базі якого створено два окремі гуртки. Окрім того, вперше в цьому році апробовано спільне проведення різними кафедральними гуртками тематичних засідань. Так, 15 жовтня 2013 року відбулося спільне засідання наукового гуртка з трудового права і англомовного гуртка на тему: «Медіація як ефективний спосіб вирішення трудових спорів: досвід США».

Хотілося б відмітити особливу активність в перші два місяці роботи наукових гутків з теорії права, трудового права та фінансового права, на яких було проведено уже по три засідання. Однак, значна частина наукових гуртків на даний момент провела лише організаційні засідання. З огляду на це, звертаємо увагу студентів та аспірантів факультету, що умовою участі в Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання державотворення в Україні», яка традиційно відбудеться у квітні 2014 року, є апробація своїх тез на кафедральному гуртку, а також, відвідування більше ніж 50 % його засідань.

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з теорії держави та права (керівник – к.ю.н., ас. Теремцова Ніна Володимирівна, заступник - студентка 2 курсу Гутовська Ольга Володимирівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 58.

Проведені засідання:
1. 24 вересня організаційне (52 присутніх): Теремцова Н.В. – вступне слово щодо вимог до написання наукових робіт, плану роботи гуртка, важливості ТДП як науки та дисципліни; Гутовська Ольга – вступне слово щодо порядку проведення засідань гуртка, проблематики і специфіки вивчення ТДП, організації роботи.
2. 15 жовтня «Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави» (53 присутніх):
- Кольченко Богдан, 1 курс «Шлях до демократії як курс розбудови держави: план дій чи утопія?»;
- Павлова Емілія, 1 курс «Ромежування понять правової та соціальної держави»;
- Щербін Денис, 1 курс «Держава як полтична форма організації суспільства».
3. 15 жовтня (22 присутні):
- Гринець Михайло, 1 курс «Механізм забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянинау соціальній державі».

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з трудового права (керівник– к.ю.н., ас. Сахарук Ірина Сергіївна, заступник – студентка І курсу магістратури Бедюк Наталія Андріївна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 9.

Проведені засідання:
1. 23 вересня організаційне: вступне слово керівництва гуртка щодо порядку його роботи, тематики, особливостей написання наукових робіт); дискусія на тему: «Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавців та працівників» (15 присутніх):
- Коляда Марія Миколаївна, аспірантка І року навчання: «Соціальне партнерство у контексті законодавства ЄС».
2. 15 жовтня «Медіація як ефективний спосіб вирішення трудових спорів: досвід США»: лекція федерального медіатора зі США Дебори Рейк, що передбачала ознайомлення з поняттм та особливостями процедури медіаці. Проведено процес медіації за участю студентів (10 присутніх).
3. 21 жовтня «Дискримінація у сфері праці: форми, види та перспективи протидії»: проведено дискусію з таких питань – розуміння дискримінації у відносинах між роботодавцем і працівником; основні її прояви і передумови виникнення; визначення шляхів боротьби та подолання дискримінації (13 присутніх).

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з фінансового права (керівник – д.ю.н., проф. Воронова Лідія Констянтинівна, заступник – студент 4 курсу Луцький Михайло Ігорович). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 15.

Проведені засідання:
1. 16 вересня організаційне (18 присутніх).
2. 30 вересня (24 присутні):
- Луцький Михайло Ігорович: «Проблематика введення в дію податку на утилізацію транспортних засобів».
3. 14 жовтня «Банківська таємниця» (20 присутніх):
- Гура Олександр Володимирович: «Реєстрація та оподаткування прямих іноземних інвестицій»;
- Наум Анастасія Альбертівна: «Банківська таємниця: деякі фінансово-правові аспекти».

Звіт щодо діяльності секції 1 наукового гуртка з господарського права (керівник – д.ю.н., доц. Рєзнікова Вікторія Вікторівна, заступник – студентка І курсу магістратури Косткіна Юлія Олександрівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 18.

Проведені засідання:
1. 26 вересня організаційне: Рєзнікова Вікторія Вікторівна – вступне слово щодо вимог до написання наукових робіт; Косткіна Юлія Олександрівна – вступне слово щодо порядку проведення засідань гуртка (22 присутніх).
2. 9 жовтня «Проблемні питання господарського права та процесу» (17 присутніх):
- Власюк Оксана, 1 курс магістратури «Проблемні питання правового регулювання створення та функціонування холдингів в Україні»;
- Орленко Борис, 2 курс магістратури «Забезпечувальні заходи в господарському процесі України».

Звіт щодо діяльності англомовного гуртка (керівник – к.ю.н., доц. Коваленко Тетяна Олександрівна, заступник – студент І курсу магістратури Федикович Павло Ігорович). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 13.

Проведені засідання:
1. 15 жовтня «Медіація як ефективний спосіб вирішення трудових спорів: досвід США»: лекція медіатора з США Дебори Рейк: поняття і принципи проведення медіації; проведення студентами процедури медіації (6 присутніх).
2. 17 жовтня організаційне: Коваленко Тетяна Олександрівна – вступне слово щодо організаційних моментів діяльності англомовного гуртка, відповіді на запитання студентів; Федикович Павло Ігорович – вступне слово щодо порядку проведення засідань гуртка (13 присутніх).

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з виконавчого процесу (керівник – к.ю.н., ас. Снідевич Олександр Станіславович, заступник – студент І курсу магістратури Бурбан Назар Володимирович). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 13.

Проведені засідання:
1. 2 жовтня організаційне (12 присутніх).
2. 23 жовтня «Суб'єкти виконавчого провадження: участь адвоката, його правовий статус» (13 присутніх):
Дмитрієва Ілона Олександрівна, 2 курс магістратури «Участь адвоката у виконавчому провадженні».

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з інтелектуальної власності (керівник – к.ю.н., доц. Комзюк Леонід Трохимович, заступник – студентка 3 курсу Михайлюк Юлія Олегівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 24.

Проведені засідання:
1. 27 вересня організаційне: заслуховування промови наукового керівника гуртка – к.ю.н., доц. Комзюка Л.Т. Дискусія всіх присутніх щодо проблематики, яку охоплюватиме предмет засідань гуртка, форми їх проведень і тематики наступних засідань (23 присутні).
2. 24 жовтня «Актуальні питання авторського права» (12 присутніх):
- Зеров Костянтин Олександрович: «Web-сайт як непоіменований об'єкт авторського права»

Звіт щодо діяльності секції 1 наукового гуртка з кримінального права (керівник – ас. Птащенко Дмитро Сергійович, заступник – студентка 4 курсу Чех Ольга Вікторівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 19.

Проведені засідання:
1. 8 жовтня організаційне: вступне слово керівника гуртка Птащенка Д.С. про вимоги щодо написання робіт та умови їх апробації на гуртку (19 присутніх).
2. 23 жовтня обговорення теми «Загально-теоретичні питання складу злочину» (3 присутніх).

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з нотаріального процесу (керівники – к.ю.н., ас. Мельник Ірина Степанівна, к.ю.н., доц.. Бондарєва Марія Володимирівна, заступник – студентка І курсу магістратури Крива Людмила Вікторівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 5.

Проведені засідання:
1. 27 вересня організаційне засідання (9 присутніх).
2. 30 жовтня «Особливості посвідчення окремих видів договорів нотаріального процесу» (5 присутніх):
- Єрохіна Катерина Станіславівна, ІІ курс ОКР «Магістр»«Проблеми нотаріальної таємниці»;
- Горобинський Віталій Миколайович., ІІ курс ОКР «Магістр: «Особливості нотаріального посвідчення договору довічного утримання»;
- Горобитська Валерія Олегівна, 2 курс: «Проблеми посвідчення шлюбного договору в нотаріальному процесі».

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з права соціального забезпечення (керівник – к.ю.н., доц. Тищенко Олена Володимирівна, заступник – студентка ІІ курсу магістратури Артюх Юлія Ігорівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 8.

Проведені засідання:
1. 27 вересня організаційне: Тищенко Олена Володимирівна – вступне слово щодо вимог до написання наукових робіт; Артюх Юлія Ігорівна – вступне слово щодо порядку проведення засідань гуртка (5 пристуніх).
2. 22 жовтня «Соціально-правовий захист осіб похилого віку в Україні та інших країнах світу» (4 пристуніх):
- Артюх Юлія, 2 курс магістратури: «Соціально-правовий захист осіб похилого віку в Росії»;
- Тупікіна Анастасія, 2 курс магістратури: «Соціально-правовий захист осіб похилого віку у Франції»;
- Трикур Максим, 2 курс магістратури: «Соціально-правовий захист осіб похилого віку в Україні»;
- Янко Марія, 2 курс магістратури: «Соціально-правовий захист осіб похилого віку у Китаї».

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з адміністративного процесуального права (керівник – к.ю.н., доц. Задирака Наталія Юріївна, заступник – студентка 3 курсу Машталер Олеся Ігорівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 28.

Проведені засідання:
1. 15 жовтня організаційне, заслуховування доповідей членів гуртка (20 пристуніх):
- Барікова Анна Анатоліївна, студентка 1 курсу магістратури: «Підвідомчість земельних справ: новели судової практики та шляхи подальшого розв'язання колізій»;
- Скічко Катерина Ігорівна, студентка 3 курсу 2 групи: «Рішення Європейського суду з прав людини як джерело АПП»;
- Потернак Віктор Вікторович, студент 3 курсу 2 групи: «Стадії подання позову: порівняльна характеристика України з Німеччиною».

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з актуальних проблем цивільного процесу (керівники – к.ю.н.Кіреєва Наталія Олександрівна, к.ю.н. Крижанівський Віктор Вячеславович, заступник – студент І курсу магістратури Бережанський Геннадій Іванович).

Проведені засідання:
1. 28 жовтня «Актуальні проблеми цивільного процесу» (31 пристуній).
- Макарчук Роман, 1 курс магістратури: «Видатні процесуалісти та їх вклад в цивільний процес»;
- Михалюк Олександр, 1 курс магістратури: «Проблемні питання речових і письмових доказів в цивільному процесі».

Звіт щодо діяльності наукового гуртка із земельного права (керівник – д.ю.н., проф. Мірошниченко Анатолій Миколайович, заступник – студентка 4 курсу Вельган Марина Романівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 12.

Проведені засідання:
1. 30 вересня організаційне, тема «Земельні аукціони» (13 присутніх): загальна дискусія, обговорення актуальних та проблемних аспектів для висвітлення у наукових доповідях.

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з порівняльного адміністративного права (керівник – к.ю.н., доц. Пухтецька Алла Альбертівна, заступник – студент ІІ курсу магістратури Зима Олександр Миколайович).

Проведені засідання:
1. 17 жовтня (4 пристуні):
- Зима Олександр, ІІ курс магістратури: «Трансформація функцій прокуратури в Україні з урахуванням інтеграційних процесів».

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з адвокатури (керівник – к.ю.н., ас. Кучер Тетяна Миколаївна, заступник – студентка І курсу магістратури Чаленко Анастасія Олександрівна).

Проведені засідання:
1. 2 жовтня організаційне: вступне слово щодо вимог до написання наукових робіт та щодо порядку проведення засідань гуртка (12 пристуніх).

Звіт діяльності наукового гуртка з історії держави і права (керівник - к.ю.н., доц. Орленко Василь Васильович, заступник – студент 2 курсу Наконечний Володимир Володимирович).

Проведені засідання:
1. 24 вересня організаційне: Орленко В. В. «Принципи, засади та цілі діяльності наукового гуртка з історії держави і права»; Наконечний В. В. «Наукова діяльність студентів: форми здійснення, вимоги, переваги та перспективи» (15 пристуніх)

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з екологічного права (керівник – д.ю.н., проф. Краснова Марія Василівна, заступник – студентка І курсу магістратури Дудар Марта Ігорівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 1.

Проведені засідання:
1. 23 вересня організаційне (9 присутніх).

Звіт діяльності наукового гуртка з конституційного права (керівник - д.ю.н., проф. Мяловицька Ніна Анатоліївна, заступник– студентка 4 курсу Рибак Олександра Олександрівна).

Проведені засідання:
1. 23 вересня організаційне (10 присутніх).

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з криміналістики (керівник– к.ю.н., доц. Лисенко Анатолій Миколайович, заступник – студентка ОКР «Спеціаліст» Романчук Ірина Вікторівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка - 8 осіб.

Проведені засідання:
1. 1 жовтня організаційне: Лисенко Анатолій Миколайович – вступне слово щодо вимог до написання наукових робіт; Романчук Ірина Вікторівна – вступне слово щодо порядку проведення засідань гуртка (8 присутніх).

Звіт щодо діяльності секції 2 наукового гуртка з кримінального права
(керівник – к.ю.н., доц. Дзюба Володимир Трохимович, заступник – студентка 3 курсу Ходирєва Ангеліна В'ячеславівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 5.

Проведені засідання:
1. 7 жовтня організаційне: заслуховування промови наукового керівника гуртка – к.ю.н., доц. Дзюби В.Т. Дискусія всіх присутніх щодо проблематики, яку охоплюватиме предмет засідань гуртка, форми їх проведень і тематики наступних засідань (10 присутніх).

Звіт діяльності наукового гуртка з кримінального процесу (керівники - д.ю.н., проф. Погорецький Микола Анатолійович, ас. Задоєнко Олексій Володимирович, к.ю.н., ас. Котюк Олександр Іванович, заступник – студентка 4 курсу Процюк Марія Володимирівна).

Проведені засідання:
1. 9 жовтня організаційне (8 пристуніх).

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з цивільного права (керівники - д.ю.н., проф. Майданик Роман Андрійович, д.ю.н., проф. Кузнєцова Наталія Семенівна, заступники – студент 4 курсу Дзьоба Дмитро Федорович, студентки 3 курсу Костенко Марія Сергіївна, Островська Аліса Олександрівна). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 30.

Проведені засідання:
1. 30 вересня організаційне: Дзьоба Дмитро – вступне слово щодо вимог до написання наукових робіт; Островська Аліса – вступне слово щодо загальних засад діяльності гуртка; Костенко Марія – вступне слово щодо порядку проведення засідань гуртка (19 пристуніх).

Звіт щодо діяльності наукового гуртка з цивільного процесуального права (керівники – к.ю.н., доц. Ізарова Ірина Олександрівна, к.ю.н., доц.. Захарова Олена Семенівна, заступник – студент 3 курсу Ревко Ігор Миколайович). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 10.

Проведені засідання:
1. 25 вересня організаційне (5 пристуніх).

Звіт щодо діяльності секції 2 наукового гуртка з господарського права (керівник – д.ю.н., проф. Вінник Оксана Мар'янівна, заступник – студент 3 курсу Дутка Радислав Олександрович). Кількість осіб, які стали членами гуртка – 6.
У вересні Оксаною Мар'янівною Вінник було вирішено, що не доцільно проводити організаційне засідання без заслуховування доповідей. Предметне засідання заплановано на 1 листопада 2013 року.

Звіт підготували,
заступники керівників гуртків
Руслан Мельниченко, координатор наукових гуртків

за заг. ред. Ірини Сергіївни Сахарук,
координатора наукової роботи студентів
та аспірантів юридичного факультету

 

3190 Останнє редагування 17 лист. 00:46 |

Коментарі